Про місцеве самоврядування в Україні

Показані 41-60 із 296 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
41Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значенняст.43. ч.1. п.18
42Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємцівст.38. ч.1. п.б. пп.7
43Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяженьст.38. ч.1. п.б. пп.8
44Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі власні (самоврядні)Повноваження утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громадист.38-1. ч.1. п.1
45Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовищаст. 28. п. а. пп.5
46Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання прийняття рішення про проведення місцевого референдумуст.26. ч.1. п.17
47Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громадст. 28. п. а. пп.6
48Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського головист.26. ч.1. п.18
49Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсівст. 27. п. а. пп.2
50Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання затвердження регламенту радист.26. ч.1. п.1
51Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавствомст. 28. п. а. пп.7
52Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносинст.43. ч.1. п.21
53Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійсненняст.26. ч.1. п.19
54Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобівст. 28. п. а. пп.8
55Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а також про скасування такого дозволуст.43. ч.1. п.22
56Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з нихст.26. ч.1. п.20
57Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядуванняст.26. ч.1. п.21
58Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових ціляхст.43. ч.1. п.23
59Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього затвердження звіту про виконання відповідного бюджетуст.26. ч.1. п.22
60Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світуст.43. ч.1. п.24
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси