Про місцеве самоврядування в Україні

Показані 61-80 із 296 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
61Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу Українист.26. ч.1. п.23
62Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній територіїст. 28. п. б. пп.3
63Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питаньст.43. ч.1. п.25
64Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фондист.26. ч.1. п.24
65Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених закономст.43. ч.1. п.26
66Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районних, обласних радст.43. ч.1. п.27
67Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозиченьст.26. ч.1. п.25
68Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджетуст.26. ч.1. п.26
69Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податкуст.26. ч.1. п.27
70Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджетуст.26. ч.1. п.28
71Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком відповідної території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливіст. 27. п. а. пп.3
72Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громадист.26. ч.1. п.29
73Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населеннюст. 30. п. а. пп.1
74Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинківст. 30. п. а. пп.3
75Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійсненняст.26. ч.1. п.31
76Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємствст.43. ч.1. п.37
77Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадянст. 30. п. а. пп.7
78Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, виключно на пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі питання прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених закономст.43. ч.3.п.3
79Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження - прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркуванняст. 30. п. а. пп.7-1
80Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу Українист.26. ч.1. п.35
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси