Про місцеве самоврядування в Україні

Показані 121-140 із 296 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
121Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинкуст. 32. п. а. пп.9
122Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти і медичного обслуговування на відповідній території, можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, на якій поширена регіональна мова, - цією регіональною мовою або мовою меншини згідно з нормами статті 20 Закону України "Про засади державної мовної політики"ст. 32. п. б. пп.1
123Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладівст. 32. п. б. пп.2
124Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначенняст. 32. п. б. пп.3
125Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондівст. 27. п. а. пп.9
126Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'яст. 32. п. б. пп.11
127Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктівст. 33. ч.1. п. а. пп.1
128Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілляст. 33. ч.1. п. а. пп.2
129Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів . Питання організації управління районами в містах належать до компетенції міських радст.41. ч.1
130Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів . Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх виконавчі органи відповідно доКонституції та законів України здійснюють управління рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, що належать до комунальної власності територіальних громад районів у містах, формують, затверджують, виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, а також здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, в обсягах і межах, що визначаються міськими радамист.41. ч.2
131Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів . Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів визначаються відповідними міськими радами за узгодженням з районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних громад районів у містахст.41. ч.3
132Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів . Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди відповідної районної у місті ради протягом даного скликанняст.41. ч.4
133Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів . Порядок формування, структура, форми діяльності районних у містах рад та їх органів визначаються відповідно до цього та інших законівст.41. ч.5
134Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власностіст. 28. п. б. пп.1
135Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифівст. 28. п. б. пп.2
136Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власностіст. 30. п. а. пп.2
137Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до законуст. 30. п. а. пп.4
138Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод здійснення контролю за якістю питної водист. 30. п. а. пп.5
139Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тваринст. 30. п. а. пп.6
140Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язкуст. 30. п. а. пп.12
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси