Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості

Мінагрополітики України; Наказ, Положення, Журнал, Форма типового документа, Повідомлення від 21.01.2014 № 27

Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості

Реєстрація: Мін'юст України від 07.02.2014 № 254/25031

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z0254-14

Текст документа від 29.08.2017:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2014  № 27


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2014 р.
за № 254/25031

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 375 від 19.07.2017 }

Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості

Відповідно до статті 8 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», абзацу другого пункту 12 Порядку здійснення технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1583, та з метою забезпечення безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Міністр інфраструктури України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова
Державної прикордонної служби України
В.С. Дроник

В.В. КозакМ.Ю. Бродський


М.М. ЛитвинЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
21.01.2014 № 27


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2014 р.
за № 254/25031

ПОЛОЖЕННЯ
про місце базування суден флоту рибної промисловості

І. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює вимоги до облаштування місць базування суден флоту рибної промисловості та організації їх безпечної експлуатації.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

місце базування суден флоту рибної промисловості (далі - місце базування) - земельна ділянка берегової території з прилеглими водними об’єктами або гідротехнічна споруда, відведені у встановленому законодавством порядку суб’єкту господарювання для постійного та безпечного утримання суден флоту рибної промисловості, вивантаження водних біоресурсів, посадки та висадки екіпажів риболовних суден, обладнані відповідно до вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів у сфері рибного господарства;

адміністрація місця базування (далі - адміністрація) - суб’єкт господарювання або відокремлений підрозділ юридичної особи, одним із напрямів діяльності якого є організація, надання послуг з безпечного утримання і обслуговування приписаних або які прибувають до місць базування суден флоту рибної промисловості, випуску та оформлення виходу в рейс у територіальне море, внутрішні води України цих суден та приходу з рейсу із територіального моря, внутрішніх вод України на відстань до 2 морських миль від урізу води та суден, що експлуатуються у внутрішніх водоймах;

причальний - особа, призначена адміністрацією місця базування, яка відповідає за оформлення виходу суден у рейс, приходу суден з рейсу та забезпечує постійний зв'язок із судном;

флот рибної промисловості - рибальські, науково-дослідні, навчальні чи інші спеціалізовані судна, що використовуються для здійснення рибогосподарської діяльності, у тому числі судна для приймання, переробки, перевантаження, транспортування, зберігання уловів водних біоресурсів і продуктів їх переробки, а також для постачання палива, води, продовольства, тари та інших матеріалів.

ІІ. Внесення даних про місце базування суден флоту рибної промисловості до Переліку місць базування суден флоту рибної промисловості

2.1. Перелік місць базування суден флоту рибної промисловості (далі - Перелік) затверджується Держрибагентством України.

Внесення місця базування до Переліку здійснюється на підставі письмової заяви адміністрації місця базування, яка надсилається до Держрибагентства України.

До заяви додаються завірені в установленому законодавством порядку такі документи:

копія документа, що підтверджує право власності або користування  гідротехнічною спорудою (за наявності);

копія акта огляду місця базування, складеного посадовою особою Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства;

копія наказу адміністрації про призначення особи, відповідальної за

забезпечення безпечної експлуатації місця базування.

Відповідальність за достовірність поданих документів покладається на заявника.

2.2. Огляд місць базування суден флоту рибної промисловості здійснюється територіальним органом Держрибагентства України, який є спеціально уповноваженим органом державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства (далі - Рибфлотнагляд).

2.3. За результатами огляду посадовою особою Рибфлотнагляду складається акт огляду місця базування суден флоту рибної промисловості.

2.4. У разі виявлення порушень правил облаштування місць базування експлуатація такого місця базування забороняється, а в акті огляду місця базування зазначається: «Не придатне до експлуатації».

ІІІ. Вимоги до організації та облаштування місць базування суден флоту рибної промисловості

3.1. Судновласник забезпечує безпечну експлуатацію судна. Адміністрація (уповноважена особа) забезпечує облаштування та утримання місць базування, організацію контролю за схоронністю суден, їх випуском у плавання та поверненням.

3.2. Місце базування організовується та облаштовується адміністрацією місця базування для забезпечення:

цілодобової безпечної стоянки суден;

безпечної посадки на судна та висадки із суден екіпажу;

безпечного навантаження та вивантаження улову та знарядь лову;

схоронності суден, двигунів, іншого суднового обладнання, улову та знарядь лову.

3.3. Місця базування повинні розташовуватись на ділянках з невеликою швидкістю течії, де є захист від негативної дії вітру, хвиль та криги.

3.4. Місця базування не можуть бути розташовані ближче ніж 100 м від дебаркадерів та ближче ніж 500 м від гідротехнічних споруд та мостів.

3.5. Місце базування повинно бути огородженим (у тому числі понтонами, бонами або плавучими знаками на воді).

3.6. Для безпечного утримання суден та причалів на місці базування можуть бути побудовані захисні споруди (дамби, хвилеломи тощо).

3.7. Якщо захисні споруди місця базування при паводках затоплюються, на них повинні бути встановлені знаки навігаційного огородження.

3.8. Габарити суднових проходів до місця базування повинні забезпечувати безпечний прохід та розходження найбільшого із суден, що перебуває на місці базування.

3.9. Не менше одного разу на рік підходи до місця базування повинні бути протралені, про що адміністрація складає відповідний акт.

3.10. Адміністрація повинна забезпечити розміщення даних про фактичну гарантовану глибину акваторії та наявність перешкод для плавання суден на інформаційному стенді місця базування.

3.11. На місці базування обладнується не менше одного інформаційного стенда, на якому розміщуються:

схема місця базування;

план стоянки суден біля пірсів (причалів);

схема руху суден на акваторії місця базування;

правила користування місцем базування і суднами, встановлені адміністрацією;

правила охорони життя людей на водних об’єктах;

порядок дій у разі виникнення пожежі;

прогноз погоди;

інформація про аварійні випадки та порушення вимог Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року № 642, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2200/22512;

комплексний план природоохоронних заходів;

плакати, пам'ятки, інша наочна агітація з безпечного користування суднами флоту рибної промисловості, з охорони праці, довкілля, протипожежної та протиепідемічної тематики тощо.

3.12. Стенди повинні бути розташовані таким чином, щоб забезпечити легкий доступ до них членів екіпажів суден.

3.13. Місце базування повинно бути забезпечено:

телефонним зв'язком;

електричним освітленням;

автомобільними під’їзними шляхами;

місцем з ємностями для сухого сміття та відходів нафтопродуктів;

обладнаними причалами для посадки та висадки екіпажів риболовних суден.

3.14. Місце базування повинно бути обладнане гучномовним зв'язком.

3.15. Розташування та обладнання систем, пристроїв, паливних, мастильних баків на території місця базування повинні відповідати вимогам охорони праці та протипожежної безпеки.

3.16. Протипожежне та рятувальне майно на місцях базування повинно бути у справному стані, розміщуватися на штатних місцях і бути готовим до негайного застосування.

Перевірка та випробування протипожежних та рятувальних засобів місця базування повинні проводитись у порядку та строки, встановлені чинним законодавством для суден флоту рибної промисловості.

3.17. У темний час доби акваторія та територія місця базування повинні мати необхідне освітлення, установлене таким чином, щоб не заважати судноводіям суден, які проходять в районі розташування місця базування.

3.18. На краю причалів повинні бути встановлені білі кругові вогні на висоті не менше 2 метрів від настилу причалу.

3.19. Адміністрація кожного місця базування повинна мати:

документ, що підтверджує право власності або користування гідротехнічною спорудою (за наявності);

акти огляду місця базування, видані Рибфлотнаглядом;

наказ адміністрації про призначення особи, відповідальної за забезпечення безпечної експлуатації місця базування;

правила користування місцем базування і суднами, затверджені адміністрацією;

журнал обліку приписного флоту за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

журнал реєстрації виходу-приходу суден флоту рибної промисловості за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення;

акти випробування трапів, містків, сходнів та іншого обладнання;

перелік діючих номерів телефонів для повідомлень Рибфлотнагляду, державного підприємства «Державний морський рятувально-координаційний центр» (у разі аварійної події у морських водах), найближчих органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства внутрішніх справ України;

перелік діючих адрес та номерів телефонів органів пожежної охорони, медичних та рятувальних служб, підрозділу Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі).

3.20. Адміністрація повинна організувати такий порядок роботи персоналу місця базування, при якому інформація про аварійну подію передається негайно.

Адміністрація повинна негайно передати повідомлення про аварійну подію, яка сталась із судном флоту рибної промисловості, за встановленою формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення:

Рибфлотнагляду;

державному підприємству «Державний морський рятувально-координаційний центр» (у разі аварійної події у морських водах);

найближчим органам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства внутрішніх справ України.

IV. Вимоги до суден, що знаходяться на місці базування

4.1. Усі судна, які не базуються в місцях базування, повинні бути поставлені на облік суб’єктом господарювання в адміністрації найближчого місця базування та занесені до журналу обліку приписного флоту конкретного місця базування.

4.2. Технічна експлуатація повинна здійснюватися за умови підтримки судна та його технічних засобів у технічно справному стані.

4.3. Персонал судна здійснює щоденне технічне обслуговування технічних засобів, слідкує за дотриманням інструкцій і правил технічного обслуговування.

4.4. Не дозволяється технічна експлуатація суднових технічних засобів з порушенням вимог нормативно - правових актів і нормативних документів, за винятком випадків, пов’язаних з попередженням загрози людському життю, забезпеченням безпеки судна або попередженням аварії.

4.5. Про всі випадки пошкодження судна, суднових конструкцій, механізмів капітан (шкіпер, судноводій, стерновий-моторист) повинен доповісти судновласнику.

4.6. Судновласник повинен організувати навчання персоналу судна з метою підтримання та підвищення його кваліфікації з питань безпечної експлуатації суден із щорічною перевіркою знань.

4.7. Боротьба за життєздатність судна при виникненні аварійних подій, підготовка персоналу судна до такої боротьби проводяться відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів шляхом проведення тренувань безпосередньо на суднах не менше одного разу на три місяці.

V. Випуск суден у плавання та порядок оформлення приходу

5.1. Випуск суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, з місць базування в територіальне море, внутрішні води України здійснюється адміністрацією та оформлюється причальним місця базування відповідно до Порядку випуску суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 2 грудня 2011 року № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за № 1506/20244.

5.2. Оформлення виходу в рейс в територіальне море, внутрішні води України, та приходу з рейсу суден флоту рибної промисловості, що підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється капітанами морських рибних портів (портопунктів) відповідно до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 21 січня 2006 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2006 року за № 130/12004.

5.3. Реєстрація оформлення виходу та приходу суден повинна своєчасно фіксуватись причальним у журналі реєстрації виходу-приходу суден флоту рибної промисловості.

5.4. Випуск суден причальним у плавання забороняється у таких випадках:

якщо очевидно, що судноводій чи екіпаж перебувають у нетверезому стані або в стані наркотичного сп'яніння;

коли фактичний чи прогнозований стан вітру, хвиль та інших гідрометеорологічних умов не забезпечує безпечного плавання;

якщо судно не обладнане бортовими вогнями відповідно до вимог Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року № 91, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471, а для суден, що здійснюють промисел у прибережних морських водах, - відповідно до вимог Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року;

якщо судно не укомплектовано відповідно до вимог законодавства.

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. ГетяДодаток 1
до Положення про місце базування
суден флоту рибної промисловості
(пункт 3.19)

ЖУРНАЛ
обліку приписного флоту

_________________________________________
(назва місця базування)

______________________________________________
(адміністрація місця базування, адреса, тел./факс)

Розпочато:____________________

Закінчено:_____________________

№ з/п

Назва та бортовий номер судна

Тип судна (палубне/ безпалубне)

Власник (орендар) судна (адреса, телефон, інші контактні дані)

Дата проходження технічного огляду

Взяття на облік

Зняття з обліку


дата

підпис, П.І.Б. особи, яка внесла запис

дата

підпис, П.І.Б. власника (орендаря)

підпис, П.І.Б. особи, яка внесла запис


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Додаток 2
до Положення про місце базування
суден флоту рибної промисловості
(пункт 3.19)

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
виходу-приходу суден флоту рибної промисловості

___________________________________________
(назва місця базування)

№ з/п

Дата

Реєстраційний номер судна

Прізвища, імена, по батькові членів екіпажу

Номер посвідчення стернового-моториста

Час виходу

Підпис члена екіпажу

Підпис причального

Час приходу

Підпис члена екіпажу

Підпис причального

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Додаток 3
до Положення про місце базування
суден флоту рибної промисловості
(пункт 3.20)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про аварійну подію, яка сталась із судном флоту рибної промисловості

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси