Про внесення змін до спільного наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року N 908/68

Фонд державного майна, Мінекономрозвитку України; Наказ від 14.01.2014 № 66/34

Про внесення змін до спільного наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року N 908/68

Реєстрація: Мін'юст України від 30.01.2014 № 197/24974

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0197-14

Текст документа від 14.01.2014:

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2014 N 66/34

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 р. за N 197/24974

Про внесення змін до спільного наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року N 908/68

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 ( 731-92-п ), НАКАЗУЄМО:

1. Унести до наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року N 908/68 ( z0414-99 ) "Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 1999 року за N 414/3707, такі зміни:

1) у пункті 3 слова та цифри "п. 149 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", здійснює Фонд державного майна України" замінити словами "Законів України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про Фонд державного майна України" ( 4107-17 ) здійснює Фонд державного майна України";

2) у пункті 5 слова та цифри "потрібною для включення до інформаційно-пошукової системи "Етап" згідно з наказом Фонду від 15.01.99 N 82" замінити словами "що встановлюється Фондом державного майна України".

2. Затвердити Зміни до Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року N 908/68 ( z0414-99 ) "Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 1999 року за N 414/3707, що додаються.

3. Начальнику Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України та заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду державного майна України О.Рябченко

Міністр економічного розвитку і торгівлі України І.Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 14.01.2014 N 66/34

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 р. за N 197/24974

ЗМІНИ до Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі ( z0414-99 )

1. У главі 1:

у пункті 1.1 слова "та "Про Державну програму приватизації" замінити словами ", "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) та "Про Фонд державного майна України" ( 4107-17 );

абзац восьмий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"передача в оренду, використання захисних споруд цивільного захисту для задоволення господарських, культурних та побутових потреб із збереженням функціонального призначення таких споруд або їх списання у порядку, передбаченому законодавством у сфері цивільного захисту".

2. У главі 2:

у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 слова "Закону України "Про Державну програму приватизації" виключити;

третє речення абзацу першого підпункту 2.4.1 пункту 2.4 виключити.

3. Пункт 4.1 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.1. Регіональні відділення Фонду державного майна України організовують контроль за утриманням, зберіганням та використанням державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, та звітують про стан управління майном відповідно до встановленого законодавством порядку.".

Директор Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності М.Горяйнов

Директор департаменту відносин власності Мінекономрозвитку О.Максимов

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси