Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта, рибогосподарської технологічної водойми

Мінагрополітики України; Наказ, Методика від 14.01.2014 № 11

Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта, рибогосподарської технологічної водойми

Реєстрація: Мін'юст України від 30.01.2014 № 194/24971

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0194-14

Текст документа від 14.01.2014:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2014  № 11


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2014 р.
за № 194/24971

Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми

Відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 8 та абзацу другого частини п’ятої статті 14 Закону України "Про аквакультуру" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою забезпечення раціонального використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) та рибогосподарських технологічних водойм НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Міністерства екології
та природних ресурсів України

Перший заступник Міністра фінансів УкраїниВ.С. ДроникМ.Ю. Бродський


М.І. Романов

А.І. МярковськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
14.01.2014  № 11


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2014 р.
за № 194/24971

МЕТОДИКА
визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми

1. Цю Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта (для розміщення плавучих рибницьких садків), рибогосподарської технологічної водойми.

2. Підставою для справляння платежів за оренду частини рибогосподарського водного об’єкта та рибогосподарської технологічної водойми є договір оренди частини рибогосподарського водного об’єкта та договір оренди рибогосподарської технологічної водойми відповідно.

3. Розмір орендної плати, розрахований за цією Методикою, встановлюється договором оренди між орендарем та орендодавцем.

4. Дія цієї Методики поширюється на частину рибогосподарського водного об’єкта або рибогосподарську технологічну водойму, які використовуються на умовах оренди.

5. Ця Методика є обов’язковою для застосування органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при укладенні ними договорів оренди частини рибогосподарського водного об’єкта або рибогосподарської технологічної водойми.

6. Розрахунок розміру орендної плати за надану в оренду частину рибогосподарського водного об'єкта або рибогосподарську технологічну водойму здійснюється за формулою

По = Фп х К1 х К2 х К3 х S,

де:

По

-

розмір плати за надану в оренду частину рибогосподарського водного об'єкта або рибогосподарську технологічну водойму (у грн за рік);


Фп

-

фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні станом на 01 січня 2013 року (100 грн за 1 га площі водного дзеркала);


К1

-

коефіцієнт, який враховує тип водного об’єкта (таблиця 1);


К2

-

коефіцієнт, який враховує місцезнаходження водного об’єкта (таблиця 2);


К3

-

коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об'єкта (таблиця 3);


S

-

площа частини рибогосподарського водного об'єкта або рибогосподарської технологічної водойми, гектарів.

7. Орендодавець за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації, на який індексується середньозважена величина орендної плати по Україні, станом на 01 січня поточного року, що визначається за формулою

Кi = (І - 10) / 100, де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 110.

Коефіцієнт індексації середньозваженої величини орендної плати по Україні застосовується кумулятивно, починаючи з 01 січня 2014 року.

Таблиця 1

Значення коефіцієнта, який враховує тип водного об’єкта (К1)

Тип водного об’єкта

Значення коефіцієнта

рибогосподарська технологічна водойма

0,5

частина водосховища

1

частина ставка

1,1

частина озера

1,2

частина замкненої природної водойми

1,2

частина річки

1,3

Таблиця 2

Значення коефіцієнта, який враховує місцезнаходження водного об’єкта (К2)

Місцезнаходження водного об’єкта

Значення коефіцієнта

у межах м. Києва

3,0

у межах обласних центрів, міст Сімферополя та Севастополя

1,5

у межах районних центрів та міст

1,2

у межах інших населених пунктів

1,0

за межами населених пунктів

0,5

Таблиця 3

Величини коефіцієнтів, які враховують якісний стан водного об'єкта (К3)

Показники

Величина коефіцієнта

Незабруднені (чисті)

1,5

Слабо забруднені (умовно чисті)

1,2

Помірно забруднені

0,9

Брудні

0,7

Дуже брудні

0,5

8. Приклад розрахунку розміру орендної плати за надані в оренду водні об’єкти

Складові формули розрахунку

Вихідні дані

Фп

фіксована середня плата за надані в оренду водні об’єкти

100 гривень

100

К1

тип водного об’єкта

рибогосподарська технологічна водойма

0,5

К2

місцезнаходження водного об’єкта

за межами населених пунктів

0,5

К3

якісний стан водного об'єкта

слабо забруднені (умовно чисті)

1,2

S

площа водного об'єкта

10 гектарів

10

Розрахунок: По = 100 х 0,5 х 0,5 х 1,2 х 10 = 300 грн 00 коп.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси