Про затвердження Положення про індивідуальну печатку посадової особи та працівника Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті

Мінінфраструктури; Наказ, Положення, Зразок, Форма типового документа, Журнал від 14.01.2014 № 14

Про затвердження Положення про індивідуальну печатку посадової особи та працівника Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті

Реєстрація: Мін'юст України від 28.01.2014 № 176/24953

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0176-14

Текст документа від 14.01.2014:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2014  № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2014 р.
за № 176/24953

Про затвердження Положення про індивідуальну печатку посадової особи та працівника Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті

Відповідно до статті 16 - 1 Закону України «Про транспорт», Закону України «Про автомобільний транспорт», абзаців першого та другого пункту 4 Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року № 1567, НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Положення про індивідуальну печатку посадової особи та працівника Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

розміщення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
В.Ф. КотяйЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.01.2014  № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2014 р.
за № 176/24953

ПОЛОЖЕННЯ
про індивідуальну печатку посадової особи та працівника Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 387, та Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2006 року № 1567.

1.2. Це Положення визначає форму, зразок та опис індивідуальної печатки посадової особи та працівника Укртрансінспекції, встановлює порядок її видачі та зберігання.

II. Виготовлення та опис індивідуальної печатки

2.1. Індивідуальна печатка посадової особи та працівника Укртрансінспекції (далі - індивідуальна печатка) має форму правильного кола діаметром 30 мм, край індивідуальної печатки обрамлено подвійним бортиком завтовшки 1 мм.

2.2. У центрі індивідуальної печатки розміщуються горизонтальними рядками написи:

розпізнавальний знак держави - «UA»;

код регіону територіального органу Укртрансінспекції (згідно з додатком 1);

порядковий номер посадової особи Укртрансінспекції (код посадової особи чи працівника, вказаний у наказі Укртрансінспекції чи її територіального органу).

2.3. Написи у центрі індивідуальної печатки обрамлюються колом діаметром 15 мм та виконуються шрифтом рубленої гарнітури.

2.4. На полі між зовнішнім і внутрішнім обрамленням зліва направо по колу рядком по центру розміщується напис «Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті». Напис починається позначкою «*».

2.5. Усі написи виконано спеціальним шрифтом (Arial).

2.6. Індивідуальна печатка виготовляється за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.

2.7. Для індивідуальної печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

III. Видача та зберігання індивідуальних печаток

3.1. Індивідуальними печатками забезпечуються посадові особи та працівники апарату Укртрансінспекції та її територіальних органів, до посадових обов’язків яких належить здійснення заходів державного контролю на автомобільному транспорті (далі - посадові особи та працівники). Індивідуальна печатка закріплюється за посадовими особами та працівниками Укртрансінспекції наказом Укртрансінспекції або її територіальних органів.

3.2. Видача індивідуальних печаток посадовим особам та працівникам, які направляються для здійснення заходів державного контролю на автомобільному транспорті, фіксується відповідальною особою у Журналі видачі індивідуальної печатки (далі - Журнал), форма якого наведена у додатку 3 до цього Положення.

3.3. Журнал повинен бути прошнурований, пронумерований, скріплений підписом відповідальної особи та печаткою Укртрансінспекції. На Журналі проставляються дати початку і закінчення його ведення.

3.4. Записи у Журналі здійснюються кульковою ручкою синього кольору. Усі реквізити Журналу заповнюються розбірливо, допущені помилки виправляються шляхом закреслення помилкового запису і внесення нового, який підтверджується підписом відповідальної особи, що зробила виправлення.

3.5. Індивідуальна печатка, видана відповідно до пункту 3.1 цього розділу, зберігається у відповідної посадової особи чи працівника. Передача індивідуальної печатки сторонній особі забороняється.

3.6. У разі звільнення посадова особа чи працівник в обов’язковому порядку повинні здати індивідуальну печатку за місцем її отримання під особистий підпис відповідальної особи.

3.7. У разі втрати або зіпсування індивідуальної печатки посадова особа чи працівник зобов'язані негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника.

3.8. За кожним фактом втрати, зіпсування чи самовільної передачі індивідуальної печатки проводиться перевірка, матеріали якої зберігаються у відповідальної особи 1 рік.

За результатами проведеної перевірки посадова особа чи працівник, які винні у втраті, зіпсуванні чи передачі індивідуальної печатки, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

3.9. Втрачена або зіпсована печатка вважається недійсною, інформація про що публікується на офіційному сайті Укртрансінспекції та вносяться зміни до відповідного наказу Укртрансінспекції або її територіального органу.

Директор Департаменту
автомобільного транспорту


Д.В. ПетуховДодаток 1
до Положення про індивідуальну печатку
посадової особи та працівника
Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
(пункт 2.2 розділу II)

КОДИ
регіонів територіальних органів Укртрансінспекції

Код регіону

Регіон

1

2

АА

м. Київ

АВ

Вінницька область

АС

Волинська область

АЕ

Дніпропетровська область

АН

Донецька область

АІ

Київська область

АК

Автономна Республіка Крим

АМ

Житомирська область

АО

Закарпатська область

АР

Запорізька область

АТ

Івано-Франківська область

АХ

Харківська область

ВА

Кіровоградська область

ВВ

Луганська область

ВС

Львівська область

ВЕ

Миколаївська область

ВН

Одеська область

ВІ

Полтавська область

ВК

Рівненська область

ВМ

Сумська область

ВО

Тернопільська область

ВТ

Херсонська область

ВХ

Хмельницька область

СА

Черкаська область

СВ

Чернігівська область

СЕ

Чернівецька область

СН

м. Севастополь

II

Апарат УкртрансінспекціїДодаток 2
до Положення про індивідуальну печатку
посадової особи та працівника
Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
(пункт 2.6 розділу II)

ЗРАЗОК
індивідуальної печатки посадової особи та працівника Укртрансінспекції


Додаток 3
до Положення про індивідуальну печатку
посадової особи та працівника
Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
(пункт 3.2 розділу III)

ЖУРНАЛ
видачі індивідуальної печатки

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада посадової особи/ працівника Укртрансінспекції

Код регіону та порядковий номер посадової особи/ працівника Укртрансінспекції (код посадової особи/ працівника)

Дата видачі

1

2

3

4

5

Підпис посадової особи, працівника Укртрансінспекції, що отримала(в) індивідуальну печатку

Дата повернення

Підпис відповідальної особи

Примітка

6

7

8

9

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси