Про затвердження переліку об'єктів, проектна документація на будівництво яких повинна включати розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 9 січня 2014 р. № 6 Київ Про затвердження переліку об'єктів, проектна документація на будівництво яких повинна включати розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту {Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 4 від 03.01.2023} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 327 від 25.04.2018 № 1114 від 18.12.2018 № 1021 від 28.10.2020 № 1030 від 13.09.2022 № 4 від 03.01.2023} Відповідно до статті 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та статті 34 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє: {Вступна частина в редакції Постанови КМ № 4 від 03.01.2023} Затвердити перелік об'єктів, проектна документація на будівництво яких повинна включати розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, згідно з додатком. {Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 4 від 03.01.2023} Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6 ПЕРЕЛІК об'єктів, проектна документація на будівництво яких повинна включати розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту {Назва Додатка в редакції Постанови КМ № 4 від 03.01.2023} {У тексті Переліку слова і цифри “віднесені до V категорії складності об'єктів будівництва” та “віднесені до IV і V категорії складності об'єктів будівництва” замінено словами і цифрами “що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками” згідно з Постановою КМ № 1114 від 18.12.2018} 1. Об'єкти, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій та вплинути на стан захисту населення і територій: {Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 03.01.2023} 1) об'єкти, які за результатами ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки віднесено до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу; {Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1030 від 13.09.2022} 2) хімічно небезпечні об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками; {Підпункт 3 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 03.01.2023} {Підпункт 4 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 03.01.2023} 5) об'єкти біохімічного, біологічного і фармацевтичного виробництва; {Підпункт 6 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 03.01.2023} 7) об'єкти збирання, оброблення, зберігання, захоронення, знешкодження та утилізації токсичних відходів; 8) ядерні установки, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками; 9) пожежовибухонебезпечні об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками: об'єкти видобування нафти, нафтохімії і нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, магістральні нафтопродуктопроводи, резервуарні парки та наливні станції нафтопродуктів, товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств; об'єкти видобування, зберігання, переробки і транспортування природного, зрідженого газу, магістральні газопроводи, інші продуктопроводи, за допомогою яких транспортуються небезпечні речовини; станції розподілення повітря (у разі, коли вони належать до вибухонебезпечної категорії); автозаправні та газозаправні (з використанням зрідженого газу) комплекси; газонаповнювальні станції та пункти, склади газу і газопродуктів; вибухонебезпечні об'єкти зберігання, утилізації та знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин, ракет і ракетного палива; 10) гідротехнічні споруди, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками; {Підпункт 10 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1114 від 18.12.2018} 11) будівлі з умовною висотою понад 100 метрів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками. {Підпункт 11 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 327 від 25.04.2018; в редакції Постанови КМ № 1021 від 28.10.2020} 2. Об'єкти, що забезпечують стале функціонування держави в умовах надзвичайних ситуацій і в особливий період: {Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 03.01.2023} 1) пункти управління, утворені в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання; 2) об'єкти газопостачання, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками: об'єкти видобування, зберігання (газосховища), переробки, транспортування та розподілу природного, скрапленого газу, зокрема газозаправні (з використанням зрідженого газу) комплекси; газонаповнювальні станції та пункти; склади газу та газопродуктів; 3) об'єкти водопостачання та водовідведення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, - об'єкти знезараження, підготовки, очищення, зберігання питної води та знезараження і очищення каналізаційних стоків у системах очисних споруд; 4) об'єкти виробництва та передачі електричної енергії магістральними електричними мережами та місцевими (локальними) електричними мережами напругою понад 110 кВ; 5) об'єкти електрозв'язку, проводового та радіомовлення і телебачення; 6) об'єкти повітряного транспорту, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками: аеропорти та аеродроми; центри управління повітряним рухом; 7) об'єкти морського та річкового транспорту, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками: порти; судноремонтні заводи та бази; об'єкти роботи з вантажами морського та річкового транспорту; пункти управління рухом морського та річкового транспорту; 8) об'єкти залізничного транспорту: вокзали з пасажиропотоком 1500 і більше осіб на добу; пункти управління залізничним рухом; залізничні тунелі; 9) об'єкти метрополітену (лінійні ділянки, депо та станції, пункти управління рухом); 10) об'єкти автомобільного транспорту: автовокзали з пасажиропотоком 1500 і більше осіб на добу; автомобільні заправні станції та комплекси; 101) об'єкти побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення, що планується пристосовувати для санітарної обробки населення, спеціальної обробки одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання згідно з ДСТУ 8819:2019; {Пункт 2 доповнено підпунктом 101 згідно з Постановою КМ № 1021 від 28.10.2020} 102) заклади освіти, зокрема дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої і післядипломної освіти; {Пункт 2 доповнено підпунктом 102 згідно з Постановою КМ № 4 від 03.01.2023} 103) заклади охорони здоров'я; {Пункт 2 доповнено підпунктом 103 згідно з Постановою КМ № 4 від 03.01.2023} 104) об'єкти критичної інфраструктури, які віднесені до I-IV категорії критичності відповідно до законодавства; {Пункт 2 доповнено підпунктом 104 згідно з Постановою КМ № 4 від 03.01.2023} 11) інші об'єкти, що належать суб'єктам господарювання, які віднесені або підлягають віднесенню до відповідної категорії цивільного захисту згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 227. 3. Споруди підземного простору населених пунктів, що планується використовувати для укриття населення: підземні переходи між станціями, тунелі; {Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1021 від 28.10.2020} підземні склади; {Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1021 від 28.10.2020} споруди котлованного типу (підземні гаражі (автостоянки, паркінги); заклади громадського харчування, торгівлі, які розміщуються на підземних, підвальних та цокольних поверхах). {Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1021 від 28.10.2020} 4. Об'єкти, у тому числі житлові та громадські будинки (крім об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта), будівництво яких планується на території таких небезпечних зон згідно з ДБН В.1.2-4:2019 “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту”: {Абзац перший пункту 4 в редакції Постанов КМ № 1021 від 28.10.2020, № 4 від 03.01.2023} зони можливих значних руйнувань; {Абзац другий пункту 4 в редакції Постанов КМ № 1021 від 28.10.2020, № 4 від 03.01.2023} зони можливого небезпечного і значного радіоактивного забруднення; {Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 4 від 03.01.2023} зони можливого хімічного забруднення; зони можливого катастрофічного затоплення. {Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1021 від 28.10.2020} Примітка. Проектування об'єктів, визначених цим переліком, здійснюється з урахуванням вимог ДСТУ 8773:2018 “Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об'єктів. Основні положення”. {Перелік доповнено приміткою згідно з Постановою КМ № 1021 від 28.10.2020}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси