Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Перелік від 09.01.2014 № 5

Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 5-2014-п

Текст документа від 16.05.2017:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 січня 2014 р. № 5
Київ

Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 847 від 23.11.2016
№ 294 від 26.04.2017}

Відповідно до частини третьої статті 61 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Затвердити Типове положення про відомчу пожежну охорону, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2014 р. № 5

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу пожежну охорону

1. Відомча пожежна охорона утворюється суб’єктом господарювання, який належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (далі - суб’єкт господарювання), за погодженням з таким міністерством, органом та складається з державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) (далі - пожежно-рятувальні підрозділи), кількість яких визначається суб’єктом господарювання.

2. Відомча пожежна охорона утворюється для виконання завдань, передбачених Кодексом цивільного захисту України, з метою захисту життя і здоров’я людей, державної власності від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки на об’єктах, що належать суб’єктові господарювання.

3. Відомча пожежна охорона у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міноборони, іншими нормативно-правовими актами та положенням про відомчу пожежну охорону, що затверджується відповідним міністерством на підставі цього Типового положення.

4. Основними завданнями відомчої пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж, гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

5. Служби пожежної безпеки, утворені для забезпечення пожежної безпеки на об’єктах Міноборони, МВС, Мін’юсту (об’єкти Державної кримінально-виконавчої служби), СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції, Адміністрації Держспецзв’язку, Адміністрації Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, здійснюють контроль за виконанням правил пожежної безпеки на таких об’єктах.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 847 від 23.11.2016 , № 294 від 26.04.2017 }

6. Відомча пожежна охорона відповідно до покладених на неї завдань:

1) запобігає виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж;

2) здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи щодо мінімізації або ліквідації пожеж;

3) проводить аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи;

4) здійснює контроль за дотриманням порядку проведення пожежонебезпечних робіт;

5) подає суб’єктові господарювання пропозиції щодо проведення науково-дослідних, проектних і проектно-конструкторських робіт у галузі пожежної безпеки;

6) здійснює контроль за виконанням галузевих програм у частині забезпечення пожежної безпеки;

7) бере участь у вирішенні питань кадрового забезпечення відомчої пожежної охорони;

8) використовує об’єктові системи оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також відомчі засоби масової інформації для інформування про необхідність дотримання вимог пожежної безпеки;

9) здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.

7. Посадові особи відомчої пожежної охорони мають право:

1) одержувати від посадових осіб і працівників суб’єкта господарювання відомості та документи щодо стану пожежної безпеки, дані про пожежі, технічну документацію на розроблення і виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів;

2) брати участь у розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

3) складати протоколи про адміністративні правопорушення та готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки на об’єктах, що належать суб’єктові господарювання;

4) брати участь у розробленні проектів відомчих і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов на виготовлення продукції та проведення робіт, що встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції;

5) надсилати у разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей, відповідні матеріали територіальним органам ДСНС для прийняття рішення.

8. Пожежно-рятувальні підрозділи, які мають виїзну пожежну техніку, залучаються до гасіння пожеж у порядку, встановленому Міноборони.

9. Під час гасіння пожеж працівники відомчої пожежної охорони мають право на безперешкодний доступ до житлових, виробничих та інших приміщень, а також вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню та ліквідації пожежі.

10. Керівник відомчої пожежної охорони безпосередньо підпорядковується керівникові суб’єкта господарювання або його заступникові.

11. Методичне керівництво, координацію діяльності відомчої пожежної охорони здійснює керівник суб’єкта господарювання, а контроль за діяльністю відомчої пожежної охорони - ДСНС.

12. Працівники пожежно-рятувальних підрозділів (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету) підлягають обов’язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, отриманих під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, згідно з Положенням про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. № 232 (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 159).

13. Забороняється залучати працівників пожежно-рятувальних підрозділів до виконання завдань, не передбачених цим Типовим положенням.

14. Штатна чисельність пожежно-рятувальних підрозділів визначається суб’єктом господарювання відповідно до покладених на такі підрозділи завдань та з урахуванням пожежної небезпеки виробництва і типових штатів, що затверджуються міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади за погодженням з ДСНС.

15. На керівні посади та посади, пов’язані з виконанням функцій щодо запобігання виникненню пожеж та здійсненням контролю у сфері пожежної безпеки, призначаються особи, які мають базову або повну вищу спеціальну технічну освіту.

16. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення відомчої пожежної охорони здійснюється суб’єктом господарювання.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2014 р. № 5

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 р. № 653 “Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону” (ЗП України, 1996 р., № 1, ст. 4).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 873 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1080).

3. Пункт 16 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).

4. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. № 648 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 30, ст. 1216).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 657 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 55, ст. 2213).

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси