Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Мінприроди України, Мінекономрозвитку України, Мінфін України; Наказ, Порядок від 25.12.2013 № 544/1561/1130

Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Реєстрація: Мін'юст України від 25.01.2014 № 163/24940

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0163-14

Текст документа від 25.12.2013:

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.12.2013  № 544/1561/1130


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 163/24940

Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1101 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів" НАКАЗУЄМО :

1. Затвердити Порядок визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України по водному господарству, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 21 травня 2001 року № 92/243/104 "Про затвердження Порядку надання платних послуг бюджетними установами й організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету України по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 травня 2001 року за № 466/5657;

наказ Державного комітету України по водному господарству, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28 жовтня 2004 року № 280/679/389 "Про внесення змін до наказу Держводгоспу України, Мінфіну України, Мінекономіки України від 21.05.2001 № 92/243/104", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2004 року за № 1496/10095;

наказ Державного комітету України по водному господарству, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 березня 2009 року № 61/482/273 "Про внесення змін до Порядку надання платних послуг бюджетними установами й організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету України по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 344/16360.

3. Департаменту охорони природних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України (Томахін М.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства водних ресурсів України Сташука В.А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр екології
та природних ресурсів України


О.А. Проскуряков

Виконувач обов’язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі УкраїниА.А. Максюта

Міністр фінансів України


Ю.В. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державного агентства
водних ресурсів України

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М. ЯцюкІ.Ю. БісюкМ.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України,
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України
25.12.2013  № 544/1561/1130


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 163/24940

ПОРЯДОК
визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України

І. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку термін «точка водовиділу» вживається у такому значенні:

точка водовиділу - гідротехнічна споруда, насосна станція, канали та трубопроводи або водосховища, що перебувають на балансі водогосподарської організації, з яких або до яких здійснюється подача (забір) води для потреб водокористувачів.

1.2. Платні послуги надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України згідно з Переліком платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1101).

1.3. Цей Порядок визначає особливості формування вартості та надання платних послуг юридичним та фізичним особам.

ІІ. Організація та контроль за наданням платних послуг

2.1. Надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, спрямовано на підвищення дієвості та ефективності водогосподарської діяльності.

2.2. Координацію діяльності, що пов’язана з наданням платних послуг, забезпечує керівник відповідної бюджетної установи, що належить до сфери управління Держводагентства України (далі - водогосподарська організація).

2.3. Надання платних послуг здійснюється на підставі договорів, які укладаються сторонами.

Строк розгляду договорів не повинен перевищувати одного місяця з дати їх надходження.

2.4. Кошти, отримані за надання платних послуг, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються згідно із затвердженим Держводагентством України кошторисом водогосподарської організації.

2.5. Планування надходжень і використання коштів за надані платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України.

2.6. Контроль за наданням послуг на платній основі, а також за правильністю застосування вартості послуг, цільовим використанням коштів здійснюють у межах своєї компетенції керівники водогосподарських організацій, Держводагентство України та інші органи відповідно до законодавства.

ІІІ. Структура витрат та порядок визначення вартості платних послуг

3.1. Платні послуги надаються штатними працівниками водогосподарських організацій.

3.2. Розмір договірних (вільних) цін за кожний вид платної послуги визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних безпосередньо з наданням (виконанням) відповідної платної послуги.

3.3. До складу витрат на надання (виконання) платних послуг належать:

прямі витрати на оплату праці;

прямі матеріальні витрати;

інші прямі витрати;

загальногосподарські витрати, у тому числі витрати на оновлення та модернізацію основних засобів, що використовуються для надання платних послуг.

3.4. До прямих витрат на оплату праці відносяться витрати на заробітну плату штатним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з наданням платних послуг у порядку, встановленому законодавством, а також передбачені законодавством відрахування на соціальні заходи.

До калькуляції вартості послуги в частині заробітної плати включаються витрати, частково забезпечені або не забезпечені видатками кошторису загального фонду.

3.5. До прямих матеріальних витрат відноситься вартість основних матеріалів, необхідних для виконання робіт, надання послуг, допоміжних та інших матеріалів, які віднесені до конкретного виду надання послуг.

3.6. До інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які віднесені до конкретного виду надання послуг.

3.7. До загальногосподарських витрат відносяться всі витрати на управління виробництвом та обслуговування і управління водогосподарською організацією в цілому. Визначення складу та механізму їх розподілу здійснюється з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248.

3.8. Загальногосподарські витрати обраховуються у відсотках до прямих витрат.

Зазначений відсоток визначається із співвідношення видатків, передбачених кошторисом спеціального фонду (у частині власних надходжень) бюджетної організації, та загальної суми видатків, передбачених кошторисом на відповідний рік.

3.9. До витрат на оновлення та модернізацію основних засобів, що використовуються для надання платних послуг, відносяться капітальні видатки, визначені кошторисами на поточний рік на ці цілі.

Капітальні видатки обраховуються у розмірі 10 відсотків до прямих витрат, пов’язаних з наданням відповідної послуги.

3.10. Точка водовиділу обумовлюється договірними відносинами між водогосподарською організацією та водокористувачем в кожному окремому випадку згідно з балансовою належністю.

3.11. Вартість послуг з подачі води, що забирається юридичними і фізичними особами (сільгосптоваровиробниками) на полив зрошуваних або зволоження осушених сільськогосподарських земель, визначається водогосподарськими організаціями з урахуванням витрат з точки водовиділу.

Вартість послуг з подачі води або зволоження може встановлюватись як єдина для водогосподарської організації в цілому, так і диференційовано, з урахуванням технологічних особливостей.

3.12. Витрати на подачу води до точки водовиділу, а також з точки водовиділу, які не покриваються бюджетним фінансуванням, згідно з розрахунками організації включаються до розрахунку договірної ціни (у тому числі електроенергія, капітальні видатки, заробітна плата).

3.13. Обсяг води, поданої водокористувачам, визначається за показниками вимірювальних приладів і пристроїв та за відповідними методиками. У разі відсутності вимірювальних приладів обсяги води визначаються за технологічними параметрами (тривалість роботи насосних агрегатів, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб, гідротехнічної споруди, дані гідрометричних постів, створів тощо). Засоби і методи водообліку обумовлюються у договорах.

3.14. У разі здійснення подачі води водокористувачам декількома водогосподарськими організаціями обсяг поданої води для кожної визначається у точці водовиділу замовника послуги. Вартість послуг з подачі води визначається окремо кожною водогосподарською організацією на загальних умовах згідно з пунктами 3.2 та 3.11 цього розділу.

3.15. Вартість робіт з проектування, будівництва та реконструкції водогосподарських об'єктів визначається згідно з державними будівельними нормами.

ІV. Коригування вартості платних послуг

4.1. Перегляд вартості послуг може здійснюватись у зв’язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності, що обумовлюється договором.

4.2. Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження механізму коригування тарифів.

Директор Департаменту
охорони природних ресурсів
Мінприроди УкраїниМ.Л. Томахін

Директор
Департаменту розвитку
реального сектору економіки
Мінекономрозвитку України
О.В. Пендзин

Директор Департаменту
фінансів виробничої сфери
та майнових відносин
Мінфіну України
С.І. Мельниченко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси