Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 липня 1996 р. № 854 Київ {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1026 від 23.10.2019} Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями {Додатково див. Постанову ВР № 363/96-ВР від 12.09.96} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1440 від 02.12.96 № 59 від 24.01.97 № 313 від 17.03.98 № 1336 від 25.08.98 № 1809 від 16.11.98 № 1956 від 10.12.98 № 370 від 15.03.99 № 450 від 06.05.2001 № 1669 від 13.12.2001 № 1178 від 17.08.2002 № 1067 від 17.07.2003 № 787 від 18.08.2005 № 924 від 11.12.2013 № 353 від 10.05.2018} Відповідно до статті 20 Закону України "Про захист прав споживачів" Кабінет Міністрів України постановляє: {Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} 1. Затвердити Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями (додаються). 2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Міністерству внутрішніх справ, Державній інспекції з питань захисту прав споживачів, Міністерству доходів і зборів, Міністерству охорони здоров'я забезпечити у межах своїх повноважень постійний контроль за виконанням вимог Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями. {Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1336 від 25.08.98, № 1669 від 13.12.2001, № 1067 від 17.07.2003, № 924 від 11.12.2013} 3. Суб'єктам господарювання сфери роздрібної торгівлі алкогольними напоями привести свою діяльність у відповідність із зазначеними Правилами. {Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1178 від 17.08.2002, № 924 від 11.12.2013} 4. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 1996 року. Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО Інд. 23 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854 ПРАВИЛА роздрібної торгівлі алкогольними напоями {У тексті Правил слова "суб'єкт підприємницької діяльності", "суб'єкт господарювання" та "суб'єкт підприємництва" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "суб'єкт господарської діяльності" у відповідному відмінку і формі числа згідно з Постановою КМ № 1178 від 17.08.2002} {У тексті Правил слова “суб'єкт господарської діяльності” і “підприємство громадського харчування” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “суб'єкт господарювання” і “заклад ресторанного господарства” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} 1. Ці Правила визначають основні вимоги до роздрібної торгівлі горілкою і лікеро-горілчаними виробами, вином виноградним та плодово-ягідним, коньяком, шампанським, вином ігристим (далі - алкогольні напої) і спрямовані на забезпечення прав споживачів щодо належної якості товару і рівня торговельного обслуговування. {Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} Алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису і кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08. {Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1956 від 10.12.98} 2. Роздрібна торгівля алкогольними напоями - діяльність з продажу алкогольних напоїв безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших закладах ресторанного господарства. {Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 17.07.2003} Роздрібна торгівля алкогольними напоями здійснюється через спеціалізовані підприємства, в тому числі фірмові, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом продовольчих товарів, а також заклади ресторанного господарства. {Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1669 від 13.12.2001, № 1067 від 17.07.2003, № 924 від 11.12.2013} 3. Ці правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання на території України незалежно від форм власності, які зареєстровані в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриманий згідно з вимогами законодавства. Працівники суб'єкта господарювання, які безпосередньо здійснюють зберігання та продаж алкогольних напоїв, повинні мати спеціальну професійну освіту (підготовку): знати асортимент і якісні характеристики напоїв, ознаки браку, правила підготовки напоїв до продажу, принципи їх розміщення і викладення; правила зберігання та терміни реалізації напоїв; правила роботи з реєстраторами розрахункових операцій, порядок розрахунків з покупцями; види торговельного обладнання, інвентарю і правила користування ними; санітарні норми і правила; правила техніки безпеки, правила пожежної безпеки, вимоги законодавства щодо обмеження продажу алкогольних напоїв тощо. {Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1067 від 17.07.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} {Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 17.07.2003} 4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити стан приміщень для роздрібної торгівлі алкогольними напоями згідно із санітарно-технічними, санітарно-гігієнічними, технологічними, протипожежними та іншими нормами, а також можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари відповідно до законодавства. Суб'єкт господарювання повинен мати торговельне приміщення (будівлю) площею не менш як 20 кв. метрів, обладнане відповідним торговельно-технологічним устаткуванням (вітрини, прилавки, пристінні гірки тощо), охоронною і протипожежною сигналізацією, з достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією, а у випадках, передбачених законодавством, забезпечити умови для застосування реєстраторів розрахункових операцій, зберігання матеріальних цінностей. {Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 450 від 06.05.2001, № 1669 від 13.12.2001 - зміни набувають чинності через 180 днів з дня опублікування, № 1067 від 17.07.2003, № 924 від 11.12.2013} 5. У документах, згідно з якими до торговельної мережі надійшли алкогольні напої, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. {Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1809 від 16.11.98, в редакції Постанов КМ № 1067 від 17.07.2003, № 787 від 18.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} 6. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити відповідно до законодавства надання споживачам необхідної, доступної та достовірної і своєчасної інформації про товари, а також на вимогу споживачів - інформації про сертифікацію продукції, документи про її якість, безпеку та ціну. {Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1178 від 17.08.2002; в редакції Постанови КМ № 924 від 11.12.2013} 7. Зручний для населення режим роботи спеціалізованих магазинів, спеціалізованих відділів, секцій комунальної форми власності встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. Зручний для населення режим роботи спеціалізованих магазинів, спеціалізованих відділів, секцій інших форм власності встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за погодженням з власником цього об'єкта. {Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 17.07.2003; в редакції Постанови КМ № 924 від 11.12.2013} 8. Суб'єкту господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями, забороняється приймати для продажу та зберігання алкогольні напої від юридичних і фізичних осіб, які не мають ліцензії на виробництво або на право імпорту чи оптової торгівлі алкогольними напоями. {Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 1067 від 17.07.2003} 9. Роздрібна торгівля алкогольними напоями забороняється: у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, крім ресторанів, що розміщені на території санаторіїв; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); з торгових автоматів; з рук; у невизначених для цього місцях. {Пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1669 від 13.12.2001; в редакції Постанов КМ № 1067 від 17.07.2003, № 924 від 11.12.2013} 10. Продаж алкогольних напоїв громадянам, які не досягли 18-річного віку, забороняється. В разі виникнення сумніву щодо віку покупця продаж алкогольних напоїв здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік. 11. Не дозволяється здійснювати продаж алкогольних напоїв працівниками суб'єкта господарювання, яким не виповнилося 18 років. 12. Зберігання та реалізація алкогольних напоїв, крім алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць, вироблених в Україні, дозволяється тільки за наявності марки акцизного податку на пляшці або на іншій тарі згідно із законодавством. {Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1067 від 17.07.2003, № 924 від 11.12.2013} Порядок запровадження марок акцизного збору регулюється законодавством. 13. Пакування, маркування, транспортування, приймання, зберігання, продаж алкогольних напоїв здійснюються відповідно до вимог, передбачених законодавством та нормативними документами. {Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 17.07.2003} 14. Алкогольні напої повинні бути марковані в доступній для споживача формі згідно із законодавством про мови. На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) горілки та лікеро-горілчаних виробів зазначаються: {Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 17.07.2003} загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб'єкта господарювання; {Абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} вміст спирту (% об.); місткість посуду; штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки або контретикетки, чи пляшки (іншого посуду); {Абзац дев'ятий пункту 14 в редакції Постанов КМ № 1669 від 13.12.2001, № 1067 від 17.07.2003} вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами); позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва). На видимій стороні етикетки або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб'єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво. {Абзац дванадцятий пункту 14 в редакції Постанови КМ № 1067 від 17.07.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) продукції виноробства зазначаються: {Абзац тринадцятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 17.07.2003} назва держави; найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження; {Абзац п'ятнадцятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} знак для товарів і послуг; назва продукції; місткість посуду; вміст спирту (% об.); вміст цукру (крім сухих вин, шампанських, ігристих вин та коньяку) (% мас.); дата виготовлення (на видимій стороні етикетки або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду); {Абзац двадцять перший пункту 14 в редакції Постанови КМ № 1067 від 17.07.2003} позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України); {Абзац двадцять другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки або контретикетки, або пляшки (іншого посуду); {Абзац двадцять третій пункту 14 в редакції Постанов КМ № 1669 від 13.12.2001, № 1067 від 17.07.2003} наявність ароматизаторів, барвників (у разі їх використання). {Пункт 14 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно з Постановою КМ № 1669 від 13.12.2001} Термін витримки марочних вин та позначення "Марочне", вік коньячних спиртів марочних коньяків і коньяків спеціальних назв повинні бути зазначені на кольєретці. На пляшках з колекційними винами та коньяками повинні бути наклеєні додаткові ярлики із зазначенням "Колекційне (колекційний), додатково витримане (витриманий) в колекції ___ років". На шийку пляшки з колекційним вином повинна бути наклеєна кольєретка із зазначенням року урожаю винограду, з якого виготовлене вино. На етикетках пляшок з вином контрольованих за походженням назв обов'язково повинен бути напис "Вино контрольованих за походженням назв", а на контретикетках - схематичне зображення території району, де виготовлене вино, із позначенням виноградних ділянок. На пляшці з вермутом повинна бути контретикетка або додаткова етикетка, на якій зазначаються дані про основний склад компонентів напою і погоджені з Міністерством охорони здоров'я рекомендації щодо його вживання. {Абзац двадцять дев'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} На пляшки з усіма видами продукції виноробства можуть бути наклеєні контретикетки, які містять додаткову інформацію про напої. {Абзац тридцять перший пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 1067 від 17.07.2003} Етикетки на алкогольні напої, які реалізуються в закладах ресторанного господарства, повинні бути засвідчені підписом відповідальної особи цього підприємства. {Абзац пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 353 від 10.05.2018} {Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 59 від 24.01.97; в редакції Постанови КМ № 313 від 17.03.98} 15. Не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування, з наявними ознаками бою (тріщини, сколювання шийки, пошкодження закорковування тощо), у негерметично закоркованих пляшках, з наявністю сторонніх і завислих частинок або каламуті, осаду (якщо це не передбачено нормативним документом, обов'язковим до виконання), строк придатності яких минув. {Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} Вина шампанські, ігристі та тихі, вермути, коньяки України і бренді, в яких після закінчення гарантійних строків зберігання не з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації. {Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} Продаж колекційних вин з осадами, що швидко осідають і не створюють муті, дозволяється, якщо це передбачено нормативним документом, обов'язковим до виконання. {Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} Продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше. {Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1067 від 17.07.2003, № 924 від 11.12.2013} Продаж виноробної продукції здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, а також у сувенірних пляшках, художньо оформленому посуді із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковці типу "Tetra-Pak" і “Bag in box” місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л і більше. Продаж вин виноградних натуральних сухих здійснюється також у тарі (посуді) місткістю від 100 до 500 л, виготовленій з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені пунктом 14 вимоги щодо маркування виноробної продукції не застосовуються. {Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1067 від 17.07.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} Продаж вин сухих із доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних ординарних і марочних здійснюється також у тарі (посуді) місткістю від 50 до 600 л, виготовленій з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями. При цьому суб'єкти господарювання повинні дотримуватися вимог законодавства щодо умов та термінів зберігання зазначеної продукції, наявності необхідної, доступної та достовірної інформації про товар із супровідних документів, передбачених законодавством, санітарно-епідеміологічних вимог. {Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 18.08.2005} Установлені цим пунктом вимоги до місткості тари (посуду) не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва. {Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1067 від 17.07.2003} {Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1440 від 02.12.96, № 59 від 24.01.97, в редакціЇ Постанови КМ № 313 від 17.03.98} 16. Зберігання алкогольних напоїв здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, які відповідають вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці, здоров'я та навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки, а також санітарних норм і правил. Місця зберігання алкогольних напоїв повинні добре вентилюватися, не мати стороннього запаху, бути непроникними для прямих променів світла, обладнані охоронною сигналізацією. {Абзац перший пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1067 від 17.07.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} Алкогольні напої розміщуються в місцях зберігання за групами, видами, марками. {Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вносять до Єдиного державного реєстру місць зберігання тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв, що розташовані за іншою адресою, ніж місце здійснення торгівлі. {Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} 17. Закорковані пляшки з алкогольними напоями зберігають у горизонтальному положенні з метою запобігання висиханню корку, а пляшки з іншою укупоркою - у вертикальному положенні. 18. Алкогольні напої зберігають при температурі: горілку та горілку особливу - від -5 °С до +25 °С; лікеро-горілчані вироби - від +10 °С до +25 °С і відносній вологості повітря не більш як 85 відсотків; {Абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} вино - від +8 °С до +16 °С (напівсолодке, напівсухе - від -2 °С до +8 °С); коньяк - не менш як +5 °С. 19. У торговельному залі на відповідному торговельному обладнанні повинні бути виставлені алкогольні напої у повному асортименті, наявному у суб'єкта господарювання. {Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} Алкогольні напої розміщують за групами, видами і марками на пристінних гірках, столах, прилавках. 20. Перед продажем алкогольних напоїв продавцем обов'язково перевіряється їх якість за зовнішнім виглядом (прозорість, колір, інші ознаки, які піддаються перевірці без відкупорювання одиниці паковання). 21. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити інформування споживача про роздрібні ціни на алкогольні напої за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках напоїв, що перебувають у продажу. На ціннику чітко зазначається назва напою, місткість, ціна за одиницю товару у грошовій одиниці України. На зворотному боці цінника повинен бути підпис особи, відповідальної за визначення ціни, і дата. {Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 450 від 06.05.2001, № 1067 від 17.07.2003, № 353 від 10.05.2018} 22. Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці здійснюється тільки закладами ресторанного господарства та спеціалізованими відділами підприємств, що мають статус закладів ресторанного господарства, підприємств з універсальним асортиментом товарів. {Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 370 від 15.03.99, № 1067 від 17.07.2003, в редакції Постанови КМ № 787 від 18.08.2005} Продаж на розлив вин виноградних натуральних сухих з тари (посуду) місткістю від 50 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями, може здійснюватися закладами ресторанного господарства, якщо в ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. {Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 18.08.2005} Продаж вин сухих із доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари (посуду) місткістю від 50 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями, здійснюється підприємствам первинного та змішаного виноробства виключно за місцем їх розташування у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл), якщо в ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими підприємствами не можуть перевищувати 20 відсотків річного обсягу вироблених виноматеріалів. {Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 18.08.2005} Забороняється торгівля алкогольними напоями на розлив у закладах ресторанного господарства за відсутності належних санітарно-гігієнічних умов та обладнання (забезпеченість проточною питною водою, посудом, мірними місткостями, одноразовим посудом тощо, наявність умов для миття посуду) та інших вимог, передбачених законодавством. Забороняється під час продажу алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці мити посуд у тазах, відрах тощо. Перед використанням посуд небхідно промивати чистою проточною водою чи за допомогою спеціальних пристроїв. Посуд для відпуску алкогольних напоїв, мірні ємкості, інший інвентар, торговельно-технологічне обладнання повинні утримуватися в чистоті відповідно до санітарних правил, затверджених в установленому порядку. {Абзац сьомий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} Забороняється повторне використання одноразового посуду. 23. Забороняється під час продажу алкогольних напоїв на розлив у закладах ресторанного господарства змішувати напої різних видів і марок, крім виготовлення коктейлів. Технологічні, калькуляційні картки на коктейлі погоджуються із санітарно-епідеміологічною службою, затверджуються керівником підприємства та бухгалтером. {Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 353 від 10.05.2018} 24. Наповнення мірних ємкостей (колб, циліндрів тощо) проводять до мірної позначки (риски) відповідного об'єму, при цьому мірні ємкості повинні знаходитися на горизонтальній поверхні. Мірою місткості повинен бути посуд, який має шкалу або відмітки з нанесеними цифровими значеннями місткості та тавро державної повірки. 25. Заклади ресторанного господарства повинні мати прейскуранти цін на алкогольні напої, де зазначаються назва напою, вміст пляшки, ціна за пляшку, ціна за 50 та 100 мілілітрів напою у грошовій одиниці України. {Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 370 від 15.03.99, № 450 від 06.05.2001} Прейскуранти на алкогольні напої підписуються керівником та бухгалтером суб'єкта господарювання і повинні бути доступні для ознайомлення споживача. {Абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 353 від 10.05.2018} {Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 450 від 06.05.2001} 26. Під час продажу алкогольних напоїв продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. {Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 1178 від 17.08.2002} 27. У разі виявлення недоліків, фальсифікації алкогольних напоїв, продажу їх неналежної якості споживач має право вимагати від суб'єкта господарювання: заміни на аналогічний товар належної якості; заміни на товар іншого виду, марки з відповідним перерахуванням купівельної ціни; повернення коштів; відшкодування заподіяних йому збитків та шкоди в порядку, передбаченому законодавством. 28. Алкогольні напої належної якості обміну та поверненню не підлягають. 29. Суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи), які мають право на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, та їх працівники зобов'язані дотримуватись Законів України "Про захист прав споживачів", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", цих Правил, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1818; 2011 р., № 51, ст. 2038), та інших нормативних документів прямо чи/та побічно регламентуючих торговельну діяльність. {Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 924 від 11.12.2013} За їх порушення працівники несуть відповідальність згідно із законодавством. {Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 17.07.2003} 30. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність на видному та доступному для споживачів місці куточка, в якому розміщуються інформація про найменування власника торговельного об'єкта, місцезнаходження і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, витяги із Закону України “Про захист прав споживачів”, цих Правил, книга відгуків та пропозицій, а у випадках, передбачених законом, копії відповідних дозвільних документів. {Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 924 від 11.12.2013} 31. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади у межах їхньої компетенції та в установленому порядку.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси