Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ N 222 від 23.07.96 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 16 грудня 1996 р. за N 715/1740 Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 218 ( z0569-98 ) від 23.07.98 ) Відповідно до пункта 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. N 469 ( 469-92-п ) НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок (додаються). 2. Заступникам головного державного санітарного лікаря України, Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного Комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки України прийняти указані санітарні правила до керівництва та застосування при здійсненні державного санітарно-епідемічного нагляду. 3. Вважати такими, що не діють на території України Санітарні правила по застосуванню харчових добавок від 29.09.78 N 1923-78. 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Головний державний санітарний лікар України, перший заступник Міністра В.Ф.Марієвський Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.96 N 222 Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок I. Загальна частина 1. Харчові добавки - природні або синтезовані речовини, які навмисно вводяться до продуктів харчування з метою надання їм необхідних властивостей (наприклад, органолептичних, технологічних) і не вживаються самостійно у вигляді харчових продуктів або звичайних компонентів їжі. Харчові добавки можуть залишатися у харчових продуктах у повному обсязі або у вигляді речовин, які утворюються після хімічної взаємодії добавок з компонентами продуктів харчування. 2. Ці Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок (далі - СанПіН) не поширюються на забруднюючі сторонні речовини (контамінанти), які ненавмисно потрапляють до продуктів харчування під час вирощування рослин та тварин або агротехнічних та ветеринарних заходів при виробленні, переробленні, приготуванні, упакуванні, зберіганні, транспортуванні та реалізації харчових продуктів внаслідок контакту з обладнанням, тарою, зовнішнім середовищем; а також на живі мікроорганізми, їх токсини, механічні домішки. 3. Згідно із санітарним законодавством України вироблення, застосування та реалізація харчових добавок на території держави повинні здійснюватися з дозволу МОЗ України. Забороняється ввезення та реалізація продуктів харчування, які не відповідають вимогам санітарного законодавства України, в тому числі тих, що вироблені з використанням речовин, які не дозволені як харчові добавки. 4. Використання харчових добавок не повинно збільшувати ступінь ризику можливого несприятливого впливу продукту на здоров'я споживача, а також змінювати споживні властивості харчових продуктів (за винятком деяких продуктів спеціального та дієтичного призначення). Не дозволяється застосування харчових добавок з метою приховування зіпсованості або недоброякісності сировини або готового продукту. 5. Введення нових харчових добавок до продуктів або зміна умов їх застосування вважається виправданим тільки тоді, коли це спрямовано на досягнення вказаних нижче цілей і коли таких не можна досягнути іншими технологічно доцільними засобами: а) зберігання природних властивостей та харчової цінності продукту; зниження харчової цінності можливе у випадках, що передбачені технологією виробництва спеціальних та дієтичних продуктів; б) збільшення терміну зберігання, якості та стабільності продукту або поліпшення його органолептичних властивостей, за умови, якщо це не змінює суті харчового продукту, не вводить в оману споживача та не збільшує ризику шкідливого впливу продукту на здоров'я, у порівнянні з засобами, які застосовуються; в) поліпшення умов підготовки, оброблення, розфасування та інших виробничих процесів, а також пакування, транспортування та зберігання продуктів харчування. Але при цьому використання харчових добавок не повинно сприяти приховуванню вад сировини або змін в продукті, що виникають внаслідок недотримання встановлених технологічних регламентів та санітарних норм і правил на кожному етапі виробництва. 6. Харчові добавки повинні застосовуватися при виробництві харчових продуктів у мінімально необхідній для досягнення технологічного ефекту кількості, але не більш встановлених максимально допустимих рівней (МДР), вказаних в цьому документі. Максимально допустимі рівні для харчових добавок, що наведені в цих Санітарних правилах і нормах, означають найбільшу допустиму кількість харчових добавок, що може додаватися або знаходитися в харчовому продукті незалежно від того, чи додана вона до нього безпосередньо, чи у складі іншого продукту (напівфабрикату), який вводиться згідно з рецептурою при виготовленні готового продукту. Максимально допустимі рівні харчових добавок у продукті, розраховані як визначені хімічні сполуки, або елементи, або інакше означені речовини, наводяться в мг на 1 кг готового продукту або напівфабрикату (якщо це спеціально обумовлено). Для харчових добавок, що не становлять загрози для здоров'я людини, навіть у великих дозах, граничний вміст добавки визначається технологічними інструкціями (ТІ) і не потребує спеціальних методів інструментального контролю її вмісту в готовому продукті харчування. 7. Склад та ступінь чистоти речовин, що використовуються як харчові добавки, визначаються спеціальною технічною документацією до кожного виду харчових добавок за погодженням з МОЗ України. 8. Використання харчових добавок дозволяється Головним державним санітарним лікарем України на підставі позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи. Впровадження у виробництво дозволених харчових добавок на окремих підприємствах здійснюється під контролем установ державної санітарно-епідеміологічної служби на місцях. Отримання висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи здійснюється у відповідності з наказом МОЗ України від 20.10.95 р. N 190 ( z0004-96 ). 9. Відомчий контроль за належним застосуванням харчових добавок на підприємстві, їх якістю, вмістом в харчових продуктах покладається на технологічну службу підприємства та виробничу лабораторію. 10. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та вибірковий контроль за використанням харчових добавок та їх вмістом в харчових продуктах здійснюється державною санітарно-епідеміологічною службою на місцях згідно зі ст.33 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного ( 4004-12 ) благополуччя населення". 11. Методи по ідентифікації та визначенню харчових добавок у продуктах харчування регламентуються спеціальними документами загального або відомчого характеру. 12. Вимоги цих СанПіН поширюються на харчові добавки та продукти з ними, які надходять для реалізації на територію України, виробляються на підприємствах харчової промисловості та громадського харчування незалежно від їх відомчої належності, підпорядкування та форми власності. 13. Питання про використання харчових добавок та їх сумішей, що не включені до переліку, поданому у додатку N 1, повинно вирішуватися виключно Міністерством охорони здоров'я України. 14. На споживчій упаковці харчових продуктів, виготовлених із застосуванням харчових добавок, необхідно вказувати назву кожної харчової добавки (хімічну, чи торговельну назву або міжнародний символ). 15. Можливість використання або порядок реалізації, або утилізації продукції, яка за типом, кількістю та призначенням харчових добавок не відповідає вимогам цих СанПіН, визначається Міністерством охорони здоров'я України у відповідності з чинним законодавством. 16. Дозвіл обмежений, умовний або необмежений в часі на застосування харчової добавки, а також зміни в умовах її застосування видається Міністерством охорони здоров'я України. При розгляді допустимих концентрацій добавки (або продуктів її взаємодії з компонентами харчових продуктів) у продукті харчування враховуються результати токсикологічних та інших біологічних випробувань речовини, що пропонується у вигляді харчової добавки, вірогідне сумарне добове надходження її до організму людини з усіх джерел; беруть до уваги наявні рекомендації щодо рівня вмісту добавки в продукті та прийнятного добового надходження її в організм людини з їжею, які містяться в офіційних матеріалах Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. Принципово може бути дозволена найменша концентрація харчової добавки в продукті, яка необхідна для досягнення бажаного технологічного ефекту. 17. Клопотання про дозвіл на використання нової добавки повинно містити такі обов'язкові матеріали: а) детальну характеристику речовини, що пропонується для використання у вигляді харчової добавки: її фізико-хімічні властивості, спосіб отримання, вміст напівпродуктів, домішок, ступінь очищення (чистоти), діючі нормативи (ДСТ, ТУ та інші) або проекти аналогічних документів; б) детальне обгрунтування мети та необхідності застосування нової речовини, її переваг перед способами, що вже використовуються для досягнення того ж технологічного ефекту; в) проект технологічної інструкції по виробництву продукту та проведення технологічного процесу, пов'язаного з застосуванням харчової добавки, в якій слід відобразити спосіб застосування та кількісний вміст добавки у кінцевому продукті; г) перелік харчових продуктів, в яких може бути присутня ця харчова добавка; д) коло споживачів харчового продукту, виготовленого з застосуванням харчової добавки, що пропонується; е) методи визначення харчової добавки або продуктів її перетворення в харчовому продукті; запропоновані методи повинні бути специфічними та достатньо чутливими; У випадку пропонування імпортованих харчових добавок, поряд з викладеним вище, подаються документи про їх склад та дозвіл органів охорони здоров'я на їх використання в країні-експортері. 18. Перелік харчових добавок, дозволених до використання при виробництві продуктів харчування або для продажу кінцевому споживачеві, підлягає систематичному перегляду з урахуванням поточної інформації. Спеціальним розпорядженням Міністерства охорони здоров'я України дозвіл на використання харчової добавки може бути відкликаний або змінені умови її застосування в разі отримання нової інформації про цю харчову добавку. 19. Відповідальність за дотримання цих СанПіН покладається на керівників підприємств (незалежно від форм власності), які випускають продукти харчування з застосуванням харчових добавок, а також керівників підприємств громадського харчування та торгівлі. Особи, які винні в порушенні діючих СанПіН, несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. 20. За якість харчових добавок та дотримання даних СанПіН відповідальність несуть господарюючі суб'єкти, які виготовляють харчові добавки. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та вибірковий контроль за додержанням Санітарних норм і правил по застосуванню харчових добавок при виробництві та використанні харчових добавок здійснюється санітарно-епідеміологічною службою на місцях згідно з санітарним законодавством. II. Спеціальна частина Перелік харчових добавок подано в додатку N 1 За призначенням харчові добавки умовно поділяються на класи: 1. Барвники. Для підбарвлення продуктів харчування використовуються барвники, які містять в собі природні пігменти рослинного або тваринного походження - природні барвники, а також синтетичні або штучні барвники, які містять синтезовані хімічним шляхом пігменти, що не зустрічаються в природі. Для синтетичних барвників обов'язково, а до натуральних - вибірково встановлюються максимально допустимі рівні. Синтетичні барвники можуть застосовуватись як поодинці, так і в сумішах між собою. При цьому сумарна доза барвників в продукті не повинна перевищувати концентрацію того барвника, який має меншу межу. Продукти харчування, які не підлягають забарвленню або підбарвленню подані в додатку N 2 до СанПіН. Для підбарвлення харчових продуктів можна застосовувати барвники в кількості, мінімально необхідній для досягнення звичного або природного інтенсивного кольору. Барвники повинні надходити та зберігатися на виробничих підприємствах харчової промисловості в упаковці заводу-виробника. Для виробничих потреб в цехах розчини барвників та їх сумішей мають зберігатися в спеціальній закритій тарі, яка забезпечує зручне дозування. На тарі повинна бути етикетка з чіткою назвою барвника або суміші, позначена концентрація, розчинник, дата виготовлення або отримання барвника. Харчові барвники на підприємствах повинні зберігатися в спеціально відведених приміщеннях або шафах, які забезпечують умови зберігання барвника, позначені в технічній документації. 2. Консерванти - речовини, які здатні збільшувати строк зберігання харчових продуктів шляхом захисту їх від мікробіологічного псування. Хімічні консерванти не повинні погіршувати органолептичні властивості продуктів. Не дозволяється вводити хімічні консерванти у продукти масового споживання, такі як: молоко, борошно, хліб, свіже м'ясо, спеціалізовані дієтичні продукти і продукти дитячого харчування, а також у вироби, які позначаються як "натуральні". Харчові продукти або вироби, у які надходять консерванти з сировиною або напівфабрикатами (вторинне надходження), повинні відповідати (щодо наявності та вмісту консервантів) вимогам, встановленим для готового продукту. Для консервування продуктів можна використовувати комбінації не більш ніж з двох хімічних консервантів. При цьому сумарна концентрація консервантів у продукті не повинна перевищувати концентрацію того консерванту, який має меншу межу. При використанні нітриту натрію (азотистокислого натрію) або нітриту калію (азотистокислого калію) у виробництві харчових продуктів необхідне дотримування особливих запобіжних заходів, а саме: - на підприємствах-виробниках затверджується список осіб, які працюють з нітритом натрію і/або з нітритом калію; - сухі нітрити натрію та калію зберігаються окремо від інших матеріалів в закритому та опломбованому приміщенні; - у виробничі цехи нітрит натрію і нітрит калію повинні надходити з лабораторії тільки у вигляді робочих розчинів з зазначенням концентрації; - розчини нітритів можуть знаходитися у виробничих цехах тільки у спеціально призначеній закритій тарі під замком, з чітким написом "НІТРИТ НАТРІЮ", "НІТРИТ КАЛІЮ"; - запас робочого розчину у цеху не повинен перевищувати змінної потреби; - використання тари, призначеної для розчинів нітритів, не допускається для інших цілей. За правильність зберігання та використання розчинів нітриту натрію і/або нітриту калію в цеху несе відповідальність начальник цеху підприємства-виробника. 3. Регулятори кислотності - речовини, які змінюють або регулюють кислотність або лужність харчових продуктів. Харчові кислоти, які надходять у роздрібний продаж для використання у домашньому господарстві, повинні розфасовуватися у дрібну, зручну для споживання, тару і мати на етикетці стислу інструкцію про спосіб вживання і рекомендації стосовно дозування, а також позначення "ХАРЧОВА, (-ИЙ)". Кислоти, основи, солі, що використовуються як харчові добавки, на харчових підприємствах повинні зберігатися окремо від харчових продуктів і харчової сировини в умовах, що відповідають вимогам нормативно-технічної документації. Кислоти, основи, солі (у випадках необхідності знаходження їх у виробничих цехах) повинні зберігатись у спеціальній тарі, маркованій чіткою етикеткою з зазначенням речовини, концентрації, дати отримання. 4. Антиоксиданти - речовини, що подовжують термін зберігання продуктів харчування шляхом захисту їх від псування (наприклад, прогірклість жирів і зміна кольору), викликаного окисленням. Введення антиоксидантів у жири допускається тільки при виробництві харчових жирів, призначених для тривалого зберігання (більш 3-х місяців). Антиоксиданти слід вводити у високоякісні свіжі жири. В одному харчовому продукті може використовуватись тільки один антиоксидант, не беручи до уваги синергістів. 5. Емульгатори - речовини, що сприяють створенню або збереженню гомогенної суміші двох або більш несумісних фаз (наприклад, рослинної олії і води) у продукті харчування. 6. Стабілізатори - речовини, що сприяють підтримці незмінного фізико-хімічного стану продукту харчування, дозволяючи зберігати у продукті гомогенну дисперсію двох або більше речовин, що не змішуються. До них відносяться також речовини, які стабілізують, зберігають або посилюють наявний колір продукту харчування. 7. Загущувачі - речовини, що підвищують в'язкість продукту харчування. Эмульгатори, стабілізатори та загущувачі використовуються для створення і збереження консистенції, що характеризується стійкістю колоїдних систем в готовому харчовому продукті. Емульгатори і стабілізатори вносяться, звичайно, у продукт у дрібнодисперсному стані (розчини, колоїдні розчини, емульсії). У процесі підготовки зазначених харчових добавок до введення необхідно дотримуватись умов, які запобігають забрудненню сполуки, що вводяться у продукт. Одночасно в продукт може вводитись декілька емульгаторів або стабілізаторів. При цьому сукупна концентрація емульгаторів або стабілізаторів не повинна перевищувати найменшої межі концентрації, встановленої для одного з компонентів суміші. 8. Модифіковані крохмалі - речовини, отримані шляхом однієї (або більше) хімічної обробки їстивних крохмалів, які могли бути піддані фізичній або ферментативній обробці і які можуть бути розрідженими лугом, кислотою або відбіленими. 9. Желюючі агенти - речовини, які надають продукту харчування густини шляхом утворення гелю. 10. Глазуруючі агенти - речовини, які при нанесенні на зовнішню поверхню продукту харчування надають йому блискучий вигляд або створюють захисне покриття. 11. Зволожувачі - речовини, які попереджують висихання продукту харчування шляхом протидії впливу атмосфери з низькою відносною вологістю або сприяють розчиненню порошку у водному середовищі. 12. Антиспікаючі агенти - речовини, що послаблюють тенденцію до злипання окремих часток продукту. Використовуються для попередження злежування або грудкування деяких сипучих продуктів у процесі зберігання. При цьому додавання антиспікаючих агентів не повинне змінювати органолептичні властивості продуктів або прозорості солі. 13. Агенти для обробки борошна та поліпшувачі борошна і хліба - речовини, що використовуються з метою підвищення хлібопекарських якостей пшеничного борошна. Допускається додавання у борошно або опару. Обробка борошна здійснюється на хлібопекарських підприємствах безпосередньо перед замішуванням тіста або у процесі приготування опари. Для рівномірного розподілення речовин, що додаються у борошно або у тісто, бажано застосовувати автоматичні дозатори і надійні диспергуючі пристрої. Обробка борошна, призначеного для роздрібного продажу, не дозволяється. Речовини для обробки борошна, які є енергійними оксидантами, повинні зберігатись на хлібопекарських підприємствах окремо від харчової сировини в умовах, передбачених відповідною технічною документацією. 14. Наповнювачі - речовини, що збільшують об'єм продукту харчування без істотного збільшення його енергетичної цінності. 15. Підсилювачі смаку і аромату - речовини, що підсилюють властивий продукту харчування смак або аромат. 16. Запашні речовини а) Натуральні ароматизатори та ароматичні речовини - це препарати та окремі речовини, що можуть допускатися для споживання людиною, отримані винятково фізичними процесами з рослинної сировини, іноді тваринних тканин, або в їх природному стані, або у переробленому вигляді. б) Натурально-ідентичні ароматичні речовини - це речовини, хімічно ідентичні речовинам, які містяться у натуральних продуктах, призначених для споживання людиною в обробленому або необробленому вигляді. в) Штучні ароматичні речовини - це такі речовини, які до цього часу не були ідентифіковані у натуральних продуктах, призначених для споживання людиною, в обробленому і необробленому вигляді. Для надання харчовим продуктам специфічного аромату можуть використовуватись натуральні екстракти і настої, плодоягідні соки, сиропи, прянощі, есенції, ароматизатори. Використання водних, спиртових і вуглекислотних екстрактів, а також настоїв з рослинної сировини, що звичайно вживаються в їжу, плодоягідних соків, вин, коньяків, лікерів, свіжих і сухих прянощів, продуктів їх механічної переробки, що відповідають діючим стандартам, не регламентуються даними Санітарними правилами і нормами. Зазначені продукти використовуються згідно з діючими рецептурами і технологічними інструкціями. Ароматичні харчові есенції і ароматизатори є баготокомпонентними розчинами або суміші настоїв, спиртів, сиропів, екстрактів з натуральної сировини, ефірних масел, синтетичних запашних та інших органічних речовин, виготовлені промисловим способом на спеціалізованих підприємствах. В залежності від концентрації запашних речовин у розчині есенції поділяються на одно-, двох- і чотирьох кратні. Рецептури і технічні умови на ароматичні харчові есенції і ароматизатори узгоджуються Міністерством охорони здоров'я України. Включення у нові рецептури есенцій або ароматизаторів, що не використовувались раніше, хімічних речовин (компонентів) допускається тільки з дозволу Міністерства охорони здоров'я України. Для позначення хімічних речовин, що входять до рецептури есенцій, слід використовувати хімічні назви речовин, а не торговельні. Не допускається ароматизація синтетичними запашними речовинами (есенціями, що їх містять) натуральних продуктів харчування або напоїв для посилення властивого їм природнього аромату, продуктів дитячого харчування. Ароматичні харчові есенції і ароматизатори доставляються і зберігаються на виробничих підприємствах в упаковці заводу-виробника. Для виробничих потреб у цехах допускається зберігання есенцій у дрібнішій розфасовці (у тарі), при цьому на этикетці повинні бути вказані: назва есенції, її кратність, номер партії. Використання харчових ароматичних есенцій і ароматизаторів повинно здійснюватись суворо у відповідності з їх призначенням. Есенції, що призначені для ароматизації одних видів продуктів, використовувати для інших продуктів не допускається без дозволу Міністерства охорони здоров'я України. Ароматичні речовини повинні рівномірно розподілятись у продукті харчування. Для досягнення цього бажано застосування спеціальних дозаторів для ароматизаторів. Харчові продукти та напої, ароматизовані синтетичними запашними речовинами (есенціями), повинні мати на споживчій упаковці інформації про наявність у продукті ароматичних харчових есенцій або окремих запашних речовин. Для використання у домашньому господарстві деякі ароматичні харчові есенції та ванілін повинні випускатись у дрібній розфасовці і мати на етикетці коротку інструкцію по застосуванню і дозуванню. Враховуючи, що основною метою застосування ароматизаторів є надання готовому продукту гарних органолептичних властивостей, кількість ароматизаторів, що додаються у продукт, визначається затвердженими рецептурами на продукти і технологічними інструкціями. 17. Підсолоджувачі - це група харчових добавок, які використовуються з метою надання солодкого смаку продуктам харчування. Застосування підсолоджувачів з метою економії цукру неприпустимо з гігієнічних позицій, оскільки суперечить принципам раціонального харчування. Підсолоджувачі використовуються у виробництві дієтичних харчових продуктів спеціального призначення самостійно або у комбінації з іншими підсолоджувачами, або цукром. Використовуючи комбінацію підсолоджувачів, необхідно враховувати їх якісний і кількісний синергізм. Підсолоджувачі застосовуються у промисловому виробництві продуктів харчування на підприємствах харчової промисловості. Рецептури та етикетки на кожний конкретний вид харчового продукту з використанням підсолоджувача повинні узгоджуватись у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України. Етикетка кожної пакувальної одиниці харчового продукту з підсолоджувачем повинна містити інформацію про нього, а для аспартаму - попереджувальний надпис: "містить джерело фенілаланіну". Підсолоджувачі можуть поставлятися на ринок з метою продажу кінцевому споживачеві для індивідуального використання як "підсолоджувачі до столу" у дозованому вигляді. При цьому торговельний опис підсолоджувача до столу повинен містити термін: "підсолоджувач до столу на основі..." з зазначенням конкретної підсолоджуючої речовини. Препарати повинні бути забезпечені анотацією (стисла інструкція про призначення речовини, спосіб вживання, рекомендації щодо дозування у їжу або добового споживання, існуючі протипоказання). Підсолоджувачі можуть бути використані у громадському харчуванні тільки для приготування дієтичних страв, при цьому у кожній порції вміст підсолоджувача не повинен перевищувати його разову дозу. Використання підсолоджувачів замість цукру у харчуванні дитячих організованих колективів неприпустимо. Продукти дитячого харчування не повинні містити підсолоджувачі. 18. Ферментні препарати - речовини, що використовуються у харчовій промисловості з метою інтенсифікації технологічних процесів і підвищення якості харчових продуктів. Це препарати мікробіологічного синтезу, отримані з культур бактерій, дріжджів мікроскопічних і пліснявих грибів. Поруч з комплексом ферментів у препаратах можуть міститись деякі домішки і наповнювачі. Для виробництва ферментних препаратів використовуються штами мікроорганізмів, дозволені МОЗ України, патогенні і токсигенні штами не можуть бути використані у виробництві ферментних препаратів для харчової промисловості. Ці правила не поширюються на допоміжні продукти, які застосовуються у харчових виробництвах, пов'язаних з мікробіологічними процесами - дріжджі, бактеріальні закваски. Найменування ферментних препаратів звичайно вміщує у собі інформацію: про вид активності ферменту (протеолітична, амілолітична тощо); про вид мікроорганізмів-продуцентів, що використовуються, і про методи культивування (П-поверхневий, Гглибинний); про ступінь концентрації ферментів в порівнянні з вихідною культурою. Готові ферментні препарати не повинні містити життєздатні форми продуцента. Склад препаратів регламентується технічною документацією. 19. Органічні розчинники - використовуються при виробництві харчових продуктів і допоміжної харчової сировини; для приготування екстрактів, есенцій; для екстракції з подальшим звільненням продукту від екстрагенту. 20. Розчинники-носії - речовини для розчинення, розрідження, дисперсії або іншої фізичної модифікації продукту харчування без змінення його технологічної функції (носії не повинні мати власного технологічного ефекту), призначені для поліпшення обробки, застосування ї споживання продукту харчування. При наявності розчинника у екстрактах і есенціях на етикетках вказується вид розчинника і концентрація екстракту або есенції. Заміна марки розчинника допускається тільки з дозволу МОЗ України (при поданні даних про режим дистиляції і повному видаленні залишків розчинника з продукту). 21. Сорбенти, освітлювачі, матеріали для обробки - речовини, що необхідні у випадках, коли з технологічних міркувань потрібно видалити з продукту будь-який компонент (шляхом фільтрації, обробки іонообмінними смолами, комплексонами та ін.). Матеріали або напівпродукти, що застосовуються при цьому, не повинні переходити у харчові продукти. Умови застосування цих матеріалів регламентуються технологічними інструкціями (тривалість контакту, кількість матеріалу або напівпродукту, спосіб його видалення після обробки). Якщо матеріали для обробки використовуються неодноразово, повинні бути вказані умови і способи регенерації або відмивання використаних матеріалів, які дозволяють одержати матеріали, що відповідають за своїми параметрами вимогам нормативно-технічної документації до вихідних матеріалів. 22. Консервуючі гази - це гази, що вводяться в упаковку до, під час і після розміщення в ній продукту харчування. 23. Пропеленти - гази, що виштовхують продукти харчування з упаковки. Нижче наведений у вигляді таблиці перелік харчових добавок різного призначення і регламенти їх використання. Всі харчові добавки згруповані за індексами E. Додаток N 1 до Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок ( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Наказу МОЗ N 218 ( z0569-98 ) від 23.07.98 ) Перелік харчових добавок —————————————————————————————————————————————————————————————————— Ін- | Харчова |Технологіч-|Застосування у виробництві|МДР, декс | добавка |на функція |продукту |мг/кг або E | | | |мг/л —————+———————————+———————————+——————————————————————————+————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 —————————————————————————————————————————————————————————————————— E 100 Куркуміни натуральні Ковбаси, салямі, сервелат, 20 Curcumins червоні сосиски, паштети, конди- у необх. барвники терські вироби, маргарин кільк. E 101 Рибофлаві- натуральні За технологічної необхід- у необх. ни жовті ності кільк. Riboflavin барвники Рибофлавін -5-фосфат Riboflavin- 5-phosphote sodium E 102 Тартразін штучний Безалкогольні ароматизова- 100 Tartrazine жовтий ні напої E 104 Хіноліновий штучний зацукровані фрукти та ово- 200 жовтий жовтий чі, пресерви з червоних Quineline барвники фруктів yellow прикраси та покриття 500 бісквіти, торти, вафлі та 200 інші кондвироби їстівні цукрові глазурі; десерти, включаючи аромати- зовані молочні продукти 150 морозиво 30 ароматизований плавлений 100 сир соуси, спеції, приправи 500 гірчиця 300 рибний паштет та паштет з 100 ракоподібних, копчена риба бланшировані ракоподібні 250 рибна ікра 300 сухі сніданки 100-200 їстівні оболонки сирів в необх. кільк. супи-концентрати 50 спиртні напої, включаючи 200 ті, що містять менше 15% алкоголю; ароматизовані вина, напої на основі вина та винні коктейлі, фруктові вина ігристі та витримані, сидр E 110 Жовтий штучний Безалкогольні ароматизова- 50 "сонячний жовтий ні напої захід" барвник зацукровані фрукти та ово- 200 спеціаль- чі, пресерви з червоних ний жовтий фруктів FCF прикраси та покриття 500 Sunset бісквіти, торти, вафлі та 50 yellow інші кондвироби FCF їстівні цукрові глазурі; 50 десерти, включаючи арома- тизовані молочні продукти морозиво 30 ароматизований плавлений 100 сир соуси, спеції, приправи 500 гірчиця 300 рибний паштет та паштет з 100 ракоподібних, копчена риба бланшировані ракоподібні 250 рибна ікра 300 сухі сніданки 100-200 їстівні оболонки сирів в необх. кільк. супи-концентрати 50 спиртні напої, включаючи 200 ті, що містять менше 15% алкоголю; ароматизовані вина, напої на основі вина та винні коктейлі, фруктові вина ігристі та витримані, сидр E 120 Карміни натуральні Безалкогольні ароматизовані 100 Carmines червоні напої барвники зацукровані фрукти та ово- 200 чі, пресерви з червоних фруктів прикраси та покриття 500 бісквіти, торти, вафлі та 200 інші кондвироби їстівні цукрові глазурі; десерти, включаючи аромати- зовані молочні продукти 150 морозиво 30 ароматизований плавлений 100 сир соуси, спеції, приправи 500 гірчиця 300 рибний паштет та паштет з 100 ракоподібних, копчена риба бланшировані ракоподібні 250 рибна ікра 300 сухі сніданки 100-200 їстівні оболонки сирів в необх. кільк. супи-концентрати 50 спиртні напої, включаючи 200 ті, що містять менше 15% алкоголю; ароматизовані вина, напої на основі вина та винні коктейлі, фруктові вина ігристі та витримані, сидр E 121 Цитрус штучний В Україні заборонений 0 червоний 2 червоний Citrus барвник red 2 E 122 Азорубін, штучний Безалкогольні ароматизова- 50 кармазін червоний ні напої Azorubine барвник зацукровані фрукти та ово- 200 чі, пресерви з червоних фруктів прикраси та покриття 500 бісквіти, торти, вафлі та 50 інші кондвироби їстівні цукрові глазурі; десерти, включаючи арома- тизовані молочні продукти 50 морозиво 30 ароматизований плавлений 100 сир соуси, спеції, приправи 500 гірчиця 300 рибний паштет та паштет з 100 ракоподібних, копчена риба бланшировані ракоподібні 250 рибна ікра 300 сухі сніданки 100-200 їстівні оболонки сирів в необх. кільк. супи-концентрати 50 спиртні напої, включаючи 200 ті, що містять менше 15% алкоголю; ароматизовані вина, напої на основі вина та винні коктейлі, фруктові вина ігристі та витримані, сидр E 123 Амарант штучний В Україні заборонений 0 Amaranth барвник Безалкогольні ароматизова- 50 E 124 Понсо 4R штучний ні напої Ponceau 4R червоний зацукровані фрукти та ово- 200 барвник чі, пресерви з червоних фруктів прикраси та покриття 500 бісквіти, торти, вафлі та 50 інші кондвироби їстівні цукрові глазурі; десерти, включаючи арома- тизовані молочні продукти 50 морозиво 30 ароматизований плавлений 100 сир соуси, спеції, приправи 500 гірчиця 300 рибний паштет та паштет з 100 ракоподібних, копчена риба бланшировані ракоподібні 250 рибна ікра 300 сухі сніданки 100-200 їстівні оболонки сирів в необх. кільк. супи-концентрати 50 спиртні напої, включаючи 200 ті, що містять менше 15% алкоголю; ароматизовані вина, напої на основі вина та винні коктейлі, фруктові вина ігристі та витримані, сидр E 127 Эритрозин штучний Вишня для коктейлю та в 200 Erythrozine червоний цукрі барвник вишня в сиропі 150 E 128 Червоний 2G штучний Ковбаси з вмістом крохмалю 20 Red 2G червоний більше 6% барвник оболонки та прикраси 100 E 129 Спеціальн. штучний Безалкогольні ароматизова- 100 червоний AG червоний ні напої Allura red барвник зацукровані фрукти та ово- 200 AG чі, пресерви з червоних E 131 Синій штучний фруктів патентова- синій прикраси та покриття 500 ний V барвник бісквіти, торти, вафлі та 200 Patent інші кондвироби blue V їстівні цукрові глазурі; 150 E 132 Індигокар- штучний десерти, включаючи арома- мін синій тизовані молочні продукти Indigotine барвник морозиво 30 E 133 Діаманто- штучний ароматизований плавлений 100 вий синій синій сир FCF барвник соуси, спеції, приправи 500 Brilliant гірчиця 300 blue FCF рибний паштет та паштет з 100 ракоподібних, копчена риба бланшировані ракоподібні 250 рибна ікра 300 сухі сніданки 100-200 їстівні оболонки сирів в необх. кільк. супи-концентрати 50 спиртні напої, включаючи 200 ті, що містять менше 15% алкоголю; ароматизовані вина, напої на основі вина та винні коктейлі, фруктові вина ігристі та витримані, сидр E 140 Хлорофіли натураль- За технологічної необхід- в необх. Chlorophylls ний зеле- ності кільк. ний барв- ник E 141 Мідні натураль- За технологічної необхід- в необх. комплекси ний зеле- ності кільк. хлорофілів ний барв- Chlorophylls ник copper complexes E 142 Зелений S штучний Безалкогольні ароматизовані 100 Green S зелений напої зацукровані фрукти та 200 E 143 Зелений штучний овочі, пресерви з червоних міцний FCF зелений фруктів Fast green барвники прикраси та покриття 500 FCF бісквіти, торти, вафлі та 200 інші кондвироби 150 їстівні цукрові глазурі; десерти, включаючи аромати- зовані молочні продукти морозиво 30 ароматизований плавлений 100 сир соуси, спеції, приправи 500 гірчиця 300 рибний паштет та паштет з 100 ракоподібних, копчена риба бланшировані ракоподібні 250 рибна ікра 300 сухі сніданки 100-200 їстівні оболонки сирів в необх. кільк. супи-концентрати 50 спиртні напої, включаючи 200 ті, що містять менше 15% алкоголю; ароматизовані вина, напої на основі вина та винні коктейлі, фруктові вина ігристі та витримані, сидр E 150a Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх. колер I ний кори- ності кільк. простий чневий- Caramel проста I-plain карамель- барвник E 150b Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх. колер II ний корич- ності кільк. Caramel невий- II-Caus- карамель, tic отримана sulfite за лужно- сульфітною технологі- єю E 150c Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх. колер III ний корич- ності кільк. Caramel невий- III- карамель, ammonian отримана process за аміач- ною техно- логією E 150d Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх. колер IV ний кори- ності кільк. Caramel чневий- IV- карамель, ammonia- отримана sulphite за аміач- но-суль- фітною техноло- гією E 151 Діаманто- Штучний Безалкогольні ароматизова- 100 вий чор- чорний ні напої ний PN барвник зацукровані фрукти та ово- 200 Brilliant (засто- чі, пресерви з червоних black PN совує- фруктів ться в прикраси та покриття 500 сполуче- бісквіти, торти, вафлі та 200 нні з інші кондвироби 150 іншими їстівні цукрові глазурі; барвни- десерти, включаючи арома- ками) тизовані молочні продукти морозиво 30 ароматизований плавлений 100 сир соуси, спеції, приправи 500 гірчиця 300 рибний паштет та паштет з 100 ракоподібних, копчена риба бланшировані ракоподібні 250 рибна ікра 300 сухі сніданки 100-200 їстівні оболонки сирів в необх. кільк. супи-концентрати 50 спиртні напої, включаючи 200 ті, що містять менше 15% алкоголю; ароматизовані вина, напої на основі вина та винні коктейлі, фруктові вина ігристі та витримані, сидр E 152 Вугілля натураль- За технологічної необхід- в необх. Carbon ний ності кільк. black чорний (hydro- барвник carbon) E 153 Вугілля натураль- За технологічної необхід- в необх. рослинне ний чор- ності кільк. Vegetable ний carbon барвник E 154 Коричне- штучний Копчена та в'ялена риба 20 вий FK коричне- Brown FK вий барвник E 155 Коричне- штучний Безалкогольні ароматизова- 50 вий НТ коричне- ні напої Brown NT вий зацукровані фрукти та ово- 200 барвник чі, пресерви з червоних фруктів прикраси та покриття 500 бісквіти, торти, вафлі та 50 інші кондвироби 50 їстівні цукрові глазурі; десерти, включаючи арома- тизовані молочні продукти морозиво 30 ароматизований плавлений 100 сир соуси, спеції, приправи 500 гірчиця 300 рибний паштет та паштет з 100 ракоподібних, копчена риба бланшировані ракоподібні 250 рибна ікра 300 сухі сніданки 100-200 їстівні оболонки сирів в необх. кільк. супи-концентрати 50 спиртні напої, включаючи 200 ті, що містять менше 15% алкоголю; ароматизовані вина, напої на основі вина та винні коктейлі, фруктові вина ігристі та витримані, сидр E 160a Каротини: барвники Маргарини, вершкове масло, 6 Carotenes органічні сири в перера- -бета-ка- оранжеві хунку на ротин синтетич- каротин синтетич- ний ана- ний лог Beta carotene sinthetic -екстракти натуральні За технологічної необхід- в необх. натуральн. оранжеві ності кільк. каротинів барвники Natural extracts E 160b Экстракти натураль- Маргарин, вершкове масло, 10 аннато ні оран- кондитерські вироби з бо- (аннато, жеві бар- рошна, десерти, лікери біксин, вники сири тверді 15 норбіксин) їстивна глазур 20 Annato очищені рослинні олії в необх. extracts (для відновлення кольору) кільк. E 160с Маслосмо- натураль- За технологічної необхід- в необх. ли, пап- ні оран- ності кільк. рики жеві екстракт каротино- паприки, їди-барв- капсофук- ники син, капсантен Paprika oleoresins E 160d Лікопін натураль- Безалкогольні ароматизова- 100 Lycopene ні оран- ні напої E 160e Бета-апо-8- жеві зацукровані фрукти та ово- 200 каротинол каротино- чі, пресерви з червоних Beta-apo-8- їди-барв- фруктів carotenal ники прикраси та покриття 500 E 160f Бета-апо-8- натураль- бісквіти, торти, вафлі та 200 каротино- ні оран- інші кондвироби 150 вої кислоти жеві їстівні цукрові глазурі; метиловий каротино- десерти, включаючи арома- або етило- їди-барв- тизовані молочні продукти вий ефіри ники морозиво 30 Beta-apo-8- ароматизований плавлений 100 carotenoic сир acid methyl соуси, спеції, приправи 500 or ethyl гірчиця 300 ester рибний паштет та паштет з 100 ракоподібних, копчена риба бланшировані ракоподібні 250 рибна ікра 300 сухі сніданки 100-200 їстівні оболонки сирів в необх. кільк. супи-концентрати 50 спиртні напої, включаючи 200 ті, що містять менше 15% алкоголю; ароматизовані вина, напої на основі вина та винні коктейлі, фруктові вина ігристі та витримані, сидр E 161a Флавоксан- натураль- * * тин ні жовті Flavoxanthin та оран- жеві фла- воноїди E 161b Лютеїн натураль- Безалкогольні ароматизова- 100 Lutein ні жовті ні напої та оран- зацукровані фрукти та ово- 200 жеві фла- чі, пресерви з червоних воноїди- фруктів барвники прикраси та покриття 500 бісквіти, торти, вафлі та 200 інші кондвироби 150 їстівні цукрові глазурі; десерти, включаючи арома- тизовані молочні продукти морозиво 30 ароматизований плавлений 100 сир соуси, спеції, приправи 500 гірчиця 300 рибний паштет та паштет з 100 ракоподібних, копчена риба бланшировані ракоподібні 250 рибна ікра 300 сухі сніданки 100-200 їстівні оболонки сирів в необх. кільк. супи-концентрати 50 спиртні напої, включаючи 200 ті, що містять менше 15% алкоголю; ароматизовані вина, напої на основі вина та винні коктейлі, фруктові вина ігристі та витримані, сидр E 161c Крипто- натураль- * * ксантин ні жовті Kryptoxan- та оран- thin жеві фла- E 161d Рубіксан- воноїди- * * тин барвники Rubixan- thin E 161e Віолоксан- натураль- * * тин ні жовті Violoxan- та оран- thin жеві фла- E 161f Родоксан- воноїди- * * тин барвники Rhodoxan- thin E 161g Кантаксан- Готові ковбаси 30 тин Kanthaxan- thin E 162 Червоний натураль- За технологічної необхід- в необх. буряковий ний чер- ності кільк. бетанін воний Beet red барвник E 163 Антоціани натураль- За технологічної необхід- в необх. Anthocya- ні черво- ності кільк. nins ні та си- -екстракт ні, виго- із шкіроч- товлені ки виног- фізичним раду, ено- способом барвник барвники Grape skin extract -екстракт із чорної смородини Blackcur- rant extract E 164 Шафран натураль- Кондитерські вироби, кон- в необх. Saffron ний жов- дитерські вироби з борош- кільк. тий каро- на, хлібобулочні із здоб- тиноїд ного тіста, лікеро-горіл- барвник чані вироби E 166 Сандалове * * дерево Sandalwood E 170 Вуглекислі білий піг- За технологічної необхід- в необх. солі каль- мент, до- ності кільк. цію бавка, що (карбонат перешкод- кальцію) жає зле- Calcium жуванню carbonates та груд- коутво- ренню, стабіліза- тор E 171 Титану білий піг- За технологічної необхід- в необх. двоокис мент ності кільк. Titanium dioxide E 172 Оксиди та червоний, За технологічної необхід- в необх. гідроок- жовтий та ності кільк. сиди за- чорний ліза пігменти Iron oxides and hydroxides E 173 Алюміній срібний Зовнішні оболонки кондви- в необх. Aluminium пігмент робів для оздоблення тортів кільк. powder та тістечок E 174 Срібло барвник Зовнішні оболонки кондви- в необх. Silver робів (за виключенням кільк. шоколаду) E 175 Золото барвник Зовнішні оболонки кондви- в необх. Gold робів (за виключенням кільк. шоколаду) E 180 Літолфук- барвник Їстівні оболонки сирів в необх. син ВК кільк. Рубіновий літол ВК Lithol rubine BK E 181 Таніни освітлюва- Оцет харчовий, пиво, вина 100 харчові чі, барв- Tannins, ники, ему- (food льгатори, grade) стабіліза- тори E 200 Сорбінова консервант Сирокопчені ковбаси 500 кислота молоко згущене 2000 Sorbic acid сири, що дозрівають, сири 1000 плавлені ікра зерниста лососевої 1000 та осетрової риби крем для оздоблення торта 2000 випічка 1000 джем, мармелад, повидло 500 соки плодові та ягідні для 1000 наступної переробки соки плодоягідні 600 плодоовочеві консерви 800 соуси, гірчиця 1000 маргарини 800 майонези 1000 емульсії жирів (виключаючи 38 олію) з вмістом жирів не менше 60% вина 200 безалкогольні напої 500 пакувальні матеріали для 1000-3000 продуктів харчування мг/кв.м E 201 Сорбат консервант Див.сорбінову кислоту Регла- натрію менти в Sodium перера- sorbate хунку на сор- бінову кислоту к.1,20 E 202 Сорбат консервант Див.сорбінову кислоту к.1,34 калію Potassium sorbate E 203 Сорбат консервант Див.сорбінову кислоту к.1,17 кальцію Calcium sorbate (L, D і LD) E 210 Бензойна консервант Меланж яєчний 700 кислота ікра рибна делікатесна та 1000 Benzoic пробойна, acid пресерви рибні 700 повидло, мармелад плодоягідні пюре-пульпи (напівфабрикати), сухо- фрукти маргарин, емульговані соу- 1000 си з вмістом жирів не мен- ше 60%, емульсії жирів з 2000 вмістом жирів не менше 60%, безалкогольні напої 150 вина, ароматизовані напої на основі вина, спиртні на- пої міцністю менше 15% об'ємних відсотків дріжджі (при вирощуванні 200 маточних культур) 1000 мг/л шумуючої рідини в гот. дріжд. залиш.-0 Див.бензойну кислоту Регламен- ти у пе- рерахунку на бен- зойну кислоту к.1,18 E 211 Бензоат консервант Див.бензойну кислоту натрію Sodium Benzoate E 212 Бензоат консервант Див.бензойну кислоту калію Pottasium benzoate E 213 Бензоат консерванти Див.бензойну кислоту кальцію Calcium benzoate E 214- Похідні консерванти * * E 219 параок- си-бен- зойної кислоти E 220 Сірки консер- Консерви фаршеві з скумбрії 100 двоокис вант, цукерки з фруктово-ягідними 20 (зал. Sulphur антиокси- корпусами, з напів- dioxide дант, карамель фабр.) (загаль- стабілі- пастила, мармелад, желейні 100 ний) затор кондитерські вироби, фрукти (зал. з консисте- глазуровані напів- нції фабр.) галети, печиво затяжне 100 (зал. від введ. піросу- льфіта) фрукти сушені, що належать 1000 термічній обробці ізюм 100 капуста сушена 600 картопля сушена 400 картопля дегідратована 150 гранульована картопля обчищена (оброб- 20 в си- лення проти потемніння) рій, 2 у вареній 20 (зал. з напів- повидло, джем фабр.) плодоягідні пюре, пульпи 1000-2000 (напівфабрикати) 6 сік виноградний десуль- 50 фітований сік апельсиновий, грейп- фрутовий, яблучний, ананасовий 170 ферментаційний оцет 250 гірчиця 200-210 вино виноградне (кріплене, 250-300 десертне, лікерне) вино виноградне столове 200 (напівсухе, напівсолодке), шипуче вино плодоягідне, сидр 50 желатин, крохмаль E 221 Натрію консерван- Див. сірки двоокис регламен- сульфіт ти, анти- ти у пе- Sodium оксиданти рерахунку sulphite та стабі- на сірки лізатори двоокис к.1,98 E 222 Натрію консерван- Див. сірки двоокис регламен- гідросу- ти, анти- ти у пе- льфіт оксиданти рерахунку Sodium та стабі- на сірки hydrogen лізатори двоокис sulphite к.1,63 E 223 Натрію консервант, Листковий напівфабрикат, к.1,48 метабі- розпушувач виготовлений на потоко- 120-140 сульфіт во-механізованих лініях мг/кг Sodium борошна metabi- залишкові sulphite кількості в напів- фабрикаті не більше 100, в готовому торті не більше 70 мг/кг - в пере- рахунку на SO2 E 224 Калію ме- консервант, Листковий напівфабрикат, к.1,48 табісуль- розпушувач виготовлений на потоко- 120-140 фіт во-механізованих лініях мг/кг Potassium борошна metabi- залишкові sulfite кількості E 225 Калію консерванти Див. сірки двоокис в напів- сульфіт фабрикаті Potassium не більше sulphite 100, в E 226 Кальцію консерванти Див. сірки двоокис готовому сульфіт торті не Calcium більше sulphite 70 мг/кг E 227 Кальцію консерванти Див. сірки двоокис - в пере- гідро- рахунку сульфіт на SO2 Calcium hydgen- sulphite E 228 Калію консерванти Див. сірки двоокис бісульфіт Potassium bisulphite E 230 Біфеніл, консервант Оброблення поверхні цит- 70 дифеніл русових Diphenyl E 231 Ортофеніл консервант Оброблення поверхні цит- 12 фенол русових o-pheny- phenol E 232 Натрію консервант Оброблення поверхні цит- в пере- ортофеніл русових рахунку фенол на ор- Sodium o- тофені- phenyl- лфенол phenol к.1,13 E 233 Тіабен- консервант Оброблення поверхні цитру- 6 дазол сових, Thiaben- бананів 3 dasole E 234 Нізін консервант Овочеві консерви (зелений 100 Nisin антибіоти- горох, томати, кольорова 1 мг/кг чної при- капуста та ін.) заливки роди витриманий та плавлений 12,5 сир E 235 Пімаріцин консервант Оброблення поверхні сирів 1 мг/дм2, (Натаміцин антибіоти- проник- Pimaricin чної при- ність на (Natamy- роди глибину cin) не біль- ше 5 мм - Лактоцид консервант У виробництві спирту 100 мг/л браги - Аллілгір- консервант Вина столові 1,2 чична олія - Перекис консервант Напівфабрикати-заготовки залишки в водню для консервної промислово- готових сті з моркви, цибулі та напівфаб- білого коріння рикатах не припу- скаються - Юглон консервант Сиропи товарні плодоягід- залишко- синтети- ні, соки плодові та ягід- вий вміст чний ні для наступної перероб- не більше ки з метою приготувания 0,3 мг/л безалкогольних напоїв готового напою E 236 Мурашина консервант Соуси 200 кислота ароматизовані вина 100 Formic сиропи плодоягідні, пасти 800 acid фруктові, повидло маринади 1800 безалкогольні напої 210 E 237 Натрій консервант Див.мурашину кислоту регламен- мурашино- ти в пе- кислий рерахунку (формінат на мура- натрію) шину кис- Sodium консервант Дієтичні продукти лоту formate солезамі- к.1,48 нник E 238 Кальцій консервант Дієтичні продукти відповід- мураши- солезамі- но до но-кис- нник рецептур лий к.1,41 (формінат відповід- кальцію) но до Calcium рецептур formate E 239 Гексаме- консервант В Україні заборонений 0 тиленте- трамін Hexame- thylenet etramin E 240 Формаль- консервант В Україні заборонений 0 дегід Formal- dehyde E 242 Диметил- консервант * * дикарбо- нат Dimethyl dicarbo- nate Регламен- ти в пе- рерахунку на NaNO2 E 249 Калію консер- М'ясні продукти без тепло- Ввідна нітрит вант, вої обробки, в'ялені суше- кількість Potassium фіксатор ні, вироби з свинини с/к, не більше nitrite кольору яловичини ковбаси варені, 150 (за- н/к, в/к, с/к - зельці, лишок не консерви м'ясні фаршеві більше 50) E 250 Натрію консер- Вироби з свинини вар., (залишок нітрит вант, в/к, копч.-запеч., консер- не більше Sodium фіксатор ви м'ясні, ковбаса с/к 30) nitrite кольору Солонина з яловичини та (залишок баранини не більше 200) E 251 Натрію консервант Готові м'ясні продукти Регламен- нітрат ти в пе- Sodium рерахунку nitrate на NaNO3 залишок не більше 30-50 E 252 Калію консервант Сири, бринза Ввідна нітрат кількі- Potassium сть не nitrate більше 300 мг/кг обр.мо- лока за- лишок не більше 50 вклю- чаючи нітрити, які ут- ворюють- ся з нітратів в пере- рахунку на NaNO3 E 260 Оцтова консер- За технологічної необхід- в необх. кислота вант, ності кільк. Acetic регулятор acid кислотно- сті E 261 Ацетати консерван- За технологічної необхід- в необх. калію: ти регуля- ності кільк. -ацетат тори кис- калію лотності Potassium acetate -диацетат калію Potassium diacetate E 262 Ацетати консерван- За технологічної необхід- в необх. натрію: ти регуля- ності кільк. -ацетат тори кис- натрію лотності Sodium acetate -диацетат натрію Sodium diacetate E 263 Кальцію консер- Борошно для хлібопечення 3000 ацетат вант, ре- мг/кг Calcium гулятор борошна acetate кислот- ності, стабліза- тор попе- редження "тягучої хвороби" хліба E 264 Амонію консер- * * ацетат вант, ре- Ammonium гулятор acetate кислотно- сті E 265 Дегідро- консервант * * ацетова кислота Dehydro- acetic acid E 266 Натрію консервант * * дегідро- ацетат Sodium dehydro- acetate E 270 Молочна регулятор За технологічної необхід- в необх. кислота кислотно- ності кільк. (L,D та сті LD) Lactic acid E 280 Пропіо- консервант * * нова кислота Propionic acid E 281- Пропіо- консерванти * * 283 нати Propiona- tes E 284 Борна консервант Ікра осетрових 4000 кислота Boric acid E 285 Натрію консевант Див.борну кислоту Регламент тетрабо- в перера- рат хунку на (бура) борну Sodium кислоту tetrabo- rate E 290 Вуглецю газ для Газовані безалкогольні на- в необх. двоокис насичен- пої, мінеральні води, вина кільк. Carbon ня напо- шипучі dioxide їв E 296 Яблучна регулятор Сік ананасний, джеми, 3000 кислота кислотно- желе, мармелади (DL-) сті Malic acid E 297 Фумарова регулятор Цукристі кондвироби 1000 кислота кислотно- десерти 4000 Fumaric сті сухі безалкогольні напої, 1000 мг/л acid жувальна гумка гот.нап. 2000 E 300 Аскорбі- антиокси- За технологічної необхід- в необх. нова дант ності кільк. кислота Ascorbic acid E 301 Натрію антиокси- За технологічної необхід- в необх. аскорбат дант ності кільк. Sodium ascorbate E 302 Кальцію антиокси- За технологічної необхід- в необх. аскорбат дант ності кільк. Calcium ascorbate E 303 Калію антиокси- За технологічної необхід- в необх. аскорбат дант ності кільк. Potassium ascorbate E 304 Аскорбіл- антиокси- За технологічної необхід- в необх. пальмітат дант ності кільк. Ascorbyl- palmitate E 305 Аскорбіл- антиокси- За технологічної необхід- в необх. стеарат дант ності кільк. Ascorbyl stearate E 306 Концентрат антиокси- За технологічної необхід- в необх. суміші то- дант ності кільк. коферолів Mixed toropherols concentrate E 307 Альфа- антиокси- За технологічної необхід- в необх. токоферол дант ності кільк. Alpha- tocopherol E 308 Гамма- антиокси- За технологічної необхід- в необх. токоферол дант ності кільк. Gamma- tocopherol E 309 Дельта- антиокси- За технологічної необхід- в необх. токоферол дант ності кільк. Delta- tocopherol E 310 Пропіл антиокси- Жири та олії для продуктів 200 галат дант з тепловою обробкою Propyl жир яловичий, птиці та gallate овечий E 311 Октил антиокси- закуски на основі хлібних 100 галат дант злаків, супи, бульйони, Octyl соуси, gallate рибні продукти та риба консервована оброблені горіхи дегідратовані продукти з 200 картоплі, сухі сніданки жувальна гумка 200 E 312 Додецил антиокси- 25 галат дант 400 Dodecyl gallate E 313 Етилгалат антиокси- * * Ethyl дант gallate E 314 Гваякова антиокси- * * смола дант Guaiac resin E 315 Ерітор- антиокси- Консервовані м'ясні про- 500 бова дант дукти кислота консервовані рибні про- 1500 Erythor- дукти bic acid джеми, желе, мармелади 200 Ізо-ас- корбіно- ва кис- лота Iso- ascorbic acid E 316 Ізо- антиокси- * * аскор- дант бінат натрію, синонім Еріторбат антиокси- * * натрію дант Sodium Isoascor- bate E 317 Ізо-ас- антиокси- * * корбінат дант калію Potassium isoascor- bate E 318 Ізо-ас- антиокси- * * корбінат дант кальцію Calcium isoascor- bate E 319 Третбу- антиокси- * * тилгідро- дант хінон Tertiary butylhyd- roguinon E 320 Бутил антиокси- Жири та олії для продуктів 200 гідроок- дант з тепловою обробкою сианізол жир свинячий, яловичий, (BHA) птиці та овечий Butylated закуски на основі хлібних 100 hydroxy- злаків, супи, бульйони, anisole соуси, рибні продукти та риба консервована оброблені горіхи дегідратовані продукти з 200 картоплі, сухі сніданки жувальна гумка 200 E 321 Бутил антиокси- 25 гідрокси- дант 400 толуол (BHT) "ЧОНОЛ" Butylated hydroxy- toluene E 322 Лєцитіни антиокси- За технологічної необхід- в необх. Lecithi- данти, ності кільк. nes емульга- тори E 323 Аноксомер антиокси- * * Anoxomer дант E 324 Етоксихін антиокси- * * Ethoxyouin дант E 325 Лактат Регулятор За технологічної необхід- в необх. натрію кислотно- ності кільк. Sodium сті полі- lactate пшувач (solution) борошна та хліба E 326 Лактат За технологічної необхід- в необх. калію ності кільк. Potassium lactate (solution) E 327 Лактат Регулятор За технологічної необхід- в необх. кальцію кислотно- ності кільк. Calcium сті полі- lactate пшувач борошна та хліба E 328 Лактат Регулятор * * амонію кислотно- Ammonium сті lactate E 329 D, L- Регулятор * * лактат кислотно- магнію сті Magnesium lactate, D,L- E 330 Лимонна Регулятор За технологічної необхідно- в необх. кислота кислотно- сті, в тому числі кільк. Citric сті, ан- какао, шоколадні вироби 5000 acid тиокси- дант, комплексо- утворювач E 331 Цитрати Регулятор За технологічної необхід- в необх. натрію кислотно- ності кільк. Sodium сті, ему- citrates льгатор, стабілі- затор, комплек- соутво- рювач E 332 Цитрати Регулятори За технологічної необхід- в необх. калію кислотно- ності кільк. Potassium сті, ста- citrates білізатори E 333 Цитрати комплексо- кальцію утворювачі Calcium citrates E 334 Винна Регулятор За технологічної необхідно- в необх. кислота кислотно- сті, в тому числі кільк. Tartaric сті,сине- какао, шоколадні вироби 5000 acid, L ргіст (+) антиокси- дантів, комплексо- утворювач E 335 Тартрати Стабіліза- За технологічної необхід- в необх. натрію тори, ності кільк. Sodium комплексо- tartrates утворювачі E 336 Тартрати -"- За технологічної необхід- в необх. калію ності кільк. Potassium tartrates E 337 Калію Стабіліза- За технологічної необхід- в необх. натрію тори, ком- ності кільк. тартрати плексоут- Sodium ворювачі potassium tartrates E 338 Ортофос- Регулятор Безалкогольні ароматизова- 700 форна кислотно- ні напої кислота сті, си- стерилізоване молоко 1000 Ortho- нергіст сухе молоко 2500 phos- антиокси- стерилізовані вершки 5000 phoric дантів збиті вершки та аналоги 5000 acid рослинних олій E 339 Фосфати Регулятор М'ясні продукти 5000 натрію кислотно- дозрілий та недозрілий сир 2000 Sodium сті текс- вибілювання напоїв 30000 phospha- туратор, молоко та рослинні білкові 20000 tes емульга- напої тор E 340 Фосфати Водоутри- Безалкогольні ароматизова- 700 калію муючий ні напої Potassium агент, стерилізоване молоко 1000 phosphates комплек- сухе молоко 2500 соутворю- стерилізовані вершки 5000 вач збиті вершки та аналоги 5000 рослинних олій М'ясні продукти 5000 дозрілий та недозрілий сир 2000 вибілювання напоїв 30000 молоко та рослинні білкові 20000 напої E 341 Фосфати Регулятори Дієтичні продукти В необх. кальцію кислотнос- кільк. Calcium ті, полі- молоко, рослинні та про- 20000 Phosphates пшувачі теінові напої борошна та вибілювання напоїв 30000 хліба ста- кондитерські вироби з 3500 білізато- борошна ри, розпу- шувачі, текстура- тори, агент твердіння, добавки,що перешкод- жають зле- жуванню та грудкуван- ню, водо- утримуючі агенти E 342 Фосфати Регулятори Хліб 200 мг/кг амонію кислотно- борошна Ammonium сті поліп- phospha- шувачі tes борошна та хліба E 343 Фосфати Регулятори * * магнію кислотно- Magnesium сті, доба- phospha- вка, що tes перешкод- жає злежу- ванню та грудкуван- ню E 344 Цитрат Консервант * * лєцитіну Lecithin citrate E 345 Цитрат Регулятор * * магнію кислотно- Magnesium сті citrate E 349 Малат -"- * * амонію Ammonium malate E 350 Малат Регулятор * * натрію кислотно- Sodium сті, воло- malate гозатри- муючий агент E 351 Малат Регулятор За технологічної необхід- в необх. калію кислотно- ності кільк. Potassium сті malate E 352 Малат -"- За технологічної необхід- в необх. кальцію ності кільк. Calcium malat E 353 Мета Регулятор Вина 100 винна кислотно- кислота сті Metatar- taric acid E 354 Тартрат Разпушу- За технологічної необхід- в необх. кальцію вач, регу- ності кільк. Calcium лятор кис- tartrate лотності L(+)- E 355 Адипінова Регулятор Наповнювачі та покриття 5000 кислота кислотно- делікатесних х/б виробів Adipic сті гелеподібні десерти 5000 acid жувальна гумка 20000 E 356 Адипати -"- натрію Sodium adipates E 357 Адипати Регулятор Наповнювачі та покриття 5000 калію кислотно- делікатесних х/б виробів Potassium сті гелеподібні десерти 5000 adipates жувальна гумка 20000 E 359 Адипати -"- амонію Ammonium adipates E 363 Янтарна Регулятори Десерти 6000 кислота кислотно- супи, бульйони в необх. Succinic сті сухі напої кільк. acid E 365 Фумарати Регулятори * * натрію кислотно- Sodium сті fumarates E 366 Фумарати -"- * * калію Potassium fumarates E 367 Фумарати Регулятори * * кальцію кислотно- Calcium сті fumarates E 368 Фумарати -"- * * амонію Ammonium fumarates E 370 1,4-геп- Регулятор * * тонолак- кислотно- тон сті, ком- 1,4-Hep- плексоут- tonolac- ворювач tone E 375 Нікотино- Стабіліза- * * ва кислота тор кольо- Nicotinic ру acid E 380 Цитрати Регулятори За технологічної необхід- в необх. амонію кислотно- ності кільк. Ammonium сті, доба- citrates вка, що E 381 Фероамо- перешкод- За технологічної необхід- в необх. ній жає зле- ності кільк. цитрат жуванню та Ferric грудкоут- ammo nium ворюванню citrates E 383 Гліцеро- Згущувач, * * фосфат стабіліза- кальцію тор Calcium glycero- phosphate E 384 Ізо-про- Антиокси- * * піл-цит- дант, кон- ратна сервант, суміш комплесо- Isopropyl утворювач citrates mixture E 385 Кальцію- Антиокси- Соуси 75 натрію данти, консервовані боби, гриби, 250 етилен- консерван- артишоки диамінте- ти, комп- консервована риба, ракопо- 75 траацетат лексоутво- дібні, молюски Calcium рювачі disodium ethylene diamine- tetraace- tate E 386 Етилендиа- -"- * * мін тетра- ацетат динатрій Disodium ethylene diamine- tetra- acetate E 387 Оксистеа- Антиокси- * * рин данти, Oxystearin консерван- ти, комп- лексоутво- рювачі E 388 Тіопропіо- Антиокси- * * нова кис- дант лота Thiodipro- pionic acid E 389 Дилауріл- -"- * * тіодипро- піонат Dilauryl thiodipro- pionate E 390 Дистеарил- Антиокси- * * тіодипро- дант піонат Distearyl thiodipro- pionate E 391 Фітинова Антиокси- * * кислота дант Phytic acid E 399 Лактобіо- Стабілі- * * нат затор натрію Calcium lactobio- nate E 400 Альгіно- Загущувач, За технологічної необхідно- в необх. ва кис- стабіліза- сті, в тому числі кільк. лота тор джем, желе, мармелад, 10000 Alginic горіхове пюре acid E 401 Альгінат -"- натрію Sodium alginate E 402 Альгінат Загущувач, За технологічної необхідно- в необх. калію стабіліза- сті, в тому числі кільк. Potassium тор джем, желе, мармелад, 10000 alginate горіхове пюре E 403 Альгінат -"- амонію Ammonium alginate E 404 Альгінат Загущувач, За технологічної необхідно- в необх. кальцію стабіліза- сті, в тому числі кільк. Calcium тор джем, желе, мармелад, 10000 alginate горіхове пюре E 405 Пропілен- Загущувач, Емульсії жирів 3000 гліколь- емульгатор делікатесні х/б вироби 2000 альгінат наповнювачі, покриття для 5000 Propylene делікатесних х/б виробів, glycol цукрові кондвироби alginate соуси 10000 пиво 100 жувальна гумка 10000 напівфабрикати фруктів та 5000 овочів безалкогольні напої 300 лікери 1000 дієтичені продукти 1000 E 406 Агар Загущувач, За технологічної необхід- в необх. Agar стабіліза- ності кільк. тор желюючий агент E 407 Карагенан Загущувач, Сухе молоко, сир 5000 та його стабіліза- десерти, желе, мармелад, 20000 натрієва, тор, желю- соуси калієва ючий агент напої на основі молока 500 та амоні- інші продукти харчування 15000 єва солі, включаючи фура-це- леран Carragee- nan and its Na, K, NH4 salts E 408 Глікан Загущувач, * * пекарсь- стабіліза- ких дрі- тор, желю- жджів ючий агент Bakers yeast glycan E 409 Арабінога- Загущувач, * * лактан стабіліза- Arabinoga- тор, желю- lactan ючий агент E 410 Камідь Загущувач, За технологічної необхідно- в необх. рожкового стабіліза- сті, в тому числі кільк. дерева тор, желю- джем, желе, мармелад, 10000 Locust ючий агент горіхове пюре carab bean gum E 411 Вівсяна Загущувач, * * камідь стабіліза- Oat gum тор емульгатор E 412 Гуарова Загущувач, За технологічної необхід- в необх. камідь стабіліза- ності кільк. Guar gum тор емульгатор E 413 Трагакант Загущувач, За технологічної необхід- в необх. Tragacanth стабіліза- ності кільк. gum тор емульгатор E 414 Гуміарабік Загущувач, За технологічної необхід- в необх. Gum Arabic стабіліза- ності кільк. тор емульгатор E 415 Ксантанова Загущувач, За технологічної необхід- в необх. камідь стабіліза- ності кільк. Xantan gum тор емульгатор E 416 Карайї Загущувач, За технологічної необхід- в необх. камідь стабіліза- ності кільк. Karaya тор gum емульгатор E 417 Тари Загущувач, За технологічної необхід- в необх. камідь стабіліза- ності кільк. Tara gum тор емульгатор E 418 Геланова Загущувач, За технологічної необхід- в необх. камідь стабіліза- ності кільк. Gellan gum тор желю- ючий агент E 419 Гхаті Загущувач, За технологічної необхід- в необх. камідь стабіліза- ності кільк. Gum ghatti тор емульгатор E 420 Сорбіт та Текстура- Продукти харчування, за В необх. сорбіто- тор, ему- винятком ароматизованих кільк. вий сироп льгатор, безалкогольних напоїв (з метою Sorbitol вологоут- відмінною and римуючий від під- Sorbitol агент, солоджу- syrup вання) підсоло- Десерти, сухі сніданки, В необх. джувач джеми, мармелади, желе, кільк. кондвироби, хлібо-було- чні вироби, жувальна гумка, соуси, гірчиця E 421 Маніт Комплексо- Продукти харчування, за В необх. Mannitol утворювач, винятком ароматизованих кільк. добавка, безалкогольних напоїв (з метою що переш- відмінною коджає від під- злипанню солоджу- та грудко- вання) утворенню, емульгатор, підсолод- Десерти, сухі сніданки, В необх. жувач джеми, мармелади, желе, кільк. кондвироби, хлібо-було- чні вироби, жувальна гумка, соуси, гірчиця E 422 Гліцерин Загущувач, За технологічної необхід- в необх. Glycerol вологоут- ності кільк. римуючий агент E 429 Пептони Емульгатори * * Peptones E 430 Поліокси- -"- * * етилен (8) стеарат Polyoxye- thylene (8) stearate E 431 Поліокси- Емульгатори * * етилен (40) стеарат Polyoxye- thylene (40) stearate E 432 Поліокси- Емульгатор Напої на основі молока 5000 етиленсор- делікатесні хлібо-булочні 3000 бітан вироби монолаурат емульсії жирів для випічки 10000 Твін-20 десерти 3000 Polyoxye- цукристі кондвироби 1000 thylene соуси 5000 (20) супи 1000 Sorbitan жувальна гумка 20000 monolaura- дієтичні продукти в необх. te кільк. E 433 Поліокси- -"- -"- етиленсор- бітанмоно- олеат, Твін-80 Polyoxye- thylene (20) Sorbitan monooleate E 434 Поліокси- Емульгатор Напої на основі молока 5000 етилен- делікатесні хлібо-булочні 3000 сорбітан вироби моно- емульсії жирів для випічки 10000 пальмітат, десерти 3000 Твін-40 цукристі кондвироби 1000 Polyoxye- соуси 5000 thylene супи 1000 (20) жувальна гумка 20000 sorbitan дієтичні продукти в необх. monopal- кільк. mitate E 435 Поліокси- -"- -"- етилен- сорбітан моностеа- рат Твін-60 Polyoxye- thylene (20) sorbitan mo-noste- arate E 436 Поліокси- Емульгатор Напої на основі молока 5000 етиленсор- делікатесні хлібо-булочні 3000 бітан вироби тристеарат емульсії жирів для випічки 10000 Polyoxye- десерти 3000 thylene цукристі кондвироби 1000 (20) соуси 5000 sorbitan супи 1000 tristeara- жувальна гумка 20000 te дієтичні продукти в необх. кільк. E 440 Пектини Емульгато- За технологічної необхід- в необх. Pectins ри ності кільк. - Желатин Емульгатор, Консерви м'ясні, рибні, в необх. Gelatine стабіліза- желе, кондвироби, кільк. тор готові заливні страви в необх. желюючий та ін. кільк. агент Вина (обклейка) в необх. кільк. E 442 Фосфатиду Емульгатор Кондвироби на основі 10 амонійні шоколаду та какао солі безалкогольні непрозорі 100 Ammonium напої Salts of алкогольні непрозорі напої 200 phospha- tidic acid E 443 Бромована Емульгатор, * * олія стабіліза- Brominated тор vegetable oil E 444 Ізо-Бути- Емульгатор, * * рат ацетат стабіліза- цукрози тор Sucrose acetate isobutyra- te E 445 Гліцерино- Емульгатор Скаламутнілі безалкогольні 100 ві ефіри з напої деревної скаламутнілі алкогольні 200 смоли напої (ефірна кондвироби на основі 10 смола) шоколаду та какао Glycerol esters of wood rosin E 446 Сукцистеа- Емульгатор * * рин Succistea- rin E 450 Пірофос- Емульгатор, Десерти 3000 фати стабіліза- деликатесні хлібо-булочні 10000 Diphospha- тор регу- вироби tes лятор кис- морозиво 1000 лотності, борошно 2500 розпушувач сирі яйця 10000 комплексо- соуси 5000 утворювач, вологоут- римуючий агент E 451 Трифосфати Комплек- Супи, бульйони 3000 Triphosp- соутворю- сидр, перрі, чай, трав'яні 2000 hates вачі, ре- настої Пентанат- гулятори шоколад та солодові молоч- 2000 рію кислотно- ні напої Pentaso- сті, тек- алкогольні напої 1000 dium стуратори (крім вина та пива) triphosp- вівсяні пластівці 10000 hate (i) Пентакалію трифосфат Pentapo- tassium triphos- phate(ii) E 452 Поліфос- Емульгатори Супи, бульйони 3000 фати стабіліза- сидр, перрі, чай, трав'яні 2000 Polyphos- тори, комп- настої phates(i) лексоутво- шоколад та солодові молоч- 2000 Натрію рювачі те- ні напої поліфосфат кстуратори алкогольні напої 1000 Sodium Po- вологоут- (крім вина та пива) lyphos- римуючі вівсяні пластівці 10000 phate агенти Калію -"- -"- -"- поліфосфат Potassium po lyphos- phate Натрію- Емульгатори Супи, бульйони 3000 кальцію стабіліза- сидр, перрі, чай, трав'яні 2000 поліфосфат тори, комп- настої Sodium лексоутво- шоколад та солодові молоч- 2000 calcium рювачі те- ні напої polyphos- кстуратори алкогольні напої 1000 phate вологоут- (крім вина та пива) Кальцію римуючі вівсяні пластівці 10000 поліфосфат агенти Calcium -"- -"- -"- polyphos- phates Поліфосфа- Емульгатори Супи, бульйони 3000 ти амонію стабіліза- сидр, перрі, чай, трав'яні 2000 Ammonium тори, комп- настої polyphos- лексоутво- шоколад та солодові молоч- 2000 phate рювачі те- ні напої кстуратори алкогольні напої 1000 вологоут- (крім вина та пива) римуючі вівсяні пластівці 10000 агенти E 460 Целюлоза Емульгатор, За технологічної необхід- в необх. Cellulose добавка, що ності кільк. перешкоджає злежуванню та грудку- ванню, тек- стуратор E 461 Метилце- Загущувач, Деликатесні хлібо-булочні 10000 люлоза стабіліза- вироби Methyl тор, ему- стерилізовані вершки 2000 cellulose льгатор морозиво, десерти 5000 напої на основі води, 2000 молока супи, бульйони, соуси 5000 лікери 10000 дієтичні продукти 5000 E 462 Етилцелю- Наповнювач, * * лоза зв'язуючий Ethylcel- агент lulose E 463 Гідрокси- Загущувач, Деликатесні хлібо-булочні 10000 пропілце- стабіліза- вироби люлоза тори стерилізовані вершки 2000 Hydroxy емульгато- морозиво, десерти 5000 propyl ри напої на основі води, 2000 cellulost молока E 464 Гідрокси- супи, бульйони, соуси 5000 пропіл лікери 10000 метілцелю- дієтичні продукти 5000 лоза Hydroxypro- pylmethyl cellulose E 465 Метилетил- Загущувач, Деликатесні хлібо-булочні 10000 целюлоза стабіліза- вироби Methyl тори ему- стерилізовані вершки 2000 ethyl льгатори морозиво, десерти 5000 cellulose напої на основі води, 2000 E 466 Карбокси- молока метил це- супи, бульйони, соуси 5000 люлоза лікери 10000 натрієва дієтичні продукти 5000 сіль Sodium carboxyme- thyl cellulose E 467 Етилгідро- Загущувач, * * ксиетилце- стабіліза- люлоза тор, ему- Ethyl льгатор, hydroxye- thyl cel- lulose E 470 Жирних Стабіліза- За технологічної необхід- в необх. кислот тор, ему- ності кільк. солі льгатор, амонію, добавка, кальцію, що переш- натрію, коджає магнію, злежуван- калію, ню та гру- алюмінію дкуванню Salts of fatty acids (with base Al,Ca,Na, Mg,K and NH4 E 471 Моно та Стабіліза- За технологічної необхід- в необх. дигліцери- тор, ему- ності кільк. ди жирних льгатор, кислот Mono- and Digly- cerides of fatty acids E 472a Ефіри Емульгато- За технологічної необхід- в необх. гліцерину, ри, стабі- ності кільк. оцтової та лізатори, жирних комплексо- кислот утворювачі Acetic and fatty acid esters of glycerol E 472b Ефіри Емульгато- За технологічної необхід- в необх. гліцерину ри, стабі- ності кільк. молочної лізатори, та жирних комплексо- кислот утворювачі Lactic and fatty acid esters of glycerol E 472c Ефіри Емульгато- За технологічної необхід- в необх. гліцерину, ри, стабі- ності кільк. лимонної лізатори, та жирних комплексо- кислот утворювачі Citric and fatty acid esters of glycerol E 472d Ефіри моно- Емульгато- За технологічної необхід- в необх. та дигліце- ри, стабі- ності кільк. ридів, вин- лізатори, ної та жир- комплексо- них кислот утворювачі Tartaric acid esters of mono- and Di- glycecides of fatty acids E 472e Ефіри Емульгато- За технологічної необхід- в необх. гліцерину, ри, стабі- ності кільк. диацетил- лізатори, винної комплексо- та жирних утворювачі кислот Diacetyl- tar-taric and fatty acid esters of glycerol E 472f Змішані Емульгато- За технологічної необхід- в необх. ефіри глі- ри, стабі- ності кільк. церину, лізатори, винної, комплексо- оцтової та утворювачі жирних кислот Tartaric acetic and fatty acid esters of glycerol (mixed) E 472g Сукцинільо- Емульгато- * * вані моно- ри, стабі- гліцериди лізатори, Succiny- комплексо- lated утворювачі mono- glycerides E 473 Ефіри Емульгато- Консервована рідка кава 1000 сахарози ри м'ясні продукти після 5000 та жирних теплової обробки кислот емульсії жирів для випічки 10000 Sucrose морозиво, десерти, конди- esters of терські вироби 5000 fatty acids супи, бульйони 2000 соуси 10000 E 474 Цукрог- Емульга- спиртні напої, безалко- 5000 ліцериди тори гольні анісові напої Sucro- жувальна гумка 10000 glyceri- оброблення поверхні свіжих в необх. des фруктів кільк. E 475 Ефіри Емульга- Делікатесні хлібо-булочні 5000 поліглі- тори вироби, лікери церидів яєчні продукти 1000 та жирних жувальна гумка, емульсії 5000 кислот жирів Polygly- кондвироби, десерти 2000 cerol esters of fatty acids E 476 Ефіри Емульга- Пасти з пониженою жирністю, 4000 поліглі- тори кондитерські оздоблення церина кондвироби з какао, 5000 взаємо- шоколадом етиріфі- кованих рацино- лових кислот Polygly- cerol esters of inte- resteri- fied ricino- leic acid E 477 Ефіри Емульга- * * пропілен- тори гліколя та жирних кислот Propylene glycol esters of fatty acids E 478 Ефіри Емульга- * * лактирова- тори них жирних кислот гліцерину та пропі- ленгліколю Lactylated fatty acids esters of glycerol and propy- lene glycol E 479b Термічно Емульгатор Емульсії жирів для 5000 окислена смаження соєва олія моно- та діглице- ридами жирних кислот Thermally oxidized soya bean oil with mono and digli- cerides of fatty acids E 480 Диоктил- Емульга- * * сульфо- тор, зво- сукцинат ложуючий натрію агент Dioctyl sodium sulpho- succinate E 481 Лактилати Емульга- Делікатесні хлібо-булочні 5000 натрію тори, ста- вироби Sodium білізатори рис швидкого приготування 4000 lactila- лікер 8000 tes(i) жувальна гумка 2000 Стеароїл- емульсії жирів 10000 лактилат десерти 5000 натрію цукрові кондвироби 3000 Sodium м'ясні продукти 1000 stearoyl- lactylate (ii) Олеїллак- тилат натрію Sodium oleyllac- tylate E 482 Лактилати Емульга- Делікатесні хлібо-булочні 5000 кальцію тори, ста- вироби Calcium білізатори рис швидкого приготування 4000 lactyla- лікер 8000 tes жувальна гумка 2000 Стеароїл- емульсії жирів 10000 лактилат десерти 5000 кальцію цукрові кондвироби 3000 Calcium м'ясні продукти 1000 stearoyl- lactylate Олеїллак- тилат кальцію Calcium ollylacty- late E 483 Стеарил- Поліпшу- Хлібо-булочні вироби, 5000 тартрат вач боро- десерти Stearyl шна та tartrate хліба E 484 Стеарил- Емульга- цитрат тор ком- * * Stearyl плексо- citrate утворю- вач E 485 Стеароїл- Емульга- * * фумарат тор натрію Sodium stearoyl fumarate E 486 Стеароїл- Емульга- * * фумарат тор кальцію Calcium stearoyl fumarate E 487 Лаурил- Емульга- * * сульфат тор натрію Sodium lauryl- sulphate E 488 Етокси- Емульга- * * ліровані тор моно- та дигліце- риди Ethoxy- lated mono and diglyce- rides E 489 Ефіри Емульга- * * кокосової тор олії та метилглі- козиду Methyl glucoside coconut oil ester E 491 Сорбітан Емульга- Делікатесні хлібо-булочні 10000 моносте- тор вироби арат мармелад желейний (тільки 25000 СПЕН 60 для Е 493) Sorbitan емульсії жирів 10000 monostea- морозиво 500 rate десерти, цукрові кондвироби 5000 E 492 Сорбітан кондвироби з какао, шокола- 10000 тристеа- дом (тільки для Е 492) рат жувальна гумка 5000 Sorbitan закваска для випічки 10000 tristea- rate E 493 Сорбітан -"- -"- монолау- рат, СПЕН 20 Sorbitan monolau- rate E 494 Сорбітан Емульга- Делікатесні хлібо-булочні 10000 монооле- тор вироби ат, мармелад желейний (тільки 25000 СПЕН 80 для Е 493) Sorbitan емульсії жирів 10000 monoole- морозиво 500 ate десерти, цукрові кондвироби 5000 E 495 Сорбітан кондвироби з какао, шокола- 10000 монопаль- дом (тільки для Е 492) мітат, жувальна гумка 5000 СПЕН 40 закваска для випічки 10000 Sorbitan monopal- mitate E 496 Сорбітан Емульга- * * триолеат, тор СПЕН85 Sorbitan trioleat E 500 Карбонати Регуля- За технологічної необхідно- в необх. натрію: тори кис- сті, в тому числі кільк. Карбонат лотності, какао та шоколадні продукти 50000 (в натрію(і) стабілі- перера- Sodium затори хунку на carbona- суху ре- tes(i) човину Гідрокар- без жи- бонат ру натрію (ii) Sodium hydrogen corbona- te(ii) Секвікар- бонат на- трію(iii) Sodium sesqui- carbonate (iii) E 501 Карбонати Регуля- За технологічної необхідно- в необх. калію: тори кис- сті, в тому числі кільк. Карбонат лотності, какао та шоколадні продукти 50000 (в калію(і) розпушу- перера- Potasssi- вачі хунку на um carbo- суху ре- nates (i) човину Гідрокар- без жи- бонат ка- ру) лію(ii) Potassium hydrogen carbonate (ii) Карбонати амонію: E 503 Карбонат Регуля- За технологічної необхідно- в необх. амонію(і) тори кис- сті, в тому числі кільк. Ammonium лотності, какао та шоколадні продукти 50000 (в carbona- розпушу- перера- te(i) вачі, хунку на Гідрокар- суху ре- бонат човину амонію без жи- (ii) ру) Ammonium hydrogen carbona- te(ii) E 504 Карбонати Регуля- За технологічної необхідно- в необх. магнію: тори кис- сті, в тому числі кільк. Карбонат лотності, какао та шоколадні продукти 50000 (в магнію(і) добавка,що перера- Magnesium перешкод- хунку на carbona- жає злежу- суху ре- te(i) ванню та човину Гідрокар- грудкуван- без жи- бонат ма- ню, стабі- ру) гнію(ii) лізатор Magnesium кольору hydrogen carbona- te(ii) E 505 Карбонат Регулятор * * заліза кислотно- Ferrous сті carbonate E 507 Соляна Регулятор За технологічної необхід- в необх. кислота кислотно- ності кільк. Hydro- сті chloric acid E 508 Хлорид Желюючий За технологічної необхід- в необх. калію агент ності кільк. Potassium chloride E 509 Хлорид Агент Картопляне борошно, картоп- 1500 кальцію твердіння, ляне пюре сухе Calcium стабіліза- зелений горіх консервований 700 chloride тор, регу- сири, бринза 500 лятор доз- мармелад, желе, джеми 200 рівання, драже лікерне 300 стабіліза- хліб (активація ферментів) 5 мг/кг тор конси- борошна стенції E 510 Хлорид Поліпшу- Солезамінники для дієтично- в необх. амонію вач боро- го харчування кільк. Ammonium шна та chloride хліба E 511 Хлорид Агент За технологічної необхід- в необх. магнию твердіння ності кільк. Magnesium chloride E 512 Хлорид Антиокси- Консервовані білі овочі 25 (в олова дант, ста- перера- Stannous білізатор хунку на chloride кольору олово) E 513 Сірчана Регулятор За технологічної необхід- в необх. кислота кислотно- ності кільк. Sulphuric сті acid E 514 Сульфати Регулято- За технологічної необхід- в необх. натрію ри кислот- ності кільк. Sodium ності sulphates E 515 Сульфати Регулято- За технологічної необхід- в необх. калію ри кислот- ності кільк. Potassium ності sulphates E 516 Сульфати Поліпшу- За технологічної необхід- в необх. кальцію вачі бо- ності кільк. Calcium рошна та sulphate хліба, комплек- сотворю- вачі, агент твердіння E 517 Сульфати Поліпшу- Борошно 50 амонію вачі бо- Ammonium рошна та sulphate хліба, комплек- сотворю- вачі, агент твердіння E 518 Сульфати Агент За технологічної необхід- в необх. магнію твердіння ності кільк. Magnesium sulphate E 519 Сульфати Фіксатори Дитячі продукти на молоч- в необх. міді кольору, ній основі кільк. Cuprum консерва- sulphate нти E 520 Сульфат Агент Білок яйця 30 (в пе алюмінію твердиіння рерахун- Alluminium ку на sulphate алюміній) Зацукровані продукти 200 E 521 Сульфат Агент Білок яйця 30 (в пе алюмінію- твердіння рерахун- натрію, ку на галуни алюміній) алюмо- Зацукровані продукти 200 натрієві Alluminium sodium sulphate E 522 Сульфат Регулятор Білок яйця 30 (в пе алюмінію- кислотно- рерахун- калію, сті, ста- ку на галуни білізатор, алюміній) алюмо- агент Зацукровані продукти 200 калієві твердіння Alluminium potassium sulphate E 523 Сульфат Регулятор Білок яйця 30 (в пе алюмінію- кислотно- рерахун- амонію, сті, ста- ку на галуни білізатор, алюміній) алюмо- агент Зацукровані продукти 200 аміачні твердіння Aluminium ammonium sulphate E 524 Гідроксид Регулятор За технологічної необхідно- в необх. натрію кислотно- сті, в тому числі кільк. Sodium сті какао та шоколадні продукти 50000 hydroxide (в пере- E 525 Гідроксид рахунку калію на суху Potassium речови- hydroxide ну) E 526 Гідроксид Регулятор За технологічної необхідно- -"- кальцію кислотно- сті, в тому числі Calcium сті, ста- какао та шоколадні продукти hydroxide білізатор, агент твердіння E 527 Гідроксид Регулятор За технологічної необхідно- в необх. амонію кислотно- сті, в тому числі кільк. Ammonium сті какао та шоколадні продукти 50000 hydroxide (в пере- E 528 Гідроксид Регулятор рахунку магнію кислотно- на суху Magnesium сті, ста- речови- hydroxide білізатор ну) кольору E 529 Оксид Регулятор За технологічної необхід- в необх. кальцію кислотно- ності кільк. Calcium сті, полі- oxide пшувач бо- рошна та хліба E 530 Оксид Добавка,що За технологічної необхід- магнію перешкод- ності, в т.ч. Magnesium жає злежу- екстракція та ізомеризація 3 oxide ванню та хмілю в суслі 50000 (в грудкуван- какао та шоколадні продук- перахун- ню ти ку на суху ре- човину без жи- ру) E 535 Фероціанід Добавка, що Сіль та її замінники 20 (в пе- натрію перешкоджає рерахунку Sodium злежуванню на безво- ferrocya- та грудку- дний ка- nide ванню лій феро- ціанід) E 536 Фероціанід Добавка, що Сіль та її замінники 20 (в пе- калію перешкоджає рерахунку Potassium злежуванню на безво- ferrogya- та грудку- дний ка- nide ванню, лій феро- ціанід) комплексо- оброблення вина (зниження залишок в утворювач вмісту заліза), вині не виноградний сік припуска- ється E 537 Гексаціа- Добавка,що * * номанга- перешкод- нат залі- жає злежу- за ванню та Ferrous грудкуван- hexacya- ню nomanga- nate E 538 Фероціанід Добавка,що Сіль та її замінники 20 (в пе- кальцію перешкод- рерахунку Calcium жає злежу- на безво- ferrocya- ванню та дний ка- nide грудкуван- лій феро- ню ціанід) E 539 Тіосульфат Антиокси- Сіль йодована 250 натрію дант,ком- Sodium плексоут- thiosul- ворювач phate E 541 Алюмофос- Регулятор Делікатесні хлібо-булочні 2600 (в фат нат- кислотно- вироби перера- рію-кис- сті, ему- хунку на лотний- льгатор Al) основний Sodium alumini- umphos- phate Acidis Basic E 542 Кістковий Емульга- * * фосфат, тор, доба- основа йо- вка, що го фосфат перешкод- кальцію жає злежу- 3-основний ванню та Bone phos- грудкуван- phate ню, (essentia- водоутри- le calcium муючий phosphate, агент tribasic) Е 550 Силікати Добавка,що * * натрію перешкод- Sodium жає злежу- silicates ванню та -силікат грудкуван- натрію ню Sodium silica- te(i) -мета-си- Добавка,що * * лікат перешкод- натрію жає злежу- Sodium ванню та silicate грудкуван- (ii) ню E 551 Двоокис Добавка,що Освітлення плодоягідних со- до 1000 кремнію перешкод- ків, концентратів, сиропів аморфний жає злежу- використовується разом з Silicon ванню та желатином та полівінілкіп- dioxide грудкуван- ролідом (до 500 мг/л) amorphous ню сушені порошкоподібні про- дукти, сіль та її замінники 10000 жувальна гумка в необх. кільк. Е 552 Силікат Добавка,що Сушені порошкоподібні про- 10000 кальцію перешкод- дукти, сіль та її замінники в необх. Calcium жає злежу- таблетовані продукти, рис кільк. silicate ванню та грудкуван- ню Е 553 Силікати Добавки,що Сушені порошкоподібні про- 10000 магнію: перешкод- дукти, сіль та її замінники в необх. Magnesium жають зле- таблетовані продукти, рис кільк. silicates жуванню та - силікат грудкуван- магнію ню, поро- Magnesium шок-носій silica- te(i) -трисилі- кат маг- нію Magnesium trisili- cate(ii) - тальк Talc(iii) E 554 Алюмосилі- Добавка,що Сушені порошкоподібні про- 10000 кат натрію перешкод- дукти, сіль та її замінники в необх. Sodium жає злежу- таблетовані продукти, рис кільк. Aluminium ванню та silicate грудкуван- E 555 Алюмоси- ню Сушені порошкоподібні про- 10000 лікат дукти, сіль та її замінники в необх. калію таблетовані продукти, рис кільк. Potassium aluminium silicate E 556 Алюмосилі- Добавка,що Сушені порошкоподібні про- 10000 кат перешкод- дукти, сіль та її замінники в необх. кальцію жає злежу- таблетовані продукти, рис кільк. Calcium ванню та aluminium грудкуван- silicate ню E 557 Силікат Добавка,що * * цинку перешкод- Zinc жає злежу- silicate ванню та грудкуван- ню E 558 Бентоніт Добавка,що Оброблення виноматеріалів, 10000 Bentonite перешкод- соків E 559 Алюмо- жає злежу- Сушені порошкоподібні про- 10000 силікат ванню та дукти, сіль та її замінники в необх. Aluminium грудкуван- таблетовані продукти, рис кільк. silicate ню E 560 Силікат Добавка,що * * калію перешкод- Potassium жає злежу- silicate ванню та грудкуван- ню E 570 Жирні Стабіліза- За технологічної необхід- в необх. кислоти тори піни, ності кільк. Fatty глазирува- acids льний агент, піногасник E 574 Глюконова регулятор За технологічної необхід- в необх. кислота Д- кислотно- ності кільк. Gluconic сті, роз- acid (D-) пушувач E 575 Глюконо- регулятор За технологічної необхід- в необх. дельта- кислотно- ності кільк. лактон сті, роз- Glucono- пушувач delta- lactone E 576 Глюконат комплексо- За технологічної необхід- в необх. натрію утворювач ності кільк. Sodium gluconate E 577 Глюконат комплексо- За технологічної необхід- в необх. калію утворювач ності кільк. Potassium gluconate E 578 Глюконат регулятор За технологічної необхід- в необх. кальцію кислотно- ності кільк. Calcium сті, агент джеми, желе, мармелад, 200 gluconate твердіння, горіхове пюре E 579 Глюконат стабіліза- Оброблення оливок 150 (в заліза тор кольо- перера- Ferrous ру хунку gluconate на за- лізо) E 580 Глюконат регулятор * * магнію кислотно- Magnesium сті, агент gluconate твердіння E 585 Лактат стабіліза- Оброблення оливок 150 (в заліза тор кольо- перера- Ferrous ру хунку lactate на за- лізо) E 620 Глутаміно- Посилювач За технологічної необхід- в необх. ва кислота смаку та ності кільк. L (+) аромату Glutamic acid L (+) E 621 Глутамат Посилювач За технологічної необхід- в необх. натрію смаку та ності кільк. 1-заміще- аромату ний Monosodi- um gluta- mate E 622 Глутамат Посилювач За технологічної необхід- в необх. калію смаку та ності кільк. 1-заміще- аромату ний Monopotas- sium glutamate E 623 Глутамат Посилювач За технологічної необхід- в необх. кальцію смаку та ності кільк. Calcium аромату glutamate E 624 Глутамат Посилювач За технологічної необхід- в необх. амонію смаку та ності кільк. 1-заміще- аромату ний Monoam- monium glutamate E 625 Глутамат Посилювач За технологічної необхід- в необх. магнію смаку та ності кільк. Magnesium аромату glutamate E 626 Гуанілова Посилювач Продукти в цілому 500 кислота смаку та приправи та кондиціонери в небх. Guanilic аромату кільк. acid E 627 5"-Гуані- Посилювач Продукти в цілому 500 лат нат- смаку та приправи та кондиціонери в небх. рію аромату кільк. 2-заміще- ний Disodium 5"-guani- late E 628 5"-Гуані- Посилювач Продукти в цілому 500 лат калію смаку та приправи та кондиціонери в небх. 2-заміще- аромату кільк. ний Dipotas- sium 5"-guani- late E 629 5"-Гуані- Посилювач Продукти в цілому 500 лат каль- смаку та приправи та кондиціонери в небх. цію аромату кільк. Calcium 5"-guani- late E 630 Інозинова Посилювач Продукти в цілому 500 кислота смаку та приправи та кондиціонери в небх. Inosinic аромату кільк. acid E 631 5"-Інозі- Посилювач Продукти в цілому 500 нат нат- смаку та приправи та кондиціонери в небх. рію 2-за- аромату кільк. міщений Disodium 5"-inosi- nate E 632 Інозінат Посилювач * * калію смаку та * * Potassium аромату inosinate E 633 5"-інозі- Посилювач Продукти в цілому 500 нат смаку та приправи та кондиціонери в небх. кальцію аромату кільк. Calcium 5"-inosi- nate E 634 5"-рибону- Посилювач Продукти в цілому 500 клеотиди смаку та приправи та кондиціонери в небх. кальцію аромату кільк. Calcium 5"-ribonu- cleotides E 635 5"-рибону- Посилювач Продукти в цілому 500 клеотиди смаку та приправи та кондиціонери в небх. натрію 2- аромату кільк. заміщені Disodium 5"-ribo- nucleoti- des E 636 Мальтол Посилювач Жувальна гумка 300 Maltol смаку та E 637 Етилмаль- аромату Жувальна гумка 300 тол Ethyl maltol E 640 Гліцин Модифіка- За технологічної необхід- в необх. Glycine тор смаку ності кільк. та арома- ту E 641 L-лейцин Модифіка- * * L-leucine тор смаку та арома- ту - Діацетіл Модифіка- Маргарин 150 Diacetyl тор смаку ірис 6 та арома- ту - Ефірні Ароматиза- За технологічної необхід- в необх. олії тори нату- ності кільк. спиртові, ральні водно- спиртові, СО2-екст- ракти, дистиляти та есен- ції на їх основі - Екстракт Ароматиза- За технологічної необхід- в необх. ванілі тор нату- ності кільк. Vanillia ральний extract - Концентра- Натураль- М'ясна та рибна продукція, в необх. ти диму ні розчи- сири кільк. Smoke ни та їх flavours екстракти - Хінін Ароматиза- Тонізуючі безалколгольні 100 Chininum тори нату- напої - Кофеїн ральні Тонізуючі безалколгольні 150 Coffeinum напої - Ароматичні Ароматиза- В необх.кільк., виключаючи в необх. речовини тори нату- продукти дитячого харчу- кільк. за номенк- рально- вання латурою ідентичні GRAS, а також есе- нції на їх основі - Аромати Ароматиза- М'ясна, рибна продукція, в необх. коптіння тори нату- сири кільк. рально- ідентичні - Ванілін Ароматиза- Кондитерські вироби, кон- 500 Vanillin тор нату- дитерські вироби з борошна рально- хлібо-булочні вироби зі 300 ідентичний здобного тіста концентрати, напівфабрика- ти сухі: пудинги, кекси, бісквіти; кава або какао з молоком та ін.; сирки, сир плавлений, ліке- 200 ро-горілчані вироби морозиво 150 безалкогольні напої 30 сухі молочні суміші для 50 мг/кг дитячого харчування сухої суміші - Етилвані- Ароматиза- Концентрати сухі: кава або 100 лін тор штуч- какао з молоком Ethylva- ний морозиво, кондитерські ви- 40 nillin роби, напівфабрикати з бо- рошна: кекси, бісквіти, пудинги та ін. E 900a Полідиме- Піногасник За технологічної необхід- 10 тилсилок- емульгатор, ності сан добавка,що жувальна гумка 100 Polydime- перешкод- thylsilo- жає злежу- xane ванню та грудкуван- ню E 901 Віск Глазурую- Як глазуруючий агент для в необх. бджолиний чий агент, кондвиробів у вигляді де- кільк. білий та розділювач лікатесних хлібо-булочних жовтий виробів, що покриті шоко- Bee swax ладом, white and закуски, yellow горіхи, E 902 Віск Глазурую- кофейні боби, свічний чий агент дієтичні продукти Candelil- свіжі цитрусові, дині, la wax яблука, груші (для оброб- лення поверхні) E 903 Віск кар- Глазурую- Як глазуруючий агент для в необх. наубський чий агент кондвиробів у вигляді де- кільк. Carnauba лікатесних хлібо-булочних wax виробів, що покриті шоко- E 904 Шелак Глазурую- ладом, Shellac чий агент закуски, горіхи, кофейні боби, дієтичні продукти свіжі цитрусові, дині, яблука, груші (для оброб- лення поверхні) E 905a Вазелінова Роздільник, Карамель, сири в необх. олія хар- герметик, кільк. чова глазурувач Mineral oil, food grade E 905b Вазелін Роздільник, Карамель, сири в необх. Petrolatum герметик, кільк. (Petroleum глазурувач jelly) E 905c Парафін Розділяю- Карамель, сири в необх. Petroleum чий агент, кільк. wax герметик, глазирувач E 906 Бензойна Глазурую- * * смола чий агент Benzoin gum E 908 Віск Глазурую- Карамель, драже в необх. рисових чий агент кільк. висівок Rice bran wax E 909 Спермаце- Глазурую- За технологічної необхід- в необх. товий віск чий агент ності кільк. Spermaceti wax E 910 Воскові Глазурую- За технологічної необхід- в необх. ефіри чий агент ності кільк. Wax esters E 911 Жирних Глазурую- * * кислот чий агент метилові ефіри Methyl esters of fatty acids E 912 Ефіри Глазурую- Свіжі цитрусові (для оброб- в необх. монтано- чий агент лення поверхні) кільк. вої кис- лоти Montan acid esters E 913 Ланолін Глазурую- За технологічної необхід- в необх. Lanolin чий агент ності кільк. E 914 Оксидова- Глазурую- Свіжі цитрусові в необх. ний полі- чий агент (для оброблення поверхні) кільк. етилено- вий віск Oxidised polyethy- lene wax E 916 Кальцію Поліпшувач * * йодат борошна Calcium та хліба iodate E 917 Калію Поліпшувач * * йодат борошна Potassium та хліба iodate E 918 Оксиди Поліпшувач * * азоту борошна Nitrogen та хліба oxides E 919 Нітрозил Поліпшувач * * хлорид борошна Nitrosyl та хліба cloride E 920 L-цистеїн Поліпшувач Борошно 200 та його борошна натріева та хліба та каліє- ва солі L-cystei- ne and its hydroclo- rides sodium and potassium salts E 921 L-цистин і Поліпшувач Борошно 200 його нат- борошна рієва та та хліба калієва солі L-cystine and its hydrochlo- rides- sodium and potassium salts E 922 Персульфат Поліпшувач Борошно 50 калію борошна Potassium та хліба persulphate E 923 Персульфат Поліпшувач Борошно 50 амонію борошна Ammonium та хліба persulphate E 924a Бромат Поліпшувач Борошно 50 калію борошна Potassium та хліба bromate E 924b Бромат Поліпшувач * * кальцію борошна Calcium та хліба bromate E 925 Хлор Поліпшувач * * Chlorine борошна та хліба E 926 Двоокис Поліпшувач * * хлора борошна Chlorine та хліба dioxide E 927a Азодикар- Поліпшувач Опара (в суміші з ортофос- 2000 бонамід борошна форною кислотою) Azodicar- та хліба bonamide E 927b Карбамід Поліпшувач Жувальна гумка 30000 Carbamide борошна (Urea) та хліба E 928 Перекис Поліпшувач * * бензоїлу борошна Benzoyl та хліба peroxide E 929 Перекис Поліпшувач * * ацетону борошна Acetone та хліба peroxide E 930 Перекис Поліпшувач Борошно 20 кальцію борошна Calcium та хліба peroxide E 938 Аргон Консерву- За технологічної необхід- в необх. Argon ючий газ ності кільк. E 939 Гелій Консерву- За технологічної необхід- в необх. Helium ючий газ ності кільк. E 940 Дихлордиф- Пропелент, * * торметан, холодо- хладон-12 агент Dichloro- di-fluoro- me-thane E 941 Азот Газове За технологічної необхід- в необх. Nitrogen середовище ності кільк. для упако- вки та зберіган- ня, холо- доагент E 942 Диазо- Пропелент За технологічної необхід- в необх. моноок- ності кільк. сид Nitrous oxide E 943a Бутан Пропелент * * Butane E 943b Ізо-бутан Пропелент * * Isobutane E 944 Пропан Пропелент * * Propane E 945 Хлорпента- Пропелент * * фторетан Chloropen- ta fluoro- ethane E 946 Октафтор- Пропелент * * циклобу- тан Octafluo- rocyclo- butane E 947 Водень Консерву- За технологічної необхід- в необх. Hydrogen ючий газ ності кільк. E 948 Кисень Консерву- За технологічної необхід- в необх. Oxygen ючий газ ності кільк. E 950 Ацесульфам Підсолод- Безалкогольні напої, десерти 350 калію жувач морозиво 800 Acesulfame консерви плодоовочеві 350 potassium джеми, желе, мармелади 1000 кондвироби 500 делікатесні булочні вироби 1000 слабоалкогольні напої 350 жувальна гумка 2000 соуси, гірчиця 350 E 951 Аспартам Підсолод- Безалкогольні напої 600 Aspartame жувач, по- десерти 1000 силювач морозиво 800 смаку та консерви плодоовочеві 1000 аромату джеми, желе, мармелади, 1000 кондвироби делікатесні булочні вироби 1700 слабоалкогольні напої 600 жувальна гумка 5500 соуси, гірчиця 350 E 952 Цикламо- Підсоло- * * ва кисло- джувач та та її натрієва, калієва та кальці- єва солі Cyclamic acid (and Na, K, Ca salts) E 953 Ізомальт Підсолод- Десерти, сухі сніданки, в необх. Isomalt жувач,до- джеми, желе, мармелади, кільк. (Isomalti- бавка, що кондвироби, хлібо-булочні tol) злежуванню вироби, жувальна гумка, та грудку- соуси, гірчиця ванню, на- повнювач глазурую- чий агент E 954 Сахарин Підсоло- Безалкогольні напої 80 (натріє- джувач десерти 100 ва,калі- морозиво 200 єва та консерви плодоовочеві 200 кальціє- джеми, желе, мармелади, 500 ва солі) кондвироби Saccharin делікатесні булочні вироби 170 (and Na, слабоалкогольні напої 80 K, Ca жувальна гумка 1200 salts) соуси, гірчиця 160 E 955 Сукралоза Підсоло- * * Sucralosa джувач E 957 Тауматін Підсоло- * * Thaumatin джувач, посилювач смаку та аромату E 958 Гліцирізін Підсоло- * * Glycyrrhi- джувач, zin посилювач смаку та аромату E 959 Неогеспе- Підсоло- * * рідін ди- джувач гідрохал- кон Neohespe- ridine dihydro- chalcone E 965 Мальтіт та Підсолод- Десерти, сухі сніданки, в необх. мальтітний жувач,ста- джеми, желе, мармелади, кільк. сироп білізатор, кондвироби, хлібо-булочні Maltitol емульгатор вироби, жувальна гумка, and соуси, гірчиця maltitol syrup E 966 Лактіт Підсолод- Десерти, сухі сніданки, в необх. Lactitol жувач, джеми, желе, мармелади, кільк. текстура- кондвироби, хлібо-булочні тор вироби, жувальна гумка, соуси, гірчиця E 967 Ксиліт Підсолод- Десерти, сухі сніданки, в необх. Xylitol жувач,во- джеми, желе, мармелади, кільк. логоутри- кондвироби, хлібо-булочні муючий вироби, жувальна гумка, агент, соуси, гірчиця стабілі- затор, емульга- тор - Отизон Підсолод- Безалкогольні напої, десерти 250 (аналог жувач консерви плодоовочеві 250 ацесуль- джеми, желе, мармелади 600 фаму К) кондвироби 500 делікатесні булочні вироби 400 - Сахарол Підсоло- Безалкогольні напої, десер- в необх. джувач ти кільк. консерви плодоовочеві джеми, желе, мармелади кондвироби делікатесні булочні вироби E 999 Екстракт Піноутво- Ароматизовані безалкогольні 200 квілайї рювач напої на основі води Quiliaia extracts E 1000 Холева Емульгатор * * кислота Cholic acid E 1001 Солі та Емульгатор * * ефіри холіну Choline salts and esters E 1100 Амілази: Ферменти Amylases - Амілорізін Продуцент Оселедець 1000 Г1ОХ та Aspergillus хліб 300 Г1ОХ-I oryzae пиво 100 - Амілорізін Продуцент Хліб 370 П1ОХ Aspergillus галети 500 oryzae соки 100 пиво 150 спирт 500 - Амілорізін Продуцент Спирт 50000 ПХ Aspergillus пиво 10000 oryzae - Амілосуб- Продуцент Пиво 500 тилін Bacillus Г1ОХ та subtilis 1OX-I - Амілорізін Продуцент Хліб 300 П20Х Aspergillus oryzae - Амілорізін Продуцент Спирт 5000 П12Х Aspergillus oryzae - Амілоглю- Продуцент Спирт 5000 ковамарин Aspergillus ГХ awamori E 1101 Протеази: Ферменти Proteases - Протава- Продуцент Хліб 500 морин Aspergil- спирт 500 П10Х lus awamori - Протоме- Продуцент Тверді сири 5 зентерин Bacillus м'ясо 10 Г10Х mesente- ricus - Проторізін Продуцент М'ясо 750 Aspergil- lus oryzae - Протосуб- Продуцент Оселедець 1000 тилін Bacillus кондвироби з борошна 500 Г10Х subtilis пиво 150 - Прототер- Продуцент Оселедець 1000 різін Aspergil- м'ясо 750 П10Х та lus Г10Х terricola - Реніно- Продуцент Сир 300 міцин Mucor П10Х miehei - Протосуб- Продуцент Ферментація м'яса трубача 100 тилін Bacillus (0,01% Г20Х subtilis водний розчин, час контак- ту-20- 25 хв. - Проторізін Продуцент Спирт 300 П10Х Aspergil- lus oryzae - Термоста- Продуцент М'ясо 500 більна Termoacti- кондвироби 500 протеаза nomyces E 1102 Глюкозо- Антиокси- Безалкогольні напої на ос- в необх. оксидаза дант нові води та фруктових кільк. Glucose фермент соків, соуси oxidase - Глюкозо- Продуцент Топлений, свіжий, свиня- оксидаза+ Penicill чий, яловичий жири, верш- каталаза vitale кове масло, ковбасні ви- (в спів- Pidopl. роби, згущене та сухе відношен- et Bilai молоко, сухий яєчний по- ні 1:1 за рошок, маргарин в герме- активніс- тичній упаковці 2 тю) хліб 0,5 E 1103 Інвертази Стабіліза- Цукрові кондвироби та в необх. Invertases тори, наповнювачі для делікатес- кільк. ферменти них хлібо-булочних виробів - Інвертаза Продуцент Цукерки 170 Invertasa дріжджі E 1104 Ліпази: Посилювачі За технологічної необхід- в необх. Lipases смаку та ності кільк. аромату, ферменти - Каталаза продуцент Цукровий сироп інверт в необх. Фермент Penicill. кільк. vitale боєнська кров (освітления Pidopl.et разом з перекисом водню) 10 Bilai - Целюлази: Ферменти Хліб 20 Целокан- Продуцент квас 50 вин Gcotrichum спирт 1000 candidum глюкоза кристалічна 10000 - Циторозе- Продуцент Пиво 15000 мін ПХ Tricho- thecium roseum - Циторозе- Продуцент Вино 500 мін П10Х Tricho- пиво 400 thecium хлібо-булочні вироби 300 roseum бісквітний напівфабрикат 80 Пектинази: Ферменти - Пектавамо- Продуцент Сік, вино 300 рин Aspergil- П10Х та lus Г10Х awamori - Пектофо- Продуцент Сік, вино 1000 етидин Aspergil- Г10Х lus foetidus - Пектофо- Продуцент Сік, вино 200 етидин Aspergil- П10Х lus foetidus - Пектоцине- Продуцент Вино 3000 рин Г10Х Botricus cinerea Бета-га- Ферменти лактози- дази: - Бета-гала- Продуцент Хліб 400 ктозидаза Curvalaria безалкогольні напої 120 (лактоінк- inaegualis валін) Г25Х - Бета-гала- Продуцент Хліб 5000 ктозидаза Saccharo- (лактофраг myces лін) (Fabo spera) fragilis Глюкоамі- Ферменти лази: - Глюкавамо- Продуцент Хліб 30 рин Г10Х Aspergil- патока 8000 lus awamori - Глюкавамо- Продуцент Соки 100 рин Г20Х Aspergil- lus awamori - Глюковамо- Продуцент Спирт 50000 рин ПХ Aspergil- мг/кг lus крохмалю awamori пиво 10000 квасове сусло мг/кг несоло- женої сировини - Глюковата- Продуцент Спирт 3000 тин ГХ Aspergil- 6 од/г lus крохмалю fatatae - Глюкпігма- Продуцент Спирт 50000 цесин ПХ Phisopus pigmaues - Глюкоендо- Продуцент Кристалічна харчова 6000 мікопсин Endomyco- глюкоза Г15Х psis Sp. - Ксилоглю- Продуцент Квасове сусло 200 канфоэти- Aspergil- дин П10Х lus Foetidis E 1105 Лізоцим Консервант Сир в необх. Lysozyme кільк. E 1200 Полідек- Наповню- За технологічної необхід- в необх. стрози вач, ста- ності кільк. A та N білізатор Polydex- загущувач, troses вологоут- A and N римуючий агент, структу- роутворю- вач E 1201 Полівініл- Стабіліза- Оброблення виноматеріалів 0,01-0,05 піролідон тор освіт- Polyvinyl- лювач, ди- pyrroli- спергуючий done агент E 1202 Полівініл- Стабіліза- * * поліпіро- тор кольо- лідон ру та ко- Polyvinyl- лоїдний polypyrro- стабіліза- lidone тор Модифіко- вані кро- хмалі: E 1404 Оксидова- Загущувач, За технологічної необхід- в необх. ний емульга- ності кільк. крохмаль тор, ста- Oxidised білізатор starch E 1410 Монокрох- Загущувач, За технологічної необхід- в необх. малю фос- емульга- ності кільк. фат тор, ста- Monostarch білізатор phosphate E 1412 Дикрохма- Загущувач, За технологічної необхід- в необх. лю фосфат емульга- ності кільк. Distarch тор, ста- phosphate білізатор E 1413 Фосфатова- Загущувач, За технологічної необхід- в необх. ний крох- емульга- ності кільк. малю фос- тор, ста- фат білізатор Phosphated distarch phosphate E 1414 Ацетильо- Загущувач, За технологічної необхід- в необх. ваного емульга- ності кільк. крохмалю тор, ста- фосфат білізатор Acetylated distarch phosphate E 1420 Крохмаль Загущувач, За технологічної необхід- в необх. ацетильо- емульга- ності кільк. ваний тор, ста- Acetyla- білізатор ted starch E 1422 Ацетильо- Загущувач, За технологічної необхід- в необх. ваного емульга- ності кільк. крохмалю тор, ста- адипат білізатор Acetyla- ted distarch adipate E 1440 Гідрокси- Загущувач, За технологічної необхід- в необх. пропілен- емульга- ності кільк. крохмаль тор, ста- Hydroxy білізатор propyl starch E 1442 Гідрокси- Загущувач, За технологічної необхід- в необх. пропілен- емульга- ності кільк. крохмалю тор, ста- фосфат білізатор Hydroxy propyl distarch phosphate E 1450 Крохмалю Загущувач, За технологічної необхід- в необх. натрійок- емульга- ності кільк. теніл тор, ста- сукцинат білізатор Starch sodium octenyl succinate E 1503 Рицинова Розділяю- За технологічної необхід- в необх. олія чий агент ності кільк. Castor oil E 1505 Триетил- Піноутво- Сушений білок яйца в необх. цитрат рювач кільк. Triethyl citrate E 1518 Триацетин Вологоут- За технологічної необхід- в необх. Triacetin римуючий ності кільк. агент E 1520 Пропілен- Вологоут- За технологічної необхід- в необх. гліколь римуючий, ності кільк. Propilene пом'якшу- glycol ючий та диспергу- ючий агент E 1521 Поліетилен Піногасник За технологічної необхід- в необх. гліколь ності кільк. Polyethy- lene glycol Розчинни- ки: - Бензин Розчинник Екстракція харчових рос- в необх. екстрак- линних олій кільк. ційний (залиш- кова кі- лькість в олії не при- пуска- ється) - Дихлоретан Розчинник Екстракція харчових рос- в необх. линних олій кільк. (залиш- кова кі- лькість в олії не при- пуска- ється) - Спирт Розчинник Харчові рослинні есенції в необх. етиловий кільк. - Вуглекис- Розчинник Екстракти прянощів в необх. лота рід- кільк. ка ________________ * позначені харчові добавки, що не одержали абсолютного статусу дозволеності через недостатній обсяг інформації про особливості їх біологічної дії, сферу застосування або допустимі рівні. Остаточне вирішення питання про доцільність застосування таких харчових добавок у кожному конкретному випадку є прерогативою Міністерства охорони здоров'я України Додаток N 2 до Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок Перелік продуктів, що не підлягають забарвленню/підбарвленню Необроблені продукти - це продукти, що не пройшли жодної обробки, котра могла б призвести до істотних змін в їх початковому стані. Продукти, проте, можуть бути розділені на частини, розрізані, очищені від кісток, шкіри, шкаралупи, зрізані, змелені, очищені, сформовані, заморожені або охолоджені. Всі види мінеральної води Молоко, в тому числі знежирене, пастеризоване, стерилізоване, консервоване Вершки, сколотини, кисломолочні продукти Природні олії та жири тваринного походження Яйця та яйцєпродукти Борошно, крохмаль Хліб и хлібовироби Макаронні вироби Цукор, включаючи всі моно- та дисахариди Томат-паста, томатний соус, консерви з томатів Фруктовий сік, фруктовий нектар, овочевий сік Варення з фруктів, джеми Фрукти, овочі, включаючи картоплю, гриби консервовані, сушені Риба, молюски, ракоподібні, птиця, дичина Какао та шоколадні продукти Смажена кава, чай, цикорій; чайні та цикорієві екстракти та суміші для настойок Сіль та її замінники, спеції та суміші спецій Вина та зернові горілки Винний оцет Продукти дитячого харчування Мед Солод та солодові продукти Зрілі та недозрілі сири (неароматизовані) Масло з молока вівці та кози Алфавітний показчик А Агар E 406 Адипат амонію E 359 Адипат калію E 357 Адипат натрію E 356 Адипінова кислота E 355 Азодикарбонамід E 927а Азорубін (кармазін) E 122 Азот E 941 Алілгірчична олія Альгінат амонію E 403 Адьгінат калію E 40 Альгінат кальцію E 404 Альгінат натрію E 401 Альгінова кислота E 400 Алюміній E 173 Алюмосилікат E 559 Алюмосилікат калію E 555 Алюмосилікат кальцію E 556 Алюмосилікат натрію E 554 Алюмофосфат натрію E 541 Амарант E 123 Амілази E 1100 Аноксомер E 323 Антоціани E 163 Арабіногалактан E 409 Аргон E 938 Ароматичні речовини ідентично-натуральні Аромати коптіния Аскорбат калію E 303 Аскорбат кальцію E 302 Аскорбат натрію E 301 Аскорбілпальмітат E 304 Аскорбілстеарат E 305 Аскорбінова кислота E 300 Аспартам E 951 Ацесульфам калію E 950 Ацетат амонію E 264 Ацетати калію E 261 Ацетати кальцію E 263 Ацетати натрію E 262 Ацетильований крохмаль E 1420 Ацетильованого крохмалю адипат E 1422 Ацетильованого крохмалю фосфат E 1414 Б Бензин екстракційний Бензоат калію E 212 Бензоат кальцію E 213 Бензоат натрію E 211 Бензойна кислота E 210 Бензойна смола E 906 Бентоніт E 558 Бета-апо-8-каротинової кислоти метиловий етиловий ефіри E 160f Бета-апо-8-каротинол E 160е Бета-галактозідази Біфеніл (дифеніл) E 230 Борна кислота E 284 Бромат калію E 924а Бромат кальцію E 924b Бромована олія E 443 Бутан E 943а Бутил гідроксианізол E 320 Бутил гідрокситолуол E 321 В Вазелін E 905b Вазелінова олія E 905а Ванілін Винна кислота E 334 Віолоксантин E 161е Водень E 947 Віск карнаубський E 903 Віск оксидований поліетиленовий E 914 Віск бджолиний та жовтий E 901 Віск рисових висівок E 908 Віск свічний E 902 Віск спермацетовий E 909 Воскові ефіри E 910 Вуглекислота рідка Вугекислі солі кальцію E 170 Вуглецю двоокис E 290 Вугілля E 152 Вугілля рослинне E 153 Г Гваякова смола E 314 Гелій E 939 Гексаметилентетрамін E 239 Гексаціаноманганат заліза E 537 1, 4 - гептонолактон E 370 Гідроксид амонію E 527 Гідроксид калію E 525 Гідроксид кальцію E 526 Гідроксид магнію E 528 Гідроксид натрію E 524 Гідроксипропіленкрохмаль E 1440 Гідроксипропіленкрохмалю фосфат E 1442 Гідроксипропілметилцелюлоза E 464 Гідроксипропілцелюлоза E 463 Глікан пекарських дріжджів 408 Гліцерин E 422 Гліцеринові ефіри з деревної смоли (ефірна смола) E 445 Гліцерофосфат кальцію E 383 Гліцин E 640 Гліцирізин E 958 Глутамат амонію E 624 Глутамат калію E 622 Глутамат кальцію E 623 Глутамат магнію E 625 Глутамат натрію E 621 Глутамінова кислота E 620 Глюкоампілази Глюкооксидаза E 1102 Глюкооксидаза+каталаза Глюконат заліза E 759 Глюконат калію E 577 Глюконат кальцію E 578 Глюконат магнію E 580 Глюконат натрію E 574 Глюконова кислота E 574 Глюконо-дельта-лактон E 575 Гуанілова кислота E 626 5-гуанілат калію 2-заміщений E 628 5-гуанілат кальцію E 629 5-гуанілат натрію 2-заміщений E-627 Гуміарабік E 414 Д Дегідроацетат натрію E 266 Дегідроацетова кислота E 265 Диазомонооксид E 942 Діатетіл Дикрохмалю фосфат E 1412 Дилаурілтіодипропіонат E 389 Диметилдикарбонат E 242 Двоокис кременю аморфний E 551 Двоокис хлору E 926 Диоктилсульфосукцинат натрію E 480 Дистеарилтіодипропіонат E 390 Дихлордифторметан, хладон-12 E 940 Дихлоретан Діамантовий синій FCF E 133 Діамантовий чорний PN E 151 Додецилгалат E 312 Е Екстракт ванілі Екстакт квілайі E 999 Екстракти аннато E 1606 Еріторбова кислота E 315 Еритрозин E 127 Етилванілін Етилгаллат E 313 Етилгідроксиетилцелюлоза E 467 Етилендиамінтетраацетат динатрій E 386 Етилендиамінтетраацетат кальцію натрію E 385 Етилмальтол E 637 Етилцелюлоза E 462 Етоксиліровні моно- та дигліцериди E 488 Етиксихін E 324 Ефірні олії Ефіри гліцерину, диацетилвинної та жирних кислот E 472е Ефіри гліцерину, лимонної та жирних кислот E 472с Ефіри гліцерину, молочної та жирних кислот E 472b Ефіри гліцерину, оцтової та жирних кислот E 472а Ефіри кокосової олії та метилглікозиду E 489 Ефіри лактированих жирних кислот гліцерину та пропіленгліколя E 478 Ефіри моно- та дигліцеридів, винної та жирних кислот E 472d Ефіри монтанової кислоти E 912 Ефіри полігліцеридів та жирних кислот E 475 Ефіри полігліцерину взаємоетерифікованих рацинолових кислот E 476 Ефіри пропіленгліколя та жирних кислот E 477 Ефіри сахарози та жирних кислот E 473 Ж Желатин Жовтий "Сонячний захід" E 110 Жирні кислоти E 570 Жирних кислот метилові ефіри E 911 Жирних кислот солі амонію, кальцію, натрію, калію, алюмінію E 470 З Зелений S E 142 Зелений міцний FCF E 143 Змішані ефіри гліцерину, винної, оцтової та жирних кислот E 427f Золото E 175 І Ізо-аскорбінат калію E 317 Ізо-аскорбінат кальцію E 318 Ізо-аскорбінат натрію E 316 Ізоаскорбінова кислота (еріторбова кислота) E 315 Ізо-бутан E 943b Ізо-бутирацетат сахарози E 444 Ізомальт E 953 Ізо-пропілцитратна суміш E 384 Інвертази E 1103 Індігокармін E 132 Інозинат калію E 632 5-інозинат кальцію E 633 5-інозинат натрію 2-заміщений E 631 Інозинова кислота E 630 К Калію бісульфіт E 228 Калію йодат E 917 Калію метабісульфіт E 224 Калію нітрит E 249 Калію сульфіт E 225 Кальцій мурашинокислий (форміат кальцію) E 238 Кальцію гідросульфіт E 227 Кальцію йодат E 916 Кальцію сульфіт E 226 Камідь геланова E 418 Камідь гуарова E 412 Камідь гехатті E 419 Камідь карайї E 416 Камідь ксантова E 415 Камідь вівсяна E 411 Камідь рожкового E 410 Камідь тари E 417 Кантаксантин E 161g Карбомід E 927b Карбоксіметилцелюлоза натрієва сіль E 466 Карбонати амонію E 503 Карбонат заліза E 505 Карбонати калію E 501 Карбонати кальцію (вуглекислі солі кальцію) E 170 Карбонати магнію E 504 Карбонати натрію E 500 Карміни E 120 Каротини E 160е Карагенан та його солі E 407 Каталаза Кисень E 948 Концентрати диму Коричневий FK E154 Коричневий HT E 155 Кістковий фосфат E 542 Кофеїн Крохмалю натрій октоніл сукцинат E 1450 Крипсооксантін E 161c Ксиліт E 967 Куркуміни E 100 Л Лактат амонію E 328 Лактат заліза E 585 Лактат калію E 326 Лактат кальцію E 327 Лактат магнію E 329 Лактат натрію E 325 Лактилати кальцію E 482 Лактилати натрію E 481 Лактіт E 966 Лактобіонат кальцію E 399 Лактоцид Ланолін E 913 Лаурилсульфат натрію E 487 L-лейцин E 641 Лєцитіни E 322 Лізоцим E 1105 Ліколін E 160d Лимонна кислота E 330 Ліпази E 1104 Літолфуксин ВК (рубіновий літол ВК) E 180 Лютеїн E 161b М Малат амонію E 349 Малат калію E 351 Малат кальцію E 352 Малат натрію E 350 Мальтіт та мальтітний сироп E 965 Мальтол E 636 Маніт E 421 Маслосмоли паприки E 160c Мідні комплекси хлорофілів E 141 Мета-винна кислота E 353 Метилцелюлоза E 461 Метилцелюлоза E 465 Молочна кислота E 270 Моно- та дигліцеріди жирних кислот E 471 Монокрохмалюфосфат E 1410 Мурашина кислота E 236 Н Натрій мурашинокислий E 237 Натрію гідросульфіт E 222 Натрію метабісульфіт E 223 Натрію ортофеніл фенол E 232 Натрію сульфіт E 221 Натрію тетраборат E 285 Неогесперідін дигідрохалкон E 959 Нізін E 234 Нікотинова кислота E 375 Нітрат калію E 252 Нітрат натрію E 251 Нітрит калію E 249 Нітрит натрію E 250 Нітрозіл хлорид E 919 О Оксиди та гідрооксиди заліза E 172 Оксидований крохмаль E 1404 Оксистеарин E 387 Оксид азоту E 918 Оксид кальцію E 529 Оксид магнію E 530 Октафторциклобутан E 946 Октилгалат E 311 Ортофенілфенол E 321 Ортофосфорна кислота E 338 Отизон Оцтова кислота E 260 П Парафін E 905c Пектинази Пектини E 440 Пептони E 429 Перекис ацетону E 929 Перекис бензолу E 928 Перекис водню Перекис кальцію E 930 Персульфат амонію E 923 Персульфат калію E 922 Пімаріцин (натаміцин) E 235 Пірофосфати E 450 Полівінілпіролідон E 1201 Полівінілполіпіролідон E 1202 Полідекстрози E 1200 Полідіметилсилтоксан E 900a Поліоксиетилен (8) стеарат E 430 Поліоксиетилен (40) стеарат E 431 Поліоксиетиленсорбітан монолаурат (твін-20) E 432 Поліоксиетиленсорбітан моноолеат (твін-80) E 433 Поліоксиетиленсорбітан монопальмітат (твін-40) E 434 Поліоксиетиленсорбітан моностеарат (твін-60) E 435 Поліексиетиленсорбітан тристеарат E 436 Поліфосфати E 452 Поліетиленгліколь E 1521 Понсо 4R E 124 Похідні: пара-оксибензойної кислоти E 214 - E 219 Пропан E 944 Пропілгалат E 310 Пропіленгліколь E 1520 Пропіленглікольальгінат E 405 Пропіонати E 281 - E 283 Пропіонова кислота E 280 Протеази E 1101 Р 5-рибонуклеотиди кальцію E 634 5-рибонуклеотиди натрію 2-заміщені E 635 Рибофлавіни E 101 Рицинова олія E 1503 Родоксантін E 161 Рубіксантин E 161d С Сандалове дерево E 166 Сахарин E 954 Сахарол Срібло E 174 Сірчана кислота E 513 Сірки двоокис E 220 Силікат калію E 560 Силікат кальцію E 552 Силікати натрію E 550 Силікати магнію E 553 Силікат цинку E 557 Синій патентований E 131 Солі та ефіри холіну E 1001 Соляна кислота E 507 Сорбат калію E 202 Сорбат кальцію E 203 Сорбат натрію E 201 Сорбінова кислота E 200 Сорбіт та сорбітовий сироп E 420 Сорбітан монолаурат, СПЕН 20 E 493 Сорбітан моноалеат, СПЕН 80 E 494 Сорбітан монопальмітат, СПЕН 40 E 495 Сорбітан моностеарат, СПЕН 60 E 491 Сорбітан триолеат, СПЕН 85 E 496 Сорбітан тристеарат E 492 Спеціальний червоний AG E 129 Спирт етиловий Стерилтартат E 483 Стеарилцитрат E 484 Стеароїлфумарат кальцію E 486 Стеароїлфумарат натрію E 485 Сукралоза E 955 Сукцинільовані моногліцериди E 472g Сукцистеарин E 446 Сульфат алюмінію E 520 Сульфат алюмінію-амонію, галуни алюмоаміачні E 523 Сульфат алюмінію-калію, галуни алюмокалієві E 522 Сульфат алюмінію-натрію, галуни алюмонатрієві E 521 Сульфат амонію E 517 Сульфат калію E 515 Сульфат кальцію E 516 Сульфати магнію E 518 Сульфати міді E 519 Сульфати натрію E 514 Т Тальк E 553 Таніни харчові E 181 Тартразін E 102 Тартрати калію E 336 Тартрати кальцію E 354 Тартрати натрію E 335 Тартрати натрію-калію E 337 Тауматін E 957 Термічно оксидована соєва олія монодигліцеридами жирних кислот E 479b Тыабендзол E 233 Тіопропіонова кислота E 388 Тіосульфат натрію E 539 Титану двоокис E 171 Токофероли E 306 - E 309 Трагакант E 413 Требутилгідрохінон E 319 Триацетин E 1518 Трифосфати E 451 Триетилцитрат E 1505 Ф Фероамоній цитрат E 381 Фероціанид калію E 536 Фероціанид кальцію E 538 Фероціанид натрію E 535 Фітинова кислота E 391 Флавоксантин E 161a Формальдегід E 240 Фосфати амонію E 342 Фосфати калію E 340 Фосфати кальцію E 341 Фосфати магнію E 343 Фосфати натрію E 339 Фосфатиду амонійні солі E 442 Фосфатований крохмалю фосфат E 1413 Фумарати амонію E 368 Фумарати калію E 366 Фумарати кальцію E 367 Фумарати натрію E 365 Фумарова кислота E 297 Х Хінін Хіноліновий жовтий E 104 Хлор E 925 Хлорид амонію E 510 Хлорід калію E 508 Хлорід кальцію E 509 Хлорид магнію E 511 Хлорид олова E 512 Хлорофіли E 140 Хлорпентафторетан E 945 Холева кислота E 1000 Ц Целюлази E 140 Целюлоза E 460 Цикламова кислота та її солі E 952 L-цистеїн та його солі E 920 L-цистин та його солі E 921 Цитрати амонію E 380 Цитрати калію E 322 Цитрати кальцію E 333 Цитрати лєцитіну E 344 Цитрати магнію E 345 Цитрати натрію E 331 Цитрус червоний 2 E 121 Цукровий колер I (простий) E 150а Цукровий колер II (сульфітний) E 150b Цукровий колер III (аміачний) E 150c Цукровий колер IV (аміачно-сульфітний) E 150d Цукроглицеріди E 474 Ч Червоний 2G E 128 Червоний буряковий бетанін E 162 Ш Шафран E 164 Шеллак E 904 Ю Юглон синтетичний Я Яблучна кислота E 296 Янтарна кислота E 363
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси