Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для ринків

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ Головний державний інспектор ветеринарної медицини України НАКАЗ N 23 від 04.06.96 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 19 червня 1996 р. vd960604 vn23 За N 314/1339 Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для ринків З метою посилення санітарного стану ринків, контролю за якістю продукції та дотримання правил торгівлі на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 14 липня 1995 року N 13447/11 та 13 травня 1996 року N 13447/11, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Ветеринарно-санітарні правила для ринків (додаються). 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Санітарні правила для колгоспних ринків, затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 24 грудня 1979 року N 297. Головний державний інспектор ветеринарної медицини України П.Достоєвський Затверджено наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 N 23 Ветеринарно-санітарні правила*) для ринків ______________ * Далі - Правила. 1. Загальні положення 1.1. Ці Правила вміщують санітарні вимоги до території, обладнання, торговельно-технологічного устаткування, інвентаря, утримання ринків, продажу продукції, а також обов'язки дирекції ринків по їх дотриманню. Правила поширюються на ринки і ринкові комплекси всіх типів як існуючих, так і тих, що будуються або реконструюються, незалежно від їх підпорядкування і форм власності. 1.2. Проектування, будівництво, реконструкція чи капітальний ремонт ринків проводиться за типовими або індивідуальними проектами, узгодженими в установленому порядку, в тому числі обов'язково з установами державної санітарно-епідеміологічної служби державної ветеринарної медицини та пожежного нагляду. 2. Санітарні вимоги до території ринку 2.1. Територія ринку розмежовується на зони: - торговельну; - господарську. В торговельній зоні розташовують: - криті ринки, павільйони для торгівлі харчовою продукцією - м'ясом і м'ясопродуктами, молоком та молокопродуктами; лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи; - криті і відкриті ряди для торгівлі рослинницькою продукцією; - майданчики для продажу продукції з автомобілів, возів, причепів; - відокремлені майданчики для торгівлі живими тваринами та птицею; - підприємства по продажу продовольчих і промислових товарів, громадського харчування та побутового обслуговування. В господарській зоні розташовують майданчики, споруди господарського призначення для зберігання обладнання, інвентаря, матеріалів, деззасобів, тари, сміттєзбірники, громадські санітарні вузли тощо. Якщо є можливість, в цій зоні обладнується відокремлена стоянка для легкового та вантажного автотранспорту. 2.2. Розміри земельних ділянок встановлюються рішенням місцевих Рад народних депутатів виходячи з потужності і об'ємно-планувальних рішень ринку з урахуванням чисельності населення, яке користується послугами ринку. 2.3. Вибір ділянки для забудови ринку узгоджується в установленому порядку з органами державної санітарно-епідеміологічної служби, державної ветеринарної медицини, пожежного нагляду та архітектурно-планувальними організаціями. 2.4. При виборі ділянки для будівництва ринку враховується зручність його розміщення до населених пунктів, забезпечення внутрішнього та зовнішнього транспортного сполучення. Рекомендується розміщувати ринки у складі загальноміських та районних торговельних центрів в районах з переважно житловою забудовою: на шляхах з'єднання виробничих підприємств з житловими зонами міста, села, поблизу транспортних магістралей, автобусних та залізничних станцій тощо. В зоні вибраної ділянки повинна бути територія для організації відкритої автостоянки для легкового та вантажного транспорту з розрахунковою кількістю машиномісць згідно з ДБН 360-92* "Містобудування, планування та забудова міських і сільських поселень". 2.5. Земельна ділянка для ринку повинна знаходитись за межами санітарно-захисних зон промислових, сільськогосподарських та комунальних об'єктів, передбачених діючими Санітарними правилами планування та забудови населенних місць (додаток 4-8). 2.6. Відстань від меж ділянки ринку до меж земельних ділянок житлових та громадських будівель, загальноосвітніх, спеціальних, дитячих установ і закладів, установ охорони здоров'я і відпочинку повинна бути не менше 50 м. В окремих випадках при відповідному обгрунтуванні та дотриманні санітарних вимог до шумового режиму території Санітарні правила планування та забудови населених місць, (додаток 16), відстань може бути зменшена, але не більше, як на 25%, за погодженням з органами державного санітарного нагляду. 2.7. Для збирання сміття і відходів на території ринку обладнують сміттєзбірники, встановлюють урни. Майданчики для встановлення сміттєзбірників повинні бути розташовані в господарській зоні ринку на відстані 20 м від місць торгівлі харчовою продукцією. 3. Вимоги до обладнання та утримання ринків 3.1. Ринок, як торговельне підприємство, у своєму складі повинен мати відповідно обладнані торговельні місця, лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи, упорядковану територію, громадські санітарні вузли, достатню кількість води, електроенергії, зв'язок, тепло. Найбільш потужними ринковими комплексами є криті ринки і ринки павільйонного типу. 3.2. Всі ринкові споруди повинні бути підключені до міської мережі водопостачання, каналізації, опалення і електрозабезпечення у відповідності з діючими нормативними документами СНІП 2.04.01-85 "Внутрішній водопровід і каналізація будинків", СНІП 11-4-79 "Природне і штучне освітлення. Норма проектування", системи вентиляції і опалення повинні відповідати вимогам СНІП 2.04.05-86. 3.3. При відсутності в місці розташування ринку централізованого водопостачання допускається обладнання місцевої системи з вибором джерела водопостачання при погодженні з державною санітарно-епідеміологічною службою. 3.4. При наявності водопроводу і каналізації на ринку обладнують санітарні вузли, які розташовують на відстані не менше 25 м від місць торгівлі харчовою продукцією. На ринках, де каналізація відсутня, обладнуються санітарні вузли з водонепроникними вигрібними ямами на відстані не ближче 50 м від місць торгівлі харчовою продукцією. Санітарні вузли повинні мати зручні, вимощені і освітлені підходи. 3.5. При відсутності каналізації на ринку порядок видалення і спуску стічних вод визначається установами комунальної служби за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою. 3.6. Територія ринку повинна бути огородженою, під'їзні шляхи і підходи до нього асфальтованими. При цьому передбачаються схили поверхні асфальтового покриття для стоку зливних і талих вод. 3.7. Ринок прибирають щоденно після закінчення торгівлі з обов'язковим в теплу пору року поливанням (миттям) всієї території. В зимову пору проїзди, проходи систематично очищають від снігу, льоду. Поточне прибирання ринку проводиться безперервно протягом всього дня для запобігання забрудненню продуктів. Один раз на місяць проводиться санітарний день, у який на території ринку, в критих павільйонах проводиться ретельне прибирання, дезінфекція місць торгівлі, торговельного інвентаря, обладнання. Регулярно проводиться розморожування по мірі намерзання "шуби" та дезінфекція всіх холодильних камер дезінфекційними засобами, дозволеними Міністерством охорони здоров'я України. 3.8. Стіни торговельного залу, а також стіни приміщень для миття торговельного інвентаря, душових, санітарних вузлів облицьовують на висоту 1,8 м водостійкими синтетичними матеріалами, глазурованою плиткою або фарбують олійними чи водостійкими синтетичними фарбами, дозволеними Міністерством охорони здоров'я України. Стіни холодильних камер облицьовують глазурованою плиткою або листами нержавіючої сталі на висоту не менше 1,8 м. 3.9. Для підтримання належного санітарного стану риночних комплексів і павільйонів щорічно до початку весняно-літнього сезону проводиться необхідний ремонт споруд ринку, холодильного та торговельно-технічного обладнання, приміщень лабораторії ветсанекспертизи. 3.10. На території ринку обладнують фонтанчики для питної води, умивальники, приміщення для миття торговельного інвентаря, фруктів, овочів. Вода, яка використовується для господарсько-побутових і питних потреб, повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю". 3.11. Ринок забезпечується в достатній кількості прибиральним інвентарем, матеріалами для миття, мийними, дезінфікуючими і дератизаційними засобами. Ці засоби повинні зберігатися окремо в закритому приміщенні. 3.12. Для зберігання особистих речей працівників ринку обладнують гардероби, а для зберігання торговельного інвентаря виділяється спеціальне приміщення. 3.13. На ринку, де реалізується продукція з обмеженим строком зберігання, забезпечується короткочасне зберігання її в холодильних камерах. Для зберігання м'яса, яке підлягає лабораторному дослідженню, до вирішення питання про можливість його реалізації на ринках встановлюються холодильники-ізолятори, нагляд за якими здійснюють лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. За роботу холодильних камер несе відповідальність дирекція ринку. 3.14. Сміття з території ринку вивозять щоденно. Сміттєзбірники і урни в кінці дня після закінчення торгівлі очищають від сміття, дезінфікують хлорним вапном. 3.15. Санітарні вузли і умивальники утримуються справними, чистими. Туалети щодня дезінфікуються 10% розчином хлорного вапна або 20% розчином гашеного вапна чи іншими дезінфікуючими засобами, дозволеними Міністерством охорони здоров'я України. 3.16. Персоналу, який обслуговує санітарні вузли, забороняється виконувати роботи, пов'язанні із зберіганням та реалізацією харчової продукції. 4. Вимоги до устаткування та інвентаря 4.1. Ринок повинен бути забезпечений в достатній кількості інвентарем, торговельно-технологічним обладнанням та спецодягом: прилавками, столами для торгівлі, стільцями, лавами для торгуючих, куртками, фартухами, нарукавниками тощо. 4.2. Прилавки, столи для продажу сільськогосподарської продукції (м'ясопродуктів, молокопродуктів, меду) покривають нержавіючою сталлю, листами алюмінієвих сплавів та іншими матеріалами, допущеними для вказаних цілей Міністерством охорони здоров'я України. 4.3. У користування особам, які торгують на ринку, надається напрокат торговельний інвентар: ваги, куртки, ножі, лотки, ложки, виделки, лопатки, щипці, совки, лійки, мірки, гачки, столи тощо. 4.4. Торговельний інвентар повинен бути з нержавіючих легкомийних матеріалів і утримуватися в чистоті. Колоду для розрубки м'яса виготовляють із твердих порід дерева, встановлюють на металеву підставку-хрестовину, бокову поверхню фарбують олійною фарбою. По закінченні роботи її робочу поверхню зачищають ножем і засипають сіллю, а бокову частину миють гарячою водою. По мірі зношування, коли з'являються глибокі зарубки і ритвини, поверхню колоди спилюють. 4.5. Інвентар, який використовувався при продажу м'яса, (лотки, виделки, сокири, ножі тощо) повинен щоденно митися гарячою водою та 0,5-1% розчином кальцинованої соди або іншими мийними засобами, дозволеними Міністерством охорони здоров'я України. 5. Вимоги до продажу продукції тваринного та рослинного походження 5.1. До продажу на ринку допускається лише доброякісна продукція тваринного і рослинного походження, яка в установленному порядку пройшла контроль в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи згідно з Положенням про лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, затвердженим Головним державним інспектором ветеринарної медицини України 9 березня 1993 року. 5.2. М'ясні, молочні продукти, яйця, мед допускаються до продажу тільки з господарств, благополучних щодо заразних хвороб тварин та птиці, що повинно бути підтверджено відповідними ветеринарними документами (довідками, ветсвідоцтвами - форма N 2). 5.3. М'ясо і м'ясопродукти, допущені до реалізації лабораторією ветсанекспертизи, розміщуються в окремих павільйонах або окремих торговельних рядах, на прилавках, столах або підвішуються на металевих лужених гачках. Торгівля м'ясом і м'ясопродуктами з автомашин, причепів забороняється. 5.4. Для продажу живої домашньої птиці відводяться місця на спеціально виділеній території, обладнаній клітками з розрахунку 1 м.кв. площі клітки на 10-15 птахів. 5.5. Живі тварини та птиця допускаються до продажу тільки після огляду і дозволу держветнагляду (при пред'явленні довідки, ветсвідоцтва) на спеціально відведеній території, не зв'язаній з торговельною зоною, на відстані від неї та житлових будинків не менше 200 метрів. Розміри території встановлюються з розрахунку 1,5 м.кв. на одну тварину. Після закінчення торгівлі територія щоденно дезінфікується розчинами каустичної соди чи хлорного вапна. 5.6. Молоко і молочні продукти реалізуються в критих ринках, спеціально обладнаних павільйонах, допускаються до ветсанекспертизи при наявності у власника "особистої медичної книжки" та довідки місцевої установи державної ветеринарної медицини про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан місцевості. Видача медичних книжок і проведення профілактичних медичних оглядів здійснюється закладами Міністерства охорони здоров'я України. Особам, що продають молоко та молочні продукти, видається етикетка встановленої форми про доброякісність даних продуктів на кожний вид, ємкість чи упаковку продукції. 5.7. Молоко, масло, сметана, сир повинні доставлятися для продажу в чистому посуді (скляному, глиняному, глазурованому, алюмінієвому, емальованому), щільно закритому кришками. 5.8. Мед приймається на ветсанекспертизу при наявності у власника ветеринарної довідки або ветсвідоцтва (форма N 2), при реалізації меду за межі району - ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку. Після проведення ветеринарно-санітарної експертизи власнику видається етикетка про доброякісність продукту. 5.9. Продаж овочів, зелені, свіжих грибів, фруктів проводиться з столів, машин, ящиків, корзин, мішків, які розміщуються на підставках, настилах або піддонах. Торгівля із землі чи підлоги забороняється. Для миття і освіження овочів та зелені в процесі їх реалізації продавці повинні користуватися чистою, свіжою водою з чистого посуду. 5.10. Спільний продаж на прилавках, столах свіжих овочів, фруктів і ягід з соліннями, квашеною, маринованою плодоовочевою продукцією забороняється. Продаж зіпсованих або загниваючих овочів, зелені, фруктів, ягід забороняється. Торгівля картоплею проводиться в спеціально відведеному місці. 5.11. Продаж квашених, солених, маринованих овочів та фруктів проводиться тільки із дерев'яного, глиняно-глазурованого, емальованого посуду, який відповідає санітарним вимогам; покупцям ці продукти відпускаються спеціальними черпаками, лопатками. 5.12. При реалізації молоко, молочні продукти, мед, олія, солена, квашена, маринована плодоовочева продукція відпускаються тільки в чисту тару споживача. 5.13. Для продажу сухих грибів відводяться спеціально обладнані місця з вішалами. 5.14. Борошно, зернові, круп'яні продукти повинні знаходитись в чистих мішках або іншій тарі, розміщуватись на підставках, стелажах або піддонах, відпускатись в чисту тару покупця. 5.15. На ринку забороняється реалізовувати: - кондитерські і кулінарні вироби, напівфабрикати з м'яса, риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельци, холодець, інші) домашнього виготовлення, а також грибні та плодоовочеві консерви, виготовлені в домашніх умовах; - зернові, круп'яні продукти, забруднені насінням шкідливих бур'янів, лікарські рослини та інші продукти, не дозволені до реалізації лабораторією ветсанекспертизи. 5.16. М'ясні копчені вироби, ковбаси, копчена птиця та кролі, виготовлені кооперативами, орендними підприємствами та приватними особами на давальницьких умовах, допускаються до ветеринарно-санітарної експертизи при наявності ветеринарного свідоцтва (форма N 2) та посвідчення про якість, виданого підприємством-виготовлювачем продукції. Після проведення ветеринарно-санітарної експертизи видається етикетка на право продажу продукції. 6. Заходи по боротьбі з комахами та гризунами 6.1. Дирекція ринку зобов'язана забезпечувати на території і в усіх приміщеннях ринку проведення протягом всього року заходів по боротьбі з комахами і гризунами. 6.2. З метою запобігання появі гризунів щілини в підлозі, отвори в стелях, стінах і навколо механічних та сантехнічних комунікацій замуровують цементом. Вентиляційні отвори в підвалах і канали закриваються металевими сітками, люки обладнують щільними кришками або металевими решітками. 6.3. Для проведення дезінфекції, дератизації, дезінсекції дирекція ринку укладає договори з міським, районним відділеннями госпрозрахункових ветеринарно-санітарних загонів, санепідстанціями та іншими установами чи особами, які мають ліцензії на проведення таких робіт. Після проведення вищезгаданих заходів на ринку проводиться ретельне вологе прибирання. 7. Правила особистої гігієни працівників ринку 7.1. Працівники ринку, зайняті прийманням, зберіганням, транспортуванням та продажем харчової продукції (вагарі, розрубщики м'яса, комірники, вантажники, продавці бюро торговельних послуг торговельно-закупівельних підприємств), зобов'язані: - знаходитись на роботі в охайному одязі та взутті; - дотримуватися чистоти тіла, рук, коротко стригти нігті, дезінфікувати руки 0,2% розчином хлорного вапна; - приймати їжу та палити тільки у відведених місцях. 8. Медичні огляди і профілактичні обстеження працівників ринку 8.1. Працівники ринку, які мають відношення до приймання, продажу, транспортування, зберігання харчової продукції, а також зайняті санітарною обробкою інвентаря і устаткування, проходять медичні обстеження. Порядок проведення медичних обстежень встановлює Міністерство охорони здоров'я України. 8.2. Не допускаються до роботи особи, котрі були носіями збудників кишкових інфекцій, а також особи, в сім'ях яких або квартирах, де вони проживають, є хворі гострозаразними хворобами. 8.3. Ринок і кожне підприємство, яке реалізує на території ринку харчові продукти, повинні мати санітарні журнали, зареєстровані в санепідстанції. Крім санітарного журналу, повинен бути журнал медичних оглядів (із списком персоналу) на носійство збудників кишкових інфекцій, а також медичні книжки для осіб, які торгують на ринку. 9. Обов'язки і відповідальність дирекції ринку за дотримання правил 9.1. Відповідальність за дотримання цих Правил покладається на дирекцію ринку. 9.2. Дирекція ринку забезпечує: - регулярне прання і ремонт спецодягу (прання спецодягу в індивідуальному порядку в домашніх умовах категорично забороняється); - достатню кількість прибирального інвентаря, мийних та дезінфікуючих засобів, мила для працівників ринку; - систематичне проведення дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних заходів за графіком, погодженим з установами державної ветеринарної медицини і державної санітарно-епідеміологічної служби; - проходження працівниками медичних обстежень; - необхідну кількість особистих медичних книжок для працівників ринку; - наявність санітарних журналів для запису вказівок і пропозицій місцевих установ державної санітарно-епідеміологічної служби та державної ветеринарної медицини; - організацію заходів по підвищенню санітарної, ветеринарної освіти шляхом проведення семінарів, бесід, лекцій із залученням до цієї роботи спеціалістів медичної служби і державної ветеринарної медицини; - контроль за продажем продукції; не допускати до продажу продукцію, яка не пройшла ветеринарно-санітарну експертизу; - надання місць торгівлі громадянам, кооперативам, малим підприємствам; - дотримання товарного сусідства харчової продукції за профілями торгівлі; - забезпечення громадян, працівників ринку в залежності від виду харчової продукції, що реалізується, спецодягом; - створення відповідних умов для роботи лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (надавати службові приміщення, які відповідають вимогам для роботи лабораторії, необхідне обладнання, його монтаж та устаткування, засоби зв'язку, тепло і водопостачання тощо); - утилізацію чи знешкодження м'яса та м'ясопродуктів за висновками лабораторії ветсанекспертизи спеціалістами державної ветмедицини; - зберігання харчової продукції на складах, холодильниках та інших приміщеннях ринку у відповідності з санітарними нормами і правилами 42-123-41 17-86 "Умови, терміни зберігання продуктів, які швидко псуються"; - вивезення залишків відпрацьованих проб харчової продукції після проведення ветсанекспертизи під контролем лабораторії ветсанекспертизи в місця утилізації; - підтримання відповідного санітарного стану місць торгівлі в критих ринках, павільйонах і на відкритих площадках; - вивішування цих Правил на видних, доступних для огляду місцях на ринках. 10. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють організації, в підпорядкуванні яких знаходяться ринки, установи державної ветеринарної медицини, державної санітарно-епідеміологічної служби. 11. Службові особи та громадяни, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси