Про затвердження Порядку використання електронних накладних УМВС (СМГС), ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), ЦІМ (СІМ) для декларування товарів, що не є підакцизними

Мінінфраструктури, Міндоходів України; Наказ, Порядок від 10.12.2013 № 1006/782

Про затвердження Порядку використання електронних накладних УМВС (СМГС), ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), ЦІМ (СІМ) для декларування товарів, що не є підакцизними

Реєстрація: Мін'юст України від 17.12.2013 № 2125/24657

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z2125-13

Текст документа від 10.12.2013:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2013  № 1006/782


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2013 р.
за № 2125/24657

Про затвердження Порядку використання електронних накладних УМВС (СМГС), ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), ЦІМ (СІМ) для декларування товарів, що не є підакцизними

На виконання підпункту 75.1 пункту 75 розділу VI Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, відповідно до частини третьої статті 94 Митного кодексу України та Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання електронних накладних УМВС (СМГС), ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), ЦІМ (СІМ) для декларування товарів, що не є підакцизними (додається).

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Державній адміністрації залізничного транспорту України і Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників Міністерства доходів і зборів України протягом 55 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати програмно-інформаційні комплекси Укрзалізниці та Міндоходів України під формати передачі даних, що використовуються при електронному декларуванні.

4. Цей наказ набирає чинності через 60 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра інфраструктури України Єфименка К.О. і першого заступника Міністра доходів і зборів України Дериволкова С.Д.

Міністр інфраструктури
України


В.В. Козак

Міністр доходів і зборів
України


О.В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

А.А. МаксютаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України,
Міністерства доходів і зборів
України
10.12.2013  № 1006/782


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2013 р.
за № 2125/24657

ПОРЯДОК
використання електронних накладних УМВС (СМГС), ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), ЦІМ (СІМ) для декларування товарів, що не є підакцизними

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує використання накладної УМВС (СМГС) (далі - накладна УМВС), або накладної ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS) (далі - накладна ЦІМ/УМВС), або накладної ЦІМ (CIM) (далі - накладна ЦІМ) у вигляді електронних документів замість митної декларації для декларування товарів, крім товарів, переміщення яких здійснюється за умови обов’язкового надання органу доходів і зборів забезпечення сплати митних платежів (далі - товари) в митному режимі транзиту на залізничному транспорті України.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на товари, які:

ввозяться на митну територію України залізничним транспортом та переміщуються територією України прохідним транзитом або в межах одного пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон України та вивозяться за її межі залізничним транспортом;

ввозяться на митну територію України залізничним транспортом та переміщуються територією України прохідним транзитом з перевантаженням у морських (річкових) портах України і подальшим їх вивезенням за межі митної території України водним транспортом;

ввозяться на митну територію України морським (річковим) транспортом з перевантаженням у морських (річкових) портах України та подальшим їх вивезенням за межі митної території України залізничним транспортом;

ввозяться на митну територію України залізничним транспортом та переміщуються цією територією внутрішнім транзитом з метою подальшого їх поміщення у відповідний митний режим.

Оригінал накладної УМВС, або накладної ЦІМ/УМВС, або накладної ЦІМ супроводжує вказане переміщення товарів протягом усього шляху перевезення залізничним транспортом територією України.

1.3. У цьому Порядку термін вживається у такому значенні:

електронна залізнична накладна (далі - ЕЗН) - електронний перевізний документ, який оформлюється залежно від виду сполучення відповідно до вимог Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) або Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) та використовується як документ для контролю за переміщенням товарів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України, Угоді про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС), Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), інших міжнародних угодах та нормативно-правових актах щодо перевезень вантажів залізничним транспортом та з питань доходів і зборів.

1.4. ЕЗН містить такі додаткові відомості, необхідні для виконання митних формальностей:

код країни, з якої відправлені товари, відповідно до Класифікації країн світу;

дев’ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарів за межі митної території України, або органу доходів і зборів, у якому закінчується переміщення товарів;

код країни, в яку направляються товари, відповідно до Класифікації країн світу;

код товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) (зазначаються перші чотири цифри без пропусків і розділових знаків).

Додаткові відомості зазначаються в накладних:

УМВС - у графі 6 «Отметки, не обязательные для железной дороги»;

ЦІМ/УМВС - у графі 15 «Отметки, не обязательные для перевозчика/ железной дороги»;

ЦІМ - у графі 15 «Информация для грузополучателя».

1.5. ЕЗН використовується перевізниками (залізницями, підприємствами і організаціями залізничного транспорту) та органом доходів і зборів.

1.6. ЕЗН може бути створена, передана, збережена та перетворена електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання ЕЗН є відображення даних, які вона містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання її змісту людиною.

1.7. Графи ЕЗН заповнюються однією з мов, визначених Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) або Конвенцією про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ): російською, англійською.

1.8. Інформаційна взаємодія між автоматизованими системами залізничного транспорту та органу доходів і зборів здійснюється за допомогою засобів електронного зв’язку шляхом надсилання у формалізованому вигляді ЕЗН та авторизованих повідомлень в електронній формі, засвідчених електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП) декларанта або уповноваженої ним особи (далі - декларант) та посадової особи органу доходів і зборів. Передача відбувається засобами електронного зв’язку із застосуванням погодженого сторонами формату повідомлень.

1.9. Створення та обробка ЕЗН автоматизованими системами залізничного транспорту і органу доходів і зборів супроводжується накладанням ЕЦП із застосуванням надійних засобів електронного цифрового підпису.

Перевірка цілісності ЕЗН та ідентифікація особи, що наклала ЕЦП, здійснюється із застосуванням посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП.

ЕЗН повинні оброблятися в автоматизованих системах з побудованими комплексними системами захисту інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

ІІ. Створення, подання та оформлення ЕЗН

2.1. ЕЗН формується автоматизованою системою залізничного транспорту після отримання від залізничної адміністрації країни, з якою Україна має спільний кордон, електронного перевізного документа при ввезенні товарів на митну територію України на кожну накладну УМВС, або накладну ЦІМ/УМВС, або накладну ЦІМ.

Митне оформлення товарів, що перевозяться за декількома накладними УМВС, ЦІМ/УМВС або ЦІМ і прямують від одного відправника на адресу одного одержувача, проводиться згідно з Порядком виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9 жовтня 2012 року № 1066, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за № 2120/22432 (далі - Порядок виконання митних формальностей).

2.2. Після звірки правильності заповнення граф з оригіналами накладних та товаросупровідних (товаротранспортних) документів ЕЗН передається декларантом засобами електронного зв’язку до автоматизованої системи органу доходів і зборів.

2.3. Перед наданням ЕЗН посадовій особі митниці декларант має право коригувати ЕЗН - вносити додаткові відомості відповідно до товаросупровідних (товаротранспортних) документів.

2.4. Разом з ЕЗН органу доходів і зборів подається комплект товаросупровідних (товаротранспортних) документів.

2.5. Отримавши ЕЗН, автоматизована система органу доходів і зборів автоматично ідентифікує автора. У разі негативного результату перевірки авторства документа ЕЗН підлягає відхиленню з наданням відповідного авторизованого повідомлення.

У разі виявлення в ЕЗН помилок автоматизована система органу доходів і зборів формує їх перелік та направляє його декларанту в складі авторизованого повідомлення для їх усунення.

2.6. Підтвердженням ідентифікації автора та прийняття ЕЗН митницею відправлення є отримання декларантом авторизованого повідомлення від автоматизованої системи органу доходів і зборів із зазначенням реєстраційного номера ЕЗН.

2.7. Після прийняття ЕЗН посадова особа органу доходів і зборів виконує митні формальності відповідно до Порядку виконання митних формальностей і Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 631, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2012 року за № 1360/21672.

2.8. Після завершення митного оформлення товарів за ЕЗН посадова особа органу доходів і зборів засвідчує її ЕЦП з відображенням у графі «Отметки таможни» або «Таможенное оформление» відмітки

«ЕЗН

№ _____ ________________».
(дата оформлення)

2.9. ЕЗН з реєстраційним номером, засвідчена ЕЦП посадової особи органу доходів і зборів, передається декларанту.

2.10. Оформлена ЕЗН автоматично ставиться на контроль за переміщенням товарів у автоматизованій системі органу доходів і зборів.

2.11. У разі неможливості створення ЕЗН з використанням автоматизованих систем пропуск товарів у пункті пропуску (пункті контролю) здійснюється відповідно до положень Порядку виконання митних формальностей.

2.12. У разі прийняття посадовою особою органу доходів і зборів рішення про відмову в пропуску товарів на митну територію України оформлюється картка відмови, яка засвідчується ЕЦП посадової особи органу доходів і зборів та передається декларанту у вигляді авторизованого повідомлення.

2.13. Підставою для відправлення перевізником товарів у митницю призначення є отримана ним від декларанта ЕЗН з відмітками, зазначеними в пункті 2.8 цього розділу.

2.14. Виконання митних формальностей за ЕЗН під час переміщення товарів, що перебувають під митним контролем, митною територією України регламентується Порядком виконання митних формальностей.

2.15. У разі надходження до митниці призначення товарів посадова особа цієї митниці після надання перевізником комплекту товаросупровідних (товаротранспортних) документів отримує ЕЗН із автоматизованої системи органу доходів і зборів та виконує відповідні митні формальності залежно від подальшого переміщення.

ІІІ. Зберігання та знищення ЕЗН

3.1. ЕЗН зберігаються в архіві електронних документів органу доходів і зборів та залізничного транспорту з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації.

3.2. ЕЗН підлягають знищенню після закінчення строку їх зберігання відповідно до Порядку зберігання електронних документів в архівних установах, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 25 квітня 2005 року № 49, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 7 червня 2005 року за № 627/10907, та інших нормативно-правових актів з питань архівної справи.

Директор Департаменту
державної політики
у галузі
залізничного транспорту
Міністерства інфраструктури
України


С.О. Сєроштан

Директор Департаменту
митної справи
Міністерства доходів
і зборів України
О.М. Дороховський

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси