Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 336 і від 29 березня 2002 р. № 426

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 грудня 2015 р. № 1141 Київ Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 336 і від 29 березня 2002 р. № 426 Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 336 “Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 5, ст. 231; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2011 р., № 84, ст. 3078) та від 29 березня 2002 р. № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2006 р., № 11, ст. 716, № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 50, ст. 3324; 2010 р., № 92, ст. 3270; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2013 р., № 33, ст. 1158, № 41, ст. 1477; 2014 р., № 56, ст. 1529, № 59, ст. 1598, № 97, ст. 2776; 2015 р., № 36, ст. 1082, № 57, ст. 1871) зміни, що додаються. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 72 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1141 ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 336 і від 29 березня 2002 р. № 426 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 336: 1) у назві і тексті постанови та додатках 1 і 2 слова “Міністерства внутрішніх справ” і “МВС” замінити словами “Національної поліції”; 2) у додатку 3 до постанови: у назві додатка слова “Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “Національної поліції”; у пункті 8 слова “системи МВС України” виключити; у пункті 11 слова “управлінням матеріально-технічного і військового постачання МВС України” замінити словами “Національною поліцією”. 2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426: 1) назву постанови після слів “та захисту інформації” доповнити словом “, поліцейських”; 2) у пункті 2: абзац перший після слів “Міністерству внутрішніх справ” доповнити словами “, Національній поліції”; абзац третій після слів “в органах внутрішніх справ” доповнити словами “, Національній поліції”; 3) у нормах харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених зазначеною постановою: у примітках до норми № 1 - загальновійськова: у пункті 1: у підпункті “в” слова “та особи рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ і” замінити словами “, поліцейські та особи рядового і молодшого начальницького складу”, а слова “в училищах професійної підготовки органів внутрішніх справ і” - словами “в навчальних центрах підготовки поліцейських Національної поліції, училищах професійної підготовки”; у підпункті “й” слова “особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ” замінити словом “поліцейські”; підпункт “о” викласти в такій редакції: “о) поліцейські, які залучені до проведення антитерористичної операції або безпосередньо виконують завдання із забезпечення публічної безпеки і порядку, боротьби із злочинністю, забезпечення безпеки дорожнього руху в районі її проведення, або поліцейські, які за рішенням керівництва відповідного органу поліції відряджаються до іншого населеного пункту поза місцем постійного проходження служби для виконання повноважень, передбачених пунктом 10 частини першої статті 23 Закону України “Про Національну поліцію.”; абзац третій підпункту “й” пункту 3 викласти в такій редакції: “поліцейські, які залучені до проведення антитерористичної операції або безпосередньо виконують завдання із забезпечення публічної безпеки та порядку, боротьби із злочинністю, забезпечення безпеки дорожнього руху в районі її проведення, або поліцейські, які за рішенням керівництва відповідного органу поліції відряджаються до іншого населеного пункту поза місцем постійного проходження служби для виконання повноважень, передбачених пунктом 10 частини першої статті 23 Закону України “Про Національну поліцію.”; в абзаці першому пункту 8 слова “особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ” замінити словом “поліцейським”, а слова “завдання з охорони громадського порядку” - словами “завдання із забезпечення публічної безпеки і порядку”; 4) у підпункті “к” пункту 1 приміток до норми № 3 - морська слова “особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ” замінити словом “поліцейські”; 5) у пункті 3 приміток до норми № 5 - лікувальна слова “одну особу рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та” замінити словами “одного поліцейського, одну особу рядового і начальницького складу”; 6) у примітках до норми № 8 - додаткова норма харчування донора в день давання крові та (або) її компонентів: у пункті 1 слова “особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,” замінити словами “поліцейські, особи рядового і начальницького складу”; в абзаці другому пункту 3 слова “органів внутрішніх справ” замінити словами “заклади і установи Міністерства внутрішніх справ, органів Національної поліції”; 7) у примітках до розділу “Спеціальна заміна” норм заміни продуктів харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених зазначеною постановою: пункт 1 після слова “МВС” доповнити словами “, Національній поліції”; пункт 2 після слова “МВС” доповнити словами “, Національною поліцією”.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси