Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та зняті з реєстрації транспортні засоби, а також про осіб, на яких вони зареєстровані, що надаються центральними органами виконавчої влади, які забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 05.12.2013 № 768 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 р. за № 140/24917 {Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 211 від 13.04.2021} Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та зняті з реєстрації транспортні засоби, а також про осіб, на яких вони зареєстровані, що надаються центральними органами виконавчої влади, які забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів З метою реалізації положень пункту 239.5 статті 239 розділу VІІ Податкового кодексу України та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити такі, що додаються: Відомості про реєстрацію та/або зняття з реєстрації колісних транспортних засобів та осіб, на яких вони зареєстровані (форма К); Відомості про включення та/або виключення до (з) Державного суднового реєстру України або Суднової книги України суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма В); Відомості про включення та/або виключення до (з) Державного реєстру цивільних повітряних суден України повітряних суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма П). 2. Установити, що затверджені форми надаються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів, щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 3. Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб (Бусарєв В.В.) у встановленому порядку забезпечити: подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; оприлюднення цього наказу. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П. Міністр O.В. Клименко ПОГОДЖЕНО: В.о. Міністра фінансів України Міністр внутрішніх справ України В.о. Міністра інфраструктури України Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України А. Мярковський В.Ю. Захарченко К.О. Єфіменко І.Ю. Бісюк ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства доходів і зборів України 05.12.2013 № 768 ВІДОМОСТІ про реєстрацію та/або зняття з реєстрації колісних транспортних засобів та осіб, на яких вони зареєстровані (форма К), станом на "___" ____________ 20__ року _____________________________________ _____________________________________ (повне найменування органу, що здійснив державну реєстрацію транспортного засобу) Міністерство доходів і зборів України _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ (місцезнаходження, телефон) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ (поштовий індекс, місцезнаходження) № з/п Назва реквізитів Щодо власника транспортного засобу - фізичної особи 1 Прізвище, ім'я, по батькові 2 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) 3 Адреса місця проживання фізичної особи (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу) 4 Дата народження 5 Серія та номер паспорта фізичної особи Щодо власника транспортного засобу - юридичної особи 6 Повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами 7 Код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер 8 Місцезнаходження платника податків Щодо зареєстрованих та знятих з реєстрації транспортних засобів 9 Номерний знак транспортного засобу 10 Марка, модель (модифікація) 11 Рік випуску транспортного засобу 12 № кузова транспортного засобу 13 № шасі транспортного засобу 14 Об'єм двигуна (см3) 15 Потужність двигуна (кВТ) (для транспортних засобів, обладнаних електродвигуном) 16 Тип транспортного засобу 17 Тип кузова транспортного засобу 18 Місце реєстрації транспортного засобу (заповнюється у випадку, якщо місце реєстрації транспортного засобу не збігається з місцем проживання (перебування) власника транспортного засобу) 19 Дата проведення державної реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу 20 Назва технологічної операції щодо реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу 21 Назва документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу (довідка-рахунок, договір купівлі-продажу, митна декларація тощо) 22 Серія та номер документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу (довідка-рахунок, договір купівлі-продажу, митна декларація тощо) Директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб В.В. Бусарєв ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства доходів і зборів України 05.12.2013 № 768 ВІДОМОСТІ про включення та/або виключення до (з) Державного суднового реєстру України або Суднової книги України суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма В), станом на "___" ____________ 20__ року _____________________________________ _____________________________________ (повне найменування органу, що здійснив державну реєстрацію транспортного засобу) Міністерство доходів і зборів України _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ (місцезнаходження, телефон) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ (поштовий індекс, місцезнаходження) № з/п Назва реквізитів Щодо судновласника або фрахтувальника судна - фізичної особи 1 Прізвище, ім'я, по батькові 2 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) 3 Адреса місця проживання фізичної особи (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу) 4 Дата народження 5 Серія та номер паспорта фізичної особи Щодо судновласника або фрахтувальника судна - юридичної особи 6 Повне найменування судновласника або фрахтувальника судна - юридичної особи згідно з реєстраційними документами 7 Код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер Щодо суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України 8 Номер у Державному судновому реєстрі України 9 Дата реєстрації у Державному судновому реєстрі України 10 Дата першої реєстрації у Державному судновому реєстрі України (для суден, зареєстрованих з 01 січня 2011 року) 11 Характер реєстрації 12 Назва судна 13 Призначення та тип судна 14 Марка та модель судна 15 Час та місце побудови судна 16 Основні розміри судна, метрів (довжина найбільша, ширина, висота борту) 17 Головні механізми (тип, кількість, загальна потужність) 18* Пасажиромісткість (осіб) 19* Екіпаж (осіб) 20 Інформація про виключення судна з Державного суднового реєстру України (постійне, тимчасове) 21 Інформація про поновлення реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України 22 Назва документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації судна (договір купівлі-продажу, митна декларація тощо) 23 Серія та номер документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу (договір купівлі-продажу, митна декларація тощо) Щодо суден, зареєстрованих у Судновій книзі України 24 Номер у Судновій книзі України 25 Дата реєстрації у Судновій книзі України 26 Бортовий реєстраційний номер 27 Марка та модель судна 28 Тип та призначення судна 29 Час та місце побудови судна 30 Основні розміри судна, метрів (довжина найбільша, ширина, висота борту) 31 Двигун (тип, кількість, потужність (кВТ)) 32 Інформація про виключення судна із Суднової книги України __________ * Інформація надається за наявності. Директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб В.В. Бусарєв ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства доходів і зборів України 05.12.2013 № 768 ВІДОМОСТІ про включення та/або виключення до (з) Державного реєстру цивільних повітряних суден України повітряних суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма П), станом на "___" ____________ 20__ року _____________________________________ _____________________________________ (повне найменування органу, що здійснив державну реєстрацію транспортного засобу) Міністерство доходів і зборів України _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ (місцезнаходження, телефон) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ (поштовий індекс, місцезнаходження) № з/п Назва реквізитів Щодо власника або експлуатанта повітряного судна - фізичної особи 1 Прізвище, ім'я, по батькові 2 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) 3 Адреса місця проживання фізичної особи (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу) 4 Дата народження 5 Серія та номер паспорта фізичної особи Щодо власника або експлуатанта повітряного судна - юридичної особи 6 Повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами 7 Код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер 8 Місцезнаходження платника податків Щодо повітряних суден, зареєстрованих та знятих з реєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України 9 Державний реєстраційний знак 10 Дата реєстрації повітряного судна 11 Тип (модель) 12 Класифікація 13 Заводський номер 14 Дата виготовлення 15 Максимальна злітна маса (кг) 16 Дата виключення з Державного реєстру цивільних повітряних суден України Директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб В.В. Бусарєв
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси