Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 03.12.2013 № 965 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 р. за № 2138/24670 Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 239 від 10.06.2014 № 278 від 16.08.2016 № 358 від 23.10.2017 № 354 від 06.08.2018 № 458 від 25.06.2019 № 459 від 25.06.2019 Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 952 від 20.12.2022} Відповідно до статті 21 Закону України “Про морські порти України”, підпунктів 4.3.22 та 4.3.23 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, підпункту “г” пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року № 405 “Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню” НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Тарифи на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден, що додаються. {Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 239 від 10.06.2014} 3. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити: 1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; 2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В. Міністр В.В. Козак ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Прем'єр-міністр України М.Ю. Бродський М. Азаров ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 03.12.2013 № 965 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 р. за № 2138/24670 ТАРИФИ на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден I. Загальні положення 1.1. Тарифи на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден (далі - лоцманський збір) справляються у морських портах / морських терміналах із суден, групи яких зазначені у додатку 1 до цих Тарифів. 1.2. Лоцманський збір справляється з усіх суден, що заходять у морські порти / морські термінали або прямують транзитом судноплавними водними шляхами. Лоцманський збір не справляється у випадках, якщо відповідно до законодавства лоцманське проведення в даному районі не є обов'язковим або судно віднесено до категорії суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського проведення, та послуги із забезпечення лоцманського проведення не замовлялися і не надавалися. 1.3. Нарахування лоцманського збору здійснюється з умовного об'єму судна, який обчислюється в кубічних метрах і дорівнює добутку трьох величин (довжина судна, ширина судна і висота борту судна), зазначених в обмірному свідоцтві (головні розмірення) або документі, що його замінює. Умовний об'єм судна підлягає округленню у такому порядку: до 0,50 кубічного метра відкидається, а 0,50 кубічного метра і більше округлюється до 1 кубічного метра. Лоцманський збір нараховується на об'єм судна не менше ніж 5000 кубічних метрів. Об'єм судна менше 5000 кубічних метрів вважається за 5000 кубічних метрів. Для морських суден, що перевозять вантажі на верхній палубі чи мають дві або більше палуб, крім твіндечних суден, висота борту, яка використовується для обчислення об'єму судна, повинна становити не менше половини ширини судна. Для суден групи Б, що мають дві або більше палуб, висота борту, яка використовується для обчислення об'єму судна, повинна становити половину ширини судна. Умовний об'єм баржо-буксирних складів, караванів та інших складених плавучих споруд для нарахування лоцманського збору дорівнює сумі об'ємів окремих елементів. Для розрахунку лоцманського збору умовний об'єм суден РО-РО, РО-ФЛОУ, ОБО, ЛО-РО, контейнеровозів, худобовозів, ліхтеровозів, автомобілевозів застосовується з коефіцієнтом 0,7 за умови використання зазначених суден відповідно до їх спеціалізації. Тип судна та його спеціалізація визначаються за судновими документами. 1.4. Лоцманський збір включає в себе витрати на плавучі засоби, які використовуються для доставки лоцмана на судно або зняття лоцмана із судна. За доставку/зняття лоцмана на/з судно(а) у період льодової кампанії, яка оголошується відповідно до чинного законодавства, до лоцманського збору застосовується надбавка у розмірі 10 відсотків (без урахування знижок та/або надбавок). 1.5. Основними ознаками лінії закордонного плавання є: установлення обов'язкових і факультативних іноземних (для ліній закордонного плавання) та українських портів заходження; закріплення для роботи на лінії типів суден; установлення періодичності заходження закріплених суден в українські порти; реєстрація лінії Адміністрацією судноплавства за поданням Адміністрації морських портів України. {Абзац п'ятий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016, № 354 від 06.08.2018, Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 952 від 20.12.2022} 1.6. Лоцманський збір підвищується в надурочний час: у робочі дні з 22:00 до 6:00 (нічний час) - на 25 відсотків; в суботи, неділі й святкові дні за календарем: з 6:00 до 22:00 - на 50 відсотків; з 22:00 до 6:00 - на 100 відсотків. Розрахунок суми надбавки здійснюється за такою формулою: Вн Т1 Н = З х -------- х ---------, 100 % Т2 де: Н - сума надбавки; З - сума лоцманського збору із судна; Вн - відсоток надбавки; Т1 - фактична тривалість лоцманського проведення в суботи, неділі, святкові дні та нічний час; Т2 - загальна тривалість лоцманського проведення. Ці надбавки застосовуються тільки в тій частині вартості послуги, яка відповідає фактичній тривалості послуги в надурочний час. На круїзні пасажирські судна, які заходять у морський порт Ялта, надбавки, визначені цим пунктом, не поширюються. Лоцманський збір не підвищується, якщо судно стоїть вимушено, що пов'язано з одержанням дозволу на прохід судна каналом. У дисбурсментських рахунках, що виставляються судновласникам, здійснюється обов'язковий детальний розрахунок вартості наданих послуг з визначенням ставок лоцманського збору, які застосовуються для розрахунку (без урахування знижок та/або надбавок), тривалості послуги (загальної, у тому числі в суботи, неділі, святкові дні та нічний час), а також відсотків та сум знижок та/або надбавок. 1.7. Для суден закордонного плавання групи А, що заходять у морський порт Южний для виконання операцій: з навантаження-розвантаження генеральних та навалювальних вантажів, надається знижка з лоцманського збору у розмірі 50 відсотків (без урахування знижок та/або надбавок); з навантаження рідкими хімічними вантажами (аміак, метанол, карбамідо-аміачна суміш), надається знижка з лоцманського збору у розмірі 30 відсотків (без урахування знижок та/або надбавок). Для суден закордонного плавання групи А, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитної нафти з використанням морського нафтового термінала «Південний», розташованого в межах морського порту Южний, надається знижка з лоцманського збору в розмірі 75 відсотків (без урахування знижок та/або надбавок). Застосування цієї знижки здійснюється на підставі відомостей, що містяться в належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України. {Пункт 1.7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017} 1.8. Для круїзних пасажирських суден закордонного плавання групи Б (за винятком тих, що виконують вантажопасажирські рейси) при заходженні до будь-якого морського порту / морського термінала надається знижка з лоцманського збору у розмірі 20 відсотків (без урахування знижок та/або надбавок). У період з 15 листопада по 15 березня для круїзних пасажирських суден у закордонному плаванні групи Б (за винятком тих, що виконують вантажопасажирські рейси), що виконують рейси до будь-якого морського порту / морського термінала, надається знижка з лоцманського збору у розмірі 50 відсотків (без урахування знижок та/або надбавок). 1.9. Якщо на судно поширюється застосування кількох надбавок, то застосовується кожна з них щодо базової ставки лоцманського збору (без урахування знижок та/або надбавок). Якщо на судно поширюється застосування кількох знижок, то застосовується тільки найбільша знижка щодо базової ставки лоцманського збору (без урахування знижок та/або надбавок). Якщо на судно одночасно поширюється застосування будь-яких надбавок та знижок, то застосовується кожна з надбавок та тільки найбільша знижка. При цьому обчислення надбавок та знижки здійснюється до базової ставки лоцманського збору (без урахування знижок та/або надбавок). 1.10. Державна належність судна і відповідно наданий йому статус під час справляння лоцманського збору визначаються за прапором, під яким це судно плаває, незалежно від того, хто є його власником і хто його використовує. 1.11. Сплата лоцманського збору здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”. 1.12. Податок на додану вартість нараховується та сплачується відповідно до вимог Податкового кодексу України. ІІ. Лоцманський збір 2.1. Із суден (крім суден групи В) лоцманський збір справляється за зовнішньопортове проведення (судновим ходом, судноплавним каналом, внутрішнім підхідним каналом, фарватером, рекомендованим шляхом, на якірній стоянці, рейді, за межами портової акваторії або між портовими акваторіями) та внутрішньопортове проведення (безпосередньо до причалу, відходу від причалу та маневрування суден між причалами в межах операційної акваторії причалу (причалів) за базовими ставками, наведеними у додатку 2 до цих Тарифів. Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний) та заходять у морські порти Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний, лоцманський збір справляється за такими ставками: 1) морський порт Чорноморськ: зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю): до 1 милі включно - 0,0009975 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю; від 1 до 5 миль включно - 0,0004375 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю; внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об'єму судна) - 0,0024325 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна; 2) морський порт Миколаїв: зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю): до 1 милі - 0,0009975 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю; від 1 до 5 миль включно - 0,0008925 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю; від 5 до 30 миль включно - 0,00056 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю; понад 30 миль - 0,00014 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю; внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об'єму судна) - 0,00161 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна; 3) морський порт Одеса: зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю): від 1 до 5 миль включно - 0,0002975 долара США; внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об'єму судна) - 0,00161 долара США. 4) морський порт Южний: зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю): до 1 милі - 0,0016275 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю; від 1 до 5 миль включно - 0,001435 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю; від 5 до 30 миль включно - 0,00105 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю; понад 30 миль - 0,00014 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю; внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об'єму судна) -0,0018025 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна. Застосування ставок, установлених для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), здійснюється на підставі відомостей, що містяться в належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України. {Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017} 2.2. Неповна миля лоцманського проведення судна приймається за повну. 2.3. Із самохідних суден групи В лоцманський збір за зовнішньопортове проведення справляється за 1 кілометр і 1 кіловат ефективної потужності буксира або за 1 тонну вантажопідйомності інших самохідних суден за тарифом 0,003 долара США. Неповний кілометр проведення приймається за повний. За внутрішньопортове проведення лоцманський збір справляється за 1 кіловат ефективної потужності буксира або за 1 тонну вантажопідйомності інших самохідних суден за тарифом 0,06 долара США. З несамохідних суден групи В, які буксируються або штовхаються, лоцманський збір справляється в розмірі 25 відсотків від базової ставки. При цьому лоцманський збір за буксир, який його буксирує або штовхає, справляється за повною ставкою. 2.4. За лоцманське проведення суден, що прямують транзитом Керч-Єнікальським каналом (далі - КЄК), лоцманський збір справляється за такими ставками: 0,0455 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна - для суден у закордонному плаванні; 0,0160 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна - для суден у каботажному плаванні. За лоцманське проведення суден по Азовському морю лоцманський збір справляється за такими ставками: 0,0352 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна - для суден у закордонному плаванні; 0,0124 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна - для суден у каботажному плаванні. За лоцманське проведення суден, що прямують транзитом КЄК до порту Кавказ, лоцманський збір справляється за такими ставками: 0,033 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна - від буя №1 до порту Кавказ; 0,013 долара США за 1 кубічний метр об'єму судна - від буя “Варзовський” до порту Кавказ. До наведених у цьому пункті ставок лоцманського збору не застосовуються надбавки, визначені у пункті 1.6 розділу І цих Тарифів. За лоцманське проведення підхідними каналами відповідних морських портів, розташованих в районі КЄК, Азовського моря, лоцманський збір справляється за базовими ставками, наведеними у додатку 2 до цих Тарифів, із застосуванням надбавок, визначених у пункті 1.6 розділу І цих Тарифів. 2.5. Для вантажних суден групи А, які працюють на лініях закордонного плавання, відкритих у встановленому законодавством порядку, а також для суден закордонного плавання групи Б з лоцманського збору надається знижка у розмірі 20 відсотків (без урахування знижок та/або надбавок). 2.6. Судна групи Е (крім суден, які проходять ходові випробування) звільняються від сплати лоцманського збору, крім випадків, коли лоцманське проведення у відповідному районі або порту є обов'язковим та/або в установленому порядку здійснюється лоцманське проведення. 2.7. При лоцманському проведенні суден методом лідирування або методом, коли один лоцман здійснює проведення декількох суден, що прямують одне за одним, лоцманський збір справляється з кожного судна, яке перебувало під лоцманським проведенням, у повному розмірі, розрахованому відповідно до цих Тарифів. 2.8. Підставою для справляння лоцманського збору є лоцманська квитанція, що заповнюється та підписується капітаном судна та підтверджує факт надання лоцманських послуг, або радіотелеграфне підтвердження судна. 2.9. Відмова від послуг лоцмана, замовлених судном, а також затримка лоцмана на судні оплачуються за такими тарифами: за виклик лоцмана з наступною відмовою від його послуг: 100 відсотків лоцманського збору за проведення судна, для якого був викликаний лоцман, - для суден у закордонному плаванні; 100 відсотків лоцманського збору за проведення судна, для якого був викликаний лоцман, - для суден у каботажному плаванні; за 1 годину затримки лоцмана, викликаної неточною інформацією (повну або неповну): 57 доларів США - для суден у закордонному плаванні; 20,02 долара США - для суден у каботажному плаванні; за затримку лоцмана на судні більше 2 годин через необхідність довантаження чи розвантаження судна, несправність суднових механізмів, перебування судна в карантині та інші обставини, якщо вони не викликані діями непереборної сили: 142 долари США за першу добу та 284 долари США за кожну наступну добу - для суден у закордонному плаванні; 50,29 долара США за першу добу та 100,59 долара США за кожну наступну добу - для суден у каботажному плаванні. При нарахуванні тарифів за затримку лоцмана на судні більше 2 годин час визначається з округленням до 0,5 доби. При цьому час до 0,5 доби приймається за 0,5 доби, а 0,5 доби і більше - за 1 добу. Підставою для стягнення тарифу за затримку лоцмана на судні є зафіксоване капітаном судна в лоцманській квитанції підтвердження факту та причин затримки судна. Якщо лоцман і стажист вивезені судном, яке вони проводили, за межі району, що ними обслуговується, капітан судна зобов'язаний відшкодувати лоцману витрати на повернення до місця служби (проїзд, добові, проживання в готелі), а також сплатити тариф, зазначений у цьому пункті, за кожну добу перебування їх за межами району лоцманського проведення. Директор департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту В.В. Севрюков Додаток 1 до Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден (пункт 1.1) ГРУПИ СУДЕН, з яких справляється лоцманський збір Вид судна Групи Вантажні судна, що заходять для виконання вантажних операцій, та плавучі споруди Група А Пасажирські судна; пороми; криголами, що не належать суб'єктам господарювання всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність у межах морського порту, та не орендовані ними Група Б Ліхтери, буксири, буксири-штовхачі, штовхачі, баржі (самохідні і несамохідні), річкові самохідні судна, включаючи судна типу «ріка - море», що заходять у порти р. Дунай, а також річкові самохідні судна, що заходять для подальшого перевантаження вантажів на морські судна і навпаки Група В Несамохідні судна (крім барж) Група Г Судна, що заходять вимушено, для постачання, карантинних потреб, а також судна, що прямують на ремонт на судноремонтні підприємства (бази) України; службові та військові судна; навчальні, навчально-виробничі судна при виконанні ними рейсів за навчальними планами навчальних закладів, на борту яких перебуває не менш як 50 курсантів, навчально-тренажерні судна; наукові, дослідні, швидкісні судна на підводних крилах, що виконують регулярні пасажирські рейси за розкладом у каботажному плаванні (крім прогулянкових і круїзних рейсів) Група Д Інші судна (судна судноремонтного заводу, аварійно-рятувальні, підводно-технічні, технічні, госпітальні, гідрографічні, судна портового флоту, криголами, які належать суб'єктам господарювання всіх форм власності, що здійснюють діяльність у межах морського порту, а також орендовані ними, спортивні судна, приватні яхти, парусні судна, судна, які проходять ходові випробування, риболовні судна, що заходять без виконання вантажних операцій) Група Е __________ Примітки: 1. Під терміном “вимушено” треба розуміти заходження судна у морський порт / морський термінал у зв'язку із загрозою безпеці продовження плавання, життю або здоров'ю членів команди та пасажирів. 2. Судна груп В (буксири та баржі), Д та Е, що виконують комерційні вантажні рейси, належать до групи А. 3. Судна груп Д та Е, що виконують комерційні вантажопасажирські рейси, належать до групи Б. {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 458 від 25.06.2019, № 459 від 25.06.2019} Додаток 2 до Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден (пункт 2.1) БАЗОВІ СТАВКИ лоцманського збору (у доларах США) Морський порт / морський термінал Зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об'єму судна за 1 милю) Внутріш- ньопортове проведення (за 1 кубічний метр об'єму судна) до 1 милі включно від 1 до 5 миль включно від 5 до 30 миль включно понад 30 миль 1 2 3 4 5 6 а) для суден у закордонному плаванні Бердянськ 0,0057 0,0025 0,0014 0,0008 0,0139 Білгород-Дністровський 0,0085 0,0065 0,0043 0,0008 0,0117 Євпаторія (порто-пункт Донузлав) 0,01018 0,00897 0,00656 0,00186 0,01127 Керч 0,0046 0,0021 0,0011 0,0008 0,0107 Маріуполь 0,0057 0,0025 0,0014 0,0008 0,0139 Миколаїв 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092 Морський термінал Миколаївського глиноземного заводу 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092 Морський термінал ТОВ “МСП Ніка-Тера” 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092 Морський термінал “Очаків” 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092 Одеса 0,0040 0,0017 0,0014 0,0008 0,0092 Ольвія 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092 Скадовськ 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092 Усть-Дунайськ 0,0040 0,0017 0,0014 0,0008 0,0092 Херсон 0,0085 0,0065 0,0043 0,0008 0,0117 Чорноморськ 0,0057 0,0025 0,0014 0,0008 0,0139 Ялта 0,0051 0,0022 0,0011 0,0008 0,0125 Інші морські порти (причали) 0,0093 0,0082 0,0060 0,0017 0,0103 б) для суден у каботажному плаванні Бердянськ 0,00201 0,00090 0,00050 0,00028 0,00490 Білгород-Дністровський 0,00301 0,00229 0,00151 0,00028 0,00413 Євпаторія (порто-пункт Донузлав) 0,01018 0,00897 0,00656 0,00186 0,01127 Керч 0,00162 0,00073 0,00039 0,00028 0,00379 Маріуполь 0,00201 0,00090 0,00050 0,00028 0,00490 Миколаїв 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323 Морський термінал Миколаївського глиноземного заводу 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323 Морський термінал ТОВ “МСП Ніка-Тера” 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323 Морський термінал “Очаків” 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323 Ольвія 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323 Одеса 0,00139 0,00061 0,00050 0,00028 0,00323 Скадовськ 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323 Усть-Дунайськ 0,00139 0,00061 0,00050 0,00028 0,00323 Херсон 0,00301 0,00229 0,00151 0,00028 0,00413 Чорноморськ 0,00201 0,00090 0,00050 0,00028 0,00490 Ялта 0,00178 0,00078 0,00039 0,00028 0,00440 Інші морські порти (причали) 0,00329 0,00290 0,00212 0,00061 0,00362 __________ Примітки: 1. Із суден, що прямують Бузько-Дніпровсько-лиманським та/або Херсонським морським каналами з подальшим заходженням у морські порти / морські термінали цих регіонів, для яких не встановлені індивідуальні ставки, або без заходження у морські порти / морські термінали цих регіонів (у тому числі проходження транзитом), лоцманський збір справляється за ставками, установленими відповідно для морських портів Миколаїв та Херсон. 2. Із суден, що прямують у морські порти / морські термінали міст Керч, Маріуполь, Одеса, Чорноморськ, Ялта, лоцманський збір сплачується за ставками, установленими відповідно для морських портів Керч, Маріуполь, Одеса, Чорноморськ, Ялта. {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси