Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень

Мінінфраструктури; Наказ, Нормативи від 28.11.2013 № 958

Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень

Реєстрація: Мін'юст України від 28.01.2014 № 173/24950

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0173-14

Текст документа від 17.10.2014:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2013  № 958


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2014 р.
за № 173/24950

Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 449 від 19.09.2014}

Відповідно до статті 15 Закону України "Про поштовий зв’язок", пункту 10 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, актів Всесвітнього поштового союзу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та з метою забезпечення надання користувачам послуг поштового зв’язку, що відповідають встановленим нормативам якості, НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Нормативи і нормативні строки пересилання поштових відправлень, що додаються.

2. Департаменту координації політики розвитку інфраструктури та туризму забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 грудня 2007 року № 1149 "Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень та поштових переказів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2007 року за № 1383/14650, та від 08 грудня 2009 року № 1267 "Про затвердження Змін до Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень та поштових переказів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2009 року за № 1254/17270.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова
Антимонопольного комітету України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації

Перший заступник
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

М.Ю. Бродський


В.П. ЦушкоП. ЯцукА.А. МаксютаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
28.11.2013  № 958


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2014 р.
за № 173/24950

НОРМАТИВИ І НОРМАТИВНІ СТРОКИ
пересилання поштових відправлень

І. Загальні положення

1. Ці Нормативи і нормативні строки розроблено відповідно до Закону України "Про поштовий зв’язок", актів Всесвітнього поштового союзу, Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку.

2. Ці Нормативи і нормативні строки поширюються на послуги, що належать до універсальних послуг поштового зв’язку.

3. У цих Нормативах і нормативних строках терміни вживаються у таких значеннях:

місцева письмова кореспонденція (листи, картки, бандеролі, секограми) - письмова кореспонденція, що пересилається у межах населеного пункту, а в сільській місцевості - у межах території, яка обслуговується одним об’єктом поштового зв’язку;

нормативний строк пересилання поштових відправлень (крім простих листів та поштових карток) - час, установлений для пересилання поштових відправлень від об’єкта поштового зв’язку місця приймання до об’єкта поштового зв’язку місця вручення;

нормативний строк пересилання простих листів та поштових карток - час, установлений для пересилання простих листів та поштових карток з часу останнього виймання з поштових скриньок до часу вкладання до абонентської поштової скриньки одержувача.

ІІ. Нормативні строки пересилання поштових відправлень

1. Нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв’язку (без урахування вихідних днів об’єктів поштового зв’язку):

1) місцевої - Д+2, пріоритетної - Д+1;

2) у межах області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Києва, Сімферополя, Севастополя) - Д+3, пріоритетної - Д+2;

{Підпункт 2 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 449 від 19.09.2014 }

3) між районними центрами різних областей України (у тому числі для міст обласного підпорядкування) - Д+4, пріоритетної - Д+3;

{Підпункт 3 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 449 від 19.09.2014 }

4) між іншими населеними пунктами різних областей України - Д+5, пріоритетної - Д+4,

де Д - день подання поштового відправлення до пересилання в об’єкті поштового зв’язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання;

1, 2, 3, 4, 5 - кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення.

2. При пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції зазначені в пункті 1 цього розділу нормативні строки пересилання збільшуються на один день.

3. При пересиланні посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів зазначені в пункті 1 цього розділу нормативні строки пересилання збільшуються на два дні.

4. Пересилання міжнародних поштових відправлень (листів, карток, бандеролей, секограм) на території України здійснюється у нормативні строки, установлені для внутрішніх поштових відправлень.

Директор Департаменту
координації політики розвитку
інфраструктури та туризмуМ.П. Снітко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси