Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 вересня 1995 р. N 746 Київ Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009 N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 N 749 ( 749-2022-п ) від 01.07.2022 } Відповідно до статті 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами (додається). Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.22 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. N 746 ПОРЯДОК одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами 1. Цей Порядок визначає умови одержання особами, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, допуску (посвідчення) на право роботи із зазначеними препаратами (далі - допуск) і поширюється на всі галузі виробництва, де застосовуються пестициди і агрохімікати. 2. До виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами не допускаються особи віком до 18 років, вагітні жінки, жінки, що годують дітей, особи, які мають протипоказання за станом здоров'я, а також особи, зазначені у переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, визначеному МОЗ. 3. Допуск видається державними фітосанітарними інспекціями (далі - інспекції) за формою згідно з додатком 1. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 } 4. Підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 2 та медична книжка з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я згідно з додатком 3. 5. Навчання осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а також працівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, що організовують виконання такої роботи (далі - організатори роботи), проводиться інспекціями один раз на три роки за програмою, затвердженою Мінагрополітики за погодженням з МОЗ, Міндовкіллям, Мінпраці та Держгірпромнаглядом. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019, N 749 ( 749-2022-п ) від 01.07.2022 } Організатори роботи щороку підвищують свою кваліфікацію на відповідних курсах і семінарах, що проводяться інспекціями. Плата за навчання спеціалістів спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а спеціалістів сільськогосподарських підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фермерських господарств і тих, що працюють на підприємницьких засадах, - за рахунок коштів таких підприємств, установ, організацій і господарств або за рахунок власних коштів. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 } 6. Особи, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а також організатори роботи проходять медичний огляд у закладах охорони здоров'я і допускаються до роботи за наявності висновку медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я. 7. Організатори роботи видають працівникам підприємств, установ та організацій, що мають допуск, наряд на виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 4. Перед початком роботи проводиться інструктаж на робочих місцях щодо заходів забезпечення безпеки, запобігання забрудненню залишками пестицидів і агрохімікатів продукції, навколишнього природного середовища, а також щодо надання першої медичної допомоги у разі отруєння, виникнення аварії. 8. Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, повинні мати при собі під час виконання роботи допуск, медичну книжку і наряд на виконання такої роботи. Виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами особами, які не мають допуску, забороняється. { Порядок в редакції Постанови КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009 } Додаток N 1 до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами ДОПУСК (ПОСВІДЧЕННЯ) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами Виданий ——————————————————————————————————————————————————————————— прізвище, ім'я, по батькові ——————————————————————————————————————— Адреса ———————————————————————————————————————————————————————————— Місце роботи —————————————————————————————————————————————————————— на право роботи з пестицидами та агрохімікатами до ______________ 20__ року Допуск (посвідчення) видано на підставі: 1. Висновку медичної комісії від _________ 20__ року. 2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від ________ 20__ р., реєстраційний N ______. Начальник державної фітосанітарної інспекції _________________________________ підпис, прізвище, ініціали МП Дата видачі __________________ 20__ р., реєстраційний N ____ ПРОДОВЖЕНО до ________________ 20__ року Допуск (посвідчення) продовжено на підставі: 1. Висновку медичної комісії від __________ 20___ року 2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від ______ _________________ 20__ року, реєстраційний N _____________ Начальник державної фітосанітарної інспекції __________________________________ підпис, прізвище, ініціали МП Дата видачі ______ 20__ р., реєстраційний N ___________ { Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009, N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 } Додаток N 2 до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами ПОСВІДЧЕННЯ про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами Видане ———————————————————————————————————————————————————————————— (прізвище, ім'я, по батькові) —————————————————————————————————————— Адреса ———————————————————————————————————————————————————————————— Місце роботи —————————————————————————————————————————————————————— спеціальну підготовку з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами пройшов (ла) _____________________ _________ 20__ року. Назва установи, організації, закладу, на базі яких здійснена спеціальна підготовка __________________________________________ Посвідчення дійсне до ____________ 20__ року. Начальник державної фітосанітарної інспекції _________________________ (підпис) МП Дата видачі __________ 20__ року Реєстраційний N ______________ { Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009, N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 } Додаток N 3 до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами МЕДИЧНА КНИЖКА особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами Прізвище —————————————————————————————————————————————————————————— Ім'я, по батькові ————————————————————————————————————————————————— Рік народження ——————————————————————————————————————————————————— Місце роботи —————————————————————————————————————————————————————— Посада ———————————————————————————————————————————————————————————— З якого року працює з пестицидами і агрохімікатами ———————————————— Підпис володільця книжки _____________________________ Висновок медичної комісії ————————————————————————————————————————— Голова медичної комісії ——————————————————————————————————————————— (прізвище, ім'я, по батькові, підпис) МП Дата видачі книжки __________ 20__ р. Термін дії до _______________ 20__ р. { Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009 } Додаток N 4 до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами ЗАТВЕРДЖУЮ ___________________________________________ (посада, підпис керівника) "____"________ 20_ р. НАРЯД на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами ——————————————————————————————————————— (адреса місця виконання роботи, найменування ділянки тощо) Початок роботи _______г. _____хв. __ число __ місяць 20__ р. Відповідальний керівник робіт ————————————————————————————————————— (посада, прізвище, ініціали) з бригадою у складі ___________ чол. ——————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————— (професія, прізвище, ініціали всіх працівників) Доручається виконати ————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————— (конкретний зміст, місце, умови роботи) Заходи безпеки ———————————————————————————————————————————————————— Інструктаж з техніки безпеки провів ——————————————————————————————— ——————————————————————————————————————— (посада, прізвище, ініціали, дата, підпис) Наряд видав ——————————————————————————————————————————————————————— (посада, прізвище, ініціали, дата, підпис) Наряд і інструктаж отримав ———————————————————————————————————————— (прізвище, ініціали, підпис, дата, час) { Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009 }
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси