Про затвердження Змін до Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ від 06.10.2015 № 612

Про затвердження Змін до Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Реєстрація: Мін'юст України від 22.10.2015 № 1288/27733

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1288-15

Текст документа від 06.10.2015:

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.10.2015  № 612


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2015 р.
за № 1288/27733

Про затвердження Змін до Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463, та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Держспецзв’язку у відповідність із законодавства НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Зміни до Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 22 січня 2014 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за № 248/25025, що додаються.

2. Начальнику Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року.

Голова Служби
генерал-майор
Держспецзв’язкуЛ.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Професійної спілки
працівників зв'язку України

Голова первинної профспілкової організації
Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

О. МірошниченкоО.В. ТахтайС.М. Кондрюк


М. Чечоткін


М.М. Стародуб
В.В. Казнадій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
06.10.2015  № 612


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2015 р.
за № 1288/27733

ЗМІНИ
до Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. У розділі І:

1) пункт 1.1 викласти у такій редакції:

«1.1. Це Положення визначає процедуру проведення в Держспецзв’язку інструктажів, навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки з військовослужбовцями, державними службовцями та іншими працівниками (далі – співробітники Держспецзв’язку), які проходять службу (працюють) у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділах, закладах, установах і організаціях Держспецзв’язку, на підприємствах, в установах та організаціях, віднесених до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку.»;

2) абзаци третій – п’ятий пункту 1.2 викласти у такій редакції:

«об’єкт – територія, будівлі, споруди та приміщення (сукупність приміщень), а також їх інженерне і технологічне обладнання Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку, підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку;

особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, – співробітник Держспецзв’язку, призначений наказом Адміністрації Держспецзв’язку в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку чи наказом територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку, територіального підрозділу, закладу, установи і організації Держспецзв’язку, підприємства, установи, організації, віднесених до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, який виконує обов’язки, пов’язані з організацією забезпечення пожежної безпеки на об’єкті;

підрозділ Держспецзв’язку – територіальні органи Адміністрації Держспецзв’язку, Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальні підрозділи, заклади, установи і організації Держспецзв’язку, підприємства, установи та організації, віднесені до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку;».

2. Абзац восьмий пункту 2.2 розділу ІІ викласти у такій редакції:

«для структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку – Головою Держспецзв’язку;».

3. У розділі ІІІ:

1) пункти 3.7, 3.8 викласти у такій редакції:

«3.7. Склад комісії призначається:

в Адміністрації Держспецзв’язку – наказом Адміністрації Держспецзв’язку (в кількості 3 – 5 осіб):

голова комісії – начальник ВПБ ОП;

члени комісії – заступник начальника ВПБ ОП та працівник ВПБ ОП, який відповідно до розподілу функціональних обов’язків здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері пожежної безпеки в Держспецзв’язку;

у підрозділі Держспецзв’язку – наказом підрозділу Держспецзв’язку (в кількості 3 – 5 осіб):

голова комісії – заступник керівника підрозділу Держспецзв’язку, який відповідно до розподілу функціональних обов’язків організовує виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки;

члени комісії – фахівець підрозділу Держспецзв’язку та особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті.

3.8. Перелік контрольних запитань для перевірки знань з питань пожежної безпеки у співробітників Держспецзв’язку розробляється:

начальником ВПБ ОП та затверджується Головою Держспецзв’язку;

фахівцями підрозділів Держспецзв’язку та затверджується керівниками підрозділів Держспецзв’язку.»;

2) пункт 3.10 викласти у такій редакції:

«3.10. Знання співробітників Держспецзв’язку оцінюються за критеріями 90 % і більше правильних відповідей від контрольних запитань для перевірки знань з питань пожежної безпеки у співробітників Держспецзв’язку, розроблених та затверджених у порядку, визначеному пунктом 3.8 цього Положення, – «ЗАРАХОВАНО», менше ніж 90 % правильних відповідей – «НЕ ЗАРАХОВАНО», а результати заліків оформляються протоколом засідання комісії з прийняття заліків і перевірки знань з питань пожежної безпеки (далі – протокол) (додаток 4), який підписується головою і членами комісії та скріплюється печаткою ВПБ ОП (гербовою печаткою підрозділу Держспецзв’язку).»;

3) пункт 3.13 викласти у такій редакції:

«3.13. Посвідчення заповнюється від руки чорнилом або за допомогою друкарської техніки.

Посвідчення підписується головою комісії, скріплюється печаткою ВПБ ОП (підрозділу Держспецзв’язку) і реєструється в книзі обліку видачі посвідчень про проходження навчання з питань пожежної безпеки (додаток 6) із присвоєнням порядкового номера.».

4. У тексті Порядку та додатках до нього:

слова «Відділ охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку» в усіх відмінках замінити словами «Відділ пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку» у відповідних відмінках;

слова «Відділ охорони праці» замінити абревіатурою «ВПБ ОП».

5. У додатку 1 до Положення:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Голова Держспецзв’язку, перший заступник і заступники Голови Держспецзв’язку, обов’язки яких пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки.»;

2) підпункт 1 пункту 3 викласти у такій редакції:

«1. керівники, заступники керівників територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку і підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку;».

6. У тексті додатка 3 до Положення слова «регіональний орган» замінити словами «її територіальний орган».

7. У тексті додатка 4 до Положення слова «спеціальне звання» замінити словами «військове звання».

Начальник Відділу
пожежної безпеки
та охорони праці
Адміністрації Держспецзв’язку
підполковник Держспецзв’язку

В.О. Ковач

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси