Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 21.11.2013 № 857

Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 857-2013-п

Текст документа від 14.07.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2013 р. № 857
Київ

Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 916 від 13.10.2015
№ 1173 від 16.12.2015
№ 694 від 05.10.2016
№ 447  від 06.06.2018}

Відповідно до частини першої статті 4 - 1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та статті 32 Закону України “Про ветеринарну медицину” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі ветеринарних документів, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2013 р. № 857

ПОРЯДОК
видачі ветеринарних документів

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі юридичним особам та фізичним особам - підприємцям для переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду ветеринарних документів, відмови у їх видачі та анулювання таких документів.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) ветеринарних документів здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про ветеринарну медицину”.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 694 від 05.10.2016 }

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про ветеринарну медицину” і “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 447  від 06.06.2018 }

3. Об’єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду супроводжуються такими ветеринарними документами:

міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, 2 та 3) - під час переміщення за межі України;

ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1 та 2) - під час переміщення за межі території Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1173 від 16.12.2015 , № 694 від 05.10.2016 }

ветеринарні довідки - під час переміщення в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною).

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1173 від 16.12.2015 , № 694 від 05.10.2016 }

Отримання зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту документів не є обов’язковим у разі переміщення для подальшого вивезення за межі території України через пункти пропуску через державний кордон, відкриті на території морських портів, фуражного зерна.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 916 від 13.10.2015 }

4. Видача ветеринарних документів здійснюється державними інспекторами ветеринарної медицини та уповноваженими лікарями ветеринарної медицини:

головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та місті Києві;

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 447 від 06.06.2018 }

державних закладів ветеринарної медицини;

регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Ветеринарні довідки та ветеринарно-санітарні паспорти на тварин також можуть видаватися ліцензованими лікарями ветеринарної медицини.

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 447 від 06.06.2018 }

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015 }

6. Рішення про видачу ветеринарного документа приймається суб’єктами, зазначеними у пункті 4 цього Порядку, за результатами безпосереднього огляду товару (клінічний огляд тварин, ветеринарно-санітарний огляд харчових продуктів, кормів та інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду), який проводиться після звернення заявника.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 694 від 05.10.2016 }

Рішення про видачу ветеринарного документа для переміщення об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду (крім переміщення живих тварин у межах України) приймається на підставі експертних висновків державних лабораторій ветеринарної медицини (далі – експертні висновки).

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015 }

Заявник повинен забезпечити створення можливості для безпосереднього огляду об’єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

Ветеринарні документи видаються за умови дотримання встановлених вимог до перевезення відповідних вантажів.

Під час прийняття рішення про видачу ветеринарного документа суб’єкти, зазначені у пункті 4 цього Порядку, враховують епізоотичну ситуацію на відповідній території, потужності (на об’єкті) та ветеринарно-санітарний стан об’єкта.

{Абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 694 від 05.10.2016 }

Під час прийняття рішення про видачу ветеринарного документа для переміщення тварин суб’єкти, зазначені у пункті 4 цього Порядку, перевіряють наявність необхідних ветеринарних обробок, умови карантинування тварин, наявність результатів відповідних досліджень (у разі переміщення у межах України) або експертних висновків (у разі експорту).

{Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 694 від 05.10.2016 }

7. За результатами безпосереднього огляду товару та перевірки поданих документів суб’єкти, зазначені у пункті 4 цього Порядку, приймають рішення про видачу відповідного ветеринарного документа або про відмову в його видачі.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 694 від 05.10.2016 }

Ветеринарний документ видається заявнику не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі ветеринарного документа заявнику надається особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення письмове повідомлення про відмову у видачі документа із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, установлений для його видачі.

8. Підстави для відмови у видачі та анулювання ветеринарних документів визначені у статті 32 Закону України “Про ветеринарну медицину”.

9. У разі коли вантаж розподіляється на частини, для забезпечення простежуваності ветеринарні документи видаються на підставі раніше виданих ветеринарних документів.

10. Товари, що вивозяться за межі території України, повинні супроводжуватися оригіналами міжнародних ветеринарних сертифікатів, виданих державним інспектором ветеринарної медицини або уповноваженим лікарем ветеринарної медицини на підставі звернень власника вантажу або уповноваженої ним особи.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 13.10.2015 , № 447 від 06.06.2018 }

11. Форми бланків ветеринарних документів, опис бланків, правила заповнення ветеринарних документів, правила зберігання та списання ветеринарних документів, вимоги до обліку ветеринарних документів, порядки видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів затверджуються наказом Мінагрополітики.

12. Дії посадових осіб державних органів та установ ветеринарної медицини можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси