Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України; Постанова від 23.12.2015 № 1123

Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1123-2015-п

Текст документа від 23.12.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2015 р. № 1123
Київ

Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 728 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 63, ст. 2138; 2010 р., № 78, ст. 2758; 2011 р., № 36, ст. 1483, № 84, ст. 3078; 2013 р., № 10, ст. 382; 2014 р., № 68, ст. 1895), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 19ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1123

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Почесна грамота Кабінету Міністрів України (далі - Почесна грамота) є вищою Урядовою нагородою, якою нагороджуються громадяни України, іноземці, трудові колективи підприємств, установ, організацій, об’єднання громадян з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних і ювілейних дат за сприяння у реалізації державної політики в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах, зокрема:

державні службовці - за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у професійній діяльності, високі досягнення, сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

іноземці - за вагомий особистий внесок у розвиток двостороннього співробітництва України з країною проживання та зміцнення авторитету України в країні його проживання, допомогу Україні у соціально-економічному розвитку, активне висвітлення інтересів України на міжнародній арені;

наукові та науково-педагогічні працівники - за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти і науки, активну участь у підготовці фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів та вихованні підростаючого покоління, тривалу і бездоганну працю;

працівники засобів масової інформації - за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, активну підтримку свободи слова в Україні, відстоювання прав журналістів, високу майстерність, творчі досягнення у професійній діяльності у друкованих періодичних виданнях, на телебаченні та радіо, широке визнання, популярність та авторитет серед громадськості;

трудові колективи підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - за високі досягнення у забезпеченні соціального-економічного розвитку на загальнодержавному рівні, здобуття значних успіхів у виробничій, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, міжнародній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, вагомий внесок у створення матеріальних, культурних і духовних цінностей;

представники приватного сектору економіки - за вагомий особистий внесок у розбудову та зміцнення економіки держави, розвиток підприємництва, сумлінну працю, високі результати рейтингових та маркетингових досліджень за фінансово-економічними показниками у певній сфері діяльності (сприяння стабільному економічному розвитку регіону, держави, сумлінну сплату податків, наповнення відповідного бюджету, виконання соціальних програм, відрахування до соціальних та пенсійного фондів, створення нових робочих місць, сприятливих умов для роботи та відпочинку працівників тощо);

представники об’єднань громадян - за громадську активність та самовідданість, спрямовані на об’єднання громадян України у прагненні забезпечити суверенність та розвиток держави, демократії, громадянського суспільства тощо.”.

2. Пункт 2 виключити.

3. В абзаці першому пункту 3 слова “, як правило,“ виключити.

4. У пункті 5:

1) в абзаці першому слова “незалежно від форми власності” замінити словами “, що належать до сфери їх управління,”;

2) в абзаці третьому слова “осіб без громадянства - з МВС” замінити словами “представників приватного сектору економіки - з Мінекономрозвитку”.

5. Абзац четвертий пункту 7 викласти в такій редакції:

“витяг з рішення колегії центрального органу виконавчої влади, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (у разі її утворення), рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної ради або її виконавчого органу, колегіального органу іншого державного органу, установи, організації, що мають право вносити подання;”.

6. У пункті 8 слова “першого заступника” замінити словами “заступника згідно з розподілом обов’язків”.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси