Угода між Міністерством інфраструктури України та Федеральним міністерством транспорту, інновацій та технологій Республіки Австрія про міжнародні комбіновані перевезення

Мінінфраструктури, Австрія; Угода, Міжнародний документ від 21.11.2013

Угода між Міністерством інфраструктури України та Федеральним міністерством транспорту, інновацій та технологій Республіки Австрія про міжнародні комбіновані перевезення

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 040_037

Текст документа від 21.11.2013:

УГОДА
між Міністерством інфраструктури України та Федеральним міністерством транспорту, інновацій та технологій Республіки Австрія про міжнародні комбіновані перевезення

Дата підписання:

21.11.2013

Дата набрання чинності для України:

21.11.2013

Міністерство інфраструктури України та Федеральне Міністерство транспорту, інновацій та технологій Республіки Австрія (далі - Договірні Сторони),

діючи з метою розвитку міжнародних комбінованих перевезень вантажів між двома державами для досягнення максимально можливого переключення автомобільних вантажних перевезень на залізничний або водний транспорт,

усвідомлюючи , що міжнародні комбіновані вантажні перевезення є важливим фактором для розвитку міжнародної торгівлі,

акцентуючи увагу на вирішальному значенні міжнародних комбінованих перевезень вантажів для підвищення якості транспортних послуг, підвищення рівня безпеки транспортного руху, а також пов'язаного з ними зниження забруднення навколишнього середовища,

будучи переконаними, що створення сприятливих умов для розвитку комбінованих перевезень і розвиток відповідної інфраструктури відіграють вирішальну роль у підвищенні ефективності комбінованих перевезень, домовились про таке:

Стаття 1
Сфера застосування

1. Ця Угода стосується комбінованих перевезень, визначених у статті 2 цієї Угоди, і застосовується для міжнародних комбінованих перевезень вантажів між Україною та Республікою Австрія або для комбінованих перевезень транзитом через території держав однієї з Договірних Сторін.

2. Ця Угода не зачіпає прав та зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів, сторонами яких є держави Договірних Сторін.

Стаття 2
Визначення

Терміни, які вживаються у цій Угоді мають таке значення:

1. "Комбіновані перевезення" - перевезення вантажів, що виконуються в одній і тій самій інтермодальній транспортній одиниці або в одному і тому ж автомобільному транспортному засобі без перевантаження вантажу, при цьому:

a) більша частина рейсу по Європі припадає на залізничний транспорт, внутрішній водний або морський транспорт;

b) будь-який початковий та/або кінцевий відрізок шляху, на якому використовується автомобільний транспорт є максимально коротким та здійснюється з урахуванням технічних можливостей, норм національного законодавства та міжнародного транспортного права.

2. "Комбіновані перевезення з супроводом" - комбіновані перевезення автотранспортного засобу в супроводі його екіпажу з використанням іншого виду транспорту (залізничного або водного).

3. "Комбіновані перевезення без супроводу" - комбіновані перевезення автотранспортного засобу або інтермодальної транспортної одиниці без супроводу екіпажу з використанням іншого виду транспорту (залізничного або водного).

4. "Інтермодальна транспортна одиниця (ІТО)" - контейнер з мінімальною довжиною 20 футів, напівпричіп, причіп або з'ємний кузов, придатні для інтермодальних перевезень.

5. "Термінал для комбінованих перевезень" - місце, обладнане для перевалки і складування ІТО та/або реалізації перевезень з використанням "шосе на колесах". У цих терміналах відповідно до наданої можливості може здійснюватись митний та інші види контролю, а також перевірка і оформлення перевізних документів.

6. "Автомобільний транспортний засіб" - автотранспортний засіб призначений для перевезень вантажів з/без причепу, або тягач з/без напівпричепу.

7. "Шосе на колесах" - комбіновані перевезення автотранспортних засобів з використанням горизонтального методу навантаження та розвантаження на спеціалізованих залізничних платформах із заниженою підлогою.

Стаття 3
Сприяння комбінованим перевезенням та їхній подальший розвиток

1. Договірні Сторони вживають заходів для сприяння комбінованим перевезенням та їхньому подальшому розвитку з метою прискорення переключення вантажоперевезень з автомобільного транспорту на залізничний або водний.

2. Договірні Сторони в межах власної компетенції та національного законодавства співпрацюють для сприяння комбінованим перевезенням та з метою постійного поліпшення і підвищення якості транспортних послуг, що пропонуються залізничними підприємствами і компаніями у галузі комбінованих перевезень, зокрема, шляхом:

a) оптимізації тривалості перевезень;

b) підвищення і поліпшення якості транспортних послуг;

c) оптимізації транспортної безпеки;

d) підвищення конкурентоспроможності;

e) забезпечення таких потужностей терміналів, які відповідають наявним потребам;

f) усунення адміністративних та організаційних перешкод;

g) поліпшення інтермодальності.

Стаття 4
Заходи щодо сприяння комбінованим перевезенням з супроводом

1. Договірні Сторони в межах компетенції та відповідно до національного законодавства докладають зусиль для створення привабливих умов для використання "шосе на колесах", зокрема шляхом:

a) забезпечення і розвиток відповідного високоякісного і адекватного ринковим умовам асортименту послуг залізничного та/або водного транспорту;

b) формування стимулюючих заходів (зокрема забезпечення у якості заохочення дозволами для використання "шосе на колесах", надання пільг, зняття певних тимчасових транспортних заборон згідно із законодавством);

c) зарахування водіям вантажних автомобілів часу відпочинку;

d) створення лібералізованих дорожніх коридорів, які не потребуватимуть дозволів для користувачів сполучення "шосе на колесах".

2. Договірні Сторони повідомляють одна одну в рамках Спільного комітету, утвореного відповідно до статті 6 цієї Угоди, про вжиті заходи зі сприяння комбінованим перевезенням з супроводом.

Стаття 5
Заходи щодо сприяння комбінованим перевезенням без супроводу

1. Договірні Сторони докладатимуть зусиль в межах власної компетенції та національного законодавства для подальшого розвитку комбінованих перевезень без супроводу між Україною і Республікою Австрія зокрема шляхом:

a) підтримки конкурентоспроможних пропозицій;

b) формування стимулюючих заходів (зокрема зняття певних тимчасових транспортних заборон).

2. Договірні Сторони в межах законодавства своїх держав інформують одна одну в рамках Спільного комітету, утвореного відповідно до статті 6 цієї Угоди, про заходи, вжиті в напрямку поліпшення і підвищення використання комбінованих перевезень без супроводу.

Стаття 6
Спільний комітет з питань комбінованих перевезень

1. Для забезпечення реалізації положень цієї Угоди Договірні Сторони утворюють Спільний комітет з питань комбінованих перевезень (далі - Спільний комітет), який складатиметься з компетентних представників відповідних органів Договірних Сторін.

2. Спільний комітет збирається щороку або за вимогою однієї із Договірних Сторін і приймає рішення на підставі взаємної згоди.

3. Спільний комітет регулярно звітує Договірним Сторонам про реалізацію цієї Угоди, зокрема про подальший розвиток міжнародних комбінованих перевезень між державами Договірних Сторін, зокрема у порівнянні із транскордонними автотранспортними вантажоперевезеннями.

4. Договірні Сторони обмінюються досвідом і знаннями в усіх аспектах комбінованих перевезень. Сторони надаватимуть для цього необхідні статистичні матеріали.

5. Договірні Сторони можуть за обопільною згодою запрошувати на зустрічі Спільного комітету сторонніх експертів. Якщо одна з Договірних Сторін має намір залучити таких експертів, вона заздалегідь, найпізніше за два тижні інформує про це іншу Сторону.

6. Спільний комітет може надавати пропозиції щодо внесення змін до цієї Угоди.

7. У разі наявності розбіжностей щодо реалізації положень цієї Угоди Договірні Сторони намагатимуться знайти узгоджене рішення за взаємною згодою.

Стаття 7
Захист інформації

За винятком офіційних статистичних даних і повідомлень, дані та інформація, збір і обмін якими відбувається в контексті цієї Угоди, не підлягають передачі третім особам. Така передача можлива лише за згодою іншої Договірної Сторони.

Стаття 8
Зміни до Угоди

Сторони Угоди приймають будь-які зміни чи доповнення до цієї Угоди щодо міжнародних комбінованих перевезень за взаємною згодою у формі Протоколу, який в подальшому є невід'ємною частиною Угоди і набирає чинності згідно з положеннями статті 9 цієї Угоди.

Стаття 9
Набрання чинності і припинення терміну дії Угоди

1. Ця Угода набирає чинності з дати підписання.

2. Ця Угода укладена на невизначений термін та може бути письмово розірваною однією із Договірних Сторін Угоди з повідомленням про це найпізніше за три місяці до кінця відповідного року.

Учинено в м. Відень 21 листопада 2013 у двох примірниках українською та німецькою мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

За Міністерство
інфраструктури України(підпис)


За Федеральне міністерство
транспорту, інновацій
та технологій
Республіки Австрія

(підпис)