Про затвердження Порядку перегляду тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом

Мінінфраструктури; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Довідка, Звіт від 15.11.2013 № 916

Про затвердження Порядку перегляду тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом

Реєстрація: Мін'юст України від 22.11.2013 № 1995/24527

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1995-13

Текст документа від 15.11.2013:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2013  № 916


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2013 р.
за № 1995/24527

Про затвердження Порядку перегляду тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом

Відповідно до підпункту 4.3.1 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, на виконання підпункту 169.3 пункту 169 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок перегляду тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом, що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра Демидовича Д.В.

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок,
заступник Голови Федерації профспілок України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Перший заступник
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

О.В. Мірошниченко
С.М. КондрюкМ.Ю. Бродський


Р.І. КузьмінА.А. МаксютаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
15.11.2013 № 916


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2013 р.
за № 1995/24527

ПОРЯДОК
перегляду тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру перегляду тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні та застосовується у разі зміни органами виконавчої влади рівня державних регульованих тарифів.

2. Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (далі - пасажирські тарифи) підлягають щорічному перегляду (індексації) до початку нового фінансового року у разі виникнення підстав, визначених пунктом 2 розділу II цього Порядку, за умови відповідного обґрунтування такого перегляду та зміни умов виробництва й надання послуг.

II. Підстави та механізм перегляду тарифів

1. Підставою для зміни рівня пасажирських тарифів у внутрішньому сполученні є зміна умов їх встановлення, що не залежать від господарської діяльності залізниць, зокрема зміна ставок податків, зборів (обов’язкових платежів), рівня заробітної плати відповідно до актів законодавства, генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, а також галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та Радою профспілок залізничників і транспортних будівельників на фінансування соціального розвитку, соціального захисту залізничників, виробничого персоналу, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси тощо.

2. Тарифи на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні підлягають перегляду та змінюються за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) рівень доходів від пасажирських залізничних перевезень у внутрішньому сполученні є недостатнім для забезпечення відшкодування поточних витрат залізниць від цих перевезень.

Недостатність рівня доходів () для покриття поточних витрат визначається за формулою (тис. грн):

,

де

-

витрати на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні  в прогнозному (плановому) періоді, тис. грн;


-

витрати на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні в базовому періоді (фактичні), тис. грн.

До витрат на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні не можуть включатися витрати, визначені частиною третьою статті 9 Закону України «Про природні монополії».

Розрахунок витрат у прогнозному (плановому) періоді здійснюється відповідно до запланованих на рік обсягів пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні з використанням економічно обґрунтованих планових витрат, визначених з урахуванням вимог чинного законодавства на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, розраховуються з урахуванням фактичних витрат за поточний рік та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (індексів цін виробників промислової продукції), схвалених відповідною постановою Кабінету Міністрів України, та змін обсягів перевезень.

Методи та норми нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів перевізник обирає відповідно до законодавства;

не вистачає коштів, у тому числі в повному обсязі, на здійснення капітальних інвестицій, необхідних для фінансування інвестиційного проекту у прогнозному (плановому) періоді, в частині перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні.

Перегляд тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом здійснюється після внесення змін в установленому законодавством порядку до вимог затвердженого інвестиційного проекту;

2) нестача коштів на здійснення капітальних інвестицій визначається за формулою (тис. грн):

,

де

-

інвестиційна складова, визначена відповідно до Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 19 червня 2013 року № 412, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  26 червня 2013 року за № 1069/23601 (далі - Методика), на основі розроблених та в установленому законодавством порядку затверджених інвестиційних проектів до внесення змін до цих проектів;


-

інвестиційна складова, визначена відповідно до Методики на основі розроблених та в установленому законодавством порядку затверджених інвестиційних проектів після внесення змін до цих проектів.

3. Потреба в доходах від перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у прогнозному (плановому) періоді за умов, визначених цим Порядком,  визначається за формулою

де

-

потреба в доходах від перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні на прогнозний (плановий) період, тис. грн;


-

доходи від перевезення всіх категорій пасажирів у внутрішньому сполученні в прогнозному (плановому) періоді в умовах діючих тарифів, тис. грн;


-

ставка  податку на прибуток, визначена згідно із законодавством, %.

4. Індекс зміни рівня тарифів у внутрішньому сполученні ( ) визначається за формулою (%)

.

5. Тарифи на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні змінюються у розмірі, що не перевищує розрахованого індексу зміни рівня тарифів ( ) та не є нижчим від прогнозного індексу цін виробників промислової продукції відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схвалених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

6. Фінансово-економічне обґрунтування необхідності зміни рівня тарифів складається відповідно до обсягів перевезень за звітний та прогнозний періоди за формами, наведеними у додатках 1 - 4 до цього Порядку.

7. Звіт про виконання плану освоєння капітальних інвестицій у звітному періоді та план освоєння капітальних інвестицій у прогнозному (плановому) періоді в частині перевезення пасажирів складається за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.

Директор Департаменту
економіки і фінансів


М. ПолторацькийДодаток 1
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення пасажирів
залізничним транспортом
(пункт 6 розділу II)

ОБСЯГИ
перевезень пасажирів за звітний та на прогнозний періоди

Показник

Величина показника

Зміна величини показника у прогнозному періоді щодо звітного

за звітний період

на прогнозний період

абсолютне значення

%

1

2

3

4

5

Пасажиро-кілометри у внутрішньому сполученні, млн пас.-кмДодаток 2
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення пасажирів
залізничним транспортом
(пункт 6 розділу II)

РОЗРАХУНОК
індексу зміни тарифів

Показник

Позначення показника

Величина показника

Зміна величини показника у прогнозному періоді за умови зміни тарифів

в умовах діючих тарифів

на прогнозний період в умовах зміни тарифів

за звітний період

на прогнозний період

абсолютне значення

%

1. Витрати від перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні в прогнозному (плановому) періоді, тис. грн


2. Витрати від перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні в базовому періоді, тис. грн


3. Нестача доходів для покриття поточних витрат від перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні, тис. грн


4. Доходи від перевезення всіх категорій пасажирів у внутрішньому сполученні в прогнозному (плановому) періоді в умовах діючих тарифів, тис. грн


5. Інвестиційна складова, визначена на основі розроблених та в установленому порядку затверджених інвестиційних проектів до внесення змін, тис. грн


6. Інвестиційна складова, визначена на основі розроблених та в установленому порядку затверджених інвестиційних проектів після внесення змін, тис. грн


7. Нестача коштів на здійснення капітальних інвестицій, тис. грн.


8. Потреба у доходах від перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні на прогнозний (плановий) період, тис. грн


9. Ставка податку на прибуток, визначена згідно з діючим законодавством, %


10. Індекс зміни рівня тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні, %
Додаток 3
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення пасажирів
залізничним транспортом
(пункт 6 розділу II)

ДОВІДКА
щодо прогнозного збільшення доходів від підвищення тарифів на перевезення пасажирів в умовах прогнозу на ____ рік, за укрупненими розрахунками

Показники

Одиниця виміру

За звітний період

Прогнозний період

Зміна

без зміни тарифів

в умовах підвищення тарифів

коефіцієнт

тис. грн

Пасажиро-кілометри, з них

млн пас.-км


внутрішнє сполучення

млн пас.-км


Доходи від перевезення пасажирів, з них

тис. грн


внутрішнє сполучення

тис. грн


Витрати від перевезення пасажирів, з них

тис. грн


внутрішнє сполучення

тис. грн


Фінансовий результат від перевезення пасажирів (±), з нього

тис. грн


внутрішнє сполучення

тис. грн


Рентабельність перевезення пасажирів, у тому числі

%


внутрішнє сполучення

%
Додаток 4
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення пасажирів
залізничним транспортом
(пункт 6 розділу II)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
вартості проїзду в поїзді категорії _______________________ за внутрішнім тарифом

Відстань, км

Вартість проїзду, грн

плацкартний вагон

купейний  вагон

СВ

вагон 3 класу

вагон 2 класу

вагон 1 класу

діюча вартість, грн

вартість з урахуванням індексації, грн

відхилення

діюча вартість, грн

вартість з урахуванням індексації, грн

відхилення

діюча вартість, грн

вартість з урахуванням індексації, грн

відхилення

діюча вартість, грн

вартість з урахуванням індексації, грн

відхилення

діюча вартість, грн

вартість з урахуванням індексації, грн

відхилення

діюча вартість, грн

вартість з урахуванням індексації, грн

відхилення

Додаток 5
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення пасажирів
залізничним транспортом
(пункт 7 розділу II)

ЗВІТ
про виконання плану освоєння капітальних інвестицій у звітному періоді та план освоєння капітальних інвестицій у прогнозному (плановому) періоді в частині перевезення пасажирів

Найменування витрат

Усього за звітний період ( _____ рік)

Обсяги освоєння на прогнозний (плановий) період
( _____ рік), тис. грн

план, тис. грн

виконання плану, тис. грн

виконання плану, %

1. Капітальне будівництво

2. Придбання основних засобів

3. Модернізація основних засобів

4. Інші необоротні матеріальні активи

5. Інші необоротні нематеріальні активи

Усього


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси