Про затвердження Правил надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки

Міноборони України; Наказ, Правила, Форма типового документа, Умови, Журнал від 14.11.2013 № 771

Про затвердження Правил надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки

Реєстрація: Мін'юст України від 22.11.2013 № 1988/24520

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1988-13

Текст документа від 07.11.2017:

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2013  № 771


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2013 р.
за № 1988/24520

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 26.09.2017 }

Про затвердження Правил надання технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки

Відповідно до статті 30 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, підпункту 84 пункту 4 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20 (із змінами), підпункту 34 - 1 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 406 (із змінами), з метою реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки, що додаються.

2. Установити, що фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, звертається до Державної служби України з надзвичайних ситуацій для отримання технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки на добровільній основі.

3. Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

М.Ю. БродськийГ.П. ТемникЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
14.11.2013 № 771


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2013 р.
за № 1988/24520

ПРАВИЛА
надання технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки

1. Ці Правила визначають порядок надання технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки для проектування об’єктів будівництва, їх склад і зміст.

2. Фізична чи юридична особа, яка має намір отримати технічні умови до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки для забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, дотримується вимог цих Правил.

3. Технічні умови до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки (далі - технічні умови) - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки, які відповідають його розрахунковим параметрам і є складовою вихідних даних для проектування об’єкта будівництва.

4. Технічні умови надаються безоплатно на добровільних засадах  за зверненням фізичних чи юридичних осіб Державною службою України  з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) та її територіальними органами.

5. Для одержання технічних умов фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у її власності або користуванні, подає до ДСНС України та її територіальних органів заяву довільної форми, копію містобудівних умов та обмежень забудови, копію ситуаційного плану з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території, опитувальний аркуш (додаток 1), у якому викладено відомості про розрахункові параметри об’єкта будівництва.

ДСНС України та її територіальним органам забороняється вимагати додаткові документи для видачі технічних умов, крім тих, що зазначені в абзаці першому цього пункту.

6. У технічних умовах зазначаються:

основні відомості: найменування та адреса об’єкта будівництва, замовника, проектувальника; вид будівництва (нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, технічне переоснащення);

комплекс умов щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта будівництва, у тому числі: ступінь вогнестійкості будівлі/споруди; забезпечення об’єкта системами протипожежного захисту, пожежно-рятувальною технікою; будівництво в разі потреби пожежних резервуарів;

вимоги щодо забезпечення техногенної безпеки об’єкта будівництва: умови розташування об’єкта будівництва; улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення, розроблення планів локалізації і ліквідації аварій.

7. У технічних умовах передбачаються лише заходи, необхідні для забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єкта будівництва.

У технічних умовах не допускається дублювання державних будівельних норм, стандартів і правил.

8. ДСНС України та її територіальний орган надає технічні умови за формою (додаток 2) протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Надані технічні умови обліковуються у Журналі обліку виданих технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки (додаток 3).

9. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України
полковникК.Ю. АніконовДодаток 1
до Правил надання технічних умов
до інженерного забезпечення об’єкта
будівництва щодо пожежної
та техногенної безпеки
(пункт 5)

ОПИТУВАЛЬНИЙ АРКУШ
на отримання технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки


Додаток 2
до Правил надання технічних умов
до інженерного забезпечення об’єкта
будівництва щодо пожежної
та техногенної безпеки
(пункт 8)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки


Додаток 3
до Правил надання технічних умов
до інженерного забезпечення об’єкта
будівництва щодо пожежної
та техногенної безпеки
(пункт 8)

ЖУРНАЛ
обліку виданих технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки

№ з/п

Дата надходження заяви

Реєстраційний номер технічних умов та дата видачі

Назва об’єкта будівництва

Відомості про замовника

Відомості про проектувальника

Територіальний орган ДСНС України, який надав технічні умови, та відповідальний виконавець

1

2

3

4

5

6

7

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси