Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5

Мін'юст України; Наказ від 31.12.2015 № 2804/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5

Реєстрація: Мін'юст України від 31.12.2015 № 1666/28111

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1666-15

Текст документа від 31.12.2015:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2015  № 2804/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1666/28111

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5

Відповідно до підпункту 2 - 2 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою реалізації частини сьомої статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680 (із змінами), такі зміни:

1) заголовок наказу викласти у такій редакції:

«Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки»;

2) у преамбулі наказу слова та цифру «частини сьомої статті 8» виключити;

3) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Затвердити Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, що додаються.».

2. Внести до Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680, такі зміни:

1) заголовок Вимог викласти в такій редакції:

«Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки»;

2) у розділі I:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки встановлюються відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.»;

пункт 1.5 після слів «іншої юридичної особи» доповнити словами «(крім органів місцевого самоврядування)»;

3) пункт 2.18 розділу ІІ після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Власна назва організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців повинна містити інформацію про їхній статус.».

3. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Заступник Міністра

А. Янчук

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси