Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Свідоцтво, Опис, Зразок, Реєстр, Протокол, Заява, Журнал від 13.11.2013 № 828

Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 828-2013-п

Текст документа від 13.11.2013:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 листопада 2013 р. № 828
Київ

Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

Відповідно до частини двадцять першої статті 48 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє :

Затвердити Порядок атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 листопада 2013 р. № 828

ПОРЯДОК
атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, видачі свідоцтва про атестацію, посвідчення, книжки та жетона рятувальника, а також перелік документів, які необхідно подати для їх одержання.

2. Атестації підлягають державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні служби, аварійно-рятувальні служби громадських організацій та аварійно-рятувальні служби підприємств, установ та організацій (далі - об’єктові аварійно-рятувальні служби), рятувальники, які приймаються на роботу до аварійно-рятувальної служби на контрактній основі.

3. Атестація аварійно-рятувальних служб і рятувальників проводиться з метою перевірки їх здатності до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, а також для надання права на проведення таких робіт.

Особливістю проведення атестації спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, укомплектованих кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт (далі - спеціалізована аварійно-рятувальна служба), є проведення сертифікації водолазних підрозділів. Метою такої сертифікації є визначення переліку видів водолазних робіт, які здатний виконувати водолазний підрозділ з урахуванням класної кваліфікації, присвоєної особам, допущеним до виконання таких робіт та наявного оснащення.

4. Атестація рятувальників проводиться з метою визначення:

рівня спеціальної, фізичної підготовки, обсягу знань, умінь і практичних навичок рятувальників, у тому числі навичок надання домедичної допомоги;

знання ними аварійно-рятувальної справи і тактики ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій;

придатності за станом здоров’я до виконання аварійно-рятувальних робіт.

5. Атестованим аварійно-рятувальним службам видається свідоцтво про атестацію за формою згідно з додатком 1, атестованим рятувальникам - посвідчення рятувальника за формою згідно з додатком 2, книжка рятувальника за формою згідно з додатком 3 та жетон рятувальника за формою згідно з додатком 4.

6. Результати атестації вносяться до реєстру атестованих аварійно-рятувальних служб за формою згідно з додатком 5 та реєстру атестованих рятувальників за формою згідно з додатком 6. Функції з ведення таких реєстрів покладаються на ДСНС.

Ведення реєстру атестованих аварійно-рятувальних служб здійснюється в порядку, встановленому Міноборони.

Організація атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

7. Атестацію аварійно-рятувальних служб і рятувальників проводить міжвідомча атестаційна комісія, яка утворюється Кабінетом Міністрів України.

8. Завдання та порядок організації роботи міжвідомчої атестаційної комісії визначаються положенням про неї, затвердженим Міноборони.

9. Результати засідання міжвідомчої атестаційної комісії викладаються у відповідних протоколах за формами згідно з додатками 7 і 8. Протоколи та документи атестованих служб підлягають зберіганню в установленому порядку.

10. Функції з проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб та підготовки відповідних висновків, що подаються на розгляд міжвідомчої атестаційної комісії, покладаються на ДСНС.

Порядок проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб затверджується Міноборони.

Атестація аварійно-рятувальних служб

11. Аварійно-рятувальна служба атестується у разі, коли не менш як 90 відсотків рятувальників, які безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, атестовані на право ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Спеціалізовані аварійно-рятувальні служби підлягають сертифікації у разі, коли у своєму складі мають не менше одного працівника, допущеного до медичного забезпечення водолазних спусків, та не менше трьох водолазів, зокрема одного з кваліфікацією 1 або 2 класу I-II групи спеціалізації та двох з кваліфікацією 3 класу III групи спеціалізації.

12. Для проходження атестації аварійно-рятувальна служба подає міжвідомчій атестаційній комісії:

1) заяву за формою згідно з додатком 9;

2) заяву про проведення перевірки стану готовності до дій за призначенням аварійно-рятувальної служби;

3) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

4) пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності підтвердження відповідної спеціалізації служби на виконання конкретних аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

5) інформацію про структуру, штатний розпис аварійно-рятувальної служби, список особового складу;

6) нормативи готовності аварійно-рятувальної служби до дій за призначенням, затверджені її засновником;

7) затверджений засновником служби табель оснащення служби технікою, спорядженням, засобами зв’язку та оповіщення, інформацію про забезпеченість службовими приміщеннями та навчально-тренувальним комплексом;

8) документи навчально-методичної бази у разі здійснення спеціальної підготовки особового складу на власному навчально-тренувальному комплексі, або відомості про спеціальну підготовку на навчально-тренувальних комплексах інших підприємств, установ та організацій, у тому числі за кордоном;

9) документи про створення аварійно-рятувальної служби, статут (положення), а також інші документи, що регламентують її діяльність;

10) копію наказу про допуск водолазів та інших працівників до проведення водолазних спусків та робіт;

11) копію наказу про організацію зберігання водолазного спорядження, засобів забезпечення водолазних спусків та робіт;

12) копію наказу про призначення відповідальної особи за наповнення повітряних (кисневих) балонів апаратів, транспортних балонів, ємностей, що працюють під тиском;

13) копію наказу про призначення особи, що контролює безпеку користування барокамерою;

14) копію наказу про призначення особи, що здійснює контроль за безпечним користуванням водолазним спорядженням, технікою та засобами забезпечення водолазних спусків та робіт;

15) копії типових інструкцій з організації та охорони праці під час виконання водолазних робіт;

16) копію журналу водолазних робіт;

17) копію формуляра водолазної станції;

18) копію журналу медичного забезпечення водолазів;

19) копії особистих книжок водолазів;

20) копії формулярів водолазного спорядження, засобів забезпечення водолазних спусків та робіт;

21) копію акта про результати перевірки аварійно-рятувальної служби.

13. ДСНС протягом десяти робочих днів після проходження атестації аварійно-рятувальної служби приймає рішення про видачу свідоцтва згідно з додатком 1 та видає його або приймає рішення про відмову в його видачі, про що письмово повідомляє аварійно-рятувальну службу.

Спеціалізованій аварійно-рятувальній службі видається свідоцтво про атестацію з урахуванням висновку про результати сертифікації водолазного підрозділу.

14. Структурний підрозділ ДСНС, який виконує покладені на нього функції з проведення сертифікації спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, на запит міжвідомчої атестаційної комісії подає не пізніше ніж за п’ять днів до початку її засідання висновки про результати сертифікації водолазного підрозділу аварійно-рятувальної служби, яка підлягає атестації.

15. У разі отримання негативного висновку про атестацію міжвідомча атестаційна комісія зазначає у протоколі засідання причини непроходження атестації, викладає рекомендації щодо усунення недоліків і порушень, про що повідомляється засновник аварійно-рятувальної служби.

У разі відсутності позитивного висновку про сертифікацію водолазного підрозділу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби міжвідомча атестаційна комісія приймає рішення про неатестацію на проведення водолазних робіт.

З метою отримання допуску до проведення зазначених робіт спеціалізована аварійно-рятувальна служба проходить переатестацію після отримання позитивного висновку про сертифікацію водолазного підрозділу.

16. Контроль за своєчасністю проходження аварійно-рятувальними службами атестації покладається на міжвідомчу атестаційну комісію та структурний підрозділ ДСНС, на який покладені функції із здійснення державного нагляду за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

17. У разі зміни найменування аварійно-рятувальної служби та (або) її місцезнаходження керівник аварійно-рятувальної служби подає ДСНС заяву про переоформлення свідоцтва про атестацію із зазначенням нових відомостей.

ДСНС проводить перевірку таких відомостей, за результатами якої приймає рішення про оформлення нового свідоцтва про атестацію.

Нове свідоцтво про атестацію видається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня надходження до ДСНС поданої керівником аварійно-рятувальної служби заяви про переоформлення свідоцтва про атестацію.

Свідоцтво про атестацію, що було переоформлене, визнається ДСНС недійсним.

Строк дії свідоцтва про атестацію не продовжується.

18. У разі втрати або пошкодження свідоцтва про атестацію ДСНС видає протягом 15 робочих днів з дня одержання відповідної заяви дублікат, на якому проставляється позначка “дублікат”.

Атестація рятувальників

19. Вимоги до порядку перевірки знань, правил, норм, інструкцій з ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, а також вимоги до відповідних вольових та психофізіологічних якостей, фізичної підготовки та витривалості, спеціальних знань і навичок рятувальників (у тому числі начальницького складу) визначаються навчальними програмами підготовки рятувальників і статутом (положенням) аварійно-рятувальної служби.

20. Згідно з кваліфікаційними вимогами рятувальникам присвоюються такі класні кваліфікації:

рятувальник;

рятувальник 3-го класу;

рятувальник 2-го класу;

рятувальник 1-го класу;

рятувальник вищої категорії.

21. Підставою для розгляду питання щодо дострокового присвоєння рятувальнику класної кваліфікації вищого ступеня є клопотання керівника аварійно-рятувальної служби та результати перевірки рівня підготовки такого рятувальника.

22. Перевірка фізичних якостей, професійних знань і навичок осіб, які підлягають атестації, проводиться на спеціально обладнаних навчально-тренувальних комплексах.

23. Для первинної атестації рятувальника відповідальна особа аварійно-рятувальної служби подає міжвідомчій атестаційній комісії:

1) клопотання-рекомендацію керівника аварійно-рятувальної служби, в якій особа працює (приймається на роботу);

2) медичну довідку про стан здоров’я та придатність особи до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж;

3) свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

24. Для проведення періодичної (позачергової) атестації рятувальника відповідальна особа аварійно-рятувальної служби подає міжвідомчій атестаційній комісії:

1) книжку рятувальника з відміткою посадових осіб про його участь в аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах, гасінні пожеж у міжатестаційний період;

2) клопотання-рекомендацію керівника аварійно-рятувальної служби, в якій працює рятувальник.

У такому клопотанні зазначаються посадові обов’язки, якість їх виконання, відомості щодо навчання у навчальних закладах, участь у проведенні профілактичних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах, гасінні пожеж і пропозиції щодо присвоєння класної кваліфікації. До клопотання-рекомендації додається копія посадових обов’язків рятувальника та інформація про результати перевірки рівня його підготовки;

3) документи, що засвідчують проходження навчання та підвищення кваліфікації;

4) медичну довідку про стан здоров’я рятувальника, його придатність до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

5) свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

25. Рятувальник, який підлягає атестації, повинен бути поінформований не менше ніж за десять днів до її проведення.

26. У разі отримання позитивного висновку про атестацію рятувальник протягом десяти робочих днів отримує в ДСНС посвідчення, книжку та жетон рятувальника.

27. У разі отримання негативного висновку про атестацію міжвідомча атестаційна комісія зазначає у протоколі причини відмови в атестації, встановлює дату проведення наступної атестації та вилучає посвідчення, книжку та жетон рятувальника. У такому випадку рятувальник не допускається до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж до проходження наступної атестації.

28. У разі зміни рятувальником місця роботи, прізвища, імені або по батькові рятувальник подає заяву про переоформлення посвідчення, книжки та жетона рятувальника.

Нове посвідчення, книжка та жетон рятувальника видаються не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня надходження до ДСНС заяви про їх переоформлення.

Посвідчення, книжка та жетон рятувальника, що були переоформлені, визнаються ДСНС недійсними.

29. У разі втрати або пошкодження посвідчення, книжки та (або) жетона рятувальника міжвідомча атестаційна комісія на підставі відповідної заяви рятувальника протягом десяти робочих днів з дня її одержання видає їх дублікати, на яких проставляється позначка “дублікат”.

30. Рятувальники, які не виявили бажання і не подали документи для підвищення класної кваліфікації, під час атестації підтверджують класну кваліфікацію, отриману під час попередньої атестації.

31. ДСНС веде облік посвідчень, книжок та жетонів, що видані атестованим рятувальникам, у спеціальному журналі за формою згідно з додатком 10.

32. Рішення міжвідомчої атестаційної комісії може бути оскаржене в установленому законом порядку.


Додаток 1
до Порядку

СВІДОЦТВО
про атестацію аварійно-рятувальної служби


Додаток 2
до Порядку

ПОСВІДЧЕННЯ РЯТУВАЛЬНИКА


Додаток 3
до Порядку

КНИЖКА РЯТУВАЛЬНИКА


Додаток 4
до Порядку

ОПИС І ЗРАЗОК
жетона рятувальника

Жетон рятувальника виготовляється з нержавіючої сталі та має форму прямокутної стрічки із закругленими боковими сторонами завдовжки 50 міліметрів, завширшки 25 міліметрів, завтовшки 1,5 міліметра. Жетон має отвір діаметром 3 міліметри для носіння на грудях на металевому ланцюжку з карабіном.

На одній стороні жетона по довжині наносяться послідовно зверху вниз слова “УКРАЇНА”, “Рятувальник”, нижче зазначаються прізвище рятувальника, його ім’я та по батькові, група крові, номер жетона рятувальника.

На зворотній стороні жетона по довжині наносяться послідовно зверху вниз слова “UKRAINE”, “Rescue officer”, нижче англійською мовою зазначаються прізвище рятувальника, його ім’я та по батькові, група крові, номер жетона рятувальника.


Додаток 5
до Порядку

РЕЄСТР
атестованих аварійно-рятувальних служб

__________________________________________________________
(найменування міжвідомчої атестаційної комісії)

Порядковий номер

Повне та скорочене найменування аварійно-рятувальної служби, її вид та засновник

Поштова та електронна адреса, телефон, факс аварійно-рятувальної служби

Номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію

Результат атестації, номер і дата протоколу

Види аварійно-рятувальних робіт

Серія, номер і дата видачі свідоцтва про атестацію

Прізвище, ім’я та по батькові керівника аварійно-рятувальної служби, що підтверджує результати атестації (отримання свідоцтва)

Дата і причини анулювання атестації


Додаток 6
до Порядку

РЕЄСТР
атестованих рятувальників

__________________________________________________________
(найменування міжвідомчої атестаційної комісії)

Порядковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові рятувальника

Номер жетона рятувальника

Найменування аварійно-рятувальної служби, де працює рятувальник

Посада рятувальника

Домашня адреса, телефон

Присвоєна класна кваліфікація

Дата і причини непроходження атестації


Додаток 7
до Порядку

ПРОТОКОЛ
засідання міжвідомчої атестаційної комісії


Додаток 8
до Порядку

ПРОТОКОЛ
засідання міжвідомчої атестаційної комісії


Додаток 9
до Порядку

ЗАЯВА


Додаток 10
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку атестації рятувальників, видачі посвідчення, книжки та жетона рятувальника

Порядковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові рятувальника

Номер жетона рятувальника

Найменування аварійно-рятувальної служби, де працює рятувальник

Посада рятувальника

Домашня адреса, телефон

Номер посвідчення рятувальника

Підпис рятувальника, що підтверджує отримання посвідчення рятувальника

Номер книжки рятувальника

Підпис рятувальника, що підтверджує отримання книжки рятувальника

Підпис рятувальника, що підтверджує отримання жетона рятувальника

Відмітка про вилучення


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси