Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання зазначеного дозволу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 жовтня 2013 р. № 801 Київ Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання зазначеного дозволу {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1139 від 23.10.2019} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1173 від 16.12.2015 № 684 від 05.10.2016 № 50 від 18.01.2017 № 1139 від 23.10.2019 № 1299 від 09.12.2021} Відповідно до статті 24 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання зазначеного дозволу, що додається. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1139 від 23.10.2019} 2. Внести до Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 217; 1994 р., № 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2440; 2000 р., № 49, ст. 2119; 2001 р., № 44, ст. 1974; 2002 р., № 12, ст. 590; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2007 р., № 39, ст. 1550), зміни, що додаються. Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 801 ПОРЯДОК видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання зазначеного дозволу {У назві Порядку слова “, видачі дубліката” виключено на підставі Постанови КМ № 1139 від 23.10.2019} 1. Цей Порядок визначає процедуру видачі суб'єктам господарювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) (далі - дозвіл) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання дозволу. {Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1139 від 23.10.2019} Дія дозволу не поширюється на використання водних біоресурсів, які перебувають в межах територій природно-заповідного фонду, а також водних біоресурсів, що занесені до Червоної книги України. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. {Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1139 від 23.10.2019} 2. Дозвіл видається на кожний рибогосподарський водний об'єкт (його частину) Держрибагентством або його територіальним органом (далі - дозвільний орган). Дозвіл видається: Держрибагентством територіальному органові для здійснення контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів; територіальним органом суб'єктові господарювання для здійснення промислового рибальства, вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також визначення їх санітарно-епідеміологічного стану, меліоративного вилову водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури, любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування, що перевищує встановлені обсяги безоплатного вилову. Дозвіл повинен перебувати у місці здійснення спеціального використання водних біоресурсів. 3. Для одержання дозволу суб'єкт господарювання подає такі документи: {Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015} заяву про одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах); {Абзац другий пункту 3 в редакції Постанов КМ № 1173 від 16.12.2015, № 684 від 05.10.2016} довідку про наявність у суб'єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному рибогосподарському водному об'єкті (його частині) (далі - довідка). Якщо територіальні органи або наукові установи (організації, підприємства) не можуть власними силами здійснювати контрольний або дослідний вилов, у довідці зазначаються рибальські судна (плавзасоби), знаряддя лову та рибоприймальні пункти співвиконавця; програму виконання робіт, в якій визначені методи, мета та завдання робіт, типи і кількість рибальських суден (плавзасобів), назва і кількість необхідних знарядь лову, в разі здійснення вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури; документ, на підставі якого виникло право на спеціальне використання водних біоресурсів. {Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1139 від 23.10.2019} 4. Дозвіл та довідка оформляються за формою згідно з додатками 1 і 2. 5. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу. {Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 50 від 18.01.2017} Видача дозволу здійснюється на безоплатній основі. Строк дії дозволу становить п'ять років. 6. Підставами для відмови у видачі дозволу суб'єктові господарювання є: {Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 50 від 18.01.2017} подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу; виявлення в поданих документах недостовірних відомостей; відсутність науково обґрунтованої інформації про спеціальне використання водних біоресурсів (рішення Держрибагентства); відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів; систематичні грубі (три і більше) порушення протягом року вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів; несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій за порушення вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів або наявність невідшкодованої шкоди, заподіяної рибному господарству; наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом; використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років. 7. Підставою для анулювання дозволу, виданого суб'єктові господарювання, є: звернення із заявою про анулювання дозволу; ліквідація суб'єкта господарювання - юридичної особи; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; рішення суду про скасування дозволу; систематичні грубі (три і більше) порушення протягом попереднього року вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів; встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації. Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його припинення. Дія дозволу припиняється через 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання. Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено в судовому порядку. {Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1139 від 23.10.2019} 9. Підставами для переоформлення дозволу є: зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця; зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання. У разі настання підстав для переоформлення дозволу територіальний орган або суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати відповідно Держрибагентству або державному адміністраторові заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, і документ, що підтверджує зазначені у заяві зміни. Держрибагентство або державний адміністратор протягом двох робочих днів з дати одержання заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов'язані видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням зазначених у заяві змін, якщо інше не встановлено законом. Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом Держрибагентство або державний адміністратор на вимогу територіального органу або суб'єкта господарювання безоплатно видають засвідчену копію дозволу. У разі переоформлення дозволу Держрибагентство або державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення дозволу приймають рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлений, та вносять відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом. Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у дозволі, що переоформлений. Переоформлення дозволу здійснюється на безоплатній основі. Додаток 1 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 1139) ДОЗВІЛ на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) {Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1139 від 23.10.2019, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1299 від 09.12.2021} Додаток 2 до Порядку ДОВІДКА про наявність у суб'єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному рибогосподарському водному об'єкті (його частині) ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 801 ЗМІНИ, що вносяться до Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів 1. В абзаці першому пункту 1 слова “і водних” замінити словами “та водних, а також водних біоресурсів”. 2. У пункті 4: 1) в абзаці другому слова “, рибних запасів та інших об'єктів водного промислу” виключити; 2) абзац п'ятий виключити. 3. У пункті 5: 1) в абзаці другому слова “, в тому числі рибних запасів та інших об'єктів водного промислу” виключити; 2) абзац третій виключити.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси