Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357

Фонд державного майна; Наказ від 01.10.2015 № 1465

Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357

Реєстрація: Мін'юст України від 21.10.2015 № 1279/27724

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1279-15

Текст документа від 01.10.2015:

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2015  № 1465


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2015 р.
за № 1279/27724

Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна» НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року № 2357 «Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за № 25/6313 (із змінами), такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції: «Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів, що додається.».

2. Унести зміни до Порядку перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року № 2357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за № 25/6313 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Унести зміни до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

4. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Фонду

І. Білоус

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України
Ксенія Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фонду державного майна
України
19.12.2001  № 2357
(у редакції наказу
Фонду державного майна України
01.10.2015 № 1465)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2015 р.
за № 1279/27724

ПОРЯДОК
перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1668 (далі - Порядок визнання статусу).

2. Цей Порядок установлює процедуру перевірки Фондом державного майна України документів, які подаються громадською організацією, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів, передбачених Порядком визнання статусу.

3. Фондом державного майна України перевіряються копії установчих документів та свідоцтва про реєстрацію громадської організації.

4. Перевірка достовірності переліку фізичних осіб - членів громадської організації, складеного за формою, установленою згідно з додатком до Порядку визнання статусу, здійснюється вибірково. При цьому Фонд державного майна України виконує такі процедури:

вибіркове опитування фізичних осіб, зазначених у переліку, щодо їх дійсного членства у складі громадської організації згідно з правилами членства, установленими відповідними документами громадської організації, на перше число місяця, у якому громадською організацією подаються документи до Фонду державного майна України;

вибіркову перевірку наявності та чинності кваліфікаційних свідоцтв, інших кваліфікаційних документів оцінювача у фізичних осіб, що зазначені в переліку, згідно з інформацією, що міститься в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

вибіркову перевірку факту здійснення оцінювачами, що зазначені в переліку, професійної оціночної діяльності у будь-якій формі, визначеній статтею 4 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», у складі суб’єктів оціночної діяльності (згідно з довідками з останнього місця їх роботи).

5. Вибірковою перевіркою переліку фізичних осіб - членів громадської організації повинно бути охоплено не менше ніж 10 відсотків фізичних осіб за кожною з ознак, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

6. Під час перевірки документів щодо порядку здійснення процедур внутрішньої сертифікації оцінювачів Фонд державного майна України з'ясовує дату їх затвердження, відповідність процедури затвердження установчим документам громадської організації, а також повноту пакета документів.

7. Перевірка документів здійснюється Фондом державного майна України в строк, що не перевищує 21 календарного дня від дати їх отримання.

За результатами перевірки складається акт перевірки, який підписується особами, що здійснювали перевірку, та затверджується наказом Фонду державного майна України.

Директор
Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності
Н. Кравцова

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси