Про внесення змін до Положення про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 грудня 2015 р. № 1108 Київ {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 293 від 04.04.2023} Про внесення змін до Положення про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до Положення про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 54 “Про утворення Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 13, ст. 326; 2009 р., № 39, ст. 1318; 2010 р., № 70, ст. 2512), такі зміни: підпункт 4 пункту 4 викласти в такій редакції: “4) координувати діяльність регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, взаємодіяти з консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, утвореними органами місцевого самоврядування;”; пункт 6 викласти в такій редакції: “6. Склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України з числа осіб, рекомендованих регіональними радами підприємців, всеукраїнськими громадськими об'єднаннями, організаціями роботодавців, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, утвореними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.”. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 18
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси