Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 18.10.2013 № 813 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2013 р. за № 1901/24433 Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден {Заголовок в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016 № 39 від 01.02.2016 № 201 від 06.04.2021 - Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі Наказу Міністерства юстиції № 561/5 від 21.02.2022. Наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 09 березня 2022 року} Відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України, Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, підпункту 4.9.40 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден, що додається. {Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 2. Департаменту державної політики в галузі морського і річкового транспорту забезпечити: подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня втрати чинності постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року № 38 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден». 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В. Міністр В. Козак ПОГОДЖЕНО: Т. в. о. Голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Перший заступник Голови Спільного представницького органу об'єднань профспілок Перший заступник Міністра освіти і науки України Голова Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті Голова Професійної спілки робітників морського транспорту України О.Ю. Потімков О. Мірошниченко Г.В. Осовий Є.М. Суліма Г. Соболевський М.І. Кірєєв ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 18.10.2013 № 813 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2013 р. за № 1901/24433 ПОРЯДОК підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден {Заголовок Порядку в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} І. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає процедуру і вимоги до підтвердження кваліфікації з метою дипломування осіб командного складу суден, яким не передбачено присвоєння звань, осіб суднової команди морських суден, а також види обов'язкової підготовки для осіб, які займають певні посади або виконують певні обов'язки на судні. {Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} 1.2. Дія цього Порядку поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які працюють або мають право працювати на морських суднах. {Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} 1.3. Цей Порядок не поширюється на персонал риболовних суден та військових суден, а також суден валовою місткістю менше 80 одиниць або потужністю головної енергетичної установки менше 55 кВт. 1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: ГЕУ - головна енергетична установка; ГМЗЛБ - Глобальна морська система зв'язку в разі лиха та для забезпечення безпеки; ДКК - державна кваліфікаційна комісія, яка діє відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України в порядку, визначеному Мінінфраструктури України; документальний доказ підготовки (Documentary Evidence) - свідоцтво, яке засвідчує проходження членом екіпажу судна схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов'язків на морських суднах. Документальний доказ видається схваленою організацією, установою, закладом, які здійснюють підготовку моряків (схваленим навчально-тренажерним закладом (НТЗ)); {Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} документ про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації - документ державного зразка про здобуття особою робітничої професії, присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації після завершення курсу професійно-технічного навчання в професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - навчальні заклади), які здійснюють освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України; захищені води - портові чи прибережні води, захищені рельєфом місцевості або штучними спорудами від впливу несприятливих погодних умов (вітру та хвилювання моря); Кодекс МГП - Міжнародний кодекс з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху (Правило II-1/2.29 Конвенції СОЛАС); {Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} Кодекс ПДНВ - Кодекс з підготовки і дипломування моряків та несення вахти; Конвенція ПДНВ - Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками; Конвенція СОЛАС - Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками; {Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} обов'язкові напрями підготовки для дипломування - напрями підготовки, які зазначені у кваліфікаційних вимогах та мінімальних стандартах компетентності осіб командного складу та суднової команди морських суден, встановлених Конвенцією ПДНВ та Кодексом ПДНВ, а також національними вимогами, яким необхідно відповідати зазначеним особам для отримання відповідного кваліфікаційного документа з метою роботи на морських суднах на посаді, зазначеній в цьому документі; Полярний кодекс - Міжнародний кодекс для суден, що експлуатуються в полярних водах (Правило XIV/1.1. Конвенції СОЛАС); {Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} полярні води - арктичні води та/або антарктична зона (Правила XIV/1.2-XIV/1.4 Конвенції СОЛАС); {Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} {Абзац одинадцятий пункту 1.4 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) - свідоцтво встановленого зразка, яке підтверджує кваліфікацію особи суднової команди чи особи командного складу, якій не передбачено присвоєння звань, або засвідчує проходження схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов'язків на морських суднах; схвалена морська професійно-технічна освіта - професійно-технічна освіта, здобута у схваленому навчальному закладі професійно-технічної освіти, який здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії МОН України за відповідною професією для роботи на морських суднах у складі суднової команди, та засвідчена документом про освіту державного зразка; {Абзац пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} схвалений навчально-тренажерний заклад (НТЗ) - підприємство, організація або установа, що проводить підготовку моряків та має систему управління якістю у сфері підготовки моряків відповідно до Конвенції ПДНВ, сертифіковану органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю, тренажери (засоби для здійснення підготовки, зазначеної у відповідних навчальних програмах), матеріально-технічну базу, обладнання та засоби практичної демонстрації; схвалений навчальний заклад професійно-технічної освіти - навчальний заклад, що здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії МОН України за відповідними професіями для роботи на морських суднах у складі суднової команди; {Абзац пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} фаховий виробничий стаж - досвід роботи за відповідною професією, що сприяє набуттю особою необхідної кваліфікації, професіоналізму і знань; {Абзац пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} функція - група завдань, обов'язків та відповідальності, необхідних для експлуатації судна, забезпечення безпеки життя на морі або захисту морського середовища. Для осіб командного складу для виконання обов'язків на рівнях управління або експлуатації передбачено вісім функцій, за якими повинні бути продемонстровані визначені національними вимогами стандарти компетентності для роботи на суднах: судноводіння; обробка та розміщення вантажів; управління операціями судна та піклування про людей на судні; суднові механічні установки; суднові рефрижераторні установки; електрообладнання, електронна апаратура та системи управління; технічне обслуговування та ремонт; радіозв'язок. У свідоцтві фахівця особи суднової команди та інших осіб, які пройшли підготовку за певними видами, функції визначаються відповідно до професійних вимог за окремою професією або видом підготовки. 1.5. Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Конвенції ПДНВ, Кодексі торговельного мореплавства України, Положенні про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 року № 567, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за № 1466/23998 (далі - Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння), та інших актах законодавства з питань морського транспорту. {Пункт 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 1.6. Свідоцтво фахівця видається на підставі протоколу засідання ДКК у разі наявності вимог щодо підтвердження кваліфікації в ДКК, в іншому випадку - на підставі свідоцтва про підготовку у схваленому НТЗ. {Пункт 1.6 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 1.7. Свідоцтво фахівця належать особі, яка отримала його у встановленому законодавством порядку. 1.8. Свідоцтво фахівця надає право його власнику займати посади або виконувати певні обов'язки на суднах, з урахуванням можливих встановлених обмежень стосовно типу, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання, типу обладнання тощо. 1.9. Інформація про свідоцтва фахівця, які були видані відповідно до цього Порядку або строк дії яких закінчився чи продовжений, дія яких була призупинена, які були анульовані або які були заявлені як загублені чи знищені, вноситься до єдиного Державного реєстру документів моряків. ІІ. Загальні вимоги щодо підтвердження кваліфікації осіб командного складу суден, яким не передбачено присвоєння звань 2.1. До підтвердження кваліфікації з метою дипломування для роботи на командних посадах на суднах допускаються особи, які отримали відповідну освіту, мають документально підтверджені необхідну підготовку і стаж роботи, відповідають стандартам компетентності, визначеним національними і міжнародними вимогами. {Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 2.2. Надання права на зайняття на суднах командних посад для осіб, яким не передбачено присвоєння звань, засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка. ІІІ. Вимоги щодо підтвердження кваліфікації боцмана 3.1. Кожний кандидат на отримання свідоцтва фахівця боцмана повинен: мати схвалену морську професійно-технічну освіту за професією матроса і свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка або робітничу кваліфікацію боцмана; {Абзац другий пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} мати свідоцтво фахівця (свідоцтво) матроса першого класу; {Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} мати документально підтверджений стаж плавання на суднах за професією матроса першого класу не менше 2 років; {Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} повинен відповідати стандарту компетентності, зазначеному в розділі А-ІI/5 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам. {Абзац п'ятий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} {Абзац шостий пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 3.2. Особи, яким підтверджена кваліфікація боцмана, мають право займати на морських суднах посади: боцман та матрос першого класу (кваліфікована особа палубної команди - able seafarer deck). ІV. Вимоги щодо підтвердження кваліфікації осіб суднової команди морських суден 4.1. Для підтвердження кваліфікації з метою дипломування для роботи в складі суднової команди кандидат має відповідати таким вимогам: мати схвалену професійно-технічну освіту; мати чинні документальні докази проходження відповідної схваленої обов'язкової підготовки відповідно до розділу V цього Порядку; {Абзац третій пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} мати документально підтверджений стаж роботи на суднах, визначений цим Порядком. {Абзац п'ятий пункту 4.1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} {Абзац п'ятий пункту 4.1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} 4.2. Особам суднової команди може підтверджуватись кваліфікація з метою дипломування для зайняття таких посад на морських суднах: матрос другого класу / особа суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, - rating forming part of a navigational watch (Правило ІІ/4 Конвенції ПДНВ); матрос першого класу / кваліфікована особа палубної команди - able seafarer deck (Правило ІІ/5 Конвенції ПДНВ); моторист другого класу / особа рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, - rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило ІІІ/4 Конвенції ПДНВ); моторист першого класу / кваліфікований моторист на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, - able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило ІІІ/5 Конвенції ПДНВ); електрик судновий / electro-technical rating (Правило ІІІ/7 Конвенції ПДНВ). {Абзац сьомий пункту 4.2 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} {Абзац восьмий пункту 4.2 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} Особи суднової команди, які відповідно до національних вимог раніше підтвердили кваліфікацію для роботи на морських суднах на посадах матроса другого класу, матроса першого класу, моториста другого класу, моториста першого класу та електрика суднового першого класу до набрання чинності цим Порядком для продовження роботи на морських суднах і зайняття посад відповідно: матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, - rating forming part of a navigational watch (Правило II/4 Конвенції ПДНВ); матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди - able seafarer deck (Правило II/5 Конвенції ПДНВ); моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, - rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило III/5 Конвенції ПДНВ); моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, - able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило III/5 Конвенції ПДНВ) та електрика суднового / electro-technical rating (Правило III/7 Конвенції ПДНВ) повинні підтвердити відповідність компетентності стандартам, визначеним відповідно в розділах А-II/4, А-II/5, А-IІI/4, А-III/5 або А-III/7 Кодексу ПДНВ відповідно при обміні документів. {Абзац тринадцятий пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 4.3. Надання права на зайняття особою суднової команди відповідної посади на судні засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка. 4.4. Свідоцтво фахівця надає право займати посади або виконувати певні обов'язки згідно із встановленими вимогами на суднах визначеного типу, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання. 4.5. Особам суднової команди для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах необхідно: 1) для отримання свідоцтва матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, - rating forming part of a navigational watch відповідно до вимог Правила II/4 Конвенції ПДНВ та національних вимог: мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче матроса другого класу; мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше двох місяців на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць і довжиною не менше 24 метрів, отриманий під час навчання в навчальному закладі відповідно до планів навчальних закладів. При цьому стаж роботи на судні має бути пов'язаний з функціями несення ходової навігаційної вахти і включати виконання обов'язків під безпосереднім керівництвом вахтового помічника або кваліфікованої особи палубної команди (матроса першого класу); {Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 2) для отримання свідоцтва фахівця матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди - able seafarer deck відповідно до вимог Правила II/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог: мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації матроса першого класу; мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців на самохідних морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше у складі суднової команди морських суден; {Абзац четвертий підпункту 2 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} 3) для отримання свідоцтва фахівця моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, - rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room відповідно до вимог Правила III/4 Конвенції ПДНВ та національних вимог: мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче моториста другого класу; мати документально підтверджений стаж роботи на суднах не менше двох місяців у складі машинної команди на самохідних суднах з ГЕУ потужністю 55 кВт і більше; {Абзац четвертий підпункту 3 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 4) для отримання свідоцтва моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, - able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room відповідно до вимог Правила III/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог: мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації моториста першого класу; мати документально підтверджений стаж роботи на суднах не менше дванадцяти місяців у складі машинної команди на морських суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше; {Абзац четвертий підпункту 4 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} 5) для отримання свідоцтва електрика суднового / electro-technical rating відповідно до вимог Правила III/7 Конвенції ПДНВ та національних вимог: мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче електрика першого класу. {Абзац третій підпункту 5 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} Для отримання свідоцтва електрика суднового першого класу / electro-technical rating необхідно мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на морських суднах з ГЕУ потужністю 55 кВт і більше у складі машинної команди з участю в роботах з обслуговування суднового електрообладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка; 6) для отримання свідоцтва кухаря суднового відповідно до вимог Конвенції Міжнародної організації праці 1946 року № 69 «Про видачу судновим поварам свідоцтв про кваліфікацію» та національних вимог: мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче кухаря суднового 4 розряду; мати фаховий виробничий стаж за професією кухаря у сфері громадського харчування не менше дванадцяти місяців; {Абзац четвертий підпункту 6 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 7) для отримання свідоцтва машиніста помпового (донкермана) відповідно до національних вимог: мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації моториста першого класу; мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на посаді моториста першого класу на танкерах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше; {Абзац четвертий підпункту 7 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} 8) для отримання свідоцтва моториста (машиніста) рефрижераторних установок відповідно до національних вимог: мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче моториста другого класу; мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на самохідних суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше у складі машинної команди, з яких не менше шести місяців - з участю в роботах з обслуговування суднових рефрижераторних установок під контролем моториста (машиніста) рефрижераторних установок або механіка рефрижераторних установок, або вахтового механіка. {Абзац четвертий підпункту 8 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 4.6. Особи, які мають відповідне свідоцтво фахівця, мають право займати такі посади: {Абзац перший пункту 4.6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, - rating forming part of a navigational watch, якщо особа відповідає вимогам підпункту 1 пункту 4.5 цього розділу; матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди - able seafarer deck, якщо особа відповідає вимогам підпункту 2 пункту 4.5 цього розділу; моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, - rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room, якщо особа відповідає вимогам підпункту 3 пункту 4.5 цього розділу; моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, - able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room, якщо особа відповідає вимогам підпункту 4 пункту 4.5 цього розділу; електрика суднового / electro-technical rating, якщо особа відповідає вимогам підпункту 5 пункту 4.5цього розділу; кухаря суднового, якщо особа відповідає вимогам підпункту 6 пункту 4.5 цього розділу; машиніста помпового (донкермана), якщо особа відповідає вимогам підпункту 7 пункту 4.5 цього розділу; моториста (машиніста) рефрижераторних установок, якщо особа відповідає вимогам підпункту 8 пункту 4.5 цього розділу. 4.7. Свідоцтва фахівця матроса другого класу, матроса першого класу, моториста другого класу, моториста першого класу, електрика суднового, кухаря суднового та інших осіб суднової команди є безстроковими (видаються на необмежений строк). {Розділ IV доповнено новим пунктом 4.7 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} V. Обов'язкові види підготовки для осіб суднової команди 5.1. Види підготовки, які є обов'язковими для осіб суднової команди для роботи на морських суднах: 1) початкова підготовка (Правило VI/1 Конвенції ПДНВ, пункти 1, 2 розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ); {Підпункт 1 пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 2) рятувальні шлюпки і плоти, чергові шлюпки (пункт 1 Правила VI/2 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/2 Кодексу ПДНВ). Підготовка є обов'язковою для осіб, які можуть бути призначені для командування рятувальними шлюпками і плотами, черговими шлюпками (за вимогами судновласника). {Абзац другий підпункту 2 пункту 5.1 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} Підготовка не є обов'язковою для осіб, які працюють виключно на суднах технічного, портового та службово-допоміжного флоту або на інших суднах, на яких не встановлені рятувальні шлюпки та колективні надувні рятувальні плоти. У разі відсутності такої підготовки до свідоцтва фахівця вноситься обмеження «Крім суден, на яких встановлені рятувальні шлюпки та колективні надувні рятувальні плоти; {Підпункт 2 пункту 5.1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 3) швидкісні чергові шлюпки (пункт 2 Правила VI/2 Конвенції ПДНВ, пункти 7-10 розділу A-VI/2 Кодексу ПДНВ). Підготовка є обов'язковою для осіб, які можуть бути призначені для командування швидкісними черговими шлюпками (за вимогами судновласника); 4) боротьба з пожежею за розширеною програмою (Правило VI/3 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/3 Кодексу ПДНВ). Підготовка є обов'язковою для осіб, які можуть бути призначені керувати роботою по боротьбі з пожежею (за вимогами судновласника); {Абзац другий підпункту 4 пункту 5.1 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 5) перша медична допомога (пункт 1 Правила VI/4 Конвенції ПДНВ, пункти 1-3 розділу A-VI/4 Кодексу ПДНВ). Підготовка є обов'язковою для осіб, які можуть бути призначені надавати першу медичну допомогу за вимогами судновласника. 5.2. Проходження підготовки, зазначеної в пункті 5.1 цього розділу, засвідчується документальними доказами підготовки, виданими НТЗ, в яких вона проводилась. 5.3. Особи суднової команди, яким потрібно пройти підготовку, зазначену в пункті 5.1 цього розділу, кожні 5 років проходять у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається. {Пункт 5.3 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 5.4. Види обов'язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди для роботи на танкерах: 1) початкова підготовка для здійснення вантажних операцій на танкерах: для персоналу нафтових танкерів і танкерів-хімовозів (пункти 1, 2 Правила V/1-1 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-1 Кодексу ПДНВ); для персоналу танкерів-газовозів (пункти 1, 2 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ). Початкову підготовку повинні пройти всі особи командного складу та суднової команди, за якими закріплені особливі обов'язки та відповідальність, що стосується вантажу або вантажного устаткування на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах чи танкерах-газовозах. Такі особи проходять один раз на 5 років у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається; {Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 5.4 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 2) підготовка за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах: для персоналу нафтових танкерів (пункти 3, 4 Правила V/1-1 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-1 Кодексу ПДНВ); для персоналу танкерів-газовозів (пункти 3, 4 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ). Підготовку за розширеною програмою повинні пройти капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за завантаження, розвантаження та застережні заходи під час перевезення або обробки вантажу, чищення танків або інші вантажні операції на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах і газовозах. Такі особи проходять один раз на 5 років у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається. {Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 5.4 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} Кандидат на отримання свідоцтва фахівця про підготовку для здійснення вантажних операцій на танкерах за розширеною програмою повинен мати не менше трьох місяців стажу роботи на відповідному типі танкера (або один місяць стажу роботи на відповідному типі танкера за умови роботи на цьому танкері на позаштатній посаді, з участю не менше ніж у трьох операціях із завантаження і в трьох операціях з розвантаження відповідного виду вантажу, що повинно бути підтверджено записами у схваленій книзі реєстрації підготовки); 3) проходження особами командного складу і суднової команди підготовки для роботи на танкерах всіх типів як початкової, так і за розширеною програмою засвідчується відповідним до виду підготовки і типу танкера свідоцтвом фахівця установленого зразка. Свідоцтво фахівця видається особі капітаном морського порту після успішного підтвердження кваліфікації цією особою в ДКК. Строк дії свідоцтва фахівця для роботи на танкерах - 5 років від дати видачі протоколу ДКК. Відсутність зазначеної підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома та в свідоцтво фахівця цих осіб обмежень типу «Крім танкерів». 5.5. Види обов'язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди для роботи на пасажирських суднах: ознайомлювальна підготовка з дій у разі виникнення аварійної ситуації (пункт 5 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для всіх осіб, які працюють на пасажирських суднах); {Пункт 5.5 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} управління неорганізованими масами людей (пункт 4 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, осіб командного складу та іншого персоналу, призначеного в судновому розкладі по тривогах надавати допомогу пасажирам на пасажирських суднах у випадку аварійної ситуації); підготовка з питань безпеки (пункт 5 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для персоналу, який забезпечує безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях на пасажирських суднах); підготовка з управління та поведінки людей в кризових ситуаціях (пункт 6 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 3 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, старших механіків, старших помічників капітана, других механіків та будь-яких осіб, призначених згідно з розкладом по тривогах відповідальними за безпеку пасажирів пасажирських суден в аварійних ситуаціях); підготовка з питань безпеки пасажирів і вантажу та водонепроникності корпусу на пасажирських суднах ро-ро (пункт 7 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 4 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, старших механіків, старших помічників капітана, других механіків та кожної особи, на яку покладено безпосередню відповідальність за посадку та висадку пасажирів, завантаження, розвантаження або кріплення вантажу чи закриття отворів у корпусі пасажирських суден ро-ро). Документальним доказом проходження обов'язкової підготовки, зазначеної в цьому пункті, є документ, який видається НТЗ. Відсутність зазначеної в цьому пункті підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома та у свідоцтво фахівця цих осіб обмежень типу «Крім пасажирських суден». 5.6. Види обов'язкової підготовки для капітанів, осіб командного і рядового складу для роботи на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП: 1) початкова підготовка членів екіпажу суден, на які поширюється дія Кодексу МГП (пункти 4, 5 Правила V/3 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/3 Кодексу ПДНВ). Початкову підготовку повинні пройти всі особи командного складу та суднової команди, яким призначені обов'язки з безпеки, що відносяться до роботи з паливом, використанням палива або до реагування в надзвичайній ситуації, що пов'язана з паливом, на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП. Такі особи проходять повторну підготовку та перевірку компетентності один раз на 5 років у схваленому НТЗ. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається. Якщо особи, зазначені в абзаці другому цього підпункту, мають свідоцтво фахівця з початкової підготовки для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах або свідоцтво фахівця для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою, видане капітаном морського порту, то ці особи вважаються такими, що відповідають вимогам, наведеним в пункті 1 розділу A-V/3 Кодексу ПДНВ; 2) розширена підготовка членів екіпажу суден, на які поширюється дія Кодексу МГП (пункти 7-9 Правила V/3 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/3 Кодексу ПДНВ). Підготовку за розширеною програмою повинні пройти капітани, старші механіки, другі механіки, вахтові механіки, а також інші особи, які безпосередньо мають обов'язки, що відносяться до роботи з паливом, паливними системами, та їх використанням на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП. Такі особи проходять повторну підготовку у схваленому НТЗ та перевірку компетентності один раз на 5 років. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається. Кандидат на отримання свідоцтва фахівця про підготовку для проведення вантажних операцій на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП, за розширеною програмою повинен: мати свідоцтво фахівця з початкової підготовки для проведення вантажних операцій на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП, видане капітаном морського порту; мати не менше ніж один місяць схваленого стажу роботи на судні з виконанням не менше ніж трьох операцій з бункерування на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП. Дві з трьох операцій з бункерування можуть бути замінені документально підтвердженою підготовкою на тренажері з операцій з бункерування в межах схваленого курсу підготовки членів екіпажу суден, на які поширюється дія Кодексу МГП, за розширеною програмою. Якщо особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають свідоцтво фахівця для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою, то ці особи вважаються такими, що відповідають вимогам для отримання свідоцтва фахівця про підготовку для проведення вантажних операцій на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП, за розширеною програмою, а також за умови, якщо вони: відповідають вимогам підпункту 1 пункту 5.4 цього розділу; мають стаж роботи на судні, на яке поширюється дія Кодексу МГП, або на танкерах, що перевозять види палива, які охоплюються Кодексом МГП, тривалістю три місяці протягом попередніх 5 років з виконанням не менше ніж трьох операцій з бункерування; 3) проходження капітанами, особами командного і рядового складу підготовки для роботи на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП, як початкової, так і за розширеною програмою, засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка, що відповідає виду підготовки. Свідоцтво фахівця видається особі капітаном морського порту після успішного підтвердження кваліфікації цією особою в ДКК шляхом проходження комп'ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи. Строк дії свідоцтва фахівця для роботи на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП, становить 5 років від дати видачі протоколу ДКК. Відсутність зазначеної підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома та в свідоцтво фахівця цих осіб обмежень типу «Крім суден, які використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху». {Розділ V доповнено новим пунктом 5.6 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} 5.7. Види обов'язкової підготовки та кваліфікації капітанів, осіб командного складу суден, що експлуатуються у полярних водах: 1) початкова підготовка для роботи на суднах, що експлуатуються у полярних водах, відповідно до вимог Полярного кодексу (пункти 1, 2 Правила V/4 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/4 Кодексу ПДНВ). Початкову підготовку повинні пройти капітани, старші помічники капітана та вахтові помічники капітана суден, що експлуатуються у полярних водах. Такі особи проходять повторну підготовку у схваленому НТЗ та перевірку компетентності один раз на 5 років; Якщо період роботи особи на морських суднах, з виконанням при цьому функцій відповідно до отриманого свідоцтва, протягом загалом не менше двох місяців з попередніх 5 років, що передують дню подання заяви на отримання нового свідоцтва, повторна підготовка не вимагається. 2) підготовка за розширеною програмою для роботи на суднах, що експлуатуються у полярних водах, відповідно до вимог Полярного кодексу (пункти 3,4 Правила V/4 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/4 Кодексу ПДНВ). Підготовку за розширеною програмою повинні пройти капітани та старші помічники капітана суден, які експлуатуються у полярних водах. Такі особи проходять повторну підготовку у схваленому НТЗ та перевірку компетентності один раз на 5 років. Якщо період роботи особи на морських суднах, з виконанням при цьому функцій відповідно до отриманого свідоцтва, протягом загалом не менше двох місяців з попередніх 5 років, що передують дню подання заяви на отримання нового свідоцтва, повторна підготовка не вимагається. Кандидат на отримання свідоцтва фахівця про підготовку за розширеною програмою для роботи на суднах, які експлуатуються у полярних водах, повинен: мати свідоцтво фахівця з початкової підготовка для роботи на суднах, які експлуатуються у полярних водах; мати щонайменше два місяці схваленого стажу роботи на судні в складі палубної команди на рівні управління чи виконувати обов'язки з несення вахти на рівні експлуатації в полярних водах; 3) проходження капітанами, старшими помічниками капітана та вахтовими помічниками капітана підготовки для роботи на суднах, які експлуатуються у полярних водах. Свідоцтво фахівця видається особі капітаном морського порту після успішного підтвердження кваліфікації цією особою в ДКК шляхом проходження комп'ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи. Строк дії свідоцтва фахівця для роботи на суднах, які експлуатуються у полярних водах - 5 років від дати видачі протоколу ДКК. Якщо період роботи особи на морських суднах, з виконанням при цьому функцій відповідно до отриманого свідоцтва, протягом загалом не менше двох місяців з попередніх 5 років, що передують дню подання заяви на отримання нового свідоцтва, повторна підготовка не вимагається. Відсутність зазначеної підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома цих осіб обмежень типу «Крім суден, які експлуатуються в полярних водах». {Розділ V доповнено новим пунктом 5.7 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 201 від 06.04.2021} 5.8. Види обов'язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди з питань охорони суден: 1) підготовка та інструктаж з питань охорони суден для всіх моряків - для усіх членів екіпажу судна (пункти 1, 2 Правила VI/6 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/6 Кодексу ПДНВ). Підготовка є обов'язковою для всіх членів екіпажу судна, крім офіцерів з охорони судна; 2) підготовка моряків, призначених виконувати обов'язки з охорони судна, - для осіб, які можуть бути призначені для виконання спеціальних обов'язків з питань охорони судна (пункти 4, 5 Правила VI/6 Конвенції ПДНВ, пункти 6-8 розділу A-VI/6 Кодексу ПДНВ). Підготовка є обов'язковою для членів екіпажу судна, яким можуть бути призначені спеціальні обов'язки з охорони судна за вимогами судновласника; 3) підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна), - для осіб командного складу, які можуть бути призначені відповідальними за охорону судна (Правило VI/5 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/5 Кодексу ПДНВ). Підготовка є обов'язковою для осіб командного складу, які можуть бути призначені відповідальними за охорону судна за вимогами судновласника; 4) успішне завершення виду підготовки, зазначеного в підпункті 3 цього пункту, засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка, яке видається капітаном морського порту на підставі свідоцтва про підготовку, виданого схваленим НТЗ. {Підпункт 4 пункту розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 5.9. Під час дипломування осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, та суднової команди з метою роботи на суднах, що плавають виключно в портових, захищених водах і в безпосередній близькості до захищених вод, та виконання спеціальних обов'язків на цих суднах обов'язковими видами підготовки є: початкова підготовка з питань безпеки (Правило VI/1 Конвенції ПДНВ, пункти 1, 2 розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ) - для усіх членів екіпажу; {Абзац третій пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} {Абзац четвертий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} {Абзац п'ятий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} для машиніста помпового (донкермана) додатково: {Абзац четвертий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} {Абзац п'ятий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} початкова підготовка для роботи на відповідних типах танкерів (пункти 1, 2 Правила V/1-1 або пункти 1, 2 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-1 або пункт 1 розділу А-V/1-2 Кодексу ПДНВ); підготовка за розширеною програмою для роботи на нафтових танкерах (пункти 3, 4 Правила V/1-1 або пункти 5, 6 Правила V/1-1, або пункти 3, 4 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-1 або пункт 3 розділу A-V/1-1, або пункти 3, 4 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ). Проходження зазначених видів підготовки засвідчується документальними доказами підготовки, виданими НТЗ, або свідоцтвами фахівця для роботи на танкерах та є обов'язковою передумовою для отримання відповідних свідоцтв фахівця, необхідних для роботи у вказаних акваторіях. VІ. Вимоги щодо обчислення стажу плавання, необхідного для отримання кваліфікаційних документів 6.1. Під час дипломування осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, осіб суднової команди використовуються загальні вимоги щодо обчислення стажу роботи на морських суднах, встановлені Положенням про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння. {Пункт 6.1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} 6.2. Для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах на посадах: електрогазозварник судновий, токар судновий, офіціант судновий, буфетник судновий, бармен судновий необхідно мати не менше дванадцяти місяців стажу роботи за відповідною професією на берегових підприємствах. 6.3. Для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах на інших суднових робітничих посадах, не перелічених у цьому Порядку, стаж роботи не вимагається. {Розділ VII виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016} Заступник директора Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту Б. Козир
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси