Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки

Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Нормативи, Форма типового документа від 30.09.2015 № 2516

Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки

Реєстрація: Мін'юст України від 04.12.2015 № 1505/27950

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1505-15

Текст документа від 19.10.2017:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.09.2015  № 2516


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2015 р.
за № 1505/27950

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1271 від 19.10.2017 }

Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки

Відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від 02 серпня 2012 року № 1000 «Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2012 року за № 1445/21757 (із змінами).

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕННЯ:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова
Антимонопольного комітету УкраїниК.М. Ляпіна


Ю. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
30.09.2015  № 2516


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2015 р.
за № 1505/27950

АЛГОРИТМ
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки

I. Загальні положення

1. Цей Алгоритм установлює порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки, що надходять за використаний природний газ від побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для релігійних організацій та надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, а також механізм розрахунку постачальниками природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки (далі - газопостачальні підприємства), нормативів перерахування коштів на поточні рахунки операторів газотранспортної та газорозподільних систем, газопостачальних підприємств та на поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптових продавців, що здійснюють продаж природного газу газопостачальним підприємствам.

2. Дія цього Алгоритму не поширюється на відносини, пов'язані з остаточним розрахунком газопостачального підприємства та його структурних підрозділів із оптовим продавцем природного газу, операторами газотранспортної та газорозподільних систем відповідно до умов укладених договорів та погашенням заборгованості споживачів за спожитий природний газ.

3. У цьому Алгоритмі терміни вживаються в таких значеннях:

розрахунковий період - календарний місяць, на який НКРЕКП встановлюються нормативи перерахування коштів;

уповноважений банк - визначені Кабінетом Міністрів України банківські установи, що обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу».

II. Порядок розподілу та перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства та його структурних підрозділів, та механізм розрахунку газопостачальним підприємством нормативів перерахування коштів

1. Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи відкривають в установах уповноважених банків:

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) (далі - категорія «населення»);

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для релігійних організацій та надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню (далі - категорія «ТКЕ - населення»).

2. Відкриття (закриття) газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами, оптовими продавцями природного газу в уповноваженому банку поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від споживачів, здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 792 «Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ».

Кількість поточних рахунків із спеціальним режимом використання (на яких здійснюється розподіл коштів, що надійшли за попередній день від структурних підрозділів газопостачального підприємства) за кожною категорією споживачів має відповідати кількості операторів газорозподільних систем, на територіях яких розташовані споживачі газопостачального підприємства. У такому випадку розрахунок та встановлення нормативів перерахування коштів здійснюються окремо по кожному поточному рахунку із спеціальним режимом використання для кожної категорії споживачів.

3. Забороняється зарахування на інші рахунки коштів за спожитий природний газ, який постачається газопостачальними підприємствами.

У разі виявлення факту зарахування коштів, сплачених категоріями «населення» та «ТКЕ - населення» за спожитий природний газ, на інші рахунки НКРЕКП має право здійснити відповідні коригування нормативів перерахування коштів газопостачального підприємства на користь інших учасників платіжно-розрахункових відносин.

4. Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи обумовлюють у відповідному договорі банківського рахунку право банку на договірне списання (перерахування) без платіжних доручень з поточних рахунків із спеціальним режимом використання коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорій «населення» та «ТКЕ - населення», згідно з положеннями цього Алгоритму.

5. Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи укладають у двомісячний строк після затвердження НКРЕКП переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорій «населення» та «ТКЕ - населення», відкритих в установах уповноваженого банку газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами, нові договори або додаткові угоди зі споживачами із зазначенням відповідного поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, виключно на такий рахунок.

Забороняється укладення договорів про постачання природного газу між газопостачальним підприємством та категоріями «населення» та «ТКЕ - населення» без зазначення поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ.

6. Споживачі, які відносяться до категорій «населення» та «ТКЕ - населення» оплачують вартість спожитого ними природного газу шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, відкриті в установах уповноваженого банку газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами.

7. Форми, за якими газопостачальні підприємства розраховують нормативи перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів за спожитий природний газ, а також вихідні дані, що застосовуються для розрахунку цих нормативів, наведено в додатках 1-4 до цього Алгоритму.

При розрахунках нормативів перерахування коштів усі тарифи та розміри збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності обраховуються з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

8. Розраховані газопостачальним підприємством нормативи перерахування коштів подаються до НКРЕКП щомісяця до п'ятого числа місяця, що передує розрахунковому періоду.

9. НКРЕКП розглядає подані газопостачальним підприємством нормативи перерахування коштів та приймає рішення щодо їх встановлення.

Нормативи перерахування коштів встановлюються НКРЕКП на підставі діючих у розрахунковому періоді тарифів на розподіл, транспортування або постачання природного газу, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (до 01 січня 2016 року), податку на додану вартість, планових обсягів.

Затверджені нормативи перерахування коштів доводяться НКРЕКП до відома уповноваженого банку не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку розрахункового періоду.

10. Залишок коштів, який утворився станом на 01 число кожного місяця на поточних рахунках із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, розподіляється та перераховується відповідно до затверджених нормативів перерахування коштів, що діяли в попередньому місяці.

11. У разі неподання в установлений термін газопостачальним підприємством до НКРЕКП розрахованих нормативів перерахування коштів або подання їх з порушенням вимог цього Алгоритму розраховані газопостачальним підприємством нормативи перерахування коштів не встановлюються.

12. У разі невстановлення НКРЕКП нормативів перерахування коштів уповноважений банк акумулює всі кошти, що надійшли за спожитий природний газ, на відповідних поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих газопостачальним підприємством, до отримання встановлених НКРЕКП нормативів перерахування коштів.

13. При розрахунку нормативів перерахування коштів застосовуються планові обсяги постачання природного газу за кожною категорією споживачів на відповідний розрахунковий період відповідно до умов укладених договорів із оптовим продавцем природного газу, операторами газотранспортної та газорозподільних систем, а у випадку використання газопостачальними підприємствами промислових трубопроводів газодобувних підприємств - згідно з умовами укладених договорів із відповідними газодобувними підприємствами.

14. Газопостачальні підприємства зобов'язані надати до НКРЕКП копії договорів з кожним учасником платіжно-розрахункових відносин, для яких будуть розраховуватися та встановлюватися нормативи перерахування коштів.

У разі ненадання до НКРЕКП зазначених копій договорів нормативи перерахування коштів не встановлюються. У такому випадку нормативи перерахування коштів можуть бути встановлені лише після надання до НКРЕКП копій необхідних договорів.

15. Копії відповідних договорів на наступний календарний рік мають бути надані НКРЕКП до 15 грудня поточного року.

16. При визначенні в договорах тільки планових квартальних обсягів постачання природного газу за відповідною категорією споживачів газопостачальне підприємство в межах планових квартальних обсягів постачання природного газу самостійно визначає помісячний обсяг природного газу, про що обов'язково письмово повідомляє НКРЕКП.

17. У разі неукладення газопостачальними підприємствами договорів на купівлю-продаж природного газу з оптовим продавцем природного газу, крім випадку закупівлі газу власного видобутку у грудні поточного року на наступний рік при розрахунку нормативів перерахування коштів у грудні поточного року на січень наступного року, за планові обсяги постачання природного газу відповідним категоріям споживачів приймаються загальні фактичні обсяги постачання природного газу цим категоріям споживачів у січні поточного року.

18. Газопостачальні підприємства зобов’язані надавати до НКРЕКП:

до 15 січня поточного року інформацію про фактичні обсяги споживання природного газу побутовими споживачами у січні - грудні минулого року з помісячною розбивкою за категоріями диференціації цін, підписану керівником газопостачального підприємства та оптового продавця природного газу, а також інформацію про фактичні обсяги споживання природного газу окремо за категорією «ТКЕ - населення» у січні - грудні минулого року з помісячною розбивкою, підписану оптовим продавцем природного газу;

до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, засвідчену уповноваженим банком інформацію про рух грошових коштів на поточних рахунках із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства за розрахунковий період.

19. Газопостачальні підприємства при постачанні природного газу категорії «населення» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

1) поточний рахунок газопостачального підприємства в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

де

Н гн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок газопостачального підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається категорії «населення»), у відсотках;


Т п

-

максимальна торгова націнка газопостачального підприємства, грн/1000 м - 3 ;


Ц 1

-

роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів, диференційована залежно від виду та обсягів використання природного газу, що використовується для приготування їжі та/або підігріву води, а також для індивідуального опалення або комплексно (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), за обсяг, використаний понад 1200 м - 3 природного газу за період з 01 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року (включно), грн/1000 м - 3 ;


Ц 2

-

роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів, диференційована залежно від виду та обсягів використання природного газу, що використовується для індивідуального опалення або комплексно (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), за обсяг, використаний до 1200 м - 3 природного газу (включно) за період з 01 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року (включно), грн/1000м - 3 ;


Ц р

-

роздрібна ціна на природний газ для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності), грн/1000 м - 3 ;


V 1

-

плановий обсяг постачання природного газу побутовим споживачам на відповідний розрахунковий період, який використовується побутовими споживачами для приготування їжі та/або підігріву води, а також для індивідуального опалення або комплексно (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), за обсяг, використаний понад 1200 м - 3 природного газу за період з 01 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року (включно), тис. м - 3 ;


V 2

-

плановий обсяг постачання природного газу побутовим споживачам на відповідний розрахунковий період, який використовується побутовими споживачами для індивідуального опалення або комплексно (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), за обсяг, використаний до 1200 м - 3 природного газу (включно) за період з 01 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року (включно), тис. м - 3 ;


V р

-

плановий обсяг постачання природного газу релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) на відповідний розрахунковий період, тис. м - 3 ;


Ц н

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається категорії «населення») (до 01 січня 2016 року), грн/1000 м - 3 , що розраховується за формулою

Ц н = Ц н1 V 1 + Ц н2 V 2 + Ц нр V р ,

де

Ц н1

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги V 1 ) (до 01 січня 2016 року), грн/1000 м - 3 ;


Ц н2

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги V 2 ) (до 01 січня 2016 року), грн/1000 м - 3 ;


Ц нр

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги V р ) (до 01 січня 2016 року), грн/1000 м - 3 ;

2) поточний рахунок оператора газорозподільної системи в частині оплати за надані послуги газопостачальному підприємству з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

де

Н рн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок оператора газорозподільної системи за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами категорії «населення», у відсотках;


Т т/р

-

тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м - 3 ;

3) поточний рахунок оператора газотранспортної системи в частині оплати за надані послуги газопостачальному підприємству з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

де

Н мн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок оператора газотранспортної системи за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;


Т т/м

-

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м - 3 .

У випадку використання газопостачальним підприємством промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими газопостачальним підприємством укладено відповідний договір, газопостачальне підприємство здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів за кожним газодобувним підприємством окремо;

4) поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу в частині оплати за спожитий категорією «населення» природний газ за формулою

Н влн = 100 % - Н гн - Н рн - Н мн ,

де

Н влн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу в частині оплати за спожитий категорією «населення» природний газ, у відсотках.

20. Газопостачальні підприємства при постачанні природного газу для категорії «ТКЕ - населення» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

1) поточний рахунок газопостачального підприємства в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

де

Н гтн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок газопостачального підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ - населення»), у відсотках;


Ц ТКЕн1

-

роздрібна ціна на природний газ для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспортної системи, грн/1000 м - 3 ;


Ц ТКЕн2

-

роздрібна ціна на природний газ для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для всіх інших виробників теплової енергії, грн/1000 м - 3 ;


Ц ТКЕр1

-

роздрібна ціна на природний газ для виробництва теплової енергії для релігійних організацій для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспортної системи, грн/1000 м - 3 ;


Ц ТКЕр2

-

роздрібна ціна на природний газ для виробництва теплової енергії для релігійних організацій для всіх інших виробників теплової енергії, грн/1000 м - 3 ;


V 1н

-

плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспортної системи, відповідно до укладених договорів, тис. м - 3 ;


V 2н

-

плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для всіх інших виробників теплової енергії відповідно до укладених договорів, тис. м - 3 ;


V 1р

-

плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової енергії для релігійних організацій для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспортної системи, відповідно до укладених договорів, тис. м - 3 ;


V 2р

-

плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової енергії для релігійних організацій для всіх інших виробників теплової енергії відповідно до укладених договорів, тис. м - 3 ;


Ц нтн

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ - населення») (до 01 січня 2016 року), грн/1000 м - 3 , що розраховується за формулою

Ц нтн = Ц н1 V 1н + Ц н2V2н + Ц р1 V 1р + Ц р2 V 2р ,

де

Ц н1

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги V 1н ) (до 01 січня 2016 року), грн/1000 м - 3 ;


Ц н2

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги V 2н ) (до 01 січня 2016 року), грн/1000 м - 3 ;


Ц р1

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги V 1р ) (до 01 січня 2016 року), грн/1000 м - 3 ;


Ц р2

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги V 2р ) (до 01 січня 2016 року), грн/1000 м - 3 ;

2) поточний рахунок оператора газорозподільної системи в частині оплати за надані газопостачальному підприємству послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

де

Н ртн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок оператора газорозподільної системи за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами для категорії «ТКЕ - населення», у відсотках;


Т т/р

-

тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м - 3 ;

3) поточний рахунок оператора газотранспортної системи в частині оплати за надані послуги газопостачальному підприємству з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

де

Н мтн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок оператора газотранспортної системи за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;


Т т/м

-

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м - 3 ;


Т т/м2

-

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м - 3 .

У випадку використання газопостачальним підприємством промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими газопостачальним підприємством укладено відповідний договір, газопостачальне підприємство здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів за кожним газодобувним підприємством окремо;

4) поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ - населення» природний газ за формулою

Н втн = 100 % - Н гтн - Н ртн - Н мтн ,

де

Н втн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ - населення» природний газ, у відсотках.

21. При розрахунках газопостачального підприємства не в повному обсязі з оптовим продавцем природного газу, операторами газотранспортної та/або газорозподільних систем за період з початку року до місяця, що передував попередньому розрахунковому періоду, включно НКРЕКП застосовує коригувальний коефіцієнт до нормативу перерахування коштів на поточний рахунок газопостачального підприємства за відповідною категорією споживачів.

22. Коригувальний коефіцієнт не застосовується до нормативу перерахування коштів газопостачального підприємства, якщо його розрахунки за договором купівлі-продажу природного газу, договором транспортування природного газу та/або договором розподілу природного газу для потреб відповідної категорії споживачів за період з початку року до місяця, що передував попередньому розрахунковому періоду, включно були здійснені на рівні не менше 100 %.

23. У разі виникнення обставин непереборної сили, унаслідок яких газопостачальне підприємство не має можливості проводити 100 % розрахунки з іншими учасниками платіжно-розрахункових відносин, та надання до НКРЕКП відповідної підтвердної інформації про такі обставини НКРЕКП може встановити граничні рівні оплати природного газу, закупленого в оптового продавця природного газу та/або протранспортованого операторами газотранспортної та/або газорозподільних систем (у відсотках), за кожною категорією споживачів, після досягнення яких до нормативу перерахування коштів газопостачального підприємства коригувальний коефіцієнт не буде застосовуватися.

24. Коригувальний коефіцієнт розраховується за формулою

де

B

-

граничний рівень оплати природного газу, закупленого в оптового продавця природного газу та/або протранспортованого операторами газотранспортної та/або газорозподільних систем (у разі відсутності встановленого граничного рівня оплати B = 100 %);


D

-

фактичний рівень оплати природного газу (наростаючим підсумком з початку року) за договором купівлі-продажу природного газу, договором транспортування природного газу та/або договором розподілу природного газу для потреб відповідної категорії споживачів між газопостачальним підприємством та оптовим продавцем природного газу або оператором газотранспортної та/або газорозподільних систем за період з початку року до місяця, що передує розрахунковому періоду. При розрахунку нормативів перерахування коштів на лютий місяць застосовується фактичний рівень оплати за минулий рік.

У разі застосування коригувального коефіцієнта величина нормативу перерахування коштів оптового продавця природного газу, операторів газотранспортної та/або газорозподільних систем збільшується на величину зменшення нормативу перерахування коштів газопостачального підприємства.

25. Якщо газопостачальне підприємство надасть до 15 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, до НКРЕКП довідку щодо суми заборгованості за пільгами і субсидіями за період з початку року (станом на 01 січня відповідного року) до місяця, що передує розрахунковому періоду (станом на 01 число), від обласних державних адміністрацій, районної адміністрації міста Києва та органів місцевого самоврядування (відповідних державних адміністрацій) на тимчасово окупованій території, то НКРЕКП не враховуватиме зазначену суму як борг при розрахунку коригувального коефіцієнта.

При наданні нормативів перерахування коштів на лютий місяць довідки щодо суми заборгованості за пільгами і субсидіями надаються за минулий рік.

26. Оптовий продавець природного газу, оператори газотранспортної та газорозподільних систем щомісяця до 21 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, подають до НКРЕКП інформацію (на підставі підписаних актів звірки, приймання-передачі тощо) щодо стану розрахунків і відсотка оплати за період з початку року до місяця, що передував попередньому розрахунковому періоду, включно станом на 20 число місяця, що передує розрахунковому періоду, окремо за кожною категорією споживачів. При розгляді нормативів перерахування коштів на лютий місяць інформація щодо стану розрахунків і відсотка оплати надається за минулий рік.

27. Підставами для зміни нормативів перерахування коштів є:

зміна тарифів на розподіл або транспортування природного газу, а також інших величин, що застосовуються при розрахунку нормативів перерахування коштів;

надання газопостачальним підприємством інформації щодо відсутності заборгованості перед оптовим продавцем природного газу, операторами газотранспортної та/або газорозподільних систем за категоріями споживачів до місяця, що передує розрахунковому періоду (станом на 20 число), якщо інше не було надано оптовим продавцем природного газу та/або операторами газотранспортної/газорозподільних систем (у разі наявності заборгованості за минулі роки - за умови надання до НКРЕКП договорів про реструктуризацію та дотримання строків погашення цієї заборгованості). У такому випадку норматив перерахування коштів на поточний рахунок газопостачального підприємства на розрахунковий період може бути збільшений на величину нормативу перерахування коштів оптового продавця природного газу та/або операторів газотранспортної та/або газорозподільних систем за відповідною категорією споживачів;

обґрунтоване звернення газопостачального підприємства щодо зміни нормативу перерахування коштів унаслідок дії надзвичайної обставини техногенного, природного або екологічного характеру та надання до НКРЕКП інформації щодо розміру коштів, які необхідні для подолання надзвичайної ситуації, з подальшим поверненням цих коштів;

рішення НКРЕКП (за результатами проведених перевірок газопостачального підприємства);

недотримання газопостачальним підприємством або його структурним підрозділом положень цього Алгоритму;

звернення газопостачального підприємства щодо зменшення його нормативу перерахування коштів на користь оптового продавця та/або операторів газотранспортної та/або газорозподільних систем;

інші випадки, передбачені законодавством.

28. Кошти, що надходять за спожитий категоріями «населення» та «ТКЕ - населення» природний газ на підставі визнаної претензії або за рішенням суду, зараховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства та його структурних підрозділів.

29. Своєчасність укладення відповідних договорів забезпечують керівники операторів газотранспортної та/або газорозподільних систем, газопостачальних підприємств, оптового продавця природного газу, а у випадку використання газопостачальними підприємствами промислових трубопроводів газодобувних підприємств - керівники газодобувних підприємств.

30. Повноту та достовірність даних, що надаються для розгляду та затвердження НКРЕКП нормативу перерахування коштів, забезпечує керівник газопостачального підприємства.

31. Контроль за виконанням положень цього Алгоритму здійснюється НКРЕКП.

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


Додаток 1
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
постачальників природного газу,
на яких покладені спеціальні обов'язки
(пункт 7 розділу ІІ)

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання постачальника природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки, при постачанні природного газу категорії «населення»


Додаток 2
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
постачальників природного газу,
на яких покладені спеціальні обов'язки
(пункт 7 розділу ІІ)

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів із поточного рахунку із спеціальним режимом використання постачальника природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки, при постачанні природного газу категорії «населення»

на ________________________ 20__ року
(місяць)

_______________________________________________________________________
(найменування підприємства/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

I. Планові обсяги постачання природного газу побутовим споживачам на відповідний місяць згідно з укладеними договорами, у тому числі:

Об'єм, тис. м - 3

Примітка

який використовується побутовими споживачами для приготування їжі та/або підігріву води, а також для індивідуального опалення або комплексно (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), за обсяг, використаний понад 1200 м - 3 природного газу за період з 01 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року (включно)

V 1

який використовується побутовими споживачами для індивідуального опалення або комплексно (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), за обсяг, використаний до 1200 м - 3 природного газу (включно) за період з 01 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року (включно)

V 2

Плановий обсяг постачання природного газу релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) на відповідний розрахунковий період

V р

Планові обсяги транспортування природного газу для категорії «населення» на відповідний місяць згідно з укладеними договорами (для випадку використання постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки, промислових трубопроводів газодобувних підприємств)

ПАТ «Укртрансгаз»

ПАТ «Укргазвидобування» (у разі необхідності обсяги зазначаються за кожною філією підприємства)

ПАТ «Укрнафта» (у разі необхідності обсяги зазначаються за кожною філією підприємства)

II. Установлені НКРЕКП тарифи:

грн/1000 м - 3

Постанова НКРЕКП (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Т т/р

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Т т/м

III. Роздрібна ціна на природний газ:

грн/1000 м - 3


для побутових споживачів, диференційована залежно від виду та обсягів використання природного газу, що використовується для приготування їжі та/або підігріву води, а також для індивідуального опалення або комплексно (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), за обсяг, використаний понад 1200 м - 3 природного газу за період з 01 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року (включно)

Ц 1

для побутових споживачів, диференційована залежно від виду та обсягів використання природного газу, що використовується для індивідуального опалення або комплексно (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), за обсяг, використаний до 1200 м - 3 природного газу (включно) за період з 01 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року (включно);

Ц 2

для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності)

Ц рМаксимальна торгова націнка газопостачального підприємства
Т п

грн/1000 м - 3


Керівник
газопостачального підприємства


____________
(підпис)


____________________
(П. І. Б.)

(виконавець: П. І. Б., номер телефону, електронна адреса)


Додаток 3
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
постачальників природного газу,
на яких покладені спеціальні обов'язки
(пункт 7 розділу ІІ)

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання постачальника природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки, при постачанні природного газу категорії «ТКЕ - населення»


Додаток 4
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
постачальників природного газу,
на яких покладені спеціальні обов'язки
(пункт 7 розділу ІІ)

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання постачальника природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки, при постачанні природного газу категорії «ТКЕ - населення»

на ________________________ 20__ року
(місяць)

_______________________________________________________________________
(найменування підприємства/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

І. Планові обсяги постачання природного газу для «ТКЕ - населення» відповідно до укладених договорів:

Об'єм, тис. м - 3

Примітка

плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспортної системи

V 1н

плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для всіх інших виробників теплової енергії

V 2н

плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової енергії для релігійних організацій для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспортної системи

V 1рплановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової енергії для релігійних організацій для всіх інших виробників теплової енергії

V 2рПланові обсяги транспортування природного газу для категорії «ТКЕ - населення» на відповідний місяць згідно з укладеними договорами (для випадку використання постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки, промислових трубопроводів газодобувних підприємств)

ПАТ «Укртрансгаз»

ПАТ «Укргазвидобування» (у разі необхідності обсяги зазначаються за кожною філією підприємства)

ПАТ «Укрнафта» (у разі необхідності обсяги зазначаються за кожною філією підприємства)

ІІ. Установлені НКРЕКП тарифи:

грн/1000 м - 3

Постанова НКРЕКП
(вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Т т/р

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Т т/м

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

Т т/м2

ІІІ. Роздрібна ціна на природний газ для виробництва теплової енергії:

грн/1000 м - 3

Примітка

для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспортної системи

Ц ТКЕн1для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для всіх інших виробників теплової енергії

Ц ТКЕн2для релігійних організацій для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспортної системи

Ц ТКЕр1для релігійних організацій для всіх інших виробників теплової енергії

Ц ТКЕр2Керівник
газопостачального підприємства


____________
(підпис)


____________________
(П. І. Б.)

(виконавець: П. І. Б., номер телефону, електронна адреса)

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси