Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Інструкція, Форма типового документа, Журнал від 20.09.2013 № 527

Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Реєстрація: Мін'юст України від 16.10.2013 № 1774/24306

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1774-13

Текст документа від 05.06.2018:

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2013  № 527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2013 р.
за № 1774/24306

Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 363 від 31.05.2016
№ 267 від 24.04.2018}

Відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України», Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 446, та з метою організації санаторно-курортного лікування у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Начальнику Юридичного управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 10 серпня 2011 року № 199 «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Держспецзв'язку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2011 року за № 1048/19786.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Г.А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник
Міністра соціальної політики України

Міністр охорони здоров’я України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Голова Всеукраїнської професійної спілки
працівників спеціального зв'язку
Л. Дроздова

Р. БогатирьоваО. МірошниченкоГ.В. Осовий


Н.І. ВолкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
20.09.2013  № 527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2013 р.
за № 1774/24306

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

{У тексті Інструкції слова "особи рядового і начальницького складу", "особи рядового чи начальницького складу" у всіх відмінках і числах замінено словом "військовослужбовці" у відповідних відмінку і числі згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

{У тексті Інструкції слова "ветерани Держспецзв’язку" у всіх відмінках і числах замінено словами "ветерани військової служби та Держспецзв’язку" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 267 від 24.04.2018 }

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає механізм забезпечення військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку), осіб, звільнених з Держспецзв'язку (ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; осіб, зазначених у статтях 6 - 1 -6 - 4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; ветеранів військової служби та Держспецзв’язку), та членів їхніх сімей путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» у Держспецзв'язку.

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

1.2. Санаторно-курортне забезпечення відповідних категорій осіб здійснюється у санаторно-курортних закладах Держспецзв'язку, а також санаторно-курортних закладах Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України, з якими Адміністрацією Держспецзв'язку укладено договори чи угоди про санаторно-курортне забезпечення (далі - санаторно-курортні заклади).

1.3. Рішення про направлення на санаторно-курортне лікування з визначенням санаторно-курортного закладу приймає санаторно-відбірна комісія Держспецзв'язку (далі - СВК) на підставі результатів поглибленого медичного обстеження з урахуванням медичних рекомендацій про потребу в санаторно-курортному лікуванні.

1.4. До санаторно-курортних закладів за наявності медичних показань і відсутності протипоказань не більше ніж один раз на рік направляються:

військовослужбовці Держспецзв'язку, у тому числі учасники бойових дій, та члени їхніх сімей;

{Абзац другий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

курсанти навчальних закладів Держспецзв'язку за наявності медичних показань відповідно до висновку військово-лікарської комісії;

{Абзац третій пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

особи, звільнені з Держспецзв'язку, в тому числі:

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - ветерани військової служби та Держспецзв’язку), і члени їхніх сімей;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, з числа військовослужбовців Держспецзв'язку;

особи, зазначені у статтях 6 - 1 -6 - 4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

1.5. До членів сім'ї військовослужбовця Держспецзв'язку належать особи, внесені до її особової справи: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I або II групи; непрацездатні батьки, які перебувають на її утриманні; особи, які перебувають під опікою або піклуванням військовослужбовця Держспецзв'язку.

До членів сім'ї осіб, звільнених з Держспецзв'язку, на яких поширюється дія цієї Інструкції, належать дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I або II групи; особи, які перебувають під їхньою опікою або піклуванням.

Належність до членів сім'ї особи, яка має право на санаторно-курортне забезпечення, та/або її вік підтверджуються:

паспортом;

свідоцтвом про народження;

свідоцтвом про шлюб;

довідкою підрозділу кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку або територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку (далі - органи Держспецзв’язку) про склад сім’ї.

{Абзац сьомий пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

Копії документів, що підтверджують належність до членів сім'ї особи, яка має право на санаторно-курортне забезпечення, завіряються в установленому порядку СВК або керівниками органів Держспецзв'язку. Незавірені копії документів СВК не розглядаються.

1.6. Путівки надаються особам, зазначеним у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості у міру надходження путівок.

1.7. За рахунок коштів, виділених з державного бюджету, безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів забезпечуються:

учасники бойових дій з числа військовослужбовців Держспецзв’язку;

{Пункт 1.7 розділу I доповнено абзацом другим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

військовослужбовці Держспецзв'язку, які направляються до санаторно-курортного закладу для продовження лікування відповідно до висновків військово-лікарської комісії після лікування в медичних закладах;

{Абзац третій пункту 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

курсанти навчальних закладів Держспецзв'язку за наявності медичних показань відповідно до висновку військово-лікарської комісії після лікування в медичних закладах;

{Абзац четвертий пункту 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

особи, звільнені з Держспецзв'язку, зокрема:

особи, зазначені у статтях 6 - 1 -6 - 4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», - щороку (із січня по грудень);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», з них:

інваліди війни - позачергово щороку (із січня по грудень);

учасники бойових дій - щороку (із січня по грудень);

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, з числа військовослужбовців Держспецзв'язку, - першочергово щороку (із січня по грудень);

учасники війни, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - один раз на два роки.

1.8. Путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою 25 відсотків їх вартості забезпечуються:

військовослужбовці Держспецзв'язку;

ветерани військової служби та Держспецзв’язку;

члени сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, з числа військовослужбовців Держспецзв'язку (дружина (чоловік) і діти віком до 18 років).

1.9. Путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою 50 відсотків їх вартості забезпечуються:

члени сімей військовослужбовців Держспецзв'язку;

члени сімей ветеранів військової служби та Держспецзв’язку.

1.10. Відбір осіб, які потребують забезпечення путівками до санаторно-курортних закладів, здійснюється СВК. Склад СВК призначається щороку наказом Адміністрації Держспецзв'язку за поданням начальника Медичного центру Держспецзв'язку (далі - Медичний центр). До складу СВК входять не менше ніж два лікарі, а також представники юридичного, фінансового, кадрового підрозділів та підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Адміністрації Держспецзв'язку. Голова СВК та його заступник призначаються зі складу лікарів - членів СВК. СВК має печатку.

1.11. Організація діяльності СВК забезпечується начальником Медичного центру. За роботу СВК відповідає її голова. Контроль за роботою СВК покладається на заступника Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

1.12. СВК у своїй роботі керується цією Інструкцією, іншими нормативно-правовими актами з питань санаторно-курортного лікування, встановленими медичними показаннями та протипоказаннями для направлення до санаторно-курортних закладів.

1.13. СВК веде таку документацію:

книгу обліку санаторно-курортних путівок Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (додаток 1), строк зберігання якої 3 роки;

журнал реєстрації протоколів засідань санаторно-відбірної комісії Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (додаток 2), строк зберігання якого 3 роки;

журнал обліку осіб, які підлягають щорічному першочерговому забезпеченню санаторно-курортним лікуванням у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (додаток 3), строк зберігання якого 3 роки;

номенклатурну справу «Документи (рапорти, довідки, заявки, вимоги, накладні, відомості, ордери тощо) про одержання путівок»;

номенклатурну справу «Протоколи засідань санаторно-відбірної комісії Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України»;

номенклатурну справу «Листування з підрозділами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України про організацію лікувально-профілактичної допомоги і санаторно-курортного обслуговування».

1.14. Умови роботи СВК визначаються Адміністрацією Держспецзв'язку.

II. Планування санаторно-курортного лікування у Держспецзв'язку

2.1. Кількість осіб, які можуть бути направлені СВК до санаторно-курортних закладів, щороку визначається в межах коштів, передбачених у бюджеті на санаторно-курортне лікування в Держспецзв'язку.

2.2. Керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, органів Держспецзв'язку щорічно до 15 березня надсилають до Медичного центру заявки на наступний рік зі списком військовослужбовців Держспецзв'язку та членів їхніх сімей, які потребують санаторно-курортного лікування. Департамент кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку в такий самий термін подає до Медичного центру список ветеранів військової служби та Держспецзв’язку.

2.3. Медичний центр у термін, передбачений для складання проекту кошторису, подає до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ФЕД) зведену заявку потреби у санаторно-курортному лікуванні в Держспецзв'язку на наступний рік.

III. Порядок медичного відбору та направлення на санаторно-курортне лікування

3.1. Для одержання санаторно-курортних путівок військовослужбовцями Держспецзв'язку до СВК подаються такі документи:

рапорт на ім'я начальника Медичного центру про надання санаторно-курортного лікування з визначенням дати (число, місяць), строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу та переліку членів сім'ї, які потребують санаторно-курортного лікування, погоджений з керівником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку або начальником органу Держспецзв'язку, в якому проходить військову службу за контрактом військовослужбовець Держспецзв'язку;

{Абзац другий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою первинної облікової документації № 070/о (далі - довідка № 070/о) або виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою первинної облікової документації № 027/о, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

3.2. Для одержання санаторно-курортних путівок ветеранами військової служби та Держспецзв’язку та іншими особами, звільненими з Держспецзв'язку, які зазначені у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, до СВК подаються такі документи:

заява на ім'я начальника Медичного центру про надання санаторно-курортного лікування з визначенням дати (число, місяць), строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу та переліку членів сім'ї, що потребують санаторно-курортного лікування;

довідка № 070/о;

копія посвідчення, яке дає право на пільги (засвідчена в порядку, встановленому в абзаці восьмому пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції);

довідка з Пенсійного фонду України про отримання пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

3.3. Для направлення на санаторно-курортне лікування членів сімей військовослужбовця Держспецзв'язку або особи, звільнені з Держспецзв'язку, зазначені у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, подають до СВК, крім відповідного рапорту (заяви), такі документи:

довідку № 070/о на кожного члена сім'ї, який потребує санаторно-курортного лікування;

документи, зазначені у пункті 1.5 розділу I цієї Інструкції;

довідку про забезпечення чи не забезпечення членів сім'ї пільговими санаторно-курортними путівками за місцем військової служби (служби, роботи) дружини (чоловіка) протягом року.

{Абзац четвертий пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

3.4. Документи для одержання санаторно-курортних путівок подаються до СВК не пізніше ніж за місяць до кварталу, в якому заплановано санаторно-курортне лікування, крім випадків продовження лікування відповідно до висновків військово-лікарської комісії (лікарсько-експертної комісії) після лікування в медичних закладах.

3.5. У разі недостатньої кількості коштів для забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які мають на це право, визначення осіб, які будуть направлені до санаторно-курортних закладів, здійснюється СВК з урахуванням таких факторів:

ступеня важкості захворювання;

кількості загострень захворювання протягом року, за яким особа направляється на санаторно-курортне лікування;

перебування протягом року на стаціонарному лікуванні з приводу захворювання, за яким особа направляється на санаторно-курортне лікування.

3.6. У разі відмови особи, зазначеної у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, від санаторно-курортного лікування після отримання відповідного направлення СВК проводить відбір наступного хворого для направлення на санаторно-курортне лікування в порядку, визначеному цією Інструкцією, з урахуванням умов направлення.

3.7. Рішення за результатом відбору СВК осіб, зазначених у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, про надання санаторно-курортної путівки оформляється протоколом, що реєструється в журналі реєстрації протоколів засідань СВК.

3.8. Витяг з протоколу засідання СВК разом з путівками надсилається Медичним центром особам, зазначеним у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, на адресу структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку або органу Держспецзв'язку, в якому проходить військову службу за контрактом військовослужбовець Держспецзв'язку, або на адресу, вказану у заяві особи, звільненої з Держспецзв'язку.

{Пункт 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

3.9. Витяг з протоколу засідання СВК повинен містити такі дані: найменування структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку або органу Держспецзв'язку, в якому проходить військову службу за контрактом військовослужбовець Держспецзв'язку; прізвище, ім'я, по батькові особи та (або) членів її сім'ї, які за рішенням СВК направляються до санаторно-курортного закладу за рахунок коштів Держспецзв'язку; кількість діб лікування; найменування санаторно-курортного закладу; спосіб оплати путівки; вартість путівки; сума відшкодування витрат за надане санаторно-курортне лікування.

{Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

IV. Порядок придбання, оплати та компенсації коштів за путівки

4.1. Забезпечення санаторно-курортними путівками здійснюється Медичним центром на підставі рішення СВК відповідно до договорів чи угод, зазначених у пункті 1.2 розділу I цієї Інструкції, в межах бюджетних асигнувань на зазначені цілі.

4.2. Після отримання від Медичного центру санаторно-курортних путівок особи, зазначені в пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, прибувають до санаторно-курортного закладу, зазначеного в путівці, та сплачують її вартість безпосередньо до каси цього закладу.

4.3. Витрати на санаторно-курортне забезпечення відшкодовуються фінансовим підрозділом Адміністрації Держспецзв'язку або органу Держспецзв'язку, в якому військовослужбовці Держспецзв'язку проходять військову службу за контрактом.

{Абзац перший пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

Для одержання відшкодування витрат на придбання путівок військовослужбовець Держспецзв'язку подає через відповідний фінансовий підрозділ рапорт на ім'я Голови Держспецзв'язку (особи, які проходять військову службу за контрактом в Адміністрації Держспецзв'язку, та керівники органів Держспецзв’язку) або керівника органу Держспецзв'язку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, щодо відшкодування коштів за придбані путівки. До рапорту додаються такі документи:

{Абзац другий пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

зворотний талон до путівки з відміткою санаторно-курортного закладу про проведене лікування або акт про надання послуг із санаторно-курортного лікування;

документи в оригіналі, що підтверджують оплату вартості путівки (чеки, квитанції тощо);

витяг з протоколу засідання СВК з рішенням про надання путівки.

4.4. Витрати на санаторно-курортне забезпечення ветеранам військової служби та Держспецзв’язку чи іншим особам, звільненим з Держспецзв'язку, зазначеним у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, відшкодовуються фінансовим підрозділом Адміністрації Держспецзв'язку або органу Держспецзв'язку (з якого їх було звільнено зі служби або з військової служби за контрактом та/або який дислокується за місцем їх проживання).

{Абзац перший пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 363 від 31.05.2016 }

Для одержання відшкодування витрат на санаторно-курортне забезпечення ветеран військової служби та Держспецзв’язку чи інша особа, звільнена з Держспецзв'язку, зазначена у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, подає через відповідний фінансовий підрозділ заяву на ім'я Голови Держспецзв'язку (особи, які були звільнені з Адміністрації Держспецзв'язку) або керівника органу Держспецзв'язку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, щодо відшкодування коштів за придбані путівки. У заяві зазначаються місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та має відповідну відмітку у паспорті), спосіб відшкодування (через касу або на поточний рахунок) і банківські реквізити у разі проведення відшкодування на поточний рахунок.

До заяви додаються документи, зазначені в пункті 4.3 цього розділу, та засвідчена в порядку, встановленому в абзаці восьмому пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції, копія посвідчення, яке дає право на пільги.

4.5. Після отримання та перевірки документів щодо відшкодування коштів за придбані путівки фінансовий підрозділ доповідає відповідному керівнику та протягом 5 робочих днів надсилає копії цих документів до Медичного центру.

Медичний центр протягом 10 робочих днів опрацьовує подані документи та готує доповідь Голові Держспецзв'язку, попередньо погоджену з ФЕД, щодо необхідності перерозподілу коштів, передбачених для грошової компенсації вартості путівок, між Адміністрацією Держспецзв'язку та органами Держспецзв'язку.

4.6. Особи, які згідно з цією Інструкцією мають право на забезпечення безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів, отримують відшкодування у розмірі 100 відсотків вартості путівок.

Особи, які згідно з цією Інструкцією мають право на забезпечення путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою 25 відсотків їх вартості, отримують відшкодування у розмірі 75 відсотків вартості путівок.

Особи, які згідно із цією Інструкцією мають право на забезпечення путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою 50 відсотків їх вартості, отримують відшкодування у розмірі 50 відсотків вартості путівок.

4.7. Витрати на санаторно-курортне забезпечення, що не підтверджені належними документами, не відшкодовуються.

4.8. Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторно-курортних закладах, та продовження строку лікування не здійснюється.

V. Вимоги до осіб, яким надаються путівки до санаторно-курортних закладів за рахунок Держспецзв'язку

5.1. Санаторно-курортне лікування в санаторно-курортних закладах здійснюється тільки за іменними путівками, засвідченими печаткою СВК.

5.2. Особи, які прибувають до санаторно-курортного закладу, крім путівки, повинні мати паспорт громадянина України, санаторно-курортну карту встановленого зразка.

5.3. Діти, які прибули до санаторно-курортного закладу разом з батьками, повинні мати такі документи: свідоцтво про народження (до отримання ними паспорта громадянина України), санаторно-курортну карту для дітей та підлітків установленого зразка з даними обстеження і лікарського спостереження давністю не більше ніж 1 місяць, висновок лікаря-дерматолога про відсутність заразних захворювань шкіри, довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими давністю не більше ніж 3 дні, довідку про проведені щеплення.

Начальник
Юридичного управління
Адміністрації Держспецзв'язкуА.А. КачуровськаДодаток 1
до Інструкції про порядок забезпечення
санаторно-курортним лікуванням
у Державній службі спеціального зв'язку
та захисту інформації України
(пункт 1.13)

КНИГА
обліку санаторно-курортних путівок Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Розпочато "___" _______ 20__
Закінчено "___" _______ 20__

№ з/п

Дата запису

Номер путівки

Найменування санаторію

Прибутковий документ

Строк путівки

Рішення санаторно-відбірної комісії (дата, номер протоколу)

Кому видано

Відмітка про видачу

з

до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Додаток 2
до Інструкції про порядок забезпечення
санаторно-курортним лікуванням
у Державній службі спеціального зв'язку
та захисту інформації України
(пункт 1.13)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів засідань санаторно-відбірної комісії Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Розпочато "___" _______ 20__
Закінчено "___" _______ 20__

№ з/п

Дата засідання санаторно-відбірної комісії

Реєстраційний номер протоколу

Примітка

1

2

3

4Додаток 3
до Інструкції про порядок забезпечення
санаторно-курортним лікуванням
у Державній службі спеціального зв'язку
та захисту інформації України
(пункт 1.13)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, які підлягають щорічному першочерговому забезпеченню санаторно-курортним лікуванням у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Розпочато "___" _______ 20__
Закінчено "___" _______ 20__

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Пільгова категорія

Рекомендований профіль санаторно-курортного закладу

Дата звернення

Відмітка про отримання санаторно-курортної путівки

1

2

3

4

5

6
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси