Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві

Мінагрополітики України; Наказ, Перелік, Форма, Акт від 11.09.2013 № 544

Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві

Реєстрація: Мін'юст України від 19.09.2013 № 1623/24155

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1623-13

Текст документа від 11.09.2013:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2013  № 544


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2013 р.
за № 1623/24155

Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статей 39, 40 Закону України "Про ветеринарну медицину", статті 18 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві та уніфіковану форму акта перевірки дотримання вимог законодавства в галузі племінної справи у тваринництві, що додаються.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби УкраїниЛ.П. КозаченкоМ.Ю. БродськийА.А. Максюта


В.М. ГоржеєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
11.09.2013 № 544


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2013 р.
за № 1623/24155

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві

І. Загальні питання

1.1. Вимоги, які містяться в приписах посадових осіб, щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано.

1.2. Статус суб'єкта племінної справи у тваринництві залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів отримано.

1.3. Наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

ІІ. Дотримання загальних вимог до господарської діяльності

2.1. Ідентифікація тварин, які належать суб'єктам племінної справи у тваринництві, здійснена.

2.2. Вимоги щодо державної реєстрації тварин, ведення племінного обліку, бонітування і проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин виконано.

2.3. Для відтворення маточного поголів'я тварин використовуються тільки атестовані та допущені до відтворення плідники.

2.4. Загальнодержавні програми селекції у тваринництві, розроблені Кабінетом Міністрів України, виконуються.

2.5. Вимоги щодо охорони здоров’я та благополуччя тварин дотримуються:

1) на потужностях для утримання тварин виконання ветеринарно-санітарних заходів, включаючи зоогігієнічні вимоги та умови утримання, забезпечено;

2) тварин якісними та безпечними кормами і водою забезпечено;

3) профілактичні ветеринарно-санітарні заходи щодо здоров'я тварин виконуються;

4) звернення за послугами лікаря ветеринарної медицини щодо встановлення діагнозу та лікування хворих тварин проводяться своєчасно;

5) вказівки лікаря ветеринарної медицини щодо використання ветеринарних препаратів виконуються;

6) жорстоке поводження з тваринами не допускається.

2.6. Переміщення тварин з потужностей (об'єктів), де вони утримуються, здійснюється за наявності ветеринарних документів.

2.7. Сертифікат на племінні (генетичні) ресурси при їх придбанні, реалізації та торгівлі у наявності.

2.8. При імпорті племінних (генетичних) ресурсів сертифікати (документи з племінного обліку), видані країною-експортером, є у наявності, перекладені українською мовою, переклад засвідчений в установленому законодавством порядку.

2.9. Дані племінного обліку, що містяться у сертифікаті племінних (генетичних) ресурсів, достовірні.

ІІІ. Дотримання вимог щодо проведення генетичної експертизи походження та аномалій племінних тварин

3.1. Наявність протоколу генетичних досліджень.

3.2. Наявність результатів тестування тварин за групами крові та іншими спадковими поліморфними системами.

ІV. Дотримання спеціальних вимог до господарської діяльності

4.1. Вимоги щодо заповнення форм племінного обліку виконуються. Форми племінного обліку в молочному та молочно-м'ясному скотарстві ведуться до вибуття тварин, після чого передаються на зберігання до архіву.

4.2. Вимоги щодо заповнення форм племінного обліку та індивідуального обліку походження і продуктивності тварин у м'ясному скотарстві виконуються.

4.3. Вимоги щодо заповнення форм племінного обліку в свинарстві виконуються.

4.4. Вимоги щодо заповнення форм племінного індивідуального обліку у вівчарських і козівничих господарствах дотримуються.

4.5. Вимоги щодо заповнення форм племінного обліку в селекційно-генетичних центрах, племзаводах та племінних господарствах з птахівництва виконуються.

4.6. Вимоги щодо індивідуального мічення сільськогосподарської птиці селекційних стад виконуються.

4.7. Відповідність статусу племінного заводу із птахівництва, племінного птахорепродуктора визначено.

4.8. Відповідність статусу контрольно-випробувальної станції з птахівництва визначено.

4.9. Племінний облік у звірівничих господарствах за встановленими формами ведеться.

4.10. Нумерація і мічення звірів та кролів проводяться.

4.11. Бонітування (комплексну оцінку) тварин проведено:

1) великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід;

2) великої рогатої худоби м'ясних порід;

3) коней та коней гуцульської породи;

4) овець;

5) свиней;

6) сільськогосподарської птиці;

7) звірів та кролів;

8) бджолиних сімей.

4.12. Наявність ветеринарно-санітарного паспорта пасіки.

4.13. Селекційно-племінна робота в галузі бджільництва згідно з планом селекційно-племінної роботи, затвердженим Міністерством аграрної політики та продовольства України, проводиться.

4.14. Племінний завод із бджільництва відповідає таким вимогам:

1) високопродуктивні бджолині сім'ї районованої породи є в наявності;

2) благополучний щодо карантинних хвороб;

3) продуктивність бджолиних сімей перевищує середньорайонні показники не менше ніж на 15-20 %;

4) зоотехнічний облік походження, продуктивності й інших господарських ознак бджолиних сімей ведеться;

5) стійкою медоносною базою і оптимальними умовами утримання та годівлі бджолиних сімей забезпечений;

6) для збереження породності бджіл охоронна зона радіусом 10 - 15 км, на яку категорично заборонено завозити будь-які інші пасіки, установлена. На пасіках, розміщених у цій зоні, бджолині матки лише районованої породи і походять з цього племзаводу.

4.15. Племінні бджолорозплідники відповідають таким вимогам:

1) високопродуктивні бджолині сім'ї районованої породи в наявності; є благополучними щодо карантинних хвороб;

2) продуктивність бджолиних сімей перевищує середньорайонні показники на 10-15 %;

3) зоотехнічний облік походження, продуктивності та інших господарських ознак бджолиних сімей ведеться;

4) стійку медоносну базу і оптимальні умови утримання та годівлі бджолиних сімей забезпечено.

4.16. Висновок про відповідність племзаводу, племінного бджолорозплідника, пасіки отримано. Відповідну категорію присвоєно.

4.17. З метою забезпечення чистопородності бджіл заборона на завезення сімей і маток інших порід на племінний бджолорозплідник чи пасіки, що розташовані в радіусі 10 - 12 км, встановлена.

4.18. Відповідність статусу племінного заводу і племінного репродуктора з рибництва.

4.19. Відповідність статусу племінної станції із шовківництва та гренажного заводу.

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. ГетяЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
11.09.2013 № 544

УНІФІКОВАНА ФОРМА АКТА
перевірки дотримання вимог законодавства в галузі племінної справи у тваринництві

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетя

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси