Про соціальний захист осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 23.12.2015 № 1098

Про соціальний захист осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 1098-2015-п

Текст документа від 17.01.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2015 р. № 1098
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 14 від 11.01.2018 }

Про соціальний захист осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 508 від 08.08.2016
№ 149 від 16.03.2017
№ 658 від 30.08.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Виплатити одноразову грошову допомогу особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., в 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому проводиться виплата.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 149 від 16.03.2017 }

2. Затвердити Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1098

ПОРЯДОК
виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року

1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року (далі - допомога).

2. Допомога виплачується особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. (далі - масові акції), та включені до відповідного переліку.

3. Перелік осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях (далі - перелік), або зміни до нього формуються МОЗ за результатами судово-медичної експертизи і затверджуються зазначеним Міністерством за погодженням з Мінсоцполітики, МВС та Генеральною прокуратурою України.

4. МОЗ подає перелік або зміни до нього у дводенний строк після їх затвердження Мінсоцполітики для виплати допомоги.

5. Мінсоцполітики на підставі переліку визначає загальний обсяг коштів, необхідних для виплати допомоги, та звертається до Мінекономрозвитку стосовно підготовки та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про виділення відповідних коштів із резервного фонду державного бюджету.

6. Для виплати допомоги особа, яка отримала легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях та яку включено до переліку, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, структурного підрозділу з питань праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (в разі утворення) ради (далі - орган соціального захисту населення) за місцем реєстрації місця проживання або перебування з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунка, відкритого у банку, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (з пред’явленням оригіналу);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

{Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 508 від 08.08.2016 }

7. У разі відсутності реєстрації місця проживання або перебування особа, яка отримала легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях, звертається із заявою про виплату допомоги до управління праці та соціального захисту населення Печерської районної у м. Києві держадміністрації.

8. Якщо особа, яка отримала легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях, не може самостійно звернутися із заявою про виплату допомоги у зв’язку із станом здоров’я, перебуванням на навчанні за кордоном, проходженням військової служби або якщо до неї застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, вона може подати таку заяву через уповноваженого представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.

У разі смерті або недієздатності особи, яка включена до переліку та не отримала допомоги, допомога може бути виплачена одному із членів сім’ї зазначеної особи на підставі відповідного рішення суду або довідки про смерть такої особи за умови подання письмової згоди довільної форми від інших членів сім’ї.

Членами сім’ї зазначеної особи є: особи, які перебувають у шлюбі; особи, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою; її діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; особи, які є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання.

{Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 658 від 30.08.2017 }

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 149 від 16.03.2017 }

9. Орган соціального захисту населення:

приймає рішення про виплату допомоги протягом десяти робочих днів після подання заяви та документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку;

подає протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій списки осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату допомоги, із зазначенням її розміру за встановленою Мінсоцполітики формою для узагальнення, зіставлення з переліком і подання зазначеному Міністерству узагальнених списків протягом трьох робочих днів за встановленою ним формою.

10. Мінсоцполітики після надходження зазначених у пункті 9 цього Порядку списків та прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для виплати допомоги перераховує відповідні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій для подальшого їх перерахування органам соціального захисту населення.

11. Допомога перераховується на банківський рахунок особи, яка отримала легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях, не пізніше двох робочих днів після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.

12. Органи соціального захисту населення формують та зберігають протягом п’яти років особові справи осіб, яким виплачено допомогу.

13. Контроль за цільовим і ефективним витрачанням бюджетних коштів, виділених для виплати допомоги, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси