Про забезпечення неухильного додержання режиму надзвичайного стану

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО НАДЗВИЧАЙНОМУ СТАНУ В СРСР ПОСТАНОВА N 1 від 19.08.91 З метою захисту життєво важливих інтересів народів і громадян Союзу РСР, незалежності і територіальної цілісності країни, відновлення законності і правопорядку, стабілізації обстановки, подолання надзвичайно тяжкої кризи, недопущення хаосу, анархії і братовбивчої громадянської війни, Державний комітет по надзвичайному стану в СРСР ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Усім органам влади і управління Союзу РСР, союзних і автономних республік, країв, областей, міст, районів, селищ і сіл забезпечити неухильне додержання режиму надзвичайного стану відповідно до Закону Союзу РСР "Про правовий режим надзвичайного стану" і постанов ДКНС СРСР. У випадках нездатності забезпечити виконання цього режиму повноваження відповідних органів влади і управління припиняються, а здійснення їх функцій покладається на осіб, спеціально уповноважених ДКНС СРСР. 2. Негайно розформувати структури влади і управління, воєнізовані формування, які діють всупереч Конституції СРСР і Законам СРСР. 3. Вважати надалі недійсними закони і рішення органів влади і управління, що суперечать Конституції СРСР і Законам СРСР. 4. Припинити діяльність політичних партій, громадських організацій і масових рухів, які перешкоджають нормалізації обстановки. 5. У зв'язку з тим, що Державний комітет по надзвичайному стану в СРСР тимчасово бере на себе функції Ради безпеки СРСР, діяльність останньої припиняється. 6. Громадянам, установам і організаціям негайно здати всі види вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки і спорядження, якими вони незаконно заволоділи. МВС, КДБ і Міністерству оборони СРСР забезпечити суворе виконання цієї вимоги. У випадках відмови - вилучати їх у примусовому порядку з притягненням порушників до суворої кримінальної і адміністративної відповідальності. 7. Прокуратурі, МВС, КДБ і Міністерству оборони СРСР організувати ефективну взаємодію правоохоронних органів Збройних Сил по забезпеченню охорони громадського порядку та безпеки держави, суспільства і громадян відповідно до Закону СРСР "Про правовий режим надзвичайного стану" і постанов ДКНС СРСР. Проведення мітингів, вуличних походів, демонстрацій, а також страйків не допускається. У необхідних випадках запроваджувати комендантську годину, патрулювання території, здійснювати огляд, вживати заходів щодо посилення прикордонного і митного режиму. Узяти під контроль, а в необхідних випадках під охорону, найважливіші державні і господарські об'єкти, а також системи життєзабезпечення. Рішуче присікати розповсюдження підбурювальних чуток, дії, що провокують порушення правопорядку і розпалювання міжнаціональної ворожнечі, непокору службовим особам, які забезпечують додержання режиму надзвичайного стану. 8. Встановити контроль над засобами масової інформації, поклавши його здійснення на спеціально створюваний орган при ДКНС СРСР. 9. Органам влади і управління, керівникам установ і підприємств вжити заходів щодо підвищення організованості, наведення порядку і дисципліни в усіх сферах життя суспільства. Забезпечити нормальне функціонування підприємств усіх галузей народного господарства, строге виконання заходів щодо збереження і відновлення на період стабілізації вертикальних і горизонтальних зв'язків між суб'єктами господарювання на всій території СРСР, неухильне виконання встановлених обсягів виробництва, поставок сировини, матеріалів і комплектуючих виробів. Встановити і підтримувати режим суворої економії матеріально-технічних засобів і валютних коштів, розробити і проводити конкретні заходи по боротьбі з безгосподарністю і розбазарюванням народного добра. Рішуче вести боротьбу з тіньовою економікою, неминуче застосовувати заходи кримінальної і адміністративної відповідальності по фактах корупції, розкрадань, спекуляції, приховання товарів від продажу, безгосподарністю та інших правопорушень у сфері економіки. Створити сприятливі умови для збільшення реального внеску всіх видів підприємницької діяльності, здійснюваних відповідно до Законів Союзу РСР, в економічний потенціал країни і забезпечення насущних потреб населення. 10. Вважати несумісною роботу на постійній основі в структурах влади і управління із зайняттям підприємницькою діяльністю. 11. Кабінету міністрів СРСР у тижневий строк здійснити інвентаризацію всіх наявних ресурсів продовольства і промислових товарів першої необхідності, доповісти народові, що має країна, взяти під якнайсуворіший контроль їх схоронність і розподіл. Скасувати будь-які обмеження, що перешкоджають переміщенню по території СРСР продовольства і товарів народного споживання, а також матеріальних ресурсів для їх виробництва, жорстко контролювати додержання такого порядку. Особливу увагу приділити першочерговому постачанню дошкільних дитячих закладів, дитячих будинків, шкіл, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, лікарень, а також пенсіонерів та інвалідів. У тижневий строк внести пропозиції про впорядкування, заморожування і зниження цін на окремі види промислових і продовольчих товарів, насамперед для дітей, послуги населенню і громадське харчування, а також підвищення заробітної плати, пенсій, допомоги і виплат компенсацій різним категоріям громадян. У двотижневий строк розробити заходи щодо впорядкування розмірів заробітної плати керівників усіх рівнів державних, громадських, кооперативних та інших установ, організацій і підприємств. 12. Враховуючи критичне становище із збиранням урожаю і загрозу голоду, вжити екстрених заходів щодо організації заготівель, зберігання і переробки сільгосппродукції. Подати трудівникам села максимально можливу допомогу технікою, запасними частинами, пальним і мастильними матеріалами тощо. Негайно організувати направлення в необхідних для врятування врожаю кількостях робітників і службовців підприємств і організацій, студентів і військовослужбовців на село. 13. Кабінету міністрів СРСР у тижневий строк розробити постанову, яка передбачала б забезпечення в 1991 - 1992 роках усіх бажаючих міських жителів земельними ділянками для садово-городніх робіт у розмірі до 0,15 га. 14. Кабінету міністрів СРСР у двотижневий строк завершити планування невідкладних заходів щодо виведення з кризи паливно-енергетичного комплексу країни і підготовки до зими. 15. У місячний строк підготувати і доповісти народові реальні заходи на 1992 рік щодо докорінного поліпшення житлового будівництва і забезпечення населення житлом. Протягом півроку розробити конкретну програму прискореного розвитку державного, кооперативного та індивідуального житлового будівництва на п'ятирічний строк. 16. Зобов'язати органи влади і управління в центрі і на місцях приділяти першочергову увагу соціальним потребам населення. Вишукати можливості істотного поліпшення безплатного медичного обслуговування і народної освіти.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси