Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики України з питань надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

Мінагрополітики України; Наказ, Положення від 05.09.2013 № 530

Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики України з питань надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

Реєстрація: Мін'юст України від 20.09.2013 № 1627/24159

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1627-13

Текст документа від 05.09.2013:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2013  № 530


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2013 р.
за № 1627/24159

Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики України з питань надання державної підтримки суб’єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

Відповідно до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року № 794 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Мінагрополітики України з питань надання державної підтримки суб’єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, що додається.

2. Департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерського обліку (Ахіджанов Б.Р.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Бісюка І.Ю.

Міністр

М.В. ПрисяжнюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
05.09.2013  № 530


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2013 р.
за № 1627/24159

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Мінагрополітики України з питань надання державної підтримки суб’єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії Мінагрополітики України з питань надання державної підтримки суб’єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та цим Положенням.

3. Комісія є постійно діючим органом Мінагрополітики України.

4. Завданням Комісії є розгляд документів, поданих конкурсними комісіями Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, та прийняття рішення щодо розподілу бюджетних коштів для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими суб’єктами господарювання агропромислового комплексу кредитами (позиками) у банках, від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, від нерезидентів, компенсації лізингових платежів лізингоодержувачам за укладеними договорами фінансового лізингу.

Розподіл зазначених коштів між суб’єктами господарювання агропромислового комплексу здійснюється у міру надходження реєстрів по суб’єктах господарювання, які претендують на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами та лізинговими платежами (далі - реєстри), поданих конкурсними комісіями, у межах виділених асигнувань та відповідно до переваг, визначених пунктом 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року № 794.

У разі необхідності для виконання своїх повноважень Комісія має право витребувати від регіональних конкурсних комісій додаткову інформацію.

5. Комісія діє у складі не менше п’яти осіб. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики України.

6. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються головою Комісії або його заступником (у разі відсутності голови Комісії).

Засідання Комісії веде голова Комісії або його заступник.

Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії.

7. Комісія проводить свої засідання не рідше одного разу на місяць у міру надходження реєстрів, поданих конкурсними комісіями, та протягом 10 днів здійснює розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами та компенсації лізингових платежів.

8. Рішення Комісії приймається на засіданні у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

9. Члени Комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

брати участь у вивченні додаткової інформації, наданої конкурсними комісіями;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

10. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні.

11. На підставі рішення Комісії готується наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, яким затверджується розподіл бюджетних коштів для здешевлення кредитів між підприємствами-позичальниками та компенсації лізингових платежів між лізингоодержувачами, та протягом п’яти днів доводиться до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь (департаментів) агропромислового розвитку обласних та управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, що є підставою для виплати часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами та компенсації лізингових платежів шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників та лізингоодержувачів.

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
та бухгалтерського облікуБ.Р. Ахіджанов

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси