Про внесення змін до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Кабінет Міністрів України; Постанова від 23.12.2015 № 1096

Про внесення змін до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1096-2015-п

Текст документа від 23.12.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2015 р. № 1096
Київ

Про внесення змін до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347 “Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статі 27 Закону України “Про зайнятість населення” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1364; 2014 р., № 75, ст. 2127), такі зміни:

в абзаці другому підпункту 6 пункту 3 слово “дітей” замінити словами “дитину (дітей)”;

у пункті 9:

абзаци другий - п’ятий виключити;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“Розмір компенсації визначається на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про суму єдиного внеску, сплаченого роботодавцем за працівника.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси