Про компенсацію в 1991 році додаткових затрат підприємств і організацій агропромислового комплексу республіки в зв'язку з реформою ціноутворення

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПОСТАНОВА від 18 червня 1991 р. N 42 Київ { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 } Про компенсацію в 1991 році додаткових затрат підприємств і організацій агропромислового комплексу республіки в зв'язку з реформою ціноутворення { На додаток до Постанови див. Розпорядження КМ УРСР N 83-р ( 83-91-р ) від 27.06.91 } { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 80 ( 80-91-п ) від 10.07.91 Постановою КМ N 214 ( 214-91-п ) від 23.09.91 } { Додатково див. Розпорядження КМ N 125-р ( 125-91-р ) від 23.07.1991 } { Щодо поширення дії див. Постанову КМ N 214 ( 214-91-п ) від 23.09.91 } З метою компенсації додаткових затрат підприємств і організацій агропромислового комплексу, селянських (фермерських) господарств у зв'язку з підвищенням оптових і роздрібних цін і створення економічних умов для забезпечення сталої їх роботи Кабінет Міністрів Української РСР постановляє: 1. Звільнити починаючи з 1 липня 1991 р. підприємства й організації агропромислового комплексу республіки від платежів до позабюджетних фондів стабілізації економіки, розрахунково на поточний рік у сумі 811 млн. крб., що вносяться ними за рахунок відрахувань на соціальне страхування. 2. Встановити, що починаючи з 1 червня 1991 р. платежі до бюджету по податку з продажів зменшуються колгоспам (включаючи риболовецькі), радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам і організаціям на суму податку з продажів, сплаченого за матеріально-технічні ресурси (роботи, послуги), використані для потреб невиробничого характеру, на капітальне будівництво господарським та підрядним способом, а також за придбані засоби виробництва, що належать до основних фондів (розрахунково до кінця ц.р. 359 млн. карбованців). 3. Знизити з 15 червня 1991 р. у середньому на 30 процентів ціни на комбікорми, що реалізуються колгоспам, радгоспам та іншим споживачам. Різниця між новими і тими, що раніше діяли, відпускними цінами на поточний рік у сумі 458 млн. крб. відшкодовується державним підприємствам комбікормової промисловості за рахунок бюджетних коштів. Державному комітетові УРСР по хлібопродуктах разом з Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством фінансів УРСР і Міністерством економіки УРСР визначити порядок встановлення конкретних розмірів знижок з цін на комбікорми виходячи з суми бюджетних коштів, передбачених на ці цілі. ( Дію пункту 3 поширено на порядок відпуску кормових концентратів споживачам у межах коштів, передбачених на ці цілі згідно з Постановою КМ N 214 ( 214-91-п ) від 23.09.91 ) 4. Дозволити колгоспам, радгоспам, іншим підприємствам та організаціям агропромислового комплексу, селянським (фермерським) господарствам продавати державі за договірними цінами вовну і шкірсировину з 15 червня 1991 р., тютюнову сировину - з урожаю поточного року. В аналогічному порядку реалізуються продукти їх переробки. З метою збереження діючих державних роздрібних цін на птицю та яйця і недопущення додаткових витрат населення договірні закупівельні ціни на них не застосовувати. 5. З метою забезпечення еквівалентності обміну між аграрним сектором економіки та іншими галузями народного господарства, а також відшкодування сільському господарству республіки додаткових затрат встановити доплати до державних закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, що реалізується в рахунок державного замовлення з початку 1991 року в розмірах згідно з додатком. Зазначені доплати розрахунково в сумі 8,9 млрд. крб. проводити за рахунок коштів республіканського бюджету. Для забезпечення соціальної захищеності населення зазначені доплати застосовувати при розрахунках за весь обсяг сільськогосподарської продукції, що реалізується, в рахунок державного замовлення колгоспами (включаючи риболовецькі), радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами, підсобними сільськими господарствами підприємств, організацій і установ, селянськими (фермерськими) господарствами, кооперативами по виробництву сільськогосподарської продукції та населенням. Міністерству сільського господарства УРСР разом з Міністерством фінансів УРСР, Міністерством економіки УРСР, Міністерством статистики УРСР, Державним комітетом УРСР по хлібопродуктах, Державним комітетом УРСР по харчовій і переробній промисловості, Республіканським акціонерним комерційним агропромисловим банком "Україна" у 10-денний строк встановити порядок виплати вказаних доплат. 6. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 19 вересня 1990 року "Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення республіки сільськогосподарськими продуктами" ( 274-12 ), з метою захисту внутріреспубліканського ринку і поліпшення забезпечення населення республіки продуктами харчування заборонити в 1991 році колгоспам, радгоспам, іншим сільськогосподарським підприємствам, селянським (фермерським) господарствам і сільськогосподарським кооперативам продаж за межі республіки сільськогосподарської продукції, передусім зерна і продукції тваринництва. ( Доповнення до пункту 6 щодо заборони на період виконання державного замовлення в цілому по республіці вивозу з будь-якою метою за межі України сільськогосподарської продукції див. в Постанові КМ УРСР N 80 ( 80-91-п ) від 10.07.91 ) 7. Міністерству фінансів УРСР, міністерствам і відомствам агропромислового комплексу, Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам вивільнити частину асигнувань з бюджету, виділених в поточному році на фінансування централізованих капітальних вкладень державним несільськогосподарським підприємствам, за рахунок використання для цієї мети їхніх фінансових ресурсів (прибутків, амортизаційних відрахувань) та спрямувати їх на фінансування будівництва об'єктів соціально-культурного призначення, шляхів з твердим покриттям, групових і розвідних сільських водопроводів, каналізаційних систем і споруд, газових та електричних мереж, експлуатацію зрошувальних систем і водогосподарських споруд міжгосподарського призначення, спорудження житла в трудонедостатніх селах та господарствах. 8. Заборонити керівникам підприємств і організацій, які виробляють матеріально-технічні ресурси для агропромислового комплексу, проявляти диктат щодо сільських товаровиробників і використовувати монопольне становище для необгрунтованого завищення цін, а також вимагати дефіцитну сільськогосподарську продукцію в обмін на свої товари. Такі факти йдуть в розріз з роботою, що проводиться по стабілізації продовольчого постачання. Міністерству економіки УРСР, Державній інспекції УРСР по контролю за цінами, Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам підвищити вимоги по дотриманню встановленого порядку ціноутворення, застосування цін і тарифів, притягати до суворої відповідальності службових осіб, які допускають порушення державної дисципліни цін при поставках матеріально-технічних ресурсів агропромисловому комплексу. Державним органам ціноутворення та органам, що здійснюють контроль за цінами (відповідно до їх компетенції), повною мірою використовувати надане їм право по скасуванню завищених цін на продукцію, яка постачається агропромисловому комплексу, включаючи договірні ціни. У випадках грубого і неодноразового порушення порядку ціноутворення позбавляти підприємства й організації права застосування договірних і самостійно встановлюваних цін і тарифів. При завищенні підприємствами й організаціями цін на продукцію провадити перерахунки з споживачами продукції, стягувати з постачальників в бюджет незаконно одержаний прибуток, а також накладати штраф у встановленому порядку. 9. Міністерству статистики УРСР ввести починаючи з другого півріччя 1991 р. систему щоквартального державного обліку зміни рівнів цін на сільськогосподарську і промислову продукцію. Подавати Кабінету Міністрів УРСР інформацію з аналізом причин виникаючих диспропорцій в обміні між сільським господарством й іншими галузями народного господарства. Міністерству економіки УРСР за погодженням з відповідними міністерствами і відомствами при необхідності подавати пропозиції Кабінету Міністрів УРСР про індексацію закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію. 10. Державному комітетові УРСР по оборонній промисловості та машинобудуванню, Міністерству сільського господарства УРСР, Українській національній компанії по розробці, виробництву і фірмовому обслуговуванню техніки для сільського господарства вжити конкретних заходів до підвищення якості й надійності сільськогосподарської техніки, що випускається на підприємствах республіки, з метою забезпечення найближчим часом збільшення строку її експлуатації не менш як на два роки. Невідкладно розглянути питання про задоволення потреби агропромислового комплексу в запасних частинах, маючи на увазі виключити простої техніки через їх недостачу. Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН Державний секретар Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА Інд. 22 Додаток до постанови Кабінету Міністрів УРСР від 18 червня 1991 р. N 42 РОЗМІР доплат до державних закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, що реалізується в рахунок державного замовлення в 1991 році ------------------------------------------------------------------ Види продукції Процентів ------------------------------------------------------------------ Пшениця сильних і цінних сортів, ячмінь пивоварний, жито, просо рядових і цінних сортів, гречка рядових і цінних сортів, рис, кукурудза всіх видів, горох всіх видів 43 Соняшник 21 Соя 43 Цукрові буряки 16 Молоко 21 Велика рогата худоба 33 Свині 35 Птиця 17 Вівці і кози 40 ( На часткову зміну додатка установити доплати до державних закупівельних цін на цукрові буряки та соняшник, що реалізуються в рахунок державного замовлення, починаючи з урожаю 1991 року в розмірах відповідно 53 і 69 процентів згідно з Постановою КМ N 214 ( 214-91-п ) від 23.09.91 ) _______________ Примітки: 1. Доплати нараховуються до державних закупівельних цін без урахування надбавок, встановлених постановою Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1991 р. N 88 для поліських районів. 2. Доплати до закупівельних цін на велику рогату худобу, вівці і кози, а також молоко, передбачені цією постановою, не поширюються на гірські райони, де на цю продукцію застосовуються надбавки, встановлені постановою Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1991 р. N 88. Державний секретар Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси