Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності працівника органів рибоохорони

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови від 28.08.2013 № 638

Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності працівника органів рибоохорони

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 638-2013-п

Текст документа від 28.08.2013:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 серпня 2013 р. № 638
Київ

Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності працівника органів рибоохорони

Відповідно до частин п’ятої та шостої статті 10 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності працівника органів рибоохорони, що додаються.

2. Установити, що виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності працівника органів рибоохорони здійснюється за рахунок коштів, передбачених Державному агентству рибного господарства на зазначені цілі.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 серпня 2013 р. № 638

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності працівника органів рибоохорони

1. Ці Порядок та умови визначають механізм виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності працівника органів рибоохорони (далі - грошова допомога).

2. Грошова допомога виплачується у разі:

1) загибелі (смерті) працівника органів рибоохорони у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків - членам його сім’ї, а в разі її відсутності - його батькам - у розмірі десятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку він займав;

2) інвалідності, яка настала в період роботи в зазначених органах або не пізніше ніж через три місяці після звільнення з роботи в органах рибоохорони чи після закінчення такого строку внаслідок захворювання або нещасного випадку, що сталися:

під час виконання службових обов’язків, у розмірі:

- п’ятирічної заробітної плати - інвалідам I групи;

- чотирирічної заробітної плати - інвалідам II групи;

- трирічної заробітної плати - інвалідам III групи;

у період роботи в органах рибоохорони, - у відсотках до відповідного розміру заробітної плати, встановлених відповідно до ступеня втрати працездатності, що визначається медико-соціальною експертною комісією;

3) поранення (контузії, травми або каліцтва), що сталося:

під час виконання службових обов’язків, - у розмірі річної заробітної плати;

у період роботи в органах рибоохорони, - у відсотках до розміру річної заробітної плати, встановлених відповідно до ступеня втрати працездатності, що визначається медико-соціальною експертною комісією.

У разі виникнення у працівника органів рибоохорони або членів його сім’ї права на отримання грошової допомоги в розмірі, більшому за раніше виплачену суму, виплата здійснюється за вирахуванням такої суми.

3. Для виплати грошової допомоги у разі загибелі (смерті) працівника органів рибоохорони члени його сім’ї, а в разі їх відсутності - батьки подають за місцем роботи такого працівника:

1) заяву про виплату грошової допомоги;

2) копії:

свідоцтва про смерть;

свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

свідоцтва про народження дітей - для виплати грошової допомоги дітям;

свідоцтва про народження працівника органів рибоохорони - для виплати грошової допомоги батькам;

рішення про встановлення опіки, піклування (у разі здійснення опіки чи піклування над дітьми працівника органів рибоохорони);

сторінок паспорта із зазначенням прізвища, імені, по батькові та зареєстрованого місця проживання заявника;

3) документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданий органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою).

4. Для виплати грошової допомоги в разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності працівник органів рибоохорони подає за місцем роботи:

1) заяву про виплату грошової допомоги;

2) довідку медико-соціальної експертної комісії щодо визначення ступеня втрати працездатності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) та (або) встановлення групи інвалідності;

3) копію сторінок паспорта із зазначенням прізвища, імені, по батькові та зареєстрованого місця проживання заявника;

4) документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданий органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою).

5. Орган рибоохорони за місцем роботи працівника рибоохорони подає Держрибагентству у семиденний строк з дня реєстрації документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цих Порядку та умов, копію висновку щодо службового розслідування за фактом поранення (контузії, травми або каліцтва) такого працівника, встановлення інвалідності чи загибелі (смерті), довідку про розмір заробітної плати працівника та документи, передбачені пунктами 4 і 5 цих Порядку та умов.

Держрибагентство у десятиденний строк після отримання від органу рибоохорони зазначених документів приймає рішення про призначення виплати грошової допомоги та повідомляє про нього заявника у письмовій формі.

Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування Держрибагентством відповідних сум на рахунок, відкритий заявником у банку, або через відділення поштового зв’язку.

Грошова допомога виплачується не пізніше трьох місяців з дня прийняття відповідного рішення.

Заявник може пред’явити Держрибагентству вимоги щодо виплати грошової допомоги протягом трьох років з дня настання події, що дає право на отримання такої допомоги.

6. Грошова допомога не виплачується, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) чи інвалідність настала:

у зв’язку з учиненням працівником органів рибоохорони навмисного кримінального чи адміністративного правопорушення;

внаслідок учинення таким працівником дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

внаслідок вчинення самогубства чи умисного заподіяння працівником органу рибоохорони собі тілесного ушкодження;

внаслідок шкоди, яку працівник органів рибоохорони заподіяв собі з використанням джерела підвищеної небезпеки у разі, коли він особисто володів транспортним засобом, механізмом, іншим об’єктом з порушенням правил їх використання, зберігання або утримання.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси