Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 21.08.2013 № 631 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2013 р. за № 1533/24065 Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 613 від 12.10.2020} Відповідно до пункту 5 частини третьої та частини четвертої статті 19 Закону України «Про морські порти України» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України, що додається. 2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку та його оприлюднення на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В. Міністр В.В. Козак ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Голова Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра оборони України В.о. Голови Державної екологічної інспекції України Міністр екології та природних ресурсів України М.Ю. Бродський Г. Соболевський О.М. Олійник І.І. Кошелєв О.А. Проскуряков ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 21.08.2013 № 631 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2013 р. за № 1533/24065 ПОРЯДОК надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України 1. Цей Порядок визначає вимоги щодо надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин в акваторії та на території морського порту і поширюється на адміністрацію морських портів України (далі - Адміністрація), власників (користувачів) морських терміналів, стивідорні компанії, портових операторів, операторів терміналів, вантажовідправників, вантажоотримувачів, судновласників, вантажовласників, перевізників, їх представників та інших осіб, діяльність яких пов'язана з обробкою та зберіганням вантажів, обслуговуванням суден на території та в акваторії морського порту (далі - суб'єкти господарювання). 2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: {Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 613 від 12.10.2020} очищення акваторії морських портів від забруднюючих речовин та сміття, сторонніх предметів та матеріалів - впровадження заходів суб'єктами господарювання щодо повсякденного (планового) прибирання акваторії від засмічення та забруднення, джерело яких не встановлено (вітрове занесення, забруднення з дощових колекторів, перенесення з рейду тощо); план локалізації та ліквідації розливу забруднюючих речовин - документ, який визначає заходи із запобігання розливу забруднюючих речовин, обмін інформацією між суб'єктами господарювання, органами державного нагляду і контролю, залучення всіх можливих сил та засобів, здійснення скоординованих дій цих суб'єктів у порту та/або на акваторії порту з метою негайного реагування на такий розлив або загрозу його виникнення щодо ліквідації наслідків розливу забруднюючих речовин. {Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 613 від 12.10.2020} Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України, законах України «Про морські порти України», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Міжнародній конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року. {Абзац четвертий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 613 від 12.10.2020} 3. Надання послуг із забезпечення запобіганню та ліквідації розливу забруднюючих речовин в акваторії та на території порту організовується Адміністрацією. Послуги із запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин включають: {Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 613 від 12.10.2020} {Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 613 від 12.10.2020} приймання з суден та передача на плавучі або берегові очисні споруди забруднюючих речовин або вод, що їх містять; приймання з суден сміття та відходів з безпосередньою передачею їх спеціалізованим підприємствам для подальшого поводження з ними (у тому числі розміщенням їх на об'єктах поводження з відходами) згідно з чинним законодавством України; очищення акваторій морських портів від забруднюючих речовин та сторонніх предметів і матеріалів; локалізацію та ліквідацію наслідків аварійних скидів забруднюючих речовин або вод, що їх містять, у межах акваторій морських портів; ліквідацію забруднень в акваторії та на території морських портів. З метою організації надання вищезазначених послуг Адміністрація укладає відповідні договори зі спеціалізованими підприємствами та організаціями, які згідно з законодавством мають право надавати такі послуги, а також з відповідними аварійно-рятувальними службами (далі - субпідрядні організації). Усі операції, які здійснюються із ліквідації розливу забруднюючих речовин або вод, що їх містять, в акваторії порту підлягають обов'язковій реєстрації відповідно до вимог наказу Міністерства транспорту України від 10 квітня 2001 року № 205 «Про затвердження Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2001 року за № 452/5643 (із змінами). 4. Суб'єкти господарювання укладають договори з Адміністрацією про взаємодію у розробці, реалізації та фінансуванні плану локалізації та ліквідації розливу забруднюючих речовин, забезпечення вимог екологічної безпеки (у тому числі підтримання у готовності необхідних потужностей, обладнання, об'єктових аварійно-рятувальних служб та їх експлуатації). 5. У разі розливу специфічних (шкідливих або отруйних) забруднюючих речовин Адміністрація для ліквідації наслідків розливу забруднюючих речовин залучає субпідрядні організації. 6. Взаємодія Адміністрації, суб'єктів господарювання та інших суб'єктів щодо запобігання та ліквідації розливу забруднюючих речовин на території (акваторії) морського порту та перелік необхідних сил і засобів для ліквідації наслідків визначаються Адміністрацією у плані локалізації та ліквідації розливу забруднюючих речовин. 7. Суб'єкти господарювання, що проводять перевантаження вантажів, які містять небезпечні хімічні та сипкі речовини, повинні: не допускати забруднення або засмічення акваторії та території морського порту, збирати та передавати за договорами для подальшого безпечного поводження (у тому числі розміщення) усі види відходів та забруднених вод, що утворюються в результаті їх діяльності; розробляти плани заходів і здійснювати разом з Адміністрацією заходи щодо зменшення обсягів викидів (скидів) забруднюючих речовин у довкілля та утворення відходів, запобігання забрудненню акваторій, територій морських портів та прибережних вод морів під час зберігання і перевалки вантажів, що містять небезпечні хімічні та сипкі речовини; впроваджувати ефективні методи і технічні засоби щодо запобігання втратам нафти, нафтопродуктів і вантажів, що містять небезпечні хімічні та сипкі речовини, під час їх навантаження та розвантаження; дотримуватись вимог технологічних схем, затверджених адміністрацією морського порту; облаштовувати спеціальні причали для приймання та відправки вантажів, що містять небезпечні хімічні та сипкі речовини, приміщення для їх зберігання та перепакування, а також майданчики для знешкодження залишків небезпечних речовин; збирати, очищати, знешкоджувати забруднені води, що утворюються під час промивання вантажних місткостей, а також стічні води акваторії та території морських портів, терміналів, причалів та інших споруд; розробляти та здійснювати разом з Адміністрацією заходи щодо запобігання забрудненню акваторії та території морських портів під час зберігання та перевалки нафти, нафтопродуктів та/або зрідженого вуглеводного газу. 8. Адміністрація розробляє та затверджує план локалізації та ліквідації розливів забруднюючих речовин, сторінки якого повинні бути пронумеровані, план - зброшурований, підписаний у двох примірниках та скріплений печаткою. 9. Компенсація витрат, які понесли Адміністрація та субпідрядні організації на ліквідацію розливу (забруднення), здійснюється згідно із законодавством України. Директор Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту В.В. Севрюков
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси