Про затвердження Положення про порядок акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України коштів спеціального фонду та їх перерозподіл

Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Положення від 19.08.2013 № 442

Про затвердження Положення про порядок акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України коштів спеціального фонду та їх перерозподіл

Реєстрація: Мін'юст України від 09.09.2013 № 1553/24085

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1553-13

Текст документа від 09.12.2014:

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2013 № 442


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2013 р.
за № 1553/24085

Про затвердження Положення про порядок акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України коштів спеціального фонду та їх перерозподіл

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 509 від 06.10.2014}

Відповідно до пункту 10.5 розділу Х Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, з метою нормативного врегулювання порядку акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України коштів спеціального фонду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України коштів спеціального фонду та їх перерозподіл, що додається.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Г.А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

В.о.  Голови Державної
казначейської служби УкраїниО.С. ДаневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
19.08.2013  № 442


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2013 р.
за № 1553/24085

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України коштів спеціального фонду та їх перерозподіл

{У тексті Положення слова «регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ» у всіх відмінках замінено словами «територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій» у відповідних відмінках згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 509 від 06.10.2014 }

1. Це Положення встановлює порядок акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв’язку) коштів спеціального фонду територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку, які отримуються як надходження від плати за послуги, що надаються ними згідно із законодавством (далі - кошти спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку), та їх перерозподіл.

2. З метою ефективного використання в Адміністрації Держспецзв’язку бюджетних коштів і створення дієвого механізму реалізації територіальними органами Адміністрації Держспецзв’язку, територіальними підрозділами, закладами, установами і організаціями Держспецзв’язку (далі - бюджетні установи Держспецзв’язку) програм та заходів щодо забезпечення функціонування державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації, що проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджетні установи Держспецзв’язку перераховують Адміністрації Держспецзв’язку обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ.

3. Акумулювання в Адміністрації Держспецзв’язку коштів спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку та їх перерозподіл здійснюються з метою спрямування в першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв бюджетних установ Держспецзв’язку, які не мають можливості наповнити спеціальний фонд за рахунок власних надходжень.

Якщо такої заборгованості немає, 50 відсотків коштів спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку, які акумулюються в Адміністрації Держспецзв’язку, спрямовуються на заходи, що проводяться за рахунок відповідних надходжень, і 50 відсотків цих коштів - на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

4. Кошти спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку, які акумулюються в Адміністрації Держспецзв’язку, зараховуються на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Адміністрації Держспецзв’язку, відкритий у Державній казначейській службі України.

5. Після сплати податку на додану вартість або/та обов’язкових платежів установлений розмір коштів спеціального фонду з коштів, які надійшли за послуги, що надаються бюджетними установами Держспецзв’язку згідно із законодавством, щомісячно перераховується цими установами на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Адміністрації Держспецзв’язку, до досягнення встановленого граничного обсягу перерахувань.

6. Розмір коштів спеціального фонду та граничний обсяг перерахування коштів спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку, що перераховуються на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Адміністрації Держспецзв’язку, щорічно встановлюються наказом Адміністрації Держспецзв’язку на кожний бюджетний період.

7. Кошти спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку перераховуються на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Адміністрації Держспецзв’язку, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

8. Повноту та своєчасність перерахування бюджетними установами Держспецзв’язку коштів спеціального фонду на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Адміністрації Держспецзв’язку, забезпечують їх керівники.

9. У разі наявної потреби у погашенні заборгованості та реалізації пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням бюджетними установами Держспецзв’язку основних функцій, акумульовані кошти спеціального фонду розподіляються і перераховуються бюджетним установам Держспецзв’язку на підставі рішення Голови Держспецзв’язку.

10. Пропозиції бюджетних установ Держспецзв’язку щодо додаткової потреби в коштах розглядаються Адміністрацією Держспецзв’язку виключно за наявності фінансово-економічних обґрунтувань і детальних розрахунків.

Директор
Фінансово-економічного
департаменту
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України


В.В. Коберник

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси