Про затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

Мінприроди України; Наказ, Порядок, Реєстр, Форма типового документа, Інформація від 15.08.2013 № 350

Про затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

Реєстрація: Мін'юст України від 29.08.2013 № 1482/24014

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1482-13

Текст документа від 18.04.2014:

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2013  № 350


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2013 р.
за № 1482/24014

Про затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів
№ 49 від 24.02.2014}

Відповідно до статті 5 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, що додається.

2. Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи (Гірман Ю.В.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра  керівника апарату Сушка О.В.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
15.08.2013 № 350


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2013 р.
за № 1482/24014

ПОРЯДОК
формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру накопичення, обробки, систематизації, зберігання, захисту і використання інформації з Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються (далі  Реєстр), а також визначає механізм внесення (виключення) суб’єктів господарювання до (з) Реєстру.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про утилізацію транспортних засобів».

1.3. Реєстр ведеться в електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

1.4. Формування та ведення Реєстру покладається на Мінприроди України, яке:

визначає організаційні та методологічні засади формування та ведення Реєстру;

забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп'ютерної системи та збереження інформації, що міститься у Реєстрі;

забезпечує збереження документів, на підставі яких проводиться включення інформації до Реєстру;

забезпечує доступ до інформації, що міститься у Реєстрі;

використовує інформацію Реєстру для виконання своїх повноважень.

1.5. Мінприроди України забезпечує розміщення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті, доступ до якого є відкритим та загальнодоступним.

1.6. Обробка та захист персональних даних здійснюються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Вимоги до професійного і кваліфікаційного рівня персоналу та матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання

2.1. Для провадження господарської діяльності з приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, персонал суб’єкта господарювання повинен мати профільну професійно-технічну освіту.

2.2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розбирання транспортних засобів, що утилізуються, забезпечують допуск до поводження з небезпечними відходами тільки осіб, які мають професійну підготовку щодо поводження з небезпечними речовинами, що підтверджено посвідченням відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511.

2.3. Матеріально-технічна база, необхідна для здійснення робіт з розбирання транспортних засобів, що утилізуються, включає обладнання (вантажно-розвантажувальні механізми, інструменти та інші матеріальні ресурси), яке використовується суб’єктами господарювання для розбирання транспортних засобів, а також спеціальну тару для зберігання небезпечних відходів:

для відходів I класу небезпеки - герметична тара (металеві чи поліетиленові діжки, контейнери, цистерни);

для відходів II класу небезпеки - металеві чи поліетиленові діжки, контейнери, поліетиленові мішки, пакети, короби та інші види спеціальної тари, що запобігає розповсюдженню небезпечних речовин (інгредієнтів);

для відходів III класу небезпеки - тара, що забезпечує локалізоване зберігання, дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи і виключає розповсюдження у навколишнє природне середовище шкідливих речовин.

ІІІ. Порядок внесення суб'єктів господарювання до Реєстру

3.1. Для внесення до Реєстру суб’єкти господарювання, які здійснюють приймання транспортних засобів, що утилізуються, подають такі документи:

1) заяву довільної форми (на бланку заявника);

2) відомості суб’єкта господарювання, який здійснює приймання транспортних засобів, що утилізуються (по кожному пункту приймання), за підписом заявника, що скріплюється його печаткою (за наявності), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, про наявність:

власної або орендованої земельної ділянки площею не менш як 500 квадратних метрів;

спеціально відведених та відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) для приймання та зберігання транспортних засобів, які повинні бути вкриті неруйнівним і непроникним для небезпечних речовин матеріалом (асфальтом, бетоном, керамзитобетоном, полімербетоном), облаштованих ливневою каналізацією;

професійних і кваліфікаційних рівнів керівників та працівників. Кількість працівників, які працюють у суб’єкта господарювання у відповідній галузі, не може становити менше п’яти осіб (без урахування керівників).

3.2. Для внесення до Реєстру суб’єкти господарювання, які здійснюють розбирання транспортних засобів, що утилізуються, подають такі документи:

1) заяву довільної форми (на бланку заявника);

2) відомості про суб’єкта господарювання, який здійснює розбирання транспортних засобів, що утилізуються (по кожному пункту розбирання), за підписом заявника, що скріплюється його печаткою (за наявності), за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, про наявність:

власної або орендованої земельної ділянки площею не менш як 1000 квадратних метрів;

власних або орендованих виробничих та складських приміщень для розбирання на складові частини транспортних засобів, що утилізуються;

спеціально відведених та відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) для накопичення та зберігання транспортних засобів, які повинні бути вкриті неруйнівним і непроникним для небезпечних речовин матеріалом (асфальтом, бетоном, керамзитобетоном, полімербетоном), облаштованих ливневою каналізацією;

спеціально відведених та відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) для зберігання небезпечних відходів, які повинні бути обладнані стаціонарними або пересувними вантажно-розвантажувальними механізмами;

професійних і кваліфікаційних рівнів керівників та працівників. Кількість працівників, які працюють у суб’єкта господарювання у відповідній галузі, не може становити менше п‘яти осіб без урахування керівників;

3) інформацію про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для здійснення робіт з розбирання транспортних засобів, що утилізуються, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, за підписом заявника, що скріплюється його печаткою (за наявності);

4) перелік нормативно-методичної документації, що використовується при розбиранні транспортних засобів;

5) копію документа, що підтверджує наявність системи екологічного менеджменту, сертифікованої за стандартами Міжнародної організації із стандартизації (ISO) серії 1400 або за аналогічним національним стандартом.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 49 від 24.02.2014 }

3.3. Заява про внесення до Реєстру та інші документи подаються суб'єктом господарювання, який здійснює приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, особисто або через уповноважену ним особу.

3.4. У випадку подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, передбачених пунктами 3.1 або 3.2 цього розділу, Мінприроди України протягом трьох робочих днів з дня надходження таких документів повертає їх суб’єкту господарювання на доопрацювання із зазначенням підстав для повернення.

3.5. Розгляд заяв та інших документів щодо внесення суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, до Реєстру проводиться у строк, який не може перевищувати 20 днів з дня їх надходження.

3.6. У випадку прийняття рішення про внесення суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, до Реєстру Мінприроди України видає відповідний наказ.

3.7. Повідомлення про результати розгляду документів разом з витягом з наказу про внесення чи про відмову у внесенні суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, до Реєстру Мінприроди України надсилає заявникові протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

У разі прийняття рішення про відмову у внесенні суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, до Реєстру лист повинен містити обґрунтування такої відмови за підписом уповноваженої особи.

3.8. Підставою для прийняття рішення про відмову у внесенні до Реєстру є:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником;

недостатність кваліфікованих фахівців для здійснення такої діяльності відповідно до вимог цього Порядку;

невідповідність матеріально-технічної бази заявника вимогам цього Порядку.

3.9. Внесення до Реєстру суб’єкта господарювання, який здійснює приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, здійснюється строком на п’ять років з наданням виписки з Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку.

3.10. Внесення до Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, проводиться на безоплатній основі.

IV. Подання і розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо внесення змін до Реєстру

4.1. Підставами для внесення змін до Реєстру є:

створення нового місця проведення діяльності суб’єкта господарювання;

зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи -  підприємця;

зміна місцезнаходження (місця проживання) суб’єкта господарювання;

припинення здійснення діяльності пунктом прийому або пунктом розбирання транспортних засобів.

4.2. У разі виникнення підстав для внесення змін до Реєстру суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня настання таких підстав подати до Мінприроди України заяву про внесення змін до Реєстру разом з документами, що підтверджують підстави для внесення таких змін.

4.3. У разі створення нового місця провадження діяльності зміни до Реєстру вносяться у порядку, визначеному розділом ІІІ цього Порядку.

4.4. Розгляд заяв суб’єктів господарювання про внесення змін до Реєстру проводиться у строк, який не може перевищувати 20 робочих днів.

4.5. Внесення змін до Реєстру проводиться на безоплатній основі.

V. Порядок виключення суб'єктів господарювання з Реєстру

5.1. Мінприроди України має право прийняти рішення про виключення суб’єктів господарювання з Реєстру.

5.2. У випадку встановлення факту неподання суб’єктом господарювання заяви про внесення змін до Реєстру з підстав та у строки, які визначені розділом ІV цього Порядку, Мінприроди України протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого факту повідомляє суб’єкта господарювання про необхідність усунення зазначеного порушення протягом 10 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

Якщо суб’єкт господарювання не усунув порушення у встановлений строк, Мінприроди України виключає його з Реєстру згідно з пунктами 5.3, 5.4 цього розділу.

5.3. Виключення суб'єктів господарювання з Реєстру здійснюється у таких випадках:

у разі подання відповідного звернення суб'єкта господарювання про виключення з Реєстру;

у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання;

у разі встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

неусунення суб’єктом господарювання виявленого порушення щодо необхідності внесення змін до Реєстру у строк, визначений пунктом 5.2 цього розділу.

5.4. Мінприроди України протягом 15 календарних днів з дня виникнення підстав для виключення суб’єкта господарювання з Реєстру видає наказ, у якому зазначаються причини, які стали підставою для виключення суб’єкта господарювання з Реєстру. Повідомлення про прийняте рішення разом з витягом з відповідного наказу надсилається суб’єкту господарювання протягом 5 днів з дня прийняття такого рішення.

Директор Департаменту
екологічної безпеки
та дозвільної системиЮ.В. ГірманДодаток 1
до Порядку формування та ведення
Державного реєстру суб’єктів
господарювання, які здійснюють
приймання та/або розбирання
транспортних засобів, що утилізуються
(пункт 1.3)

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

№ з/п

Найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця), контактна інформація

Адреси пунктів прийому транспортних засобів

Адреси пунктів розбирання транспортних засобів

Дата та номер наказу Мінприроди України про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру

Дата та номер наказу Мінприроди України про внесення змін про суб’єкта господарювання до Державного реєстру

Дата та номер наказу Мінприроди України про виключення суб’єкта господарювання з Державного реєстру

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 2
до Порядку формування та ведення
Державного реєстру суб’єктів
господарювання, які здійснюють
приймання та/або розбирання
транспортних засобів, що утилізуються
(пункт 1.3)

ВІДОМОСТІ
про суб’єкта господарювання, який здійснює приймання транспортних засобів, що утилізуються


Додаток 3
до Порядку формування та ведення
Державного реєстру суб’єктів
господарювання, які здійснюють
приймання та/або розбирання
транспортних засобів, що утилізуються
(пункт 3.2)

ВІДОМОСТІ
про суб’єкта господарювання, який здійснює розбирання транспортних засобів, що утилізуються


Додаток 4
до Порядку формування та ведення
Державного реєстру суб’єктів
господарювання, які здійснюють
приймання та/або розбирання
транспортних засобів, що утилізуються
(пункт 3.2)

ІНФОРМАЦІЯ
про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для здійснення робіт з розбирання транспортних засобів, що утилізуються


Додаток 5
до Порядку формування та ведення
Державного реєстру суб’єктів
господарювання, які здійснюють
приймання та/або розбирання
транспортних засобів, що утилізуються
(пункт 3.9)

ВИПИСКА
з Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси