Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт

Мінінфраструктури; Наказ, Порядок від 25.07.2013 № 505

Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт

Реєстрація: Мін'юст України від 09.08.2013 № 1360/23892

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1360-13

Текст документа від 25.07.2013:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.07.2013 № 505


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 серпня 2013 р.
за № 1360/23892

Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт

Відповідно до частини четвертої статті 79 Кодексу цивільного захисту України, пункту 2 частини третьої, частини четвертої статті 19 Закону України «Про морські порти України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, що додається.

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку та його оприлюднення на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському
та річковому транспорті

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М.Ю. БродськийГ. Соболевський


М. БолотськихЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
25.07.2013  № 505


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 серпня 2013 р.
за № 1360/23892

ПОРЯДОК
надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює правовідносини щодо надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт у морських портах України та визначає механізм проведення об’єктовою аварійно-рятувальною службою аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, спрямованих на пошук, рятування і захист населення, уникнення руйнувань і матеріальних збитків, локалізації зони впливу небезпечних чинників, ліквідацію чинників, що унеможливлюють проведення таких робіт або загрожують життю рятувальників.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі торговельного мореплавства України, Кодексі цивільного захисту України, Законі України «Про морські порти України», Міжнародній конвенції про пошук і рятування на морі 1979 року.

1.3. Організація і координація аварійно-рятувальних робіт у межах акваторії та території морського порту здійснюється державним підприємством «Адміністрація морських портів України», яке надає послуги із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт шляхом:

своєчасного інформування суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність на території та в акваторії морського порту про надзвичайні ситуації (далі - НС), які виникли на цій території та/або в акваторії;

підтримання в належному стані сил та засобів цивільного захисту;

здійснення заходів щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС.

II. Порядок забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт на території морських портів

2.1. Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» створює об’єктову аварійно-рятувальну службу в кожному морському порту України. Перший заступник начальника адміністрації морського порту є начальником об’єктової аварійно-рятувальної служби.

2.2. Для координації діяльності, пов'язаної з техногенно-екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на НС начальником адміністрації морського порту утворюється комісія з надзвичайних ситуацій.

2.3. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС утворюється штаб з ліквідації наслідків НС.

2.4. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації НС здійснюється згідно з планами реагування на НС, планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення НС, а також планами локалізації і ліквідації наслідків аварії.

Рішення про залучення сил цивільного захисту приймає керівник робіт з ліквідації наслідків НС відповідно до її рівня.

2.5. Суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність на території порту, та окремі території порту, на яких існує небезпека виникнення НС, підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами, які пройшли атестацію в установленому порядку.

Суб’єкти господарювання та окремі території, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню, а також порядок такого обслуговування визначаються Кабінетом Міністрів України.

2.6. Аварійно-рятувальне обслуговування передбачає надання послуг з проведення відповідних робіт щодо попередження виникнення НС (профілактики), локалізації і ліквідації наслідків аварій.

2.7. Відшкодування шкоди, заподіяної під час проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, здійснюється відповідно до глави 17 Кодексу цивільного захисту України.

2.8. Витрати на проведення окремих аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, здійснені об’єктовою аварійно-рятувальною службою, можуть бути повністю або частково відшкодовані відповідно до закону.

III. Порядок забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт із суднами

3.1. При виникненні аварійних морських подій із суднами, які знаходяться в акваторії порту та на підходах до нього, у межах, визначених відповідно до чинного законодавства, організація, координація та керівництво рятувальною операцією здійснюються керівником робіт з ліквідації НС на водних об’єктах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 року № 1612 «Про затвердження Плану взаємодії органів управління і сил, які залучаються до реагування на надзвичайні ситуації державного рівня на водних об’єктах» (із змінами).

3.2. Про аварійні морські події, що трапилися з суднами у межах зони нагляду, а також про заходи, що вживаються для рятування людей та суден, капітан морського порту негайно інформує Міністерство інфраструктури України.

3.3. Розпорядження капітана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту, що належать до його компетенції, зокрема щодо забезпечення рятування людей, які зазнали лиха у морі, обов’язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, які перебувають в акваторії та на території цього морського порту.

3.4. Визначення фактичних витрат на забезпечення послуг з аварійно-рятувальних та/або проведення таких робіт в разі виникнення НС здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3.5. Вид аварії, сума витрат та інші суми, що відшкодовуються за загальною та/або окремою (незагальною) аварією, обчислення розміру такого відшкодування, розмір винагороди та критерії її встановлення визначаються відповідно до Кодексу торговельного мореплавства.

3.6. Рятування судна і вантажу на його борту, що зазнали лиха в акваторії морського порту, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3.7. Після завершення аварійно-рятувальних робіт, врятоване судно для продовження рейсу підлягає позачерговому огляду уповноваженим класифікаційним товариством.

Директор Департаменту
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту
В.В. Севрюков

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси