Про затвердження Порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 24.07.2013 № 926

Про затвердження Порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 926-2013-п

Текст документа від 24.07.2013:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 липня 2013 р. № 926
Київ

Про затвердження Порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України “Про морські порти України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту, що додається.

2. Міністерству інфраструктури та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 926

ПОРЯДОК
участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту

1. Цей Порядок визначає умови та обсяг участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів, діяльність яких пов’язана з обробкою та зберіганням вантажів, обслуговуванням суден на території та в акваторії морського порту (далі - суб’єкти господарювання), у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф) (далі - план), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту.

План визначає обсяг та умови дій (взаємодії) суб’єктів господарювання у морському порту з метою запобігання виникненню аварії, локалізації, ліквідації та мінімізації її наслідків, у порядку негайного реагування на аварію або загрозу її виникнення та передбачає комплекс заходів із зупинення її розвитку та повної ліквідації наслідків аварії (катастрофи), а також перелік суден, обладнання, пристроїв та механізмів, необхідних для локалізації та ліквідації аварій.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Законах України “Про морські порти України” та “Про об’єкти підвищеної небезпеки”.

3. Умови та обсяги участі суб’єктів господарювання у здійсненні заходів щодо локалізації та ліквідації аварій (катастроф) на території та в акваторії морського порту визначаються з урахуванням:

прогнозованих сценаріїв виникнення аварій (катастроф);

оцінки рівня аварії (катастрофи), що прогнозується;

уражальних чинників, за якими визначається вид небезпеки під час прогнозованих аварій (катастроф);

погодних умов, в яких може статися аварійна подія та за яких буде здійснюватися ліквідація та локалізація аварії (катастрофи);

аналізу сценаріїв розвитку аварій (катастроф) і масштабів їх наслідків;

оцінки достатності існуючих заходів, які запобігають виникненню і розвитку аварій (катастроф), а також технічних засобів локалізації аварій (катастроф);

аналізу дій виробничого персоналу та спеціальних підрозділів суб’єктів господарювання щодо локалізації і ліквідації аварій (катастроф) на відповідних стадіях їх розвитку;

оцінки наслідків впливу уражальних чинників аварії (катастрофи) на сусідні об’єкти і людей з урахуванням властивостей цих об’єктів і їх розташування;

конкретних умов місцевості, на території якої може виникнути аварія (катастрофа), віддаленості від неї суб’єктів господарювання.

4. Для розроблення проекту плану суб’єкти господарювання, що провадять свою діяльність на території та в акваторії відповідного морського порту, на вимогу адміністрації морських портів України подають відомості щодо наявних у них виробничого персоналу, у тому числі спеціальних підрозділів, до завдань яких належить негайне реагування на аварії (катастрофи) до повної ліквідації їх наслідків, суден, обладнання, пристроїв та механізмів, що залучатимуться до здійснення заходів з локалізації та ліквідації аварій (катастроф) на території та в акваторії відповідного морського порту.

5. Під час розроблення проекту плану адміністрація морських портів України опрацьовує отриману від суб’єктів господарювання інформацію та враховує реальні можливості і наявні ресурси суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність на території та в акваторії відповідного морського порту, накопичений їх персоналом досвід щодо здійснення заходів під час аварій (катастроф), визначає потребу у придбанні суб’єктами господарювання додаткового обладнання, пристроїв та механізмів, необхідних для запобігання виникненню прогнозованих аварій (катастроф), локалізації, ліквідації та мінімізації їх наслідків.

6. Розроблений проект плану адміністрація морських портів України надсилає на погодження капітану відповідного морського порту.

7. Погоджений капітаном відповідного морського порту проект плану надсилається адміністрацією морських портів України на погодження всім суб’єктам господарювання, що провадять свою діяльність на території та в акваторії відповідного морського порту.

Суб’єкти господарювання у десятиденний строк з дня отримання зазначеного проекту плану погоджують його або подають свої зауваження (пропозиції) до нього.

8. У разі коли більше однієї третини суб’єктів господарювання не погодили проект плану та/або не висловили свою позицію щодо нього, адміністрація морських портів України утворює робочу групу, до складу якої включаються її представники, капітан морського порту та уповноважені на прийняття відповідного рішення представники всіх суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність на території та в акваторії відповідного морського порту.

Робоча група розглядає зауваження (пропозиції), подані до проекту плану суб’єктами господарювання.

Під час розгляду проекту плану члени робочої групи з урахуванням рівня прогнозованих аварій (катастроф) вносять на обговорення також пропозиції щодо необхідності придбання суб’єктами господарювання додаткового обладнання, пристроїв та механізмів для ліквідації та локалізації аварій (катастроф).

Робоча група не менше ніж двома третинами голосів її членів приймає рішення про врахування зауважень (пропозицій) та погодження проекту плану.

Рішення робочої групи підписується капітаном морського порту та всіма уповноваженими представниками суб’єктів господарювання, що проголосували за його прийняття.

Рішення робочої групи подається капітаном морського порту до адміністрації морських портів України.

9. Адміністрація морських портів України після отримання погоджень проекту плану не менше ніж від двох третин суб’єктів господарювання відповідно до пункту 7 цього Порядку або після отримання рішення робочої групи про погодження проекту плану відповідно до пункту 8 цього Порядку затверджує план у встановленому порядку.

10. План має бути пронумерований та зброшурований.

11. Завірені адміністрацією морських портів України копії плану надсилаються всім суб’єктам господарювання та капітану морського порту.

12. План дійсний протягом п’яти років.

Зміни до плану після його затвердження вносяться у порядку, визначеному для його затвердження.

13. План є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність на території та в акваторії відповідного морського порту.

14. Придбання та утримання обладнання, пристроїв та механізмів, необхідних для проведення локалізації та ліквідації аварій (катастроф) на території та в акваторії відповідного морського порту, здійснюється суб’єктами господарювання у порядку, встановленому законодавством.

Залучення суден, обладнання, пристроїв та механізмів, які належать суб’єктам господарювання, для запобігання аваріям (катастрофам), локалізації, ліквідації аварій (катастроф), мінімізації їх наслідків, у порядку негайного реагування на аварії (катастрофи) або загрозу їх виникнення у межах території та акваторії відповідного морського порту, а також фінансування відповідних заходів здійснюються на підставі окремих договорів між адміністрацією морських портів України та суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність на території та в акваторії відповідного морського порту.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси