Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 24.07.2013 № 670

Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 670-2013-п

Текст документа від 08.09.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 липня 2013 р. № 670
Київ

Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 719 від 22.08.2018}

Відповідно до статті 12 Закону України “Про морські порти України” Кабінет Міністрів України постановляє :

Затвердити Порядок надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 670

ПОРЯДОК
надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність

1. Цей Порядок визначає механізм і умови надання необхідної допомоги центральними та місцевими органами виконавчої влади у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, які сталися на території та акваторії морських портів, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність, що створює загрозу життю або здоров’ю людей, безпечному мореплавству, експлуатації транспортних засобів у морському порту і схоронності вантажів.

Допомога надається центральними та місцевими органами виконавчої влади в межах їх повноважень та у разі наявності відповідних сил та засобів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України та Законі України “Про морські порти України”.

3. Допомога надається для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф у разі, коли адміністрація морських портів України не має достатніх сил та засобів для самостійної ліквідації таких наслідків.

З метою ліквідації наслідків зазначених подій адміністрація відповідного морського порту, власники (користувачі) морських терміналів, портові оператори діють відповідно до плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф) на території та акваторії морського порту.

План локалізації та ліквідації аварій (катастроф) визначає завдання, обсяг та умови дії (взаємодії) суб’єктів господарювання у порту з метою запобігання виникненню аварії, її локалізації та ліквідації і мінімізації її наслідків, негайного реагування на аварію або загрозу її виникнення та передбачає здійснення комплексу заходів із зупинення її розвитку та повної ліквідації наслідків аварії, а також визначає перелік суден, обладнання, пристроїв та механізмів, необхідних для локалізації та ліквідації аварій, який затверджується адміністрацією морських портів України за погодженням з капітаном морського порту та власниками (користувачами) морських терміналів і портовими операторами.

4. З метою запобігання можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність, що створює загрозу життю або здоров’ю людей, безпечному мореплавству, експлуатації транспортних засобів у морському порту і схоронності вантажів, власники (користувачі) морських терміналів, портові оператори через адміністрацію відповідного морського порту письмово звертаються до адміністрації морських портів України.

Відповідальність за надання недостовірної або неправдивої інформації стосовно стихійного лиха, аварій, катастроф, протизаконного і несанкціонованого втручання у портову діяльність покладається на осіб, які її поширюють.

5. Адміністрація морських портів України з метою недопущення порушень законодавства та виникнення небезпеки в межах морських портів взаємодіє:

з МВС, ДСНС та відповідними місцевими органами виконавчої влади - з питань протизаконного та/або несанкціонованого втручання у портову діяльність, що створює загрозу життю та здоров’ю людей і схоронності вантажів;

з Морською адміністрацією та відповідними місцевими органами виконавчої влади - з питань протизаконного та/або несанкціонованого втручання у портову діяльність, що створює загрозу безпечному мореплавству та експлуатації транспортних засобів у морському порту;

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 719 від 22.08.2018 }

з Міноборони, ДСНС та відповідними місцевими органами виконавчої влади - з питань ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф.

З метою вжиття заходів з недопущення виникнення небезпеки в межах морських портів та своєчасного реагування на неї адміністрація морських портів України разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади розробляє та затверджує відповідні плани взаємодії.

6. Загальне керівництво організацією та проведенням заходів і робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, що сталися на території та акваторії морських портів, а також залучення необхідних сил та засобів незалежно від їх підпорядкування здійснюється адміністрацією морських портів України в установленому законодавством порядку та згідно з планом локалізації та ліквідації аварій (катастроф) і планами взаємодії, зазначеними в абзаці п’ятому пункту 5 цього Порядку.

З метою безпосереднього управління роботами під час виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф, ліквідації їх наслідків, а також із запобігання можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, безпечному мореплавству, експлуатації транспортних засобів у морському порту і схоронності вантажів, адміністрацією морських портів України призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Для організації ефективної взаємодії під час надання необхідної допомоги з ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також із запобігання можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, безпечному мореплавству, експлуатації транспортних засобів у морському порту і схоронності вантажів, організації та координації відповідних робіт керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підставі інформації про характер та оцінку загроз, отриманої від адміністрації відповідного морського порту, утворює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та затверджує його склад.

До складу штабу входять керівник адміністрації відповідного морського порту, уповноважені представники власників (користувачів) морських терміналів, портових операторів та уповноважені представники центральних та місцевих органів виконавчої влади відповідно до законодавства.

7. Штаб приймає рішення та вживає заходів з метою недопущення забруднення навколишнього природного середовища, захисту життя та здоров’я людей та відновлення нормального функціонування морського порту.

Про вжиті заходи з ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також із запобігання можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, безпечному мореплавству, експлуатації транспортних засобів у морському порту і схоронності вантажів, та відновлення стабільної роботи відповідного морського порту керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій протягом п’яти днів звітує перед адміністрацією морських портів України.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси