Про затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 17.07.2013 № 665

Про затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 665-2013-п

Текст документа від 17.07.2013:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2013 р. № 665
Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок

Відповідно до статті 10 Закону України “Про аграрні розписки” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Реєстру аграрних розписок, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. № 665

ПОРЯДОК
ведення Реєстру аграрних розписок

1. Цей Порядок визначає вимоги до Реєстру аграрних розписок (далі - Реєстр) та механізм його ведення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про аграрні розписки”.

3. Реєстр створюється з метою накопичення, оброблення, зберігання та подання відповідно до закону інформації про видані боржниками аграрні розписки, а також про осіб, що є боржниками і кредиторами за такими розписками.

4. Реєстр ведеться в електронній формі відповідно до національних стандартів.

Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні забезпечувати:

автоматизоване ведення еталона Реєстру;

контроль за повнотою внесення записів до Реєстру;

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз і актуалізація даних, права доступу тощо);

зберігання відомостей про аграрні розписки, а також про осіб, що є боржниками і кредиторами за аграрними розписками, протягом 75 років з дати внесення запису про припинення аграрної розписки;

захист даних згідно із законом;

достовірність та повноту відомостей;

видачу в установлений строк витягів та довідок з Реєстру.

5. Держателем Реєстру є Мінагрополітики, що забезпечує ведення Реєстру.

6. Адміністратором Реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Мінагрополітики і уповноважене ним здійснювати заходи з розроблення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, відповідати за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі.

Адміністратор Реєстру:

забезпечує його функціонування, зокрема оновлення інформаційних ресурсів та бази даних, цілодобовий доступ фізичних і юридичних осіб до відомостей, що містяться у Реєстрі, через офіційний веб-портал його адміністратора;

веде облік, обробляє, накопичує та зберігає відомості про аграрні розписки;

вживає заходів до забезпечення захисту внесених до Реєстру відомостей, а також використання ідентифікатора реєстратора під час внесення записів до Реєстру та видачі витягів і довідок з нього;

виконує інші функції, пов’язані із забезпеченням функціонування Реєстру.

7. Реєстраторами є державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси (далі - нотаріуси), які наділені держателем Реєстру відповідними повноваженнями та вчиняють такі реєстраційні дії:

1) внесення до Реєстру записів про:

видачу аграрної розписки;

передачу прав кредитора за аграрною розпискою;

зміну відомостей про кредитора чи інших відомостей про аграрну розписку;

вчинення виконавчого напису на аграрній розписці;

припинення аграрної розписки;

неможливість виконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора;

2) видача витягів та довідок з Реєстру.

8. Наділення нотаріусів повноваженнями реєстраторів здійснюється шляхом подання ними держателеві Реєстру відповідної заяви, до якої додається укладений з адміністратором Реєстру договір про надання доступу до Реєстру. Нотаріус вважається наділеним повноваженнями реєстратора з моменту надходження до держателя Реєстру зазначеної заяви.

У разі припинення дії договору про надання доступу до Реєстру виданий реєстраторові ідентифікатор для внесення записів до нього не застосовується.

Відомості про укладення таких договорів оприлюднюються адміністратором Реєстру на його сторінці в Інтернеті.

9. За вчинення реєстраційних дій справляється плата відповідно до частини другої статей 19 і 31 Закону України “Про нотаріат”.

10. Реєстратор відмовляє у вчиненні реєстраційної дії у разі, коли відсутній документ про внесення в повному обсязі плати за вчинення відповідної реєстраційної дії, а також якщо:

не подано жодного з документів, передбачених пунктом 30 цього Порядку (для внесення до Реєстру запису про припинення аграрної розписки);

не подано доказів, передбачених пунктом 36 цього Порядку (для внесення до Реєстру запису про неможливість виконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора);

за видачею витягу або довідки з Реєстру звертаються особи, не зазначені в пункті 40 цього Порядку.

Відмова у вчиненні реєстраційної дії оформляється письмово протягом двох робочих днів із зазначенням підстави.

11. До Реєстру вносяться записи про товарні та фінансові аграрні розписки, видані в Україні.

Запис про видачу аграрної розписки вноситься до Реєстру у день її нотаріального посвідчення.

Аграрна розписка вважається виданою з дня внесення до Реєстру відповідного запису.

12. Нотаріус, який не є реєстратором, не пізніше наступного робочого дня після нотаріального посвідчення аграрної розписки надсилає два її примірники реєстраторові, який у день їх надходження вносить відповідний запис до Реєстру і протягом одного робочого дня після внесення такого запису повертає один примірник аграрної розписки нотаріусу, що здійснив її нотаріальне посвідчення, а другий - передає кредитору за аграрною розпискою.

13. Запис у Реєстрі про видачу товарної аграрної розписки повинен містити такі відомості:

1) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). Якщо боржників два і більше, зазначаються відомості про всіх боржників;

2) ім’я кредитора, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

3) умови обмеження подальшої передачі прав за аграрною розпискою (за наявності);

4) вид сільськогосподарської продукції, яку боржник зобов’язаний поставити, її кількість та якість;

5) формули перерахунку кількості зазначеної продукції у разі поставки сільськогосподарської продукції іншої, ніж передбачено в аграрній розписці, якості (за наявності);

6) строк, умови та місце поставки сільськогосподарської продукції;

7) опис предмета застави, зокрема інформація про кількість заставленого рухомого майна, кадастровий номер, місце розташування, правовстановлюючі документи на земельні ділянки, на яких боржником вирощується заставлений майбутній урожай сільськогосподарської продукції;

8) дата і місце видачі аграрної розписки;

9) ім’я нотаріуса, який посвідчив аграрну розписку, дата посвідчення та номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, номер і серія спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено аграрну розписку;

10) ім’я реєстратора (якщо нотаріус, який посвідчив аграрну розписку, не є реєстратором).

14. Запис у Реєстрі про видачу фінансової аграрної розписки повинен містити такі відомості:

1) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). Якщо боржників два і більше, зазначаються відомості про всіх боржників;

2) ім’я кредитора, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

3) умови обмеження подальшої передачі прав за аграрною розпискою (за наявності);

4) формула розрахунку розміру грошового зобов’язання боржника, кількості та родових ознак сільськогосподарської продукції, що є невід’ємною частиною такої формули;

5) строк, порядок та місце сплати коштів;

6) опис предмета застави, зокрема інформація про кадастровий номер, місце розташування, правовстановлюючі документи на земельні ділянки, на яких боржником вирощується заставлений майбутній урожай сільськогосподарської продукції;

7) дата і місце видачі аграрної розписки;

8) ім’я нотаріуса, який посвідчив аграрну розписку, дата посвідчення та номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, номер і серія спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено фінансову аграрну розписку;

9) ім’я реєстратора (якщо нотаріус, який посвідчив аграрну розписку, не є реєстратором).

15. Реєстратор на обох примірниках аграрної розписки робить напис про внесення до Реєстру запису про її видачу із зазначенням імені реєстратора, адреси провадження реєстратором діяльності, дати внесення запису до Реєстру та його порядкового номеру, який засвідчується підписом і скріплюється печаткою нотаріуса, що є реєстратором.

16. У день внесення до Реєстру запису про видачу аграрної розписки боржник та кредитор мають право безоплатно отримати витяг з Реєстру про внесення зазначеного запису. Реєстратор оформляє два примірники такого витягу, один з яких видається особі, що подала відповідну заяву, а другий залишається у реєстратора.

У витягу з Реєстру зазначаються порядковий номер запису про видачу аграрної розписки, дата його внесення та повний зміст.

Якщо боржник або кредитор виявив у витягу допущену реєстратором помилку, він письмово повідомляє про це реєстратора, який у день надходження повідомлення перевіряє відповідність відомостей, що містяться у Реєстрі, інформації, наведеній в аграрній розписці, виправляє в разі виявлення невідповідності допущену помилку та видає витяг з виправленими даними.

17. Запис про передачу прав кредитора за аграрною розпискою вноситься до Реєстру у день її нотаріального посвідчення.

Права кредитора за аграрною розпискою вважаються переданими з дня внесення до Реєстру відповідного запису.

18. Нотаріус, який не є реєстратором, не пізніше наступного дня після нотаріального посвідчення передачі прав попереднім кредитором за аграрною розпискою надсилає поданий кредитором примірник аграрної розписки реєстратору, який у день його надходження вносить відповідний запис до Реєстру та повертає аграрну розписку новому кредитору.

19. Запис у Реєстрі про передачу прав кредитора за аграрною розпискою повинен містити такі відомості:

1) номер та серія спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено аграрну розписку;

2) ім’я попереднього кредитора, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

3) дата внесення запису про видачу аграрної розписки та його порядковий номер;

4) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). Якщо боржників два і більше, зазначаються відомості про всіх боржників;

5) ім’я нового кредитора, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

6) умови обмеження подальшої передачі прав за аграрною розпискою (за наявності);

7) ім’я нотаріуса, який посвідчив передачу прав кредитора за аграрною розпискою, дата посвідчення та номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

8) ім’я реєстратора (якщо нотаріус, який посвідчив передачу прав кредитора за аграрною розпискою, не є реєстратором).

20. Реєстратор на поданому кредитором примірнику аграрної розписки робить напис про внесення до Реєстру запису про передачу прав кредитора за нею із зазначенням імені реєстратора, адреси провадження реєстратором діяльності, дати внесення запису до Реєстру та його порядкового номеру, а також номеру, за яким нотаріальна дія з посвідчення передачі прав кредитора за аграрною розпискою зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій, який засвідчується підписом і скріплюється печаткою нотаріуса, що є реєстратором.

21. У день внесення до Реєстру запису про передачу прав кредитора за аграрною розпискою боржник та кредитор мають право безоплатно отримати витяг з Реєстру про внесення зазначеного запису.

У витягу з Реєстру зазначаються порядковий номер запису про передачу прав кредитора за аграрною розпискою, дата його внесення та повний зміст.

Якщо боржник або кредитор виявив у витягу допущену реєстратором помилку, він письмово повідомляє про це реєстратора, який у день надходження повідомлення перевіряє відповідність відомостей, що містяться у Реєстрі, інформації, наведеній в аграрній розписці, виправляє в разі виявлення невідповідності допущену помилку та видає витяг з виправленими даними.

22. Запис про зміну відомостей про кредитора чи інших відомостей про аграрну розписку вноситься за спільним зверненням кредитора (уповноваженої ним особи) та боржника (уповноваженої ним особи).

23. Запис у Реєстрі про зміну відомостей про кредитора чи інших відомостей про аграрну розписку повинен містити такі відомості:

1) номер та серія спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено аграрну розписку;

2) ім’я кредитора, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

3) дата внесення запису про видачу аграрної розписки та його порядковий номер;

4) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). Якщо боржників два і більше, зазначаються відомості про всіх боржників;

5) відомості про аграрну розписку, що змінюються;

6) відомості про аграрну розписку після внесення змін;

7) ім’я нотаріуса, який посвідчив внесення змін до аграрної розписки, дата посвідчення та номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

8) ім’я реєстратора (якщо нотаріус, який посвідчив внесення змін до аграрної розписки, не є реєстратором).

24. Реєстратор на поданому кредитором примірнику аграрної розписки робить напис про внесення до Реєстру запису про зміну відомостей про кредитора чи інших відомостей про аграрну розписку із зазначенням імені реєстратора, адреси провадження реєстратором діяльності, дати внесення запису до Реєстру та його порядкового номеру, який засвідчується підписом і скріплюється печаткою нотаріуса, що є реєстратором.

25. У день внесення до Реєстру запису про зміну відомостей про кредитора чи інших відомостей про аграрну розписку боржник та кредитор мають право безоплатно отримати витяг з Реєстру про внесення до нього такого запису.

У витягу з Реєстру зазначаються порядковий номер запису про зміну відомостей про кредитора чи інших відомостей про аграрну розписку, дата його внесення та повний зміст.

Якщо боржник або кредитор виявив у витягу допущену реєстратором помилку, він письмово повідомляє про це реєстратора, який у день надходження повідомлення перевіряє відповідність відомостей, що містяться у Реєстрі, інформації, наведеній в аграрній розписці, виправляє в разі виявлення невідповідності допущену помилку та видає витяг з виправленими даними.

26. Запис про вчинення виконавчого напису на аграрній розписці вноситься одночасно з його вчиненням.

27. Запис у Реєстрі про вчинення виконавчого напису на аграрній розписці повинен містити такі відомості:

1) номер та серія спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено аграрну розписку;

2) ім’я кредитора, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

3) дата внесення запису про видачу аграрної розписки та його порядковий номер;

4) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). Якщо боржників два і більше, зазначаються відомості про всіх боржників;

5) опис предмета зобов’язань за аграрною розпискою:

вид сільськогосподарської продукції, яку боржник зобов’язаний поставити, її кількість та якість, а також формули перерахунку кількості зазначеної продукції у разі поставки сільськогосподарської продукції іншої, ніж передбачено в аграрній розписці, якості (за наявності) (для товарної аграрної розписки);

фіксована грошова сума, що підлягає сплаті за аграрною розпискою (для фінансової аграрної розписки);

6) опис предмета застави, зокрема інформація про кількість заставленого рухомого майна, кадастровий номер, місце розташування, правовстановлюючі документи на земельні ділянки, на яких боржником вирощується заставлений майбутній урожай сільськогосподарської продукції;

7) дата і місце видачі аграрної розписки;

8) ім’я нотаріуса, який вчинив виконавчий напис на аграрній розписці, дата вчинення виконавчого напису та номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

9) ім’я реєстратора (якщо нотаріус, який вчинив виконавчий напис на аграрній розписці, не є реєстратором).

28. Реєстратор на поданому кредитором примірнику аграрної розписки робить напис про внесення до Реєстру запису про вчинення виконавчого напису із зазначенням імені реєстратора, адреси провадження реєстратором діяльності, дати внесення запису до Реєстру та його порядковий номер, який засвідчується підписом і скріплюється печаткою нотаріуса, що є реєстратором.

29. У день внесення до Реєстру запису про вчинення виконавчого напису на аграрній розписці боржник та кредитор мають право безоплатно отримати витяг з Реєстру про внесення до нього такого запису.

У витягу з Реєстру зазначаються порядковий номер запису про вчинення виконавчого напису на аграрній розписці, дата його внесення та повний зміст.

Якщо боржник або кредитор виявив у витягу допущену реєстратором помилку, він письмово повідомляє про це реєстратора, який у день надходження повідомлення перевіряє відповідність відомостей, що містяться у Реєстрі, інформації, наведеній в аграрній розписці, виправляє в разі виявлення невідповідності допущену помилку та видає витяг з виправленими даними.

30. Для внесення до Реєстру запису про припинення аграрної розписки боржник (уповноважена ним особа) або кредитор (уповноважена ним особа) подають реєстратору один з таких документів:

1) аграрна розписка з відміткою кредитора про її виконання;

2) аграрна розписка з відміткою кредитора про її припинення за умови, що боржник і кредитор є однією юридичною особою;

3) рішення суду про визнання аграрної розписки недійсною, що набрало законної сили.

31. Кредитор (уповноважена ним особа) має право звернутися до реєстратора для внесення до Реєстру запису про припинення аграрної розписки у зв’язку із звільненням кредитором боржника від його обов’язків з поданням аграрної розписки з відповідним написом кредитора.

32. Боржник (уповноважена ним особа) має право звернутися до реєстратора для внесення до Реєстру запису про припинення аграрної розписки у зв’язку із спливом загальної позовної давності, що підтверджується записом про неможливість виконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора, внесеним до Реєстру понад три роки з дати такого звернення.

Запис про припинення аграрної розписки у зв’язку із спливом загальної позовної давності не вноситься до Реєстру, якщо до нього внесено запис про вчинення виконавчого напису на такій розписці.

33. Запис про припинення аграрної розписки вноситься до Реєстру одночасно з проставленням на такій розписці відповідної відмітки із зазначенням дати внесення запису до Реєстру та його порядкового номеру. Така відмітка засвідчується підписом та скріплюється печаткою нотаріуса, що є реєстратором.

Після проставлення реєстратором відповідної відмітки на аграрній розписці вона повертається особі, що звернулася до нього для внесення до Реєстру відповідного запису.

34. Запис у Реєстрі про припинення аграрної розписки повинен містити такі відомості:

1) номер та серія спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено аграрну розписку;

2) ім’я кредитора, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

3) дата внесення запису про видачу аграрної розписки та його порядковий номер;

4) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). Якщо боржників два і більше, зазначаються відомості про всіх боржників;

5) опис предмета зобов’язань за аграрною розпискою:

вид сільськогосподарської продукції, яку боржник зобов’язаний поставити, її кількість та якість, а також формули перерахунку кількості зазначеної продукції у разі поставки сільськогосподарської продукції іншої, ніж передбачено в аграрній розписці, якості (за наявності) (для товарної аграрної розписки);

формула розрахунку розміру грошових зобов’язань боржника (для фінансової аграрної розписки);

6) опис предмета застави, зокрема інформація про кількість заставленого рухомого майна, кадастровий номер, місце розташування, правовстановлюючі документи на земельні ділянки, на яких боржником вирощується заставлений майбутній урожай сільськогосподарської продукції;

7) дата і місце видачі аграрної розписки;

8) підстави припинення аграрної розписки;

9) ім’я реєстратора.

35. У день внесення до Реєстру запису про припинення аграрної розписки кредитор та боржник мають право безоплатно отримати витяг з Реєстру про внесення до нього такого запису.

У витягу з Реєстру зазначаються порядковий номер запису про припинення аграрної розписки, дата його внесення та повний зміст.

Якщо боржник або кредитор виявив у витягу допущену реєстратором помилку, він письмово повідомляє про це реєстратора, який у день надходження повідомлення перевіряє відповідність відомостей, що містяться у Реєстрі, інформації, наведеній в аграрній розписці, виправляє в разі виявлення невідповідності допущену помилку та видає витяг з виправленими даними.

36. Внесення до Реєстру запису про неможливість виконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора проводиться реєстратором за зверненням боржника після настання строку виконання аграрної розписки за умови подання боржником доказів про надсилання повідомлення кредитору за зазначеним у Реєстрі місцем його реєстрації (для фізичних осіб) або місцезнаходженням (для юридичних осіб) про готовність до виконання аграрної розписки після закінчення 14 днів з дати його надсилання.

37. Запис у Реєстрі про неможливість виконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора повинен містити такі відомості:

1) номер та серія спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено аграрну розписку;

2) ім’я кредитора, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

3) дата внесення запису про видачу аграрної розписки та його порядковий номер;

4) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). Якщо боржників два і більше, зазначаються відомості про всіх боржників;

5) опис предмета зобов’язань за аграрною розпискою:

вид сільськогосподарської продукції, яку боржник зобов’язаний поставити, її кількість та якість, а також формули перерахунку кількості зазначеної продукції у разі поставки сільськогосподарської продукції іншої, ніж передбачено в аграрній розписці, якості (за наявності) (для товарної аграрної розписки);

фіксована грошова сума, що підлягає сплаті за аграрною розпискою (для фінансової аграрної розписки);

6) опис предмета застави, зокрема інформація про кількість заставленого рухомого майна, кадастровий номер, місце розташування, правовстановлюючі документи на земельні ділянки, на яких боржником вирощується заставлений майбутній урожай сільськогосподарської продукції;

7) дата і місце видачі аграрної розписки;

8) інформація про неможливість виконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора;

9) ім’я реєстратора.

38. У день внесення до Реєстру запису про неможливість виконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора боржник має право безоплатно отримати витяг з Реєстру про внесення до нього такого запису.

У витягу з Реєстру зазначаються порядковий номер запису про неможливість виконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора, дата його внесення та повний зміст.

Якщо боржник або кредитор виявив у витягу допущену реєстратором помилку, він письмово повідомляє про це реєстратора, який у день надходження повідомлення перевіряє відповідність відомостей, що містяться у Реєстрі, інформації, наведеній в аграрній розписці, виправляє в разі виявлення невідповідності допущену помилку та видає витяг з виправленими даними.

39. Адміністратор Реєстру забезпечує безоплатний вільний доступ через Інтернет до таких відомостей про видані агарні розписки, які залишаються невиконаними на день звернення:

1) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів (для фізичних осіб), найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

2) опис предмета зобов’язань за аграрною розпискою:

вид сільськогосподарської продукції, яку боржник зобов’язаний поставити, її кількість та якість, а також формули перерахунку кількості зазначеної продукції у разі поставки сільськогосподарської продукції іншої, ніж передбачено в аграрній розписці, якості (за наявності) (для товарної аграрної розписки);

формули розрахунку розміру грошових зобов’язань боржника, кількість та родові ознаки сільськогосподарської продукції, що є невід’ємною частиною такої формули (для фінансової аграрної розписки);

3) опис предмета застави за аграрною розпискою;

4) кінцева дата виконання зобов’язань за аграрною розпискою;

5) номер та серія спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено аграрну розписку.

40. Боржник, кредитор (їх уповноважені особи) мають право усно або письмово звернутися до реєстратора для отримання відомостей з Реєстру у формі:

1) витягу, який містить відомості про аграрну розписку, внесені до Реєстру на момент його видачі;

2) довідки, яка містить відомості про всі записи, що вносилися до Реєстру щодо конкретної аграрної розписки або конкретного боржника з моменту видачі аграрної розписки до моменту видачі довідки.

41. Витяг з Реєстру про аграрну розписку повинен містити дату внесення останніх змін до відомостей про неї, дату і місце видачі витягу, а також інформацію, зазначену у пунктах 13 і 14 цього Порядку (для товарної та фінансової аграрної розписки відповідно).

42. Довідки та витяги з Реєстру оформляються на аркушах паперу білого кольору формату А4 (210 х 297 міліметрів), засвідчуються підписом і скріплюються печаткою нотаріуса, що є реєстратором.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси