Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ 15.07.2013 № 681 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2013 р. за № 1335/23867 {Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 470 від 10.06.2019} Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} Відповідно до пункту 2 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 (зі змінами), НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Тимчасовий порядок розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, що додається. 2. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Черкасський Р.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 23 серпня 2011 року № 602 „Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2011 року за № 1110/19848. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Міністр генерал внутрішньої служби України В.Ю. Захарченко ПОГОДЖЕНО: Голова Державної міграційної служби України Голова Державної прикордонної служби України М.М. Ковальчук М.М. Литвин ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 15.07.2013 № 681 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2013 р. за № 1335/23867 ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання {У тексті Порядку абревіатуру та слово «ДМС України» замінено абревіатурою «ДМС» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} І. Загальні положення 1.1. Цей Тимчасовий порядок визначає процедуру розгляду заяв для оформлення (обміну) і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства і прийняття за результатом їх розгляду рішень, а також внесення даних до бланків посвідок. 1.2. Цей Тимчасовий порядок розроблено відповідно до Законів України „Про імміграцію”, „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постанов Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 „Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983” (зі змінами), від 15 лютого 2002 року № 153 „Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (зі змінами), від 27 травня 2013 року № 437 „Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства” та від 1 червня 2011 року № 567 „Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію” (зі змінами), наказу МВС України від 16 серпня 2012 року № 715 „Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1549/21861. 1.3. У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються в таких значеннях: клопотання (подання) приймаючої сторони - звернення юридичної чи фізичної особи щодо оформлення іноземцеві та особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання з дотриманням вимог пункту 3.3 розділу ІІІ цього Тимчасового порядку, де зазначаються основні реквізити юридичної особи або дані фізичної особи, дані про іноземця чи особу без громадянства та підстави для отримання ним посвідки на тимчасове проживання з дотриманням вимог, передбачених частинами четвертою - чотирнадцятою статті 5 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, завірене печаткою та підписом керівника (для юридичної особи) чи підписом фізичної особи; припинення громадянства України - це припинення постійного правового зв'язку особи з Україною внаслідок виходу з громадянства України, втрати громадянства або за підставами, передбаченими міжнародними договорами України; реєстраційна картка проекту (програми) міжнародної технічної допомоги - документ встановленої форми, яким підтверджується державна реєстрація проекту (програми), який підписується уповноваженою особою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, засвідчується печаткою цього Міністерства та видається заявникові; реципієнт проекту міжнародної технічної допомоги - це державні установи, підприємства або організації, які безпосередньо одержують міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою). Інші терміни, що застосовуються в цьому Тимчасовому порядку, використовуються в значеннях згідно з чинним законодавством. ІІ. Розгляд заяв для оформлення посвідок на постійне проживання 2.1. Право на отримання посвідки на постійне проживання мають: 1) іноземці та особи без громадянства, які відповідно до Закону України „Про імміграцію” іммігрували в Україну на постійне проживання; 2) іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття рішення про припинення громадянства України залишилися постійно проживати на її території. 2.2. Разом із заявою для оформлення посвідки на постійне проживання (додаток 1) іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів чи підрозділів ДМС (далі - територіальні органи чи підрозділи ДМС) за місцем проживання подаються: 1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред'явлення повертається), та його копія; 2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку; 3) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, оформленого згідно з додатком 2; 4) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати; 5) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з'являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах); 6) копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (у разі її наявності). 2.3. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, зазначеним в абзацах другому, третьому та п'ятому пункту 4 Прикінцевих положень Закону України “Про імміграцію”, замість документа, зазначеного в підпункті 3 пункту 2.2 цього розділу, подаються документи, визначені пунктом 4 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 (далі - Порядок оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання). 2.4. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території, замість документа, зазначеного в підпункті 3 пункту 2.2 цього розділу, подається довідка про припинення громадянства України, видана територіальним органом або підрозділом ДМС відповідно до форми 47, затверджена наказом МВС України від 16 серпня 2012 року № 715 „Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1549/21861. 2.5. Заява обліковується в окремому журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання (додаток 3). Порядковий номер запису в журналі в поточному році є номером обліку звернення, який проставляється на заяві. У разі коли посвідка оформлюється відповідно до Прикінцевих положень Закону України „Про імміграцію” або у випадку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, або якщо дозвіл на імміграцію видавався іншим територіальним органом чи підрозділом ДМС, номер реєстрації в журналі також є номером справи про оформлення посвідки на постійне проживання. В інших випадках матеріали про оформлення посвідки на постійне проживання долучаються до справи про надання дозволу на імміграцію. 2.6. Діловодство в територіальних органах чи підрозділах ДМС з питань оформлення посвідок на постійне проживання здійснюється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242, та Інструкції з організації та ведення діловодства в апараті ДМС, затвердженої наказом ДМС від 28 квітня 2012 року № 45. 2.7. Працівник територіального органу чи підрозділу ДМС при надходженні заяви про оформлення посвідки на постійне проживання перевіряє наявність підстав для видачі посвідки, дійсність поданих документів, своєчасність їх подання, наявність відмітки про перетинання державного кордону чи продовження строку перебування або документа, що підтверджує законність перебування іноземця, особи без громадянства в Україні, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, зазначені в їхніх паспортних документах, з даними, що містяться в цих заявах, з'ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню цих осіб в Україні. Після цього перевіряє відповідність копії дозволу на імміграцію, поданої заявником, з оригіналом такого дозволу, який знаходиться у справі про надання дозволу на імміграцію. 2.8. Перевірка відомостей, що є підставою для відмови в оформленні посвідки на постійне проживання, здійснюється за обліками бази даних „АРМОР” з метою виявлення осіб, які під час перебування в Україні скоїли правопорушення або перебувають у розшуку. Про результати перевірки робиться відмітка на заяві іноземця чи особи без громадянства із зазначенням посадових осіб, які здійснювали перевірку, та вказується дата перевірки. 2.9. За результатами розгляду заяви протягом семи днів з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки. Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві або вказуються причини відмови в її видачі. Рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, прийняті з порушенням вимог закону, скасовуються наказом голови ДМС повністю або в окремій частині. Посвідки, що були видані на підставі рішень, які скасовані наказом Голови ДМС, визнаються недійсними та підлягають вилученню. Наказ Голови ДМС про скасування рішення про видачу або відмову у видачі посвідки може бути оскаржений до суду. {Пункт 2.9 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} 2.10. Посвідка на постійне проживання видається особисто заявникові під розписку після пред'явлення ним паспортного документа. Під час видачі посвідки у графі „Підпис пред'явника/Holder's signature” машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) заявник проставляє свій підпис, після цього сторінка даних ламінується працівником, що здійснює видачу посвідки. На останній вільній сторінці паспортного документа проставляється відмітка про отримання посвідки, яка завіряється печаткою (додаток 4). За бажанням іноземця чи особи без громадянства вказана відмітка може проставлятися у вкладному талоні до паспортного документа (додаток 5). У разі оформлення нового паспортного документа (у зв'язку з втратою, закінченням строку дії попереднього тощо) іноземець чи особа без громадянства звертається до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання з документами, передбаченими підпунктами 1 та 2 пункту 2.2 цього розділу, з метою проставлення відмітки про отримання посвідки до нового паспортного документа або оформлення відповідного вкладного талона. Таке оформлення провадиться в день звернення. 2.11. У видачі посвідки на постійне проживання відмовляється у випадках, передбачених пунктом 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання. При цьому в разі виявлення таких випадків порушується питання щодо скасування дозволу на імміграцію. 2.12. Раніше видана посвідка на постійне проживання скасовується та вилучається територіальним органом або підрозділом ДМС в разі скасування дозволу на імміграцію в Україну відповідно до статей 12 і 13 Закону України „Про імміграцію”. ІІІ. Розгляд заяв про оформлення посвідки на тимчасове проживання 3.1. Право на отримання посвідки на тимчасове проживання мають: 1) іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування; 2) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку; 3) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та за погодження з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації; 4) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку; 5) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи в представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку; 6) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку; 7) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, спортсмени, які набули професійного статусу, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку; {Підпункт 7 пункту 3.1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} 8) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації; 9) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання; 10) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій - дванадцятій статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, уклали шлюб з громадянами України; 11) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, зазначеними в частинах другій - дванадцятій статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”; 12) іноземці та особи без громадянства, які після завершення граничного терміну перебування в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі - ПТПІ), звернулися із заявою про отримання посвідки на тимчасове проживання. 3.2. Разом із заявою для оформлення посвідки на тимчасове проживання (додаток 6) іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів чи підрозділів ДМС за місцем проживання подаються: 1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред'явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності); 2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку; 3) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати; 4) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з'являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах); 5) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності); 6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (крім осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 цього розділу). 3.3. Крім документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, залежно від категорії іноземців та осіб без громадянства подаються: 1) для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (роботодавця) із зобов'язанням повідомити територіальний орган чи підрозділ ДМС за місцем оформлення посвідки та територіальний орган Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства, а також оригінал (після пред'явлення повертається) та копія дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства, виданого територіальним органом Державної служби зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (для іноземців, які найняті інвестором згідно з угодою про розподіл продукції відповідно до частини другої статті 35 Закону України „Про угоди про розподіл продукції”, завірені в установленому порядку копії угоди про розподіл продукції та трудового договору (контракту) із зазначенням посади (спеціальності)); для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця; {Підпункт 1 пункту 3.3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} 2) для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (державної установи, підприємства або організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги) та копія реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги, виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, завірена печаткою реципієнта; 3) для осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідної релігійної організації) та погодження державного органу, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання; 4) для осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідної філії, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні), оригінал (після пред'явлення повертається) та копія свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні; 5) для осіб, зазначених у підпункті 5 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідного представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні), оригінал (після пред'явлення повертається) та копія свідоцтва про реєстрацію такого представництва; 6) для осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідної філії або представництва іноземного банку в Україні), оригінал (після пред'явлення повертається) та копія свідоцтва про акредитацію філії або представництва; 7) для осіб, зазначених у підпункті 7 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства прибули в Україну, або волонтерської організації), оригінал (після пред'явлення повертається) та копія свідоцтва про державну реєстрацію волонтерської організації (для волонтерських організацій); {Підпункт 7 пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} 8) для осіб, зазначених у підпункті 8 пункту 3.1 цього розділу, - звернення іноземного засобу масової інформації і подання Державного комітету телебачення та радіомовлення України щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання в Україні; 9) для осіб, зазначених у підпункті 9 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (навчального закладу) із зобов'язанням повідомити ДМС про відрахування з такого закладу та документ, що підтверджує факт навчання в Україні; 10) для осіб, зазначених у підпункті 10 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (громадянина України, який перебуває в шлюбі з іноземцем або особою без громадянства), оформлене згідно з додатком 7, оригінал (після пред'явлення повертається) та копія документа, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України (документи, видані компетентними органами іноземних держав, легалізуються в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України); 11) для осіб, зазначених у підпункті 11 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (особи, зазначеної в частинах другій - дванадцятій статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”), оригінал (після пред'явлення повертається) та копія документа, згідно з яким вони, відповідно до права країни походження іноземця або особи без громадянства, вважаються членами сім'ї вказаної особи. Документ, що підтверджує належність до членів сім'ї, визнається дійсним в Україні в разі його легалізації, якщо інше не передбачено законом чи міжнародними договорами України. Також подаються документи про наявність у приймаючої сторони достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім'ї в Україні; 12) для осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 цього розділу, разом із заявою іноземця або особи без громадянства про отримання посвідки на тимчасове проживання, що подається після завершення граничного терміну тримання в ПТПІ, подаються документи, вказані у підпунктах 3, 4 пункту 3.2 цього розділу, довідка про тримання іноземця (особи без громадянства) у ПТПІ (додаток 8) та за наявності паспортний документ (після пред'явлення повертається) і копії сторінок паспорта з особистими даними. Довідка про тримання іноземця (особи без громадянства) у ПТПІ оформляється ПТПІ в трьох примірниках: перший - під розписку видається іноземцеві або особі без громадянства після закінчення граничного терміну перебування в ПТПІ, другий - надсилається до органу, який помістив іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, для долучення до матеріалів справи, третій - долучається до особової справи іноземця та особи без громадянства в ПТПІ (її копія може бути надана на запит територіального органу ДМС у разі втрати чи пошкодження довідки, виданої іноземцеві чи особі без громадянства). Вказана довідка видається на підставі висновку (додаток 9) територіального органу ДМС, який розмістив іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, про те, що іноземець чи особа без громадянства може бути документована посвідкою на тимчасове проживання відповідно до частини п'ятнадцятої статті 5 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” у зв'язку з неможливістю примусового видворення іноземця та особи без громадянства за межі України. У разі якщо разом з іноземцем або особою без громадянства у ПТПІ утримувалися його неповнолітні діти, їхні дані також вносять до довідки. Підготовку висновку не пізніше ніж за один місяць до закінчення граничного терміну перебування особи в ПТПІ здійснює територіальний орган ДМС, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ. У разі коли іноземця або особу без громадянства в ПТПІ розміщував орган охорони державного кордону, висновок готує територіальний орган ДМС, на території обслуговування якого знаходиться ПТПІ, на підставі інформації, отриманої від органу охорони державного кордону. Інформацію про неможливість видворення іноземця або особи без громадянства із зазначенням заходів, що були вжиті для ідентифікації особи, та їх результатів, а також копіями запитів, що надсилалися з метою ідентифікації, та відповідей на них, орган охорони державного кордону, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, за підписом начальника не пізніше ніж за 40 днів до закінчення граничного терміну перебування особи в ПТПІ надсилає до територіального органу ДМС, на території обслуговування якого знаходиться ПТПІ, для підготовки висновку. {Абзац четвертий підпункту 12 пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} Висновок складається у трьох примірниках. Перший примірник долучається до матеріалів справи, другий - надсилається до ПТПІ не пізніше ніж за десять робочих днів до завершення терміну граничного перебування особи в ПТПІ, третій - у разі надходження запиту територіального органу або територіального підрозділу ДМС, до якого звернувся іноземець або особа без громадянства з метою отримання посвідки на тимчасове проживання, невідкладно направляється до вказаного органу або підрозділу. Про документування іноземця або особи без громадянства посвідкою на тимчасове проживання та про місце його проживання територіальний орган за місцем видачі посвідки протягом п'яти днів письмово інформує ПТПІ та орган, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ. Орган, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, після документування іноземця або особи без громадянства посвідкою на тимчасове проживання продовжує здійснювати заходи щодо усунення обставин, що унеможливлюють його примусове видворення з України. У разі усунення таких обставин та підготовки матеріалів про примусове видворення посвідка на тимчасове проживання в іноземця або особи без громадянства вилучається органом, що здійснює видворення, та надсилається до органу ДМС, який видавав посвідку на тимчасове проживання, для її знищення. У разі відсутності посвідки в іноземця або особи без громадянства, який видворяється, повідомлення про це надсилається до органу ДМС, який видав посвідку, для її скасування. 3.4. Прийняті до розгляду заяви обліковуються в окремому журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання (додаток 10). Порядковий номер запису в журналі в поточному році є номером обліку звернення, який проставляється на заяві та є номером справи про оформлення посвідки на тимчасове проживання. Діловодство в територіальному органі ДМС з питань оформлення посвідок на тимчасове проживання здійснюється з урахуванням положень Типової інструкції з діловодства в центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242. 3.5. Працівник територіального органу ДМС при надходженні заяви про оформлення посвідки на тимчасове проживання перевіряє наявність підстав для видачі посвідки, дійсність поданих документів, своєчасність їх подання, наявність відмітки про перетинання державного кордону чи продовження строку перебування або документа, що підтверджує законність перебування іноземця, особи без громадянства в Україні, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, указані в їхніх паспортних документах, з даними, що містяться в цих заявах, з'ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню цих осіб в Україні. При розгляді заяв, прийнятих від осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 розділу III Тимчасового порядку, працівником органу ДМС невідкладно надсилається запит до територіального органу ДМС, який розмістив іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, з метою отримання другого примірника висновку. 3.6. Перевірка наявності відомостей, що є підставою для відмови в оформленні посвідки на тимчасове проживання, здійснюється за обліками бази даних „АРМОР” з метою виявлення осіб, які під час перебування в Україні скоїли правопорушення або перебувають у розшуку. Про результати перевірки робиться відмітка на заяві іноземця чи особи без громадянства із зазначенням посадових осіб, які здійснювали перевірку, та вказується дата перевірки. 3.7. За результатами розгляду заяви у строк не більше п'ятнадцяти днів з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки. Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві із зазначенням терміну, до якого видається посвідка, або про причини відмови в її видачі. Рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, прийняті з порушенням вимог закону, скасовуються наказом голови ДМС повністю або в окремій частині. Посвідки, що були видані на підставі рішень, які скасовані наказом Голови ДМС, визнаються недійсними та підлягають вилученню. Наказ Голови ДМС про скасування рішення про видачу або відмову у видачі посвідки може бути оскаржений до суду. {Пункт 3.7 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} 3.8. Посвідка на тимчасове проживання видається особисто заявникові під розписку після пред'явлення ним паспортного документа. Під час видачі посвідки у графі „Підпис пред'явника/Holder's signature” машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) заявник проставляє свій підпис, після цього сторінка даних ламінується працівником, що здійснює видачу посвідки. На останній вільній сторінці паспортного документа проставляється відмітка про отримання посвідки, яка завіряється печаткою (додаток 11). За бажанням іноземця чи особи без громадянства вказана відмітка може проставлятися у вкладному талоні до паспортного документа (додаток 5). 3.9. При оформленні посвідки іноземцеві чи особі без громадянства територіальним органом ДМС, що прийняв рішення, заповнюється облікова картка за встановленою формою (додаток 12), яка долучається до картотечного обліку (допускається ведення автоматизованого обліку). 3.10. Іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідки, повинні зареєструватися за місцем проживання, а в разі зміни місця проживання - перереєструватися в порядку, установленому статтею 6 Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”. 3.11. У видачі посвідки на тимчасове проживання відмовляється у випадках, передбачених пунктом 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання. {Пункт 3.11 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} 3.12. Раніше видана посвідка скасовується територіальним органом чи підрозділом ДМС, який її видав, у випадках, передбачених пунктом 19 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання. {Пункт 3.12 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} 3.13. Копія рішення про відмову у видачі посвідки або про скасування раніше виданої посвідки видається територіальним органом ДМС, який прийняв таке рішення, заявникові під розписку або надсилається рекомендованим листом іноземцеві чи особі без громадянства та приймаючій стороні не пізніше як у п'ятиденний строк з дня його прийняття. У разі прийняття рішення про скасування раніше виданої посвідки вона підлягає вилученню та знищенню. При цьому відмітка про видачу посвідки в паспортному документі анулюється (вкладний талон вилучається). 3.14. Заявник протягом місяця з дня отримання копії рішення про відмову у видачі посвідки або про скасування раніше виданої посвідки має право на його оскарження. 3.15. Рішення про відмову в оформленні посвідки або скасування раніше виданої посвідки може бути оскаржено заявником до ДМС або суду: 1) за наявності підстав ДМС має право скасувати рішення територіального органу, надіслати матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності додаткової перевірки наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення; 2) інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в строк, що не перевищує 5 днів з дати прийняття рішення. 3.16. Особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування раніше виданої посвідки на тимчасове проживання, повинна знятися з реєстрації місця проживання та виїхати за межі України протягом місяця з дня отримання копії цього рішення. Якщо за цей час особа не виїхала з України, вона підлягає видворенню в порядку, передбаченому законодавством України. Якщо особа оскаржила рішення про відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання або скасування раніше виданої посвідки до вищого органу або до суду, рішення про її примусове повернення або примусове видворення не приймається до прийняття остаточного рішення вищим органом або до набрання рішенням суду законної сили. 3.17. У разі відсутності підстав для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземець та особа без громадянства зобов'язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України. При цьому посвідка на тимчасове проживання передається приймаючій стороні, яка зобов'язана подати її територіальному органу або підрозділу ДМС за місцем проживання іноземця та особи без громадянства протягом десяти днів з моменту зняття з реєстрації. 3.18. У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець та особа без громадянства можуть звернутися за отриманням нової посвідки в порядку, встановленому для її обміну чи продовження строку її дії, до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання. Про втрату посвідки іноземець та особа без громадянства або приймаюча сторона зобов'язані негайно повідомити органу внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органу або підрозділу ДМС за місцем видачі, який інформує про це протягом п'яти днів ДМС та Адміністрацію Держприкордонслужби. Втрачена посвідка визнається недійсною та в разі її вилучення підлягає знищенню. Територіальний орган або підрозділ ДМС видає довідку іноземцеві та особі без громадянства про звернення із заявою про втрату посвідки (у разі відсутності довідки органів внутрішніх справ з цього питання) у довільній формі. IV. Розгляд заяв про обмін посвідок на постійне та тимчасове проживання 4.1. Обмін посвідки здійснюється в разі наявності підстав, визначених пунктами 14 та 16 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання. 4.2. Разом із заявою про обмін посвідки (додаток 13) іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів чи підрозділів ДМС за місцем проживання подаються: 1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред'явлення повертається), та його копія; 2) посвідка, що підлягає обміну, а в разі її пошкодження чи втрати - довідка про звернення із заявою про втрату посвідки (довідка органів внутрішніх справ з цього питання) у довільній формі; 3) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати; 4) документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідка підлягає обміну (документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України); 5) дві фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері) (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з'являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах). 4.3. У разі обміну посвідки на постійне проживання при досягненні іноземцем та особою без громадянства 25- і 45-річного віку документи, зазначені в підпункті 4 пункту 4.2 цього розділу, не подаються. 4.4. Прийняті до розгляду заяви обліковуються відповідно в журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання або в журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання, де в графі „Примітки” робиться запис „Обмін”. 4.5. Працівник територіального органу чи підрозділу ДМС при надходженні заяви про обмін посвідки перевіряє наявність підстав для обміну посвідки, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, указані в їхніх паспортних документах, з даними, що містяться в цих заявах, перевіряє відсутність підстав для прийняття рішення про відмову у видачі посвідки, передбачених пунктом 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання. Після прийняття рішення матеріали, які стали підставою для обміну посвідки, долучаються до справи, на підставі якої посвідка видавалася вперше. У разі якщо посвідка видавалася одним територіальним органом (підрозділом) ДМС, а обмін посвідки провадиться іншим органом (при зміні місця проживання), то до органу, який видав посвідку вперше, надсилається повідомлення про видачу нової посвідки, а недійсна посвідка - для знищення. 4.6. За результатами розгляду заяви протягом семи днів (для посвідки на постійне проживання) і п'ятнадцяти днів (для посвідки на тимчасове проживання) з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі нової посвідки. {Абзац перший пункту 4.6 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві із зазначенням терміну (у разі обміну посвідки на тимчасове проживання), до якого видається посвідка, або про причини відмови в її видачі. 4.7. Нова посвідка видається заявнику в порядку, передбаченому пунктами 2.10 розділу ІІ та 3.8 розділу ІІІ цього Тимчасового порядку. Штамп про отримання попередньої посвідки анулюється. V. Розгляд заяв про продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання 5.1. Продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання здійснюється відповідно до пункту 10 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, на підставі заяви про продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання та документів, зазначених у пункті 3.3 розділу ІІІ цього Тимчасового порядку. З метою з'ясування наявності підстав для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання особам, зазначеним у підпункті 12 пункту 3.1 розділу III цього Тимчасового порядку, територіальний орган ДМС, який видав посвідку, за 1 місяць до закінчення строку дії посвідки направляє запит до органу, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, для з'ясування наявності обставин, які унеможливлюють примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України. На підставі отриманої інформації готується висновок, який у разі звернення особи, зазначеної в підпункті 12 пункту 3.1 розділу III цього Тимчасового порядку, за продовженням строку дії посвідки на тимчасове проживання є підставою для продовження її терміну дії. 5.2. Розгляд заяв про продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання здійснюється відповідно до пунктів 3.5-3.7 розділу ІІІ цього Тимчасового порядку. 5.3. Прийняті до розгляду заяви обліковуються в журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання, де в графі „Примітки” робиться запис „Продовження”. Після прийняття рішення матеріали, які стали підставою для продовження посвідки, долучаються до справи, на підставі якої посвідка видавалася вперше. У разі якщо посвідка видавалася одним територіальним органом чи підрозділом ДМС, а продовження посвідки провадиться іншим органом (при зміні місця проживання), то до органу, який видав посвідку вперше, надсилається повідомлення про продовження строку її дії. 5.4. У посвідку на тимчасове проживання на сторінці „Особливі відмітки” вноситься запис „Продовжено до/ extension to” та вказується дата, до якої продовжено строк дії посвідки. Запис завіряється підписом посадової особи та скріпляється печаткою територіального органу (підрозділу) ДМС, який здійснив продовження строку дії посвідки. У штамп про отримання посвідки вносяться відповідні зміни, які завіряються печаткою. VI. Внесення даних до бланків посвідок на постійне та тимчасове проживання 6.1. Посвідки заповнюються відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc 9303/1) "Машинозчитувані проїзні документи" (частина перша "Машинозчитувані паспорти"). До бланка посвідки дані про пред'явника посвідки та її реквізити вносяться на машинозчитувальну сторінку (сторінку даних) способом принтерного друку фарбою чорного кольору українськими літерами - згідно з ДСТУ 2024-91, латинськими - згідно з ГОСТ 16330-85 із застосуванням верхнього регістра. Висота літер - до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитувальній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра). Заповнення даних: Елементи даних Назва поля Заповнення елементів даних в обох видах документів Максимальна кількість знаків Посвідка на постійне проживання Посвідка на тимчасове проживання Назва документа Посвідка на постійне проживання Permanent residence permit Посвідка на тимчасове проживання Temporary residence permit змінна Тип документа Тип/Type PA Тип/Type PT 2 Код держави Код держави/Country code Код держави/Country code UKR UKR 3 Номер документа Номер посвідки/ Permit No. Номер посвідки/ Permit No. Зазначається номер виданої посвідки 8 Прізвище Прізвище/Surname Прізвище/Surname Зазначається прізвище 32 Ім'я Ім'я/Given Names Ім'я/Given Names Зазначається ім'я 32 Громадянство Громадянство/ Nationality Громадянство/ Nationality Зазначається країна 3 Дата народження Дата народження/ Date of birth Дата народження/ Date of birth Зазначається дата народження 13 Реєстраційний номер Реєстраційний №/ Registration No. Реєстраційний №/ Registration No. Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)* 10 Стать Стать/Sex Стать/Sex Зазначається стать 3 Місце народження Місце народження/ Place of birth Місце народження/ Place of birth Зазначається місце народження 26 Дата видачі посвідки Дата видачі посвідки/Date of issue Дата видачі посвідки/ Permit /Date of issue Зазначається дата видачі посвідки 13 Орган, що видав посвідку Орган, що видав/Authority Орган, що видав/Authority Зазначається код органу, що видав посвідку 4 Дата закінчення строку дії посвідки Дата закінчення строку дії/ Date of expiry Зазначається дата закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання 13 Підстави для видачі посвідки Підстави для видачі/ Ground for issue Підстави для видачі/ Ground for issue Зазначаються підстави для видачі посвідки 26 Підпис пред'явника посвідки Підпис пред'явника/ Holder`s signature Підпис пред'явника/ Holder`s signature Підпис пред'явника посвідки Елемент ідентифікації Вклеєна фотокартка пред'явника посвідки або фотовідбиток, виконаний принтерним друком __________ * У разі відсутності не заповнюється. 1) прізвище, ім'я, громадянство англійською мовою вказуються у повній відповідності до написання в паспортному документі іноземця або особи без громадянства. У разі коли в паспортному документі відсутні написання прізвища, ім'я, громадянства англійською мовою, така особа подає переклад цього документа англійською мовою, завірений в установленому порядку. У графі „Громадянство/Nationality” громадянство українською мовою вказується відповідно до Таблиці умовних скорочень назв країн світу українською мовою, наведених у додатку 14. У разі якщо іноземець має одночасно громадянство (підданство) декількох держав, то у графі „Громадянство/Nationality” вказуються всі громадянства (підданства) іноземця через кому, в алфавітному порядку. У разі коли у рядку недостатньо місця для здійснення такого запису, інформація про громадянство (підданство) інших держав вноситься від руки друкованими літерами на сторінку „Особливі відмітки” та завіряється печаткою; 2) дата зазначається таким чином: дні - двома цифрами (від одиниці до дев'яти, попереду проставляється нуль), після яких робиться пробіл: січень - СІЧ/JAN липень - ЛИП/JUL лютий - ЛЮТ/FEB серпень - СЕР/AUG березень - БЕР/MAR вересень - ВЕР/SEP квітень - КВІ/APR жовтень - ЖОВ/OCT травень - ТРА/MAY листопад - ЛИС/NOV червень - ЧЕР/JUN грудень - ГРУ/DEC, рік - двома останніми цифрами, яким передує пробіл; 3) якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно „XX” або „XX” - для дня чи року, „XXX” - для місяця, „XX XXX XX” - для дня, місяця і року; 4) зазначення статі: жіночої - „Ж/F”, чоловічої - „Ч/M”. Якщо громадянин не бажає зазначати свою стать, це поле залишається чистим, а у відповідному рядку машинозчитувальної зони ставиться знак „<”; 5) відомості про місце народження наводяться українською мовою, а через скісну лінію - код держави латинськими літерами. Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 „Коди назв країн світу”; 6) орган, що видав посвідку, позначається чотиризначним числом, де перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код підрозділу Державної міграційної служби, що оформив посвідку (визначається наказом МВС України): Регіональні коди: Автономна Республіка Крим 01 Області: Вінницька 05 Миколаївська 48 Волинська 07 Одеська 51 Дніпропетровська 12 Полтавська 53 Донецька 14 Рівненська 56 Житомирська 18 Сумська 59 Закарпатська 21 Тернопільська 61 Запорізька 23 Харківська 63 Івано-Франківська 26 Херсонська 65 Київська 32 Хмельницька 68 Кіровоградська 35 Черкаська 71 Луганська 44 Чернівецька 73 Львівська 46 Чернігівська 74 м. Київ 80 м. Севастополь 85 7) для заповнення значення елементу Реєстраційний №/Registration No. використовуються цифрові знаки (0-9). Якщо в особи у передбачених законодавством випадках відсутній персональний номер, графа не заповнюється; 8) елемент ідентифікації (відцифроване або інше зображення обличчя особи) вноситься згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО, Dос. 9303), ДСТУ 1303-94; 9) заповнення машинозчитувальної зони здійснюється в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 636 „Про порядок заповнення машинозчитувальної зони паспортних та візових документів”; 10) відомості про дітей вносяться на сторінки 1-4 посвідок відповідно до пункту 8 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання. 6.2. У графі „Підстави для видачі/Ground for issue” машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) посвідки на тимчасове проживання проставляється кодове позначення мети поїздки: 01/05 - міжнародна технічна допомога; 03/13 - возз'єднання сім'ї з громадянами України; 03/14 - возз'єднання сім'ї з іноземцями та особами без громадянства; 03/17 - завершення граничного терміну тримання у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства; 04/12 - навчання; 05/04 - працевлаштування; 05/07 - робота в структурному осередку громадської організації іноземної держави; 05/08 - робота в представництві іноземного суб'єкта господарювання; 05/09 - робота в представництві іноземного банку; 05/11 - робота кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації; 07/06 - проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності; 07/10 - провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, або участь у міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні. 6.3. У графі „Підстави для видачі/Ground for issue” машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) посвідки на постійне проживання проставляється кодове позначення підстави для отримання дозволу на імміграцію відповідно до статті 4 Закону України „Про імміграцію”, а саме: 02/01 - діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України; 02/02 - високваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України; 02/03 - особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів США, зареєстровану в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 02/04 - особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України; 02/05 - особи, які раніше перебували в громадянстві України; 02/06 - батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти; 02/07 - особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними; 02/08 - особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 03/01 - один з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває в шлюбі понад два роки, є громадянином України, діти і батьки громадян України; 03/02 - особи, які є опікунами чи піклувальниками громадян України або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України; 03/03 - особи, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням; 03/04 - особи, імміграція яких становить державний інтерес для України; 03/05 - закордонні українці, подружжя закордонних українців, їхні діти в разі їхнього спільного в'їзду та перебування на території України; 03/06 - особи, які отримують посвідку на постійне проживання відповідно до Прикінцевих положень Закону України „Про імміграцію”; 03/07 - особи, які отримують посвідку на постійне проживання у випадку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”. Начальник Управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України Р.А. Черкасський Додаток 1 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (пункт 2.2) ЗАЯВА для оформлення посвідки на постійне проживання Додаток 2 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (підпункт 3 пункт 2.2) ДОЗВІЛ на імміграцію в Україну Додаток 3 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (пункт 2.5) ЖУРНАЛ обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання № з/п Дата запису Громадянство (для осіб без громадянства - країна проживання), дата народження Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Серія, № паспортного документа 1 2 3 4 5 Підстава для видачі посвідки (кодове позначення) Поштова адреса Серія, номер, дата видачі посвідки Примітка 6 7 8 9 Додаток 4 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (пункт 2.10) {Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} Додаток 5 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (пункт 2.10) Додаток 6 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (пункт 3.2) ЗАЯВА іноземця чи особи без громадянства для отримання посвідки на тимчасове проживання Додаток 7 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (підпункт 10 пункту 3.3) КЛОПОТАННЯ (ПОДАННЯ) приймаючої сторони (фізичної особи) Додаток 8 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (підпункт 12 пункту 3.3) ДОВІДКА про тримання іноземця (особи без громадянства) у ПТПІ Додаток 9 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (підпункт 12 пункту 3.3) ВИСНОВОК про неможливість примусового видворення з України Додаток 10 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (пункт 3.4) ЖУРНАЛ обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання № з/п Дата запису Громадянство (для осіб без громадянства - країна проживання), дата народження Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Серія, № паспортного документа 1 2 3 4 5 Дані про приймаючу сторону Поштова адреса Серія, номер, термін дії посвідки Примітка 6 7 8 9 Додаток 11 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (пункт 3.8) {Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014} Додаток 12 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (пункт 3.9) ОБЛІКОВА КАРТКА Додаток 13 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (пункт 4.2) ЗАЯВА про обмін посвідки Додаток 14 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (підпункт 1 пункту 6.1) ТАБЛИЦЯ умовних скорочень назв країн світу українською мовою № з/п Назва країни (коротка назва українською мовою) Умовне скорочення українською мовою 1 АВСТРАЛІЯ АВС 2 АВСТРІЯ АВТ 3 АЗЕРБАЙДЖАН АЗР 4 АЛАНДСЬКI ОСТРОВИ АЛА 5 АЛБАНІЯ АЛБ 6 АЛЖИР АЛЖ 7 АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА АСМ 8 АНГІЛЬЯ АНГ 9 АНГОЛА АГО 10 АНДОРРА АНД 11 АНТАРКТИКА АНТ 12 АНТИГУА І БАРБУДА АНБ 13 АРГЕНТИНА АРГ 14 АРУБА АРБ 15 АФГАНІСТАН АФГ 16 БАГАМИ БАГ 17 БАНГЛАДЕШ БАН 18 БАРБАДОС БАР 19 БАХРЕЙН БАХ 20 БЕЛІЗ БЛЗ 21 БЕЛЬГІЯ БЕЛ 22 БЕНІН БЕН 23 БЕРМУДИ БЕР 24 БІЛОРУСЬ БІЛ 25 БОЛГАРІЯ БОЛ 26 БОЛІВІЯ БЛВ 27 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА БОС 28 БОТСВАНА БОТ 29 БРАЗИЛІЯ БРЗ 30 БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ В IНДIЙСЬКОМУ ОКЕАНI БРТ 31 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ БРУ 32 БУРКІНА-ФАСО БРК 33 БУРУНДІ БУР 34 БУТАН БУТ 35 ВАНУАТУ ВАН 36 ВЕЛИКА БРИТАНІЯ БРИ 37 ВЕНЕСУЕЛА ВЕН 38 В'ЄТНАМ ВТН 39 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ БРИТАНСЬКІ ВРБ 40 ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, США ВРШ 41 ВІРМЕНІЯ ВІР 42 ГАЇТІ ГАТ 43 ГАНА ГАН 44 ГАБОН ГАБ 45 ГАЙАНА ГАЙ 46 ГАМБІЯ ГАМ 47 ГВАДЕЛУПА ГВД 48 ГВАТЕМАЛА ГВТ 49 ГВІНЕЯ ГВН 50 ГВІНЕЯ-БІСАУ ГВБ 51 ГЕРНСI ГРС 52 ГІБРАЛТАР ГІБ 53 ГОНДУРАС ГОН 54 ГОНКОНГ ГКГ 55 ГРЕНАДА ГРД 56 ГРЕНЛАНДІЯ ГРН 57 ГРЕЦІЯ ГРЕ 58 ГРУЗІЯ ГРУ 59 ГУАМ ГУМ 60 ДАНІЯ ДАН 61 ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО КОН 62 ДЖЕРСI ДЖР 63 ДЖИБУТІ ДЖІ 64 ДОМІНІКА ДМН 65 ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА ДОМ 66 ЕКВАДОР ЕКВ 67 ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ ЕКГ 68 ЕРИТРЕЯ ЕРТ 69 ЕСТОНІЯ ЕСТ 70 ЕФІОПІЯ ЕФП 71 ЄГИПЕТ ЕГТ 72 ЄМЕН ЄМН 73 ЗАМБІЯ ЗАМ 74 ЗАХІДНА САХАРА ЗХС 75 ЗІМБАБВЕ ЗІМ 76 ІЗРАЇЛЬ ІЗР 77 ІНДІЯ ІНД 78 ІНДОНЕЗІЯ ІДЗ 79 ІРАК ІРК 80 ІРАН ІРН 81 ІРЛАНДІЯ ІРЛ 82 ІСЛАНДІЯ ІСЛ 83 ІСПАНІЯ ІСП 84 ІТАЛІЯ ІТЛ 85 ЙОРДАНІЯ ЙРД 86 КАБО-ВЕРДЕ КБВ 87 КАЗАХСТАН КАЗ 88 КАМБОДЖА КАМ 89 КАМЕРУН КРН 90 КАНАДА КАН 91 КАТАР КАТ 92 КЕНІЯ КЕН 93 КИРГИЗСТАН КИР 94 КИТАЙ КИТ 95 КІПР КІП 96 КІРИБАТІ КІР 97 КОКОСОВІ ОСТРОВИ ККО 98 КОЛУМБІЯ КОЛ 99 КОМОРИ КОМ 100 КОНГО КНГ 101 КОРЕЯ ПІВНІЧНА КНД 102 КОРЕЯ ПІВДЕННА КОР 103 КОСТА-РИКА КСР 104 КОТ-д'ІВУАР КОТ 105 КУБА КУБ 106 КУВЕЙТ КУВ 107 ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА ЛАО 108 ЛАТВІЯ ЛАТ 109 ЛЕСОТО ЛЕС 110 ЛИТВА ЛИТ 111 ЛІБЕРІЯ ЛІБ 112 ЛІВАН ЛВН 113 ЛІВІЯ ЛІВ 114 ЛІХТЕНШТЕЙН ЛІХ 115 ЛЮКСЕМБУРГ ЛКС 116 МАВРИКІЙ МАВ 117 МАВРИТАНІЯ МВР 118 МАДАГАСКАР МАД 119 МАЙОТТА МТТ 120 МАКАО МКО 121 МАКЕДОНІЯ МАК 122 МАЛАВІ МЛВ 123 МАЛАЙЗІЯ МАЛ 124 МАЛІ МЛІ 125 МАЛI ВIДДАЛЕНI ОСТРОВИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТIВ МВЛ 126 МАЛЬДІВИ МЛД 127 МАЛЬТА МЛТ 128 МАРОККО МАР 129 МАРТИНІКА МРТ 130 МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ МРШ 131 МЕКСИКА МЕК 132 МІКРОНЕЗІЯ МКР 133 МОЗАМБІК МОЗ 134 МОЛДОВА МОЛ 135 МОНАКО МНК 136 МОНГОЛІЯ МОН 137 МОНТСЕРРАТ МНТ 138 М'ЯНМА МНМ 139 НАМІБІЯ НМБ 140 НАУРУ НАУ 141 НЕПАЛ НЕП 142 НІГЕР НГР 143 НІГЕРІЯ НІГ 144 НІДЕРЛАНДИ НІД 145 НIДЕРЛАНДСЬКI АНТИЛЬСЬКI ОСТРОВИ НАО 146 НІКАРАГУА НІК 147 НІМЕЧЧИНА ФРН 148 НІУЕ НГУ 149 НОВА ЗЕЛАНДІЯ НВЗ 150 НОВА КАЛЕДОНІЯ НВК 151 НОРВЕГІЯ НОР 152 ТАНЗАНІЯ ТАН 153 ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ ОАЕ 154 ОСТРIВ БУВЕ ОСБ 155 ОСТРIВ МЕН ОСМ 156 ОСТРIВ НОРФОЛК ОСН 157 ОСТРIВ РIЗДВА ОСР 158 ОСТРIВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИ ОСЕ 159 ОСТРIВ ХЕРД I ОСТРОВИ МАКДОНАЛЬД ОСХ 160 ОСТРОВИ КАЙМАН ОСК 161 ОСТРОВИ КУКА ОСА 162 ОСТРОВИ СВАЛЬБАРД ТА ЯН-МАЄН ОСС 163 ОМАН ОМН 164 ПАКИСТАН ПАК 165 ПАЛАУ ПАЛ 166 ПАЛЕСТИНА ПЛС 167 ПАЛЕСТИНСЬКА ТЕРИТОРIЯ ПЛТ 168 ПАНАМА ПАН 169 ПАПСЬКИЙ ПРЕСТОЛ (ДЕРЖАВА-МIСТО ВАТИКАН) ВАТ 170 ПАПУА - НОВА ГВІНЕЯ ПНГ 171 ПАРАГВАЙ ПАР 172 ПЕРУ ПЕР 173 ПІВДЕННА АФРИКА ПВА 174 ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯ ПДЖ 175 ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ ПМР 176 ПІТКЕРН ПІТ 177 ПОЛЬЩА ПЛЩ 178 ПОРТУГАЛІЯ ПОР 179 ПУЕРТО-РИКО ПУР 180 РЕЮНЬЙОН РЕН 181 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ РОС 182 РУАНДА РНД 183 РУМУНІЯ РУМ 184 САЛЬВАДОР САЛ 185 САМОА САМ 186 САН-МАРІНО СМР 187 САН-ТОМЕ І ПРИНСІПІ СНТ 188 САУДІВСЬКА АРАВІЯ САР 189 СВАЗІЛЕНД СВА 190 СЕЙШЕЛИ СЕЙ 191 СЕНЕГАЛ СЕН 192 СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДИНИ СВГ 193 СЕНТ-КІТС І НЕВІС СКН 194 СЕНТ-ЛЮСІЯ СЛС 195 СЕН-П'ЄР І МІКЕЛОН СПМ 196 СЕРБIЯ СРБ 197 СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ СРН 198 СІНГАПУР СІН 199 СИРІЯ СІР 200 СЛОВАЧЧИНА СЛО 201 СЛОВЕНІЯ СЛВ 202 СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ СОЛ 203 СОМАЛІ СОМ 204 США США 205 СУДАН СУД 206 СУРИНАМ СУР 207 СЬЄРРА-ЛЕОНЕ СРЛ 208 ТАДЖИКИСТАН ТАД 209 ТАЇЛАНД ТЛД 210 ТАЙВАНЬ ТВН 211 ТЕРКС І КАЙКОС ТКС 212 ТIМОР-ЛЕШТI ТМЛ 213 ТОГО ТОГ 214 ТОКЕЛАУ ТОК 215 ТОНГА ТОН 216 ТРИНІДАД І ТОБАГО ТРТ 217 ТУВАЛУ ТУВ 218 ТУНІС ТУН 219 ТУРЕЧЧИНА ТУР 220 ТУРКМЕНИСТАН ТРК 221 УГОРЩИНА УГР 222 УГАНДА УГН 223 УЗБЕКИСТАН УЗБ 224 УОЛЛІС І ФУТУНА УЛФ 225 УРУГВАЙ УРГ 226 ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ ФАР 227 ФІДЖІ ФІД 228 ФІЛІППІНИ ФІЛ 229 ФІНЛЯНДІЯ ФІН 230 ФОЛКЛЕНДСЬКІ ОСТРОВИ ФОЛ 231 ФРАНЦІЯ ФРА 232 ФРАНЦIЯ, МЕТРОПОЛIЯ ФРМ 233 ФРАНЦУЗЬКА ГВІАНА ФРВ 234 ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ ФРП 235 ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ ТЕРИТОРІЇ ФРТ 236 ХОРВАТІЯ ХОР 237 ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА ЦАР 238 ЧАД ЧАД 239 ЧЕХІЯ ЧЕХ 240 ЧИЛІ ЧІЛ 241 ЧОРНОГОРIЯ ЧРН 242 ШВЕЙЦАРІЯ ШВЦ 243 ШВЕЦІЯ ШВЕ 244 ШРІ-ЛАНКА ШРЛ 245 ЮГОСЛАВІЯ ЮГС 246 ЯМАЙКА ЯМК 247 ЯПОНІЯ ЯПН 248 ОСОБА БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ОБГ
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси