Перелік питань для здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері залізничного транспорту, які належать до низького ступеня ризику, вимог законодавства, норм і стандартів

Мінінфраструктури; Наказ, Перелік від 08.07.2013 № 456

Перелік питань для здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері залізничного транспорту, які належать до низького ступеня ризику, вимог законодавства, норм і стандартів

Реєстрація: Мін'юст України від 18.07.2013 № 1219/23751

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1219-13

Текст документа від 07.04.2017:


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
08.07.2013  № 456


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1219/23751

{Перелік втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 16 від 25.01.2017 }

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту, які належать до низького ступеня ризику, вимог законодавства, норм і стандартів

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016 }

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 278 від 16.08.2016}

1. Під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів перевіряються:

1) виконання вимог приписів, розпоряджень щодо усунення порушень, виявлених попередніми перевірками, в установлені строки;

2) виконання рішень про заборону експлуатації транспортних засобів, виконання робіт та надання послуг;

3) наявність державної реєстрації суб’єкта господарювання та ліцензії на право здійснення господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів залізничним транспортом;

4) наявність сертифіката відповідності щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом.

2. Питання щодо дотримання норм та правил утримання та експлуатації залізничного транспорту:

1) виконання працівниками суб’єкта господарювання своїх основних обов’язків;

2) виконання норм утримання об’єктів інфраструктури, які забезпечують процес перевезення пасажирів та вантажів;

3) виконання норм утримання та експлуатації рухомого складу;

4) відповідність засобів ваговимірювальної техніки вимогам чинних нормативно-правових актів, у тому числі вимогам Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України;

5) виконання вимог з улаштування та експлуатації залізничних переїздів;

6) виконання вимог щодо збереження вантажних вагонів при навантаженні-вивантаженні, ущільненні, розпушуванні, розігріві вантажу, а також при очисних, маневрових та інших роботах;

7) виконання умов експлуатації власних вантажних вагонів на коліях загального користування;

8) відповідність рухомого складу, обладнання та інших технічних засобів, які постачаються залізничному транспорту, вимогам безпеки руху, схоронності вантажів, охорони праці, екологічної безпеки і наявність відповідного сертифіката;

9) можливість власників залізничних під'їзних колій, споруд та устаткування, вантажно-розвантажувальних комплексів, які не належать до залізничного транспорту загального користування за своїми пропускними і вантажопереробними можливостями, забезпечити необхідні обсяги перевезень, навантаження і розвантаження транспортних засобів, їх зберігання та ефективне використання;

10) виконання вимог щодо надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;

11) впровадження плану ліквідації аварій (плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій).

3. Питання щодо кваліфікаційних та інших вимог до працівників:

1) кваліфікаційні вимоги відповідають законодавству;

2) дотримання періодичності медичних оглядів працівників, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту.

4. Питання щодо дотримання норм та правил при перевезенні пасажирів та вантажів, у тому числі небезпечних:

1) впровадження нормативно-правових актів та нормативних документів з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів та багажу;

2) виконання відправниками, перевізниками, одержувачами своїх обов'язків у сфері перевезення небезпечних вантажів;

3) відповідність транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі, вимогам державних стандартів та безпеки;

4) наявність договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

5) виконання Правил приймання вантажів до перевезення, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 861/5082;

6) виконання правил розміщення і кріплення вантажів у вагонах та контейнерах при їх перевезенні;

7) виконання Правил обслуговування залізничних під'їзних колій, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 875/5096;

8) виконання Правил перевезення наливних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 18 квітня 2003 року № 299, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 558/7879;

9) виконання порядку погодження і організація перевезення негабаритних і великовагових вантажів;

10) проведення планових видів ремонту власних вантажних вагонів тільки на вагоноремонтних підприємствах, атестованих на здійснення зазначеної діяльності;

11) наявність письмової згоди Укрзалізниці на роботи щодо зміни конструкції вагона або нанесення написів на вагон, крім тих, які передбачені нормативно-правовими актами;

12) наявність нормативних документів, відповідно до яких здійснюється експлуатація транспортних засобів та інфраструктурних об’єктів, надання послуг (виконання робіт) з перевезення пасажирів, вантажів та багажу, а також знаходження їх в актуальному стані. Забезпечення робочих місць нормативними документами.

5. Питання щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища:

1) здійснення заходів для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів;

2) недопущення зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах;

3) наявність наказу(ів) про призначення відповідальної(их) особи (осіб) у сфері поводження з відходами;

4) наявність планів організації роботи у сфері поводження з відходами.

6. Цей Перелік є вичерпним. Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів з інших питань, які не включені до цього Переліку, забороняється.

Директор
Департаменту безпеки


Ю.В. Гержод

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси