Перелік питань для здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері залізничного транспорту, які належать до високого ступеня ризику, вимог законодавства, норм і стандартів

Мінінфраструктури; Наказ, Перелік від 08.07.2013 № 456

Перелік питань для здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері залізничного транспорту, які належать до високого ступеня ризику, вимог законодавства, норм і стандартів

Реєстрація: Мін'юст України від 18.07.2013 № 1217/23749

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1217-13

Текст документа від 07.04.2017:


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
08.07.2013  № 456


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1217/23749

{Перелік втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 16 від 25.01.2017 }

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту, які належать до високого ступеня ризику, вимог законодавства, норм і стандартів

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016 }

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 278 від 16.08.2016}

1. Під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів перевіряються:

1) виконання в установлені строки вимог приписів, розпоряджень щодо усунення порушень, виявлених попередніми перевірками;

2) виконання рішень про заборону експлуатації транспортних засобів, виконання робіт та надання послуг;

3) наявність державної реєстрації суб’єкта господарювання та ліцензії на право здійснення господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом;

4) наявність сертифіката відповідності щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом.

2. Питання щодо дотримання норм та правил утримання та експлуатації залізничного транспорту:

1) виконання працівниками суб’єкта господарювання своїх основних обов’язків;

2) виконання норм утримання об’єктів інфраструктури, які забезпечують процес перевезення пасажирів та вантажів;

3) виконання норм утримання та експлуатації рухомого складу;

4) виконання норм та правил організації руху поїзної та маневрової роботи, сигналізації;

5) відповідність засобів ваговимірювальної техніки вимогам нормативно-правових актів, у тому числі вимогам Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 31 липня 2012 року № 442, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за № 1716/22028;

6) готовність відбудовних поїздів та технічний стан їх засобів до ліквідації наслідків транспортних пригод;

7) виконання вимог з улаштування та експлуатації залізничних переїздів;

8) виконання вимог норм, правил або стандартів щодо збереження вантажних вагонів при навантаженні, вивантаженні, ущільненні, розпушуванні, розігріві вантажу, а також при очисних, маневрових та інших роботах;

9) виконання умов експлуатації власних вантажних вагонів на коліях загального користування;

10) відповідність рухомого складу, обладнання та інших технічних засобів, які постачаються залізничному транспорту, вимогам безпеки руху, схоронності вантажів, охорони праці, екологічної безпеки і наявність відповідного сертифіката;

11) можливість власників залізничних під'їзних колій, споруд та устаткування, вантажно-розвантажувальних комплексів, які не належать до залізничного транспорту загального користування за своїми пропускними і вантажопереробними можливостями, забезпечити необхідні обсяги перевезень, навантаження і розвантаження транспортних засобів, їх зберігання та ефективне використання;

12) виконання вимог щодо надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;

13) впровадження плану ліквідації аварій (плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій), який розроблено та погоджено відповідно до законодавства. Визначення посадової особи, яка здійснює контроль за його функціонуванням.

3. Питання щодо кваліфікаційних та інших вимог до працівників:

1) кваліфікаційні вимоги у суб’єкта господарювання (кваліфікація, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання перевезенню небезпечних вантажів, навчання з охорони праці, знання правил технічної експлуатації залізничного транспорту, актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи, інструкції із сигналізації на залізничному транспорті) відповідають вимогам законодавства;

2) дотримання періодичності медичних оглядів працівників, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту;

3) виконання працівниками, на яких покладено функції нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства із забезпечення безпеки руху на залізницях України, зазначених вимог.

4. Питання щодо дотримання системи безпеки на залізничному транспорті:

1) виконання вимог системи управління безпекою руху на залізницях України;

2) дотримання порядку службового розслідування транспортних подій на залізничному транспорті;

3) здійснення заходів із запобігання транспортним подіям;

4) розроблення та виконання планів робіт та конкретних заходів, спрямованих на виконання певного завдання або усунення конкретних недоліків з питань безпеки руху;

5) здійснення нагляду за безпекою руху поїздів на залізничному транспорті;

6) включення до положень про головні управління, управління Укрзалізниці, статутів залізниць та положень про структурний підрозділ Укрзалізниці на всіх рівнях управління, до положень про структурний підрозділ залізниць та до посадових інструкцій обов`язків щодо убезпечення руху;

7) виконання посадовими особами всіх рівнів згідно з функціональними обов’язками, визначеними посадовими інструкціями, заходів щодо зміцнення дисципліни та забезпечення безпеки руху;

8) здійснення контролю та нагляду за виконанням посадових обов’язків працівниками усіх рівнів;

9) здійснення роботи із запобігання транспортним подіям, організація постійного контролю за рівнем безпеки руху, вивчення його стану, надання профілактичної допомоги;

10) забезпечення залізницями безпеки руху - комплексу організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи та утримання в постійній справності залізничних споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів і пристроїв;

11) впровадження у суб’єкта господарювання технічних умов на надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів та багажу. Визначення посадової особи, яка здійснює контроль за впровадженням та утриманням технічних умов, в актуальному стані.

5. Питання щодо дотримання норм та правил при перевезенні пасажирів та вантажів, у тому числі небезпечних:

1) виконання відправниками, перевізниками, одержувачами своїх обов'язків у сфері перевезення небезпечних вантажів;

2) відповідність транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі, вимогам державних стандартів та безпеки;

3) наявність договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

4) виконання Правил приймання вантажів до перевезення, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 861/5082;

5) виконання правил розміщення і кріплення вантажів у вагонах та контейнерах при їх перевезенні;

6) виконання Правил обслуговування залізничних під'їзних колій, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 875/5096;

7) виконання Правил перевезення наливних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 18 квітня 2003 року № 299, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 558/7879;

8) виконання порядку погодження та організації перевезення негабаритних і великовагових вантажів;

9) проведення планових видів ремонту власних вантажних вагонів тільки на вагоноремонтних підприємствах, атестованих на здійснення зазначеної діяльності;

10) наявність письмової згоди Укрзалізниці на роботи щодо зміни конструкції вагона або нанесення написів на вагон, крім тих, які передбачені законодавством;

11) наявність нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких здійснюються експлуатація транспортних засобів та інфраструктурних об’єктів, надання послуг (виконання робіт) з перевезення пасажирів, вантажів та багажу, а також норми утримання та часу обслуговування і ремонту, які знаходяться в актуальному стані. Забезпечення зазначеними актами та документами робочих місць у суб’єкта господарювання. Визначення у кожному підрозділі суб’єкта господарювання посадової особи, яка здійснює контроль за збереженням та утриманням зазначених актів та документів в актуальному стані.

6. Питання щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища:

1) здійснення заходів для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів;

2) недопущення зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах;

3) наявність наказу(ів) про призначення відповідальної(их) особи (осіб) у сфері поводження з відходами;

4) наявність планів організації роботи у сфері поводження з відходами.

7. Цей Перелік є вичерпним. Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів з інших питань, які не включені до цього Переліку, забороняється.

Директор
Департаменту безпеки


Ю.В. Гержод

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси